Biblija Online

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

 

Povezave (v modri barvi) v izbranem jeziku vas usmerijo v drug članek, napisan v istem jeziku. Povezave (v modri barvi) napisane v angleščini, usmerite v članek v angleščini. V tem primeru lahko izbirate med tremi drugimi jeziki: španščino, portugalščino in francoščino.

"Ostroumen človek opazi húdo in se skrije, neizkušeni pa gredo naprej in žanjejo posledice"

(Pregovori 27:12)

Kot se dogaja velika stiska, kaj storiti, da se pripravimo, "skriti"?

Duhovna priprava pred velika stiska

"In vsak, ki bo klical Jehovovo ime, bo rešen"

(Joel 2:32)

 • To pripravo lahko prej povzamemo v enem stavku: Iskanje Jehova. Ta dan je treba bati: "Blizu je Jehovov veliki dan, blizu je in zelo hiti. Glas Jehovovega dneva je bridek. Tedaj bo vpil junak.  Tisti dan bo dan srda, dan stiske in tesnobe, dan nevihte in pustošenja, dan teme in mraka, dan oblakov in goste teme,  dan, v katerem se bosta zaslišala glas roga in znak za preplah zoper utrjena mesta in zoper visoke stolpe na vogalih obzidja" (Zefanija 1:14-16). Moramo iskati Jehova: "iščite Jehova, vsi krotki na zemlji, ki izpolnjujete njegove sodne odločbe. Iščite pravičnost, iščite krotkost. Verjetno se boste lahko skrili ob dnevu Jehovove jeze" (Zefanija 2:3). Če iščete Jehova, se morate naučiti ljubiti njega in ga poznati.
 • Ljubiti Boga je prepoznati, da ima Ime: Jehova (YHWH) (Matej 6: 9 "posvečeno bodi tvoje ime"). "Jaz sem Jehova, to je moje ime. Svoje slave ne bom dal drugemu, ne svoje hvale izrezljanim podobam" (Izaija 42:8) (The Revealed Name). Moramo častiti Jehova: "Vreden si, Jehova, naš Bog, prejemati slavo, čast in moč, ker si vse ustvaril; po tvoji volji vse to obstaja in je bilo ustvarjeno" ((Razodetje 4:11). Moramo ga ljubiti z vso svojo življenjsko silo: "Jezus mu je rekel: "‚Ljubi Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim umom.‘  To je največja in prva zapoved" (Matej 22:37,8). Bog ni Trinity. Trojstvo ni biblijsko poučevanje.
 • Božja ljubezen gre skozi molitev. Jezus Kristus je dal konkretne nasvete o molitvi iz Mateja 6: "Tudi kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi stoje molijo po sinagogah in na voglih širokih ulic, da bi jih ljudje videli. Resnično vam povem: ti so svoje plačilo že v celoti prejeli. Ti pa, kadar moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. Tedaj ti bo tvoj Oče, ki gleda na skrivnem, poplačal. Pri molitvi pa ne ponavljajte vedno znova istih stvari, kakor to počnejo pripadniki drugih narodov, ker mislijo, da bodo uslišani zaradi mnogih besed. Zato ne bodite podobni njim, saj Bog, vaš Oče, ve, kaj potrebujete, še preden ga prosite.  Zato molite takole: ‚Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Naj pride tvoje kraljestvo. Naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih tako tudi na zemlji.  Daj nam danes kruh za ta dan  in odpusti nam naše dolgove, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom.  In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč nas reši Hudobnega.‘ Če namreč drugim odpustite njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče odpustil vam. Če pa drugim ne odpustite njihovih prestopkov, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov" (Matej 6:5-15) (How to Pray God? ; In Congregation).
 • Bog Jehova zahteva, da je naš odnos z njim izključna: "Ne. Hočem namreč reči, da narodi to, kar žrtvujejo, žrtvujejo demonom, ne Bogu. Jaz pa nočem, da bi vi imeli kaj skupnega z demoni. Ne morete piti Jehovovega keliha in keliha demonov, ne morete imeti deleža pri "Jehovovi mizi" in pri mizi demonov. Ali "morda v Jehovu vzbujamo ljubosumnost"? Mar smo močnejši+ od njega?" (1. Korinčanom 10:20-22).
 • Ljubiti Boga pomeni prepoznati, da ima Sina, Jezusa Kristusa. Jezus Kristus je edini Sin Božji v smislu, da je On edini Božji Sin, ki ga je ustvaril neposredno Bog: "je svoje učence vprašal: "Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?" Odgovorili so: "Nekateri pravijo, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi pa, da je Jeremija ali eden od prerokov. On pa jih je vprašal: "In kaj pravite vi, kdo sem jaz?" Simon Peter je odgovoril: "Ti si Kristus, Sin živega Boga." Jezus pa mu je odvrnil: "Blagor ti, Simon, Jonov sin. Tega ti namreč nista razodela meso in kri, temveč moj Oče, ki je v nebesih" (Matej 16:13-17; Janez 1:1-3). Jezus Kristus ni Vsemogočni Bog in ni del Trojstvo. Samo vera v Kristusovo žrtvovanje omogoča odpuščanje grehov in kasnejše zdravljenje in vstajenje mrtvih, v prihodnosti: "Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da ne bi bil pokončan nihče, ki veruje vanj, ampak bi imel večno življenje. (...) Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa Sina ne posluša, življenja ne bo videl, temveč ostaja nad njim Božja jeza" (Janez 3:16,36).  "Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, temveč da streže in dá svojo dušo kot odkupnino za mnoge" (Matej 20:28) (Praznovanje spomina na smrt Jezusa Kristusa; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Druga pomembna zapoved po Jezusu Kristusu je, da ljubimo svojega bližnjega: "Druga, ki je tej podobna, pa je: ‚Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.‘  Na teh dveh zapovedih sloni vsa Postava in Preroki" (Matej 22:39,40). Sovraštvo je prepovedano: "Vsak sovražnik, ki sovraži svojega brata, je morilec, in veste, da noben morilec nima večnega življenja v njem" (1. Janezovo 3:15). Umor je prepovedan, umor zaradi osebnih razlogov, umor z verskim patriotizmom ali državni patriotizem  je prepovedan: "Tedaj mu je Jezus rekel: "Spravi svoj meč na njegovo mesto. Vsi namreč, ki za meč primejo, bodo z mečem tudi pokončani"" (Matej 26:52) (The Sacred Life; The End of Patriotism).
 • Če ljubimo Boga, ga bomo poskušali zadovoljiti z dobrim vedenjem: "Povedal ti je, o človek, kaj je dobro. Ali Jehova zahteva od tebe še kaj drugega, razen da ravnaš pravično, ljubiš prijaznost in skromno hodiš s svojim Bogom?" (Miha 6:8). Če ljubimo Boga, se bomo izognili obnašanju, ki ga On zavrača: "Kaj? Mar ne veste, da nepravični ne bodo podedovali Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki, ne malikovalci, ne prešuštniki, ne moški, ki jih imajo za protinaravno spolno občevanje, ne moški, ki ležijo z moškimi, ne tatovi, ne pohlepneži, ne pijanci, ne sramotilci, ne izsiljevalci ne bodo podedovali Božjega kraljestva" (1.Korinčanom 6:9,10) (Osnovno učenje Biblije).
 • Ljubiti Boga pomeni prepoznati, da nas (posredno) vodi s svojo besedo Sveto pismo. Sveto pismo je Božja beseda: "Celotni Sveti spisi so navdihnjeni od Boga  in koristni za poučevanje, opominjanje, popravljanje, za vzgajanje v pravičnosti,  da bi bil Božji človek povsem primeren, popolnoma usposobljen za vsako dobro delo" (2.Timoteju 3:16,17). Prebrati jo moramo, preučevati in uporabljati v našem življenju: "temveč se veseli v Jehovovi postavi in njegovo postavo pozorno bere dan in noč. Takšen je kakor drevo, zasajeno ob potokih voda, ki daje sad ob svojem času in mu listje ne uvene. V vsem, kar dela, bo uspešen" (Psalmi 1:1-3). Spletna Biblija je na voljo na spletnem mestu in v nekaterih biblijskih odlomkih, da bi bolje izkoristila njegov nasvet (Matevska poglavja 5-7: Propoved na gori, knjiga psalmov, Pregovori, štiri evangelija Matej, Marko, Luka in Janez mnogo drugih svetopisemskih odlomkov (2. Timoteju 3:16,17)).

Kaj početi v času velika stiska

Po Bibliji je pet pomembnih pogojev, ki nam bodo omogočili, da dobimo Božjo milost v času velika stiska:

 • Prikličite ime Jehova: "In vsak, ki bo klical Jehovovo ime, bo rešen" (Joel 2:32).
 • Imajte vero v Kristusovo žrtev, da bi dobili odpuščanje grehov: "Po vsem tem sem videl, in glej: velika množica ljudi, ki jih noben človek ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v dolga bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. (...) Moj gospod, ti veš."In mi je rekel: "To so tisti, ki prihajajo iz velike stiske. Oprali so svoja oblačila in jih pobelili v Jagnjetovi krvi" (Razodetje 7:9-17).
 • Žalovanje glede cene, ki jo je moral plačati Jehova, da nas ohrani pri življenju: Kristusovo brezgrešno človeško življenje: "Na Davidovo hišo in na prebivalce Jeruzalema bom izlil duha naklonjenosti in rotečih prošenj. In bodo gledali v tistega, ki so ga prebodli, ter žalovali za njim, kakor se žaluje za edincem. Bridko ga bodo objokovali, kakor se bridko objokuje prvorojenec. Tistega dne bo v Jeruzalemu nastalo veliko žalovanje, podobno žalovanju v Hadád Rimónu na megídski ravnini" (Zaharija 12:10,11). Žalovanje zaradi slabega človeškega vedenja: "Jehova mu je rekel: "Pojdi skozi mesto, skozi Jeruzalem, in ljudem, ki vzdihujejo in stokajo zaradi vseh gnusob, ki se dogajajo v njem, nariši znamenje na čelo" (Ezekiel 9:4).
 • Post: "Zatrobite na rog na Síonu! Razglasite sveti post, skličite slovesen zbor!  Zberite ljudstvo, posvetite zbor! Zberite starce, privedite otroke in dojenčke, ki še sesajo!" (Joel 2: 15,16; je splošni kontekst tega besedila "velika stiska" (Joel 2: 1,2)).
 • Spolna abstinenca: "Ženin naj pride iz svoje sobe in nevesta iz svoje spalnice" (Joel 2:16b; je splošni kontekst tega besedila "velika stiska" (Joel 2:1,2)). "vse ostale rodbine, vsaka rodbina posebej in njihove žene posebej" (Zaharija 12:12-14; "ženske narazen" pomeni spolno abstinenco).

Kaj storiti po "velika stiska"

Obstajata dve glavni božanski priporočili:

 • Slavite Jehovovo suverenost in osvoboditev človeštva: "Vsi, ki bodo preostali izmed vseh narodov, ki prihajajo zoper Jeruzalem, bodo vsako leto hodili gor pred Kralja, Jehova nad vojskami, da bi se mu priklonili in da bi obhajali šotorski praznik" (Zaharija 14:16) (The Release).
 • Čiščenje zemlje za 7 mesecev, po velika stiska, do 10. nišana (judovskega koledarskega meseca) (Ez 40: 1,2): "In Izraelova hiša jih bo pokopavala sedem mesecev, da bi očistila deželo" (Ezekiel 39:12).

Če se želite izraziti, če imate vprašanja ali iz drugih razlogov, se obrnite na spletno stran ali njegov račun Twitter. Bog lahko blagoslovi čista srca. Amen. (Janez 13:10).

Praznovanje spomina na smrt Jezusa Kristusa

ZAKAJ?

Osnovno učenje Biblije

Namen spletne strani

 

Glavni meni:
Angleščina: http://www.yomelyah.com/435871998
španski: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalski: http://www.yomelias.com/435612345
Francosko: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG