Încîlê ye online (Kurmanji)

 Încîlê ye online (Sorani) 

 

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

"Zilamê aqilmend ku wey dît, xwe veşart"

(Meselên 27:12)

Her ku bobelata mezin nêz dibe, "wey",

em dikarin çi bikin ku em xwe amade bikin?

Amadekariya giyanî ya beriya bobelata mezin

"Erê, dê çêbibe ku her zilamek ku navê Yehowa bang dike ewê ewle"

(Joel 2:32)

Li Yehowa bigerin: "Ji bavekî, wî hemû miletên dinyayê afirandin û zemanên wan û sînorên dera ku ew lê dijîn, kifş kir ku ew li ser hemû rûyê erdê rûnin. Wî ev yek kir ku ew li wî bigerin û eger îmkan hebe bi destpelînkê* wî bibînin, lê ew ji tu kesî ji me ne dûr e. Çimkî em bi wî dijîn, bi wî dilivin û bi wî hene.[d] Çawa ku hin ji hozanên we jî gotine: ‹Em jî ji dûndana wî ne" (Karên Şandiyan 17:26-28; Zefhaniya 2:2,3). Li Yehowa bigerin ew e ku fêr bibe ku jê hez bike û wî nas bike.

Xwedayê tê gotin Yahowa: "Da ku hîn bibin navê te Yahowa e, Li ser tevahiya dinê, tenê tu berz î" (Zebûr 83:18). "Hûn bi vî awayî dua bikin: Bavê me yê li ezmanan, Navê te pîroz be" (Metta 6:9).

Divê em tenê Yahowa biperizin: "Ya Yahowa, Xwedayê me, Tu hêja yî ku rûmet, hurmet û hêzê bistînî. Çimkî te her tişt afirandin Û bi daxwaza te ew afirîn û hene" (Peyxama Yûhenna 4:11). Divê em bi tevahiya hêza jiyana me ya xwe hez bikin: "Îsa lê vegerand û got: "‹Ji Xudan Xwedayê xwe bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe û bi hemû hişê xwe hez bike.› Emrê pêşî û mezin ev e"" (Metta 22:37,38; Îşaya 42:8). Xwedayê ew ne Trînîtiyê. Trînîtiyê ew ne hînkirina Mizgînî.

Divê em bi Xwedê dua bikin. Îsa Mesîh şîreta dua kir:    "Gava ku hûn dua dikin, wek ên durû nebin, çimkî ew hez dikin ku li serê kuçeyan û di kinîştan de dua bikin, da ku ji aliyê mirovan ve bên dîtin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, wan xelata xwe standiye. Lê çaxê ku tu dua dikî, bikeve hundirê odeya xwe, deriyê xwe bigire û ji Bavê* xwe yê ku nayê dîtin re dua bike û Bavê te yê ku tiştê veşartî tê kirin dibîne, wê bergîdana te bide te. "Çaxê ku hûn dua dikin, wek pûtperestan* gotinên pûç pircar nekin; ew guman dikin bi pircarkirina peyvan* wê bên bihîstin. Îcar hûn nebin wek wan, çimkî Bavê* we hê berî ku hûn ji wî bixwazin bi hewcedariya we dizane. "Hûn bi vî awayî dua bikin: Bavê me yê li ezmanan, Navê te pîroz be. Bila padîşahiya te bê. Daxwaza te wek li ezmên, Bila li ser rûyê erdê jî bê cih. Nanê me yê rojane roj bi roj bide me. Û li deynên me bibihûre, Wek ku em li deyndarên xwe bihûrtine. Û me nebe ceribandinê, Lê me ji Yê Xerab xilas bike. Çimkî padîşahî, karîn û rûmet her û her ên te ne! Amîn. Eger hûn li sûcên mirovan bibihûrin, Bavê* we yê li ezmanan jî wê li sûcên we bibihûre. Lê eger hûn li sûcên mirovan nebihûrin, Bavê we jî li sûcên we nabihûre" (Metta 6:5-15).

Em gerekê tenê Yahowa dua bikin: "Na! Ez vê dibêjim, pûtperest qurbanên xwe ne ji Xwedê re, lê belê ji cinan re pêşkêş dikin. Îcar ez naxwazim ku hûn bi cinan re bibin hevpar. Hûn nikarin hem ji kasa Yahowa û hem ji kasa cinan vexwin. Hûn nikarin hem ji sifra Yahowa û hem ji sifra cinan parê bistînin. Ma em dixwazin Yahowa hêrs bikin? Ma em ji wî hêzdartir in?" (1 Korîntiyan 10:20-22).

Hezkirina Yehowa ev e ku ew nas bike ku kurê wî heye: Îsa Mesîh: "wî ji şagirtên xwe pirsî: "Li gor gotina xelkê Kurê* Mirov kî ye?" Wan lê vegerand û gotin: "Hinek dibêjin Yûhennayê imadkar, hinek dibêjin Êlyas û hinekên din jî dibêjin Yêremya an jî yek ji Îsa ji wan re got: "Lê hûn çi dibêjin? Bi ya we ez kî me?" Şimûn-Petrûs bersîv da û got: "Tu Mesîh î, Kurê wî Xwedayê jîndar î." Îsa lê vegerand û got: "Xwezî bi te, ey Şimûnê kurê Ûnis, çimkî yê ku ev ji te re vekiriye ne xwîn û goşt e, lê Bavê min ê li ezmanan e"" (Metta 16:13-17, Yûhenna 1:1-3). Îsa Mesîh Xwedê ne e û ne beşek Trînîtiyê ye.

Divê em di goriyê Mesîh de bawerî bawer bikin. Ev yek ji baxşandina gunehên destûr dide: "Çimkî Xwedê wusa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta da, da her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. (...) Yê ku baweriyê bi Kur tîne, jiyana wî ya herheyî heye. Yê ku bi ya Kur nake, jiyanê nabîne, lê xezeba Xwedê li ser wî dimîne" (Yûhenna 3:16,36). "Çawa ku Kurê Mirov jî nehatiye ku jê re xizmet bê kirin, lê hatiye ku xizmetê bike û di ber gelekan de canê xwe berdêl bide" (Metta 20:28).

"Îsa lê vegerand û got: «‹Ji Yahowa Xwedayê xwe bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe û bi hemû hişê xwe hez bike.› Emrê pêşî û mezin ev e. Yê diduyan jî wek vî ye: ‹Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike.› Hemû Şerîet û pêxember li ser bingeha van herdu emran in" (Metta 22:37-40).

"Ez emrekî nû didim we: Ji hevdû hez bikin. Wek ku min ji we hez kir, hûn jî ji hevdû hez bikin. Bi vê yekê hemû wê bizanin ku hûn şagirtên min in, eger hûn ji hevdû hez bikin" (Yûhenna 13:34,35).

"Yê ku hez nake, Xwedê nas nake, çimkî Xwedê hezkirin e" (1 Yûhenna 4:8).

Nefret qedexe ye: "Her kesê ku ji birayê xwe nefret dike, mêrkuj e û hûn dizanin ku jiyana herheyî bi tu mêrkujî re tune" (1 Yûhenna 3:15).

"Hingê Îsa ji wî re got: «Şûrê xwe bixe kalanê wî. Çimkî her kesê ku şûr bikişîne, ewê bi şûr bê kuştin" (Metta 26:52).

Neçin diziyê: "Yê ku dizî kiriye, divê êdî diziyê neke, lê bila bi destê xwe tiştê qenc bike û bixebite, da ku tiştekî wî hebe ku bide yê hewcedar" (Efesî 4:28).

Lying qedexe ye: "Derewan li hev nekin, çimkî we mirovê kevin bi kirinên wî ve ji ser xwe avêtiye û" (Kolosi 3: 9). Pêdivî ye ku em ji Xwedê baş tevbigerin.

Divê em ji kirinên xirab ên ku Xwedê mehkûm dikin dûr bigirin: "Ma hûn nizanin ku yên neheq Padîşahiya Xwedê mîras nastînin? Neyên xapandin! Yên ku fuhûşê dikin, an pûtperest*, an zînakar, an qûnde, an qûngê, an diz, an çavbirçî, an serxweş, an çêrker an jî nijdevan, Padîşahiya Xwedê mîras nastînin" (1 Korinti 6:9,10).  "Bila her kes bi hurmet li zewacê binêre û bila nivîna zewacê bêleke be. Çimkî Xwedê wê dîwana fuhûşkar û zînakaran bike" (Îbranî 13:4).

Ji Xwedê hezkirin ev e ku Xwedê fêr bibe ku Yahowa me bi rêvebriya peyva xwe thencîlê rê dide me. Mizgîniyê ji Xwedê ye: "Tevahiya Nivîsara Pîroz ji bîhna Xwedê ye û ji bo hînkirin, lêhilatin, rastkirin û ji bo perwerdekirina di riya rastdariyê de bi kêr tê, da ku mirovê Xwedê, ji bo her karê qenc bêkêmahî û rapêçandî be" (Tîmotêyos II. 3:16,17). Divê em her rojê bi Mizgîniyê bixwîne û wê bicih bikin: "Ew tenê zewqa xwe ji şerîeta Xudan distîne, û bi şev û bi roj kûr li ser wê difikire. Yên weha wek wê darê ne, ku li lêva avê hatiye danîn, meywa xwe di demê de dide, pelê wê naçilmise. Her karê ku dike qenc dike" (Zebûr 1:1,2). Ji bo rêwerzek çêtir li ser malperê Mizgîniyek serhêl heye (Matthewapanên Metta 5-7: çar Mizgîn licalncîl (2 Tîmotêyo 3: 16,17)).

Duringi bikin di bobelata mezin de

Li gorî Kitêba Pîroz pênc mercên girîng hene ku dê bihêle em di dema bobelata mezin de rehma Xwedê bistînin:

1 - Navê Yahowa gazî bikin: "Erê, dê çêbibe ku her zilamek ku navê Yehowa bang dike ewê ewle" (Joel 2:32).

2 - Divê em di goriyê Mesîh de bawerî bawer bikin. Ev yek ji baxşandina gunehên destûr dide: "Piştî vê yekê min dît ku va ye, elaleteke mezin ya ku ji her miletî, ji her bavikî, ji her gelî û ji her zimanî ku tu kesî nedikarî bihejmarta; xiftanên spî li xwe kiribûn û guliyên xurmeyan di destên wan de bûn û li ber text û li ber Berx radiwestan. (...) Yek ji rihspiyan peyivî û ji min re got: "Evên ku bi xiftanên spî hatine wergirtin kî ne û ji ku derê hatine?" Min ji wî re got: "Ezbenî, tu dizanî." Hingê wî ji min re got: "Evên ha ew in ku ji wê tengahiya mezin hatine, xiftanên xwe şuştine û bi xwîna Berx spî kirine" (Peymana 7:9-14). "xiftanên xwe şuştine û bi xwîna Berx spî kirine", ev tê vê wateyê ku yên ku bobelata mezin derbasî bikin dê bawerî bi qurbana Mesîh hebe.

3 - Bobelata mezin dê ji bo mirovatiyê dê demek pir xemgîn be (Zekerya 12:10,11). Xwedê Yahowa wê rehmê li mirovên ku ji vê pergalê neheq in nefret dikin (Ezekiel 9:4). Îsa Mesîh got ku mîna Jina Lotê ku Sodom û Gomorre hiştin, divê em ji pergala ya xirab poşman nebin: "Wê rojê ewê ku li ser banî be û tiştên wî di hundir de bin, bila ji bo ku wan hilde, neyê xwarê û ewê ku li nav zeviyê be, bila ew jî venegere! Jina Lût bînin bîra xwe!" (Lûqa 17:31,32). Divê em jina Lot bi bîr bînin ji ber ku ew ji ber xemgîniya xwe mir dewlemendiyên ku wê ew berdan (Destpêbûn 19:26).

4 - Di dema bobelata mezin de, dê hebe rojbûn (Joel 2:15,16).

5 - Di dema bobelata mezin de, ew ê qedexe bibe cins (Joel 2:16b; Zekerya 12:12-14).

 

 

 

 

Piştî bobelata mezin

Du emirên girîng ên Xwedê hene:

1 - Padîşahiya Yehowa pîroz bikin, û bi xelaskirina mirovahiyê ji bandorên guneh re şa bibin (Zekerya 14:16).

2 - Dê ji bo heft mehan li wir wê were paqijkirin erdê. Elaleta mezin in beşdarî vê paqijkirinê bibin (Ezekiel 39:12).

Heke pirsên we hebin, an agahdariya bêtir dixwazin, ji têkiliyê bi malperê an hesabê Twitter-ê dudilî nebin. Bila Xwedê bi saya Kurê xwe Jesussa Mesîh dilên pak pîroz bike. Amîn (Yûhenna 13:10).