Библи Онлайн

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

Англи хэлээр бичсэн цэнхэр өнгийн Hypertext холбоосууд энэ хэл дээрх нийтлэлүүдийг танд хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч та өөр гурван хэлийг сонгож болно: Испани, Португаль, Франц хэл.

Еховагийн өдөр ирдэг, Юу хийх вэ?

"Гай зовлонг харсан ухаантай хүн өөрийгөө нууж байсан"

(Сургаалт Үгс 27:12)

Агуу их гай гамшиг ойртох тусам "зовлон зүдгүүр" биднийг бэлтгэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? Энэ эхний хэсэг нь асар их гай гамшгийн өмнө сүнслэг бэлтгэл дээр тулгуурлагдах болно.

Агууихгайгамшгийнөмнөсүнслэгбайдлынбэлтгэл

" Еховаийнэрийгдуудагчхэнболовчаврагдахболно"

(Иоел 2:32)

Бурхан нэртэй: Ехова: "Би бол Ехова.Энэ бол Миний нэр.Би Өөрийн алдрыг бусдад,Өөрийн магтаалыг сийлмэл хөргүүдэд өгөхгүй" (Исаиа 42:8). Бурхан бол Гурвал биш юм (The Revealed Name).

Бид зөвхөн Еховад мөргөх ёстой: "Бидний Еховад ба Бурхан минь,Та алдар, хүндэтгэл, хүчийг авах нь зохистой.Учир нь Та бүх юмсыг бүтээсэн билээ.Таны хүслийн улмаас тэдгээр нь оршсон бөгөөдбүтээгдсэн юмгэх ажээ" (Илчлэлт 4:11). Бид Ехова Бурханыг бүх хүчээрээ хайрлах ёстой: "Тэр түүнд—“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Ехова Эзэнээ хайрла”.Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаах нь “Чи хөршөө өөрийн адил хайрла” гэсэнтэй адил юм" (Матай 22:37-39).

Бурханыг хайрлах энэхүү хайр нь залбирлаар дамжуулан Түүнтэй сайн харилцаатай байдаг. Залбирах нь, Есүс Христийн зөвлөмжүүд: "Залбирахдаа хоёр нүүрт хүмүүс шиг байж болохгүй. Учир нь тэд хүмүүст харагдахын тулд синагогт ба гудамжны буланд зогсоод залбирах дуртай аж. Үнэнээр Би та нарт хэлье, тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин чи залбирахдаа дотоод өрөөндөө орж хаалгаа хаагаад, нууцаар оршигч Эцэгтээ залбир. Нууцаар харагч Эцэг чинь чамд буцааж төлнө. Залбиран байхдаа харь үндэстнүүд шиг утгагүй хоосон үг бүү давт. Тэд нар олон үг хэлснийх нь төлөө Бурхан өөрсдийг нь сонсоно хэмээн боддог юм. Тиймээс тэдэн шиг байж болохгүй. Эцэг тань та нарт юу хэрэгтэй байгааг гуйхаас чинь өмнө мэддэг. Тиймд ийнхүү залбир.“Тэнгэрт байгаа бидний Эцэг минь,Таны нэр ариунаар дуурсгагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай.Хүсэл тань тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь талхыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучилсны адил бидний өрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач,Харин бузар муугаас гэтэлгээч.[Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд Таных. Амен]” Учир нь, хэрэв та нар хүмүүсийн алдааг уучилбал тэнгэрлэг Эцэг тань та нарыг мөн уучилна. Харин хэрэв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол Эцэг тань мөн та нарын алдааг уучлахгүй" (Матай 6:5-15) (How to Pray God? ; In Congregation).

Бид зөвхөн Еховад залбирах ёстой (Өөр бурхад байхгүй): "Үгүй, харин тахидаг юмсыг тэд Бурханд бус, харин чөтгөрүүдэд [тахидаг] аж. Та нарыг чөтгөрүүдийн хамсаатан болоосой гэж би хүсдэггүй. Та нар Ехова аяганаас болон чөтгөрүүдийн аяганаас зэрэг ууж чадахгүй. Та нар Ехова ширээг болон чөтгөрүүдийн ширээг зэрэг хуваалцаж чадахгүй. Эсвэл бид Ехова хардалтыг хөдөлгөх үү? Бид Түүнээс илүү хүчтэй юм гэж үү?" (1 Коринт 10:20-22).

Хэрэв бид Бурханыг хайрлавал хөршөө хайрлах ёстой: "Хайрладаггүй нэгэн нь Бурханыг мэддэггүй. Учир нь Бурхан бол хайр билээ" (1 Иохан 4:8) "Хэрэв та нар бие биеэ хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг Миний шавь нар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэллээ" (Иохан 13:35) (The Sacred Life).

Хэрэв бид Бурханыг хайрлавал бид сайн зан чанарыг таалж чадна: "Хүн ээ, юу нь сайн болохыг Тэр чамд айлдсан.Шударгыг үйлд, энэрлийг хайрла,өөрийн Бурхантай хамт даруухнаар алх гэхээс өөр юуг Тэр чамаас шаарддаг вэ?" (Мика 6:8) (Библийн сургаал).

Хэрэв бид Бурханыг хайрлавал бид муу зан чанараас зайлсхийх болно: "Эсвэл та нар зөвт бус хүмүүс Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй гэдгийг мэддэггүй гэж үү? Бүү мэхлэгдэгтүн. Садар самуун явдалтнууд ч, шүтээн шүтэгчид ч, завхайрагчид ч, янхан эр ч, ижил хүйстэнтэйгээ нөхцөгчид ч, хулгайч нар ч, шуналтангууд ч, архичид ч, хараалчид ч, дээрэмчид ч Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй" (1 Коринт 6:9,10).

Бурханыг хайрлах гэдэг нь, Есүс Христ гэдэг хүүтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Есүс Христ бол Бурханы цорын ганц Хүү мөн. Есүс Христ бол Бурхан биш юм: "Есүс Цезарь Филипийн нутагт очих үедээ шавь нараасаа—Хүмүүс Хүний Хүүг хэн гэж ярьж байна? гэж асуув. Тэгэхэд нь тэд—Зарим нь баптисм хүртээгч Иохан, зарим нь Елиа, харин зарим нь Иеремиа эсвэл эш үзүүлэгчдийн нэг гэж ярьдаг гэхэд, Тэр—Харин та нар Намайг хэн гэж хэлэх вэ? гэсэнд, Симон Петр—Та бол Христ, амьд Бурханы Хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариуд нь—Бариона Симон оо, чи ерөөлтэй еэ! Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш, харин тэнгэр дэх Миний Эцэг илчилсэн юм" (Матай 16:13-17). Зөвхөн Христийн золиослолын итгэл нь өршөөлийг зөвшөөрдөг. Энэхүү золиослол нь хожим эдгэрэлт ба амилалтыг зөвшөөрөх болно: "Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм. (...) Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай. Харин Хүүд итгэдэггүй хүн мөнх амийг үзэхгүй. Харин Бурханы уур хилэн тэр хүн дээр байдаг" (Дурсгалын; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

Библи бол Бурханы үг юм: "Судар бүр Бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь Бурханы хүн аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм" (2 Тимот 3:16,17). Бид өдөр бүр Библийг уншиж, амьдралд хэрэгжүүлэх ёстой: "Харин тэрээр Ехова хуульд баярлаж,Түүний хуулийг өдөр шөнөгүй тунгаан бясалгадаг. Тэрээр урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил билээ.Тэр мод цагтаа үр жимсээ ургуулдаг бөгөөдНавчис нь ч хатдаггүй.Тэр хүний үйлс бүхэн нь өлзийтэй" (Дуулал 1:2,3).

Библийн онлайнаар уншина уу (Библийн ишлэлүүдийг санал болгосон: Матай бүлэг 5-7: Уулан дээрх номлол, Дуулал ном, Сургаалт үгс, дөрвөн Сайн мэдээ Матай, Марк, Лук, Иохан болон бусад олон библийн ишлэлүүд (2Тимот 3: 16,17) (Read the Bible Daily).

 Агуу их гай гамшгийн үеэр 

Библид өгүүлснээр агуу их гай гамшгийн үеэр Бурханы нигүүлслийг олж авахад бидэнд туслах таван чухал нөхцөл байдаг :

1 - Еховагийн нэрийг залбирлаар дуудах: "Ехова ий нэрийг дуудагч хэн боловч аврагдах болно" (Иоел 2:32).

2 - Бидний гэм нүглийн уучлалыг олж авахын тулд Христийн цусны үнэ цэнэд итгэх итгэлд итгэхийн тулд: "Харагтун, үүний дараа намайг харахад, сэнтийн өмнө болон Хурганы өмнө зогсон, цагаан дээл өмссөн, гартаа далдуу модны найлзуур барьсан, үндэстэн бүрээс, бүх овгоос, бүх ард түмнээс, бүх хэлтнээс ирсэн үй олон хүн байв. Хэн ч тэднийг тоолж чадамгүй ажээ. (...) Би түүнд—Эзэн минь, та мэднэ гэхэд тэр надад—Эдгээр нь үлэмж их зовлонгоос гарч ирэгсэд бөгөөд тэд Хурганы цусаар дээлээ угааж, цагаан болгожээ" (Илчлэлт 7:9-17).

3 - Бидний гэм нүглийн төлөөх өршөөлийг хүлээн зөвшөөрсөн Христийн үхлийн гашуудал: "Би нигүүлслийн, гуйлтын Сүнсийг Давидын гэр дээр ,Иерусалимын оршин суугчид дээр асгана. Тэгснээр тэд өөрсдийн жадалсан Намайг харна. Тэд ганц хүүгийнхээ төлөө гашуудаж буй нэгэн мэт Түүний төлөө гашуудан, ууган хүүгийнхээ хойноос асгартал уйлдаг шиг Түүний хойноос асгартал уйлах болно. Тэр өдөр Иерусалимд асар их гашуудал болох нь Мегиддогийн тал дахь Хададриммоны гашуудал мэт байх юм" (Зехариа 12:10,11).

Бүх муу зүйлүүдэд зориулсан гашуудал: "Ехова түүнд—Хотын дундуур, бүр Иерусалимын дундуур явж, энэ хот дотор үйлдэгдэж буй хамаг жигшүүрт хэргээс болж санаа алдаж, ёолон буй хүмүүсийн духан дээр тэмдэг тавь гэв" (Езекиел 9:4).

4 - Мацаг барих: "Сионд бүрээ үлээгтүн.Мацаг барилтыг ариусган, ёслолын чуулганыг зарлан тунхаглагтун. Ард түмнийг цуглуулж, чуулганыг ариусга.Ахмадуудыг авчирч, хүүхдүүдийг болон хөхүүл хүүхдүүдийг цуглуулагтун" (Иоел 2:15, 16, ерөнхий нөхцөл байдал бол агуу их гай зовлон (Иоел 2:1,2)).

5 - Секс байхгүй : "Болзоот залууг өрөөнөөс нь, сүйт бүсгүйг унтлагын өрөөнөөс нь гаргагтун" (Иоел 2:16, ерөнхий нөхцөл байдал бол агуу их гай зовлон (Иоел 2:1,2)). "үлдсэн бүх гэр бүл, гэр бүл тус бүрийг, мөн тэдний эхнэрүүдийг салан тусгаарлах болно" (Зехариа 12:12-14; "тусгаарлагдсан эмэгтэйчүүд" гэж хүйсгүй гэсэн үг).

 

Агуу их гай гамшгийн дараа

 

Гол хоёр бурханлиг зөвлөмж байдаг:

 

1 - "Майхан Баярыг" тэмдэглэнэ сүнслэг, Хүмүүсийн ангижрал : "Иерусалимыг довтлохоор ирсэн бүх үндэстний үлдсэн хүн болгон нь жил бүр ирж, түмэн цэргийн Ехова болох Хаанд мөргөн, Майхан Баярыг тэмдэглэнэ" (Зехариа 14:16) (The Release).

2 - Агуу их гай гамшгийн дараа дэлхийг цэвэрлэх нь 7 сар : "Газар нутгийг цэвэрлэхийн тулд долоон сарын туршид Израилийн гэр нь тэднийг булшилсаар байх болно" (Езекиел 39:12).

Хэрэв танд ямар нэг асуулт байвал, эсвэл нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтэй байгаа бол сайтын эсвэл Твиттер хуудсанд бидэнтэй холбогдоно уу. Бурхан Өөрийн Хүү Есүс Христээр дамжуулан цэвэр зүрх сэтгэлийг ерөөж болох болтугай. Амен (Иохан 13: 10).