Біблія онлайн

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

 

Спасылкі ў сінім напісаны на англійскай мове, вы да артыкулу на англійскай мове. У гэтым выпадку, вы можаце таксама выбраць адзін з трох розных моў: іспанскай, партугальскіх і французскіх.

"Разумны бачыць бяду і хаваецца; а нявопытныя ідуць наперад і прымаюць кару"

(ВЫСЛОЎІ 27:12)

Па меры набліжэння да вялікай смутку, "няшчасце", што рабіць, каб падрыхтавацца "хаваць"? Што рабіць да, падчас і пасля вялікай смутку?

Духоўная падрыхтоўка перад вялікай смутку

"І будзе: кожны, хто пакліча імя Іеговы, уратуецца"

(ЁІЛЯ 2:32)

 • Гэта проста азначае, што: пошук Іеговы : "Блізкі вялікі дзень Іеговы, блізкі - і вельмі сьпяшаецца: ужо чуцен голас дня Іеговы. Горка заенчыць тады і самы адважны! Дзень гневу - дзень гэты, дзень скрухі і ўціску, дзень спусташэньня і плягі, дзень цемры і змроку, дзень воблака і мглы, дзень трубы і ваяўнічага крыку супроць умацаваных гарадоў і высокіх вежаў. (…) пакуль ня прыйшло вызначэньне - дзень праляціць, як мякіна - пакуль ня прыйшоў на вас палымяны гнеў Іеговы, пакуль не настаў вам дзень лютасьці Іеговы. Знайдзеце Іеговы, усе пакорліўцы зямлі, выканаўцы законаў Яго; знайдзеце праўду, знайдзеце пакорлівую мудрасьць; можа стацца, вы схаваецеся ў дзень гневу Іеговы" (САФОНА 1:14-16 ; 2:2,3).
 • Любіць Бога, прызнаць, што Ён ёсць назву: Іеговы (YHWH) (Матфея 6: 9 "Хай свяціцца імя Тваё") (The Revealed Name). Бога ёсць імя: Іеговы. Мы павінны пакланяцца толькі Гасподзь. Мы павінны любіць ўсё нашу жыццёвую сілу: "Я Іеговы, гэта - Маё імя, і ня дам славы Маёй іншаму і хвалы Маёй балванам" (Ісая 42:8). "Ты варты, Іеговы, прыняць славу і гонар і сілу, бо Ты стварыў усё, і ўсё па Тваёй волі існуе і створана"  (Адкрыцьцё 4:11). "Ісус жа сказаў яму: "палюбі Іеговы Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім разуменьнем тваім"" (Мэцью 22:37). Бог не Тройца. Троіца ня вучэнне Бібліі.
 • Гэтая любоў да Бога праз адносіны з Ім праз малітву. Ісус Хрыстос даў канкрэтныя парады, каб маліцца Богу належным чынам у Матфея 6: "І калі молішся, ня будзь, як крывадушнікі, што любяць у сынагогах і на рагах вуліц, стоячы, маліцца, каб выставіцца перад людзьмі. Праўду кажу вам, што яны атрымліваюць узнагароду сваю. Ты ж, калі молішся, зайдзі ў пакой твой і, зачыніўшы дзьверы твае, памаліся Айцу твайму, Які ў тайнасьці; і Айцец твой, Які бачыць у тайнасьці, аддасьць табе на яве. А молячыся, не гаварэце лішняга, бы язычнікі; бо яны думаюць, што ў мнагаслоўі сваім пачутыя будуць; дык ня будзьце ж падобныя да іх; бо ведае Айцец ваш, у чым вы маеце патрэбу, раней, чым вы ў Яго папросіце. Дык вось, малецеся так: Войча наш, Які ёсьць на нябёсах! Хай сьвяціцца імя Тваё; хай прыйдзе Царства Тваё; хай будзе воля Твая як на небе, так на зямлі; хлеб наш надзённы дай нам сёньня; і даруй нам правіны нашыя, як і мы даруем вінаватым перад намі; і не дапусьці нас да спакусы, але ратуй нас ад ліхога; бо Тваё ёсьць Царства і сіла і слава навекі. Амін. Бо калі вы будзеце дараваць людзям правіны іх, дык даруе і вам Айцец ваш Нябесны; а як ня будзеце дараваць людзям іх правінаў, дык і Айцец ваш не даруе вам правінаў вашых" (МАЦЬВЕЯ 6:5-15) (How to Pray God? ; In Congregation).
 • Іеговы Бог патрабуе, каб нашы адносіны з ім выключна: "Не; але што язычнікі, калі прыносяць ахвяры, дык прыносяць дэманам, а ня Богу; але я не хачу, каб вы былі ў супольнасьці з дэманамі. Ня можаце піць чару Іеговы і чару дэманскую; ня можаце быць супольнікамі ў гасьціне Іеговы і ў гасьціне дэманскай. Няўжо мы адважымся дражніць Іеговы? Хіба мы мацнейшыя за Яго?" (1 КАРЫНФЯНАЎ 10:20-22).
 • Для таго, каб любіць Бога, каб прызнаць, што ў яго ёсць сын, Ісус Хрыстос. Ісус Хрыстос ёсць адзіны Сын Божы, у тым сэнсе, што гэта адзіны Сын Божы, які быў створаны Богам:  "Ісус пытаўся ў вучняў Сваіх, кажучы: за каго людзі ўважаюць Мяне, Сына Чалавечага? Яны сказалі: адны за Яна Хрысьціцеля, другія за Ільлю, а тыя за Ерамію альбо за аднаго з прарокаў. Ён кажа ім: а вы за каго ўважаеце Мяне? І Сымон Пётр сказаў у адказ: Ты - Хрыстос, Сын Бога Жывога. І Ісус сказаў яму ў адказ: дабрашчасны ты, Сымоне, сыне Ёнаў, бо ня плоць і кроў адкрылі табе гэта, а Айцец Мой, Які ёсьць у нябёсах" (Матфей 16:13-17; Іаана 1:1-3). Ісус Хрыстос не Бог Усемагутны, і гэта не з'яўляецца часткай Тройцы. Толькі вера ў ахвяру Хрыста дае прабачэнне грахоў і пазней, вылячэнне і ўваскрасенне з мёртвых: "Бо так палюбіў Бог сьвет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыцьцё вечнае. (...) Хто верыць у Сына, мае жыцьцё вечнае; а хто ня верыць у Сына, ня ўбачыць жыцьця, а гнеў Божы застаецца на ім" (Ян 3:16,36; Мц 20: 28) (Памінанне смерці Ісуса Хрыста; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Другая важная запаведзь, згодна Ісусу Хрысту, любіць бліжняга: "а другая падобная да яе: "палюбі блізкага твайго, як самога сябе"; на гэтых дзьвюх запаведзях грунтуецца ўвесь закон і прарокі" (МАЦЬВЕЯ 22:37-40). Нянавісць забараняецца: "Кожны, хто ненавідзіць брата свайго, ёсьць душагуб; а вы ведаеце, што ніякі душагуб ня мае жыцьця вечнага, якое ў ім заставалася" (1 Іаана 3:15). Забойства забаронена, па асабістых прычынах, для рэлігійнага патрыятызму або дзяржаўнага патрыятызму: "Тады кажа яму Ісус: вярні меч твой у месца ягонае, бо ўсе, што возьмуць меч, ад мяча і загінуць" (Мацей 26:52) (The End of Patriotism; The Sacred Blood; The Sacred Life) .
 • Калі мы любім Бога, мы імкнемся, каб дагадзіць Яму, маючы добрыя паводзіны: "О, чалавеча! сказана табе, што - дабро, і чаго патрабуе ад цябе Іеговы: дзейнічаць справядліва, любіць справы міласэрнасьці і пакорнамудра хадзіць перад Богам тваім" (МІХЕЯ 6:8) (Пачатковую адукацыю Бібліі).
 • Калі мы любім Бога, мы будзем пазбягаць любога паводзін, якое ён не ўхваляе: "Хіба ня ведаеце, што няправедныя Царства Божага не спадкуюць? Не ашуквайце саміх сябе: ні блудадзеі, ні балвахвалы, ні пералюбцы, ні ганебцы, ні рукаблуды, ні мужаложцы, ні ліхазьдзірцы, ні зладзеі, ні п'яніцы, ні ліхасловы, ні драпежнікі - Царства Божага не спадкуюць" (1 Карынфянаў 6:9,10).
 • Для таго, каб любіць Бога, каб прызнаць, што Ён мае зносіны (ўскосна) з дапамогай яго словы Бібліі. Для таго, каб любіць Бога, каб прызнаць, што Ён мае зносіны (ўскосна) з дапамогай яго словы Бібліі. Біблія ёсць Слова Бога: "Усё Пісаньне боганатхнёнае і карыснае для навучаньня, для выкрыцьця, для выпраўленьня, для настаўленьня ў праведнасьці, каб быў дасканалы Божы чалавек, да ўсякае добрае справы падрыхтаваны" (2 Цімафею 3:16,17). Мы павінны чытаць, вывучаць і ўжываць яго ў нашым жыцці: "а ў законе Гасподзь воля ягоная, і пра закон Ягоны ўдзень і ўначы разважае! І будзе ён, быццам дрэва, над плынямі водаў пасаджанае, што родзіць свой плод у свой час, і ліст у якога ня жухне; і ва ўсім, што ён учыняе, пашчасьціць яму" (Псальм 1:1-3) (Read the Bible Daily). Біблія Інтэрнэт даступны на вэб-сайце і некаторых біблейскіх урыўкаў лепш карыстацца яго парадамі (Матфея кіраўніка 5-7: Нагорная пропаведзь, кнігу Псальмаў, Прыпавесцяў, чатыры Евангеллі, ад Матфея, Марка, Лукі і Яна і многія іншыя Пісання (2 Цімафею 3: 16,17)).

Што рабіць падчас вялікай смутку

Паводле Бібліі ёсць пяць важных умоў, якія дазволяць нам атрымаць ласку Божую падчас вялікай смутку:

 • Заклікаючы імя Іеговы ў малітве: "І будзе: кожны, хто пакліча імя Іеговы, уратуецца" (ЁІЛЯ 2:32).
 • Маючы веру ў адкупленчай каштоўнасці крыві Хрыста на дараваньне нашых грахоў. Ісус Хрыстос не Бог Усемагутны, і гэта не з'яўляецца часткай Тройцы. Толькі вера ў ахвяру Хрыста дае прабачэнне грахоў і пазней, вылячэнне і ўваскрасенне з мёртвых: "Бо так палюбіў Бог сьвет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыцьцё вечнае. (...) Хто верыць у Сына, мае жыцьцё вечнае; а хто ня верыць у Сына, ня ўбачыць жыцьця, а гнеў Божы застаецца на ім" (Ян 3:16,36; Мц 20: 28). "Пасьля гэтага зірнуў я, і вось, вялікае мноства людзей, якога ніхто ня мог палічыць, з усіх плямёнаў і каленаў, і народаў і родаў стаяла перад тронам і перад Ягнём у белым адзеньні і з пальмавымі галінкамі ў руках сваіх. (...) І ён сказаў мне: гэта тыя, якія прыйшлі ад вялікае скрухі; яны абмылі вопратку сваю і адбялілі вопратку сваю Крывёю Ягняці" (Адкрыцьцё 7:9-17).
 • Плач Ераміі пра смерць Хрыста, што дазваляе выжыванне ў вялікай смутку: "А на дом Давіда і на жыхароў Ерусаліма вылью дух мілаты і замілаваньня, і яны паглядзяць на Яго, Якога пранізалі, і будуць галасіць па Ім, як галосяць па адзінародным сыне, і смуткаваць, як смуткуюць па першынцы. У той дзень падымецца вялікі плач у Ерусаліме, як плач Гададрымона ў даліне Манідонскай" (ЗАХАРЫІ 12:10,11). Плач Ераміі з-за дрэннага паводзінаў чалавека: "І сказаў яму Іеговы: прайдзі пасярод горада, пасярод Ерусаліма, і на ілбах людзей, якія смуткуюць і ўбольваюцца праз усе гідоты, што чыняцца сярод яго, зрабі знак" (ЕЗЭКІІЛЯ 9:4).
 • Галаданне: "Затрубеце трубою на Сіёне, назначце пост і абвясьцеце ўрачысты сход. Зьбярэце народ, склічце сход, запрасеце старцаў, зьбярэце падлеткаў і грудных немаўлят" (ЁІЛЯ 2:15,16).
 • Абстыненцыя палавой: "хай выйдзе малады з хароміны сваёй і маладая са сваёй сьвяцёлкі" ((ЁІЛЯ 2:16). "Усе астатнія плямёны - кожнае племя асобна, і жанчыны іхнія асобна" (ЗАХАРЫІ 12:12-14). Тэрмін "жанчыны іхнія асобна", выказвае сэксуальнае ўстрыманне.

Што рабіць пасля вялікай смутку

Ёсць два асноўных Іеговы рэкамендацыі:

 • Святкаванне "валадарства Іеговы" і вызваленне чалавецтва і на сьвяткаваньне сьвята кучак: "Потым усе астатнія з усіх народаў, якія прыходзілі супроць Ерусаліма, Іеговы прыходзіць год у год на пакланеньне Цару, Іеговы Саваофу, і на сьвяткаваньне сьвята кучак" (ЗАХАРЫІ 14:16) (The Release).
 • ўборка зямлі на працягу 7 месяцаў пасля вялікай смутку, да 10 «Нісана» (месяц габрэйскага календара) (Езэкііль 40: 1,2): "І дом Ізраілеў сем месяцаў будзе хаваць іх, каб ачысьціць зямлю" (ЕЗЭКІІЛЯ 39:12).

Калі ў вас ёсць пытанні ці патрэбна дадатковая інфармацыя, калі ласка, звяжыцеся з вэб-сайта або ўліковага запісу сайта Twitter. Бог дабраслаўляе чыстае сэрца. Амэн (Ян 13: 10).