Библи Онлайн

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

("Библийн үндсэн сургаал" гэсэн нийтлэлийн дараа)
Мөнхийн амьдрал

Англи хэлээр бичсэн цэнхэр өнгийн Hypertext холбоосууд энэ хэл дээрх нийтлэлүүдийг танд хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч та өөр гурван хэлийг сонгож болно: Испани, Португаль, Франц хэл.

"чиний гараар бүтсэн аливаа ажил үйлсийг ивээх учир чи сэтгэл дүүрэн баярлах болно" (Дэд хууль 16:15)

Хүн төрөлхтнийг нүглийн боолчлолоос ангижруулах замаар мөнхийн амьдрал

"Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм. (...) Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай. Харин Хүүд итгэдэггүй хүн мөнх амийг үзэхгүй. Харин Бурханы уур хилэн тэр хүн дээр байдаг"

(Иохан 3:16,36)

Есүс Христ дэлхий дээр байх үедээ ихэнхдээ мөнх амьдралын найдварыг заадаг байсан. Гэсэн хэдий ч тэрээр мөнхийн амьдралыг зөвхөн Христийн золиосонд итгэх замаар л олж авна гэж заажээ (Иохан 3:16,36).

Христийн золиослол нь эдгэрч, залуужих, мөн амилуулах боломжийг олгоно

Христийн золиослолын адислалаар чөлөөлөгдөнө

"Үүнчлэн Хүний Хүү үйлчлүүлэхийн тулд бус, харин үйлчлэхийн тулд ирсэн бөгөөд амиа олны төлөө золиос болгон өгөхөөр ирсэн билээ гэв"

(Матай 20:28)

"Нөхдийнхөө төлөө залбирахад нь Иовын сайн сайхныг Ехова сэргээж, Иовд урьд байсан бүхнийг Ехова хоёр дахин илүү болгов" (Иов 42:10). Агуу гай зовлонг амссан агуу олон хүмүүсийн Ехова Бурхан хаан Есүс Христээр дамжуулан тэднийг адислах болно (Хаан Есүс Христ хүн төрөлхтнийг адислах болно): "Харагтун, бид тэвчсэн хүмүүсийг ерөөгдсөнд тооцдог. Та нар Иовын тэсвэр тэвчээрийн тухай сонсож, Эзэн эцэст нь юу хийснийг харсан. Яагаад гэвэл Ехова энэрлээр дүүрэн агаад өршөөнгүй юм" (Иаков 5:11).

Христийн золиослол нь өршөөл, бие махбодийг амилуулах, эдгэрэх, залуужуулах замаар өөрчлөх боломжийг олгодог.

(Христийн золиослол нь өршөөлийг өгч, золиосны үнэ цэнийг өгдөг бөгөөд энэ нь бие махбодийг амилуулах, нөхөн сэргээх замаар залуужуулах замаар нөхөн төлжих боломжийг олгодог)

(Бүх үндэстнүүдийн асар олон тооны хүмүүс агуу гай зовлонг даван туулах болно (Илчлэлт 7:9-17))

Хүн төрөлхтнийг эдгээх Христийн золиос

"“Би өвчтэй байна” гэж нэг ч оршин суугч өгүүлэхгүй.Тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн нүгэл нь уучлагдах болно" (Исаиа 33:24).

"Тэгээд сохрын нүд нээгдэж,дүлийгийн чих нь онгойно. Тэгээд доголон хүн буга мэт дүүлж,хэлгүй нь баяртайгаар хашхирна.Учир нь цөлөөс ус гарч, Арабад урсана” (Исаиа 35: 5,6).

Христийн золиослол нь залуужих боломжийг олгоно

"Түүний махан бие залуу үеийнхээс ч илүү сэргэг болог.Тэрээр залуугийнхаа хүч тэнхээтэй өдрүүдэд буцаж очиг" (Иов 33:25).

Христийн золиослол нь нас барагсдыг амилуулах боломжийг олгоно

"Газрын шороонд булагдсан нойрсогчдоос олон нь сэрж, нэг хэсэг нь мөнх амь уруу" (Даниел 12: 2).

"Тэдний найддагийн адилаар зөвт ба хилэнцэт хүмүүсийн хэн хэн нь амилна гэдэгт би ч Бурханд найддаг" (Үйлс 24:15).

"Үүнд бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ Түүний дууг сонсон, гарч ирэх цаг ирж байна. Сайн үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь амийн амилалт уруу, муу үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь ялын амилалт уруу гарч ирнэ" (Иохан 5:28,29).

"Цагаан өнгөтэй агуу их сэнтий болон дээр нь Залрагчийг би харав. Түүний дүр төрхөөс газар, тэнгэр зугтсан бөгөөд тэдэнд байх газар олдсонгүй. Үхсэн их бага хүмүүс сэнтийн өмнө зогсож байхыг би харлаа. Номууд дэлгээстэй байв. Өөр нэгэн ном дэлгээстэй байсан бөгөөд тэр нь амийн ном юм. Үхэгсэд нь өөрсдийн үйлсийн дагуу энэхүү номд бичигдсэн зүйлсээр шүүгдэв. Тэнгис дотроо байсан үхэгсдийг гаргаж өгөв. Үхэл ба Үхэгсдийн орон өөрсдийн доторх үхэгсдийг гаргаж өгөв. Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв" (Илчлэлт 20:11-13).

Дахин амилсан шударга бус хүмүүсийг ирээдүйн хуурай газрын диваажинд сайн, муу үйлсийнхээ дагуу шүүнэ. (Дэлхий дээрх амилуулалтын удирдлага; Тэнгэрт амилалт; Дэлхий дээрх амилалт)

Христийн золиослол нь агуу олон хүмүүсийн "агуу их гай зовлон" -ыг даван туулж, үхэхгүйгээр мөнх амьдралтай болох боломжийг олгоно

"Харагтун, үүний дараа намайг харахад, сэнтийн өмнө болон Хурганы өмнө зогсон, цагаан дээл өмссөн, гартаа далдуу модны найлзуур барьсан, үндэстэн бүрээс, бүх овгоос, бүх ард түмнээс, бүх хэлтнээс ирсэн үй олон хүн байв. Хэн ч тэднийг тоолж чадамгүй ажээ. Тэд чанга дуугаар—Аврал бол сэнтийд залрагч бидний Бурханд ба Хурганд байдаг гээд хашхирч байлаа. Сэнтий, ахлагчид болон дөрвөн амьтны эргэн тойронд бүх тэнгэр элч нар зогсож байлаа. Тэд сэнтийн өмнө нүүрээрээ унаад Бурханд мөргөж,— Амен. Магтаал, алдар, мэргэн ухаан, талархал, хүндэтгэл, хүч чадал ба сүр хүч нь бидний Бурханд үеийн үед байх болтугай. Амен гэцгээв. Ахлагчдын нэг нь хариулж, надад хандан—Цагаан дээлтэй эдгээр хүмүүс хэн бэ? Тэд хаанаас ирсэн бэ? гэлээ. Би түүнд—Эзэн минь, та мэднэ гэхэд тэр надад—Эдгээр нь үлэмж их зовлонгоос гарч ирэгсэд бөгөөд тэд Хурганы цусаар дээлээ угааж, цагаан болгожээ. Тиймээс тэд Бурханы сэнтийн өмнө байдаг бөгөөд Түүний сүм дотор өдөр шөнөгүй Түүнд үйлчилдэг юм. Сэнтийд Залрагч асраараа тэднийг дээгүүр нь бүрхэнэ. Тэд цаашид өлсөх ч үгүй, цангах ч үгүй. Тэд наранд шарагдах ч үгүй, ямар ч халуунд халах ч үгүй. Яагаад гэвэл сэнтийн голд байгаа Хурга тэднийг хариулах бөгөөд амийн усны булгууд уруу хөтлөх болно. Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно гэлээ (Илчлэлт 7: 9-17). (Бүх үндэстэн, овог аймаг, хэлнүүдээс бүрдсэн асар олон хүн агуу их гай зовлонг даван туулах болно)

Бурханы хаант улс дэлхийг захирна

"и шинэ тэнгэр, шинэ газрыг харлаа. Учир нь анхны тэнгэр, анхны газар нь өнгөрөн одож, тэнгис байхгүй болов. Ариун хот, шинэ Иерусалим нь нөхөртөө очихоор гоёсон сүйт бүсгүй мэт бэлтгэгдэн Бурханаас гарч, тэнгэрээс буун ирэхийг би харлаа. Сэнтийнээс чанга дуу гарахыг би сонсов.—Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд Түүний ард түмэн болж, Бурхан Өөрөө тэдний дунд байж [тэдний Бурхан нь болно]. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одлоо" ( Илчлэлт 21:1-4) (Бурханы хаант улсын газар нутгийн удирдлага; Ханхүү; Санваартнууд; Левичүүд).

Есүс Христийн гайхамшгууд мөнх амьдрах итгэл найдварыг бэхжүүлэх

"Есүсийн үйлдсэн өөр олон үйлс бий. Хэрэв тэдгээрийг нь нэг бүрчлэн бичсэн бол бичигдсэн номууд нь энэ ертөнцөд ч багтахгүй байх байсан гэж би боддог" (Иохан 21:25)

Есүс Христ элч Петрийн хадам эхийг эдгээв: " Есүс Петрийн гэрт очиж, хадам эхийг нь халуунтай өвдөн хэвтэж байхыг харав. Есүс түүний гарт хүрэхэд халуун нь арилан, тэр босоод Түүнд үйлчлэв"(Матью 8:14,15)

Есүс Христ хараагүй хүнийг эдгээж: "Түүнийг Иериход ойртон ирэх үед нэгэн сохор хүн гуйлга гуйн замын хажууд сууж байв. Хажуугаар нь өнгөрөх олны дууг сонсоод, тэр юу болоод байгааг лавлажээ. Назарын Есүс явааг хүмүүс түүнд хэлэв. Тэгтэл мөнөөх сохор хүн—Давидын Хүү, Есүс ээ! Намайг өршөөгөөч! гэхэд түрүүнд нь явагсад дуугүй байхыг түүнд хатуу анхааруулсанд тэр улам чангаар—Давидын Хүү, намайг өршөөгөөч! гэж хашхирав. Есүс зогсож, түүнийг Өөр уруу нь авчрахыг тушаав. Сохор эрийг ирмэгц, Тэр түүнээс— Өөрийнхөө төлөө чи Надаар юу хийлгэхийг хүснэ вэ? гэсэнд, тэр—Эзэн, би дахин харахыг хүсэж байна гэхэд Есүс түүнд—Хараа ор. Итгэл чинь чамайг эдгээв гэжээ. Өнөөх хүн тэр даруйдаа харах болж, Бурханыг алдаршуулсаар Түүнийг дагав. Үүнийг харсан олон түмэн бүгдээрээ Бурханыг магтацгаалаа" (Лук 18:35-43).

Есүс Христ эдгээдэг уяман өвчин: "Уяман өвчтэй хүн Түүн уруу ирээд, өмнө нь сөхрөн унаж—Хэрэв Та хүсвэл, намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ гэж гуйсанд, Тэр өрөвдөн мутраа сунган, түүнд хүрч—Би хүсэж байна. Цэвэрш гэсэнд тэр даруй түүнээс уяман өвчин нь зайлж, тэр цэвэршжээ" (Марк 1:40-42).

Есүс Христ саа өвчтэй хүнийг эдгээж: "үний дараа нь иудейчүүдийн нэгэн баяр болж байхад нь Есүс Иерусалим уруу очив. Иерусалимын хонины хаалганы дэргэд еврейгээр Бетзада гэдэг цөөрөм байдаг. Тэнд таван саравч байдаг бөгөөд тэдгээрийн дотор өвчтэй, сохор, доголон, хатангир олон хүн хэвтэж байлаа. [Тэд ус хөдлөхийг хүлээж байв. Учир нь Эзэний тэнгэр элч тодорхой үед цөөрөмд бууж, усыг хөдөлгөхөд, ус хөдөлсний дараа түрүүлж орсон хүн ямар ч өвчнөөр өвчилсөн байлаа ч өвчнөөсөө ангижирдаг байжээ.] Гучин найман жил өвчтэй байсан нэгэн хүн тэнд байв. Тэнд хэвтэж буй түүнийг Есүс харж, удаан хугацаагаар тийм байсныг нь мэдээд, түүнээс—Чи эрүүл болохыг хүсэж байна уу? гэж асуухад мөнөөх өвчтэй хүн—Эзэн, ус хөдлөх үед намайг цөөрөмд оруулах хүн байдаггүй. Харин намайг очсоор байтал өөр хүн надаас өмнө орчихдог гэсэнд Есүс түүнд—Бос. Дэвсгэрээ аваад, яв гэж айлдав. Өнөөх хүн тэр даруй эрүүл болж, дэвсгэрээ аваад явав.Тэр өдөр Амралтын өдөр байлаа" (Иохан 5:1-9).

Есүс Христ шуургыг зогсоов: "үүнийг завинд суухад шавь нар нь Түүнийг дагалаа. Үзэгтүн. Нуурт маш хүчтэй шуурга босож, завь давалгаанд автсан боловч Есүс унтаж байлаа. Тэд Түүн уруу ирж, Түүнийг сэрээгээд—Эзэн минь, авраач, бид сүйрлээ гэхэд нь, Есүс тэдэнд—Юунд айцгаана вэ, итгэл багатай хүмүүс ээ? гээд Тэр босож, салхи болоод нуурыг зэмлэжээ. Гэтэл нам гүм боллоо. Хүмүүс гайхаж—Энэ ер нь ямар янзын хүн болоод салхи, нуур хүртэл Түүнд захирагдаж байгаа юм бэ? гэлцэв" (Матью 8:23-27). Энэхүү гайхамшиг нь дэлхийн диваажинд гамшиг учруулах шуурга, үер байхаа больсныг харуулж байна.

Есүс Христ бэлэвсэн эмэгтэйн хөвгүүнийг амилуулав гэж хэлжээ: "Үүний дараа удалгүй Есүс Найн хэмээх хот уруу явжээ. Шавь нар нь, мөн үй олон хүн Түүнийг дагалдан явлаа. Түүнийг хотын хаалганд ойртон ирэх үед хүмүүс нэг үхсэн хүнийг аваад гарч явав. Тэр нь бэлэвсэн эмэгтэйн ганц хүү байсан бөгөөд хотынхноос нилээд олон хүн тэр эмэгтэйн хамт байв. Эзэн түүнийг хараад ихэд өрөвдөн түүнд—Бүү уйл гэв. Тэр очоод авсанд гараа хүргэтэл өргөөд явж байсан хүмүүс зогслоо. Тэгээд Есүс—Би чамд хэлж байна. Залуу минь, бос! гэхэд үхсэн хүн босоод ярьж эхлэв. Ингээд Есүс түүнийг эхэд нь эргүүлэн өгөв. Тэд бүгдээрээ айдаст автаж, Бурханыг алдаршуулж эхлэн—Бидний дунд агуу эш үзүүлэгч гарч ирлээ, мөн—Бурхан Өөрийн ард түмэн дээр ирлээ гэцгээж байлаа. Түүний тухай энэхүү зар бүх Иудей даяар болоод хавийн бүх нутгаар тархлаа" (Лук 7:11-17).

Есүс Христ Иайрын охиныг амилуулав: "Түүнийг ийн айлдаж байтал синагогийн ахлагчийн гэрээс нэг нь ирж,—Охин чинь үхсэн. Та цаашид Багшид бүү төвөг уд гэж хэлэв. Харин Есүс үүнийг сонсоод, Иайрт—Бүү ай, зөвхөн итгэ. Тэр зүгээр болно гэлээ. Тэр гэрт нь ирээд, Петр, Иохан, Иаков болон охины эцэг эхээс өөр хэнийг ч орохыг зөвшөөрсөнгүй. Бүгд л уйлан хайлж, охины хойноос гашуудан байлаа. Харин Есүс—Уйлахаа боль. Охин үхээгүй, харин унтаж байна хэмээсэнд охин үхсэнийг мэдэж байсан тэд Түүнийг тохуурхан инээлдэж эхлэв. Гэсэн хэдий ч Тэр охины гараас барьж,—Охин минь, бос гэж дуудсанд түүний сүнс эргэн ирж, охин тэр даруй босов. Тэгээд Есүс, охинд идэх юм өг гэжээ. Охины эцэг эх нь гайхсан байлаа. Харин Есүс тэдэнд болсон явдлын тухай хэнд ч ярьж болохгүйг сануулав" (Лук 8:49-56).

Есүс Христ дөрвөн өдрийн өмнө нас барсан түүний найз Лазарыг дахин амилуулав: "Есүс тосгонд хараахан хүрч очоогүй агаад харин Мартатай уулзсан тэр газраа л байж байлаа. Тэгтэл гэрт нь Мариатай байж, тайтгаруулж байсан иудейчүүд түүнийг ухасхийн босож гарч явахыг хараад араас нь дагав. Тэд түүнийг булшин дээр очин уйлахаар явлаа хэмээн боджээ. Мариа Есүсийн байсан газар ирж, Түүнийг хараад Есүсийн хөлд унаж,—Эзэн, хэрэв Та энд байсан бол миний ах үхэхгүй байх байсан гэлээ. Есүс түүний уйлахыг болон түүнтэй хамт ирсэн иудейчүүдийн уйлахыг хараад сүнс нь гүнээ шаналж, сэтгэл нь хөдөлж,— Та нар түүнийг хаана тавьсан бэ? гэж асуухад тэд Түүнд—Эзэн, ирээд, үз гэлээ. Есүс уйлав. Тэгтэл иудейчүүд—Тэр түүнд ямар хайртай байсныг хараач гэцгээж байлаа. Харин тэдний зарим нь—Сохор хүний нүдийг нээсэн энэ хүн түүнийг мөн үхүүлэхгүй байж чадаагүй юм байх даа гэв. Есүс дахиад л дотроо гүнээ шаналж, булш уруу хүрч ирэв. Энэ нь агуй байсан бөгөөд амыг нь хадаар тагласан байлаа. Есүс—Хадыг зайлуул гэхэд талийгаачийн дүү Марта Түүнд—Эзэн, тэр үхээд дөрөв хонож байгаа тул одоо өмхий үнэр орсон байгаа гэж хэлэв. Есүс Мартад—“Хэрэв чи итгэвэл Бурханы алдрыг харна” гэж Би чамд хэлээгүй бил үү? гэлээ. Тэгээд тэд хадыг зайлуулав. Есүс дээшээ харан—Аав аа, Та Намайг сонссонд Танд Би талархаж байна. Та Намайг үргэлж сонсдогийг Би мэдсэн. Таны Намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд тойрон зогсох энэ хүмүүсийн төлөө Би үүнийг хэллээ гэв. Тэр ийн айлдаад, чанга дуугаар—Лазар, гараад ир гэж хашхирав. Үхсэн хүн гар, хөл нь оршуулгын боолтоор боолттой, нүүр нь алчуураар ороолттой чигээрээ гарч ирэв. Есүс тэдэнд—Тайлж, түүнийг явуул гэв" (Иохан 11:30-44).

Есүс Христ бусад олон гайхамшгуудыг хийжээ. Тэд бидний итгэлийг бэхжүүлж, биднийг урамшуулан дэмжиж, дэлхий дээр ирэх олон адислалуудыг олж хардаг. Элч Иоханы бичсэн үгс нь дэлхий дээр юу тохиолдохын баталгаа болох Есүс Христийн хийсэн гайхамшигтай гайхамшгуудыг маш сайн нэгтгэсэн: "Есүсийн үйлдсэн өөр олон үйлс бий. Хэрэв тэдгээрийг нь нэг бүрчлэн бичсэн бол бичигдсэн номууд нь энэ ертөнцөд ч багтахгүй байх байсан гэж би боддог" (Иохан 21:25).

Библийн үндсэн сургаал

Библийн үндсэн сургаал

 • Бурхан нэртэй: Ехова: "Би бол Ехова.Энэ бол Миний нэр.Би Өөрийн алдрыг бусдад,Өөрийн магтаалыг сийлмэл хөргүүдэд өгөхгүй" (Исаиа 42:8) (The Revealed Name). Бурхан бол Гурвал биш юм.
 • Бид зөвхөн Еховад мөргөх ёстой: "Бидний Еховад ба Бурхан минь,Та алдар, хүндэтгэл, хүчийг авах нь зохистой.Учир нь Та бүх юмсыг бүтээсэн билээ.Таны хүслийн улмаас тэдгээр нь оршсон бөгөөдбүтээгдсэн юмгэх ажээ" (Илчлэлт 4:11). Бид Ехова Бурханыг бүх хүчээрээ хайрлах ёстой: "Тэр түүнд—“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Ехова Эзэнээ хайрла”.Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаах нь “Чи хөршөө өөрийн адил хайрла” гэсэнтэй адил юм" (Матай 22:37-39) (Worship Jehovah; In Congregation).
 • Хэрэв бид Бурханыг хайрлавал хөршөө хайрлах ёстой: "Хайрладаггүй нэгэн нь Бурханыг мэддэггүй. Учир нь Бурхан бол хайр билээ" (1 Иохан 4:8) "Хэрэв та нар бие биеэ хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг Миний шавь нар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэллээ" (Иохан 13:35) (The Sacred Life).
 • Есүс Христ бол Бурханы цорын ганц Хүү мөн. Есүс Христ бол Бурхан биш юм: "Есүс Цезарь Филипийн нутагт очих үедээ шавь нараасаа—Хүмүүс Хүний Хүүг хэн гэж ярьж байна? гэж асуув. Тэгэхэд нь тэд—Зарим нь баптисм хүртээгч Иохан, зарим нь Елиа, харин зарим нь Иеремиа эсвэл эш үзүүлэгчдийн нэг гэж ярьдаг гэхэд, Тэр—Харин та нар Намайг хэн гэж хэлэх вэ? гэсэнд, Симон Петр—Та бол Христ, амьд Бурханы Хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариуд нь—Бариона Симон оо, чи ерөөлтэй еэ! Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш, харин тэнгэр дэх Миний Эцэг илчилсэн юм" (Матай 16:13-17). Есүс Христ бол Гурвал гэсэн нэг хэсэг биш юм (Дурсгалын; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Ариун сүнс бол Бурханы идэвхитэй хүч юм. Энэ бол хүн биш: "Тэгтэл гал хаялах мэт хэлүүд бий болон хүн нэг бүрийн дээр тогтохыг тэд харлаа" (Үйлс 2:3). Ариунсүнс биш "Гурвал".
 • Библи бол Бурханы үг юм: "Судар бүр Бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь Бурханы хүн аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм" (2 Тимот 3:16,17). Бид өдөр бүр Библийг уншиж, амьдралд хэрэгжүүлэх ёстой: "Харин тэрээр Ехова хуульд баярлаж,Түүний хуулийг өдөр шөнөгүй тунгаан бясалгадаг. Тэрээр урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил билээ.Тэр мод цагтаа үр жимсээ ургуулдаг бөгөөдНавчис нь ч хатдаггүй.Тэр хүний үйлс бүхэн нь өлзийтэй" (Дуулал 1:2,3) (Read The Bible Daily).
 • Зөвхөн Христийн золиослолын итгэл нь өршөөлийг зөвшөөрдөг. Энэхүү золиослол нь хожим эдгэрэлт ба амилалтыг зөвшөөрөх болно: "Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм. (...) Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай. Харин Хүүд итгэдэггүй хүн мөнх амийг үзэхгүй. Харин Бурханы уур хилэн тэр хүн дээр байдаг" (Иохан 3:16,36) (The Release).
 • Бурханы хаанчлал бол тэнгэрлэ засгийн газар юм. Түүний хаан бол 1914 оноос хойш Есүс Христ болжээ. 144 000 хаад, тахилч нар Түүнтэй хамт тэнгэрт байдаг. Тэд Христийн сүйт бүсгүй болох Шинэ Иерусалимыг төлөөлдөг. Энэ тэнгэрлэг засгийн газар дэлхий дээр  хүний засаглал устгах болно, Агуу их гай гамшгийн үеэр: "Тэдгээр хаадын үед хэзээ ч усташгүй нэг хаанчлалыг тэнгэрийн Бурхан байгуулах бөгөөд тэр хаанчлалын эрх мэдэл нь бусад ард түмний гарт орохгүй. Тэр нь тэдгээр бүх хаанчлалыг бутлан сөнөөх боловч өөрөө мөнхөд байх юм" (Даниел 2:44). Энэ тэнгэрлэг засгийн газар бүх дэлхийг захирах болно (Илчлэлт 12: 7-12; 21: 1-4; Maтай 6: 9,10) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Үхэл бол амьдрал биш. Тэр хүн байхгүй болсон бөгөөд түүний амьдралын хүч байхгүй болсон: "Ноёдод бүү итгэ,Авралгүй хүний хүүд ч бүү итгэ. Түүний сүнс гарч явдаг бөгөөд тэрээр газар шороо уруу буцдаг.Яг тэр өдөр түүний бодлууд мөхдөг" (Дуулал 146:3,4 ; Номлогчийн үгс 3:19,20; 9:5,10).
 • Зөв ба шударга бус хүмүүсийн амилуулалт болно: "Үүнд бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ Түүний дууг сонсон, гарч ирэх цаг ирж байна. Сайн үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь амийн амилалт уруу, муу үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь ялын амилалт уруу гарч ирнэ" (Иохан 5:28,29). Зөвхөн шударга бус хүмүүс зөвхөн дуулгавартай байдлынхаа дагуу, Бурханы хуульд шүүгдэх болно: "Цагаан өнгөтэй агуу их сэнтий болон дээр нь Залрагчийг би харав. Түүний дүр төрхөөс газар, тэнгэр зугтсан бөгөөд тэдэнд байх газар олдсонгүй. Үхсэн их бага хүмүүс сэнтийн өмнө зогсож байхыг би харлаа. Номууд дэлгээстэй байв. Өөр нэгэн ном дэлгээстэй байсан бөгөөд тэр нь амийн ном юм. Үхэгсэд нь өөрсдийн үйлсийн дагуу энэхүү номд бичигдсэн зүйлсээр шүүгдэв. Тэнгис дотроо байсан үхэгсдийг гаргаж өгөв. Үхэл ба Үхэгсдийн орон өөрсдийн доторх үхэгсдийг гаргаж өгөв. Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв" (Илчлэлт 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Зөвхөн 144 000 хүн төрөлхтөн Есүс Христтэй хамт тэнгэрт очих болно. "их олон хүн" нь тэнгэрлэг газар дээр үүрд мөнх амьдрах хүмүүс юм: "Тамгалуулсан хүмүүсийн тоог би сонсов. Израилийн хөвгүүдийн овог бүрээс тамгалуулсан хүмүүсийн тоо нэг зуун дөчин дөрвөн мянга байв. (...) Харагтун, үүний дараа намайг харахад, сэнтийн өмнө болон Хурганы өмнө зогсон, цагаан дээл өмссөн, гартаа далдуу модны найлзуур барьсан, үндэстэн бүрээс, бүх овгоос, бүх ард түмнээс, бүх хэлтнээс ирсэн үй олон хүн байв. Хэн ч тэднийг тоолж чадамгүй ажээ. (...) Би түүнд—Эзэн минь, та мэднэ гэхэд тэр надад—Эдгээр нь үлэмж их зовлонгоос гарч ирэгсэд бөгөөд тэд Хурганы цусаар дээлээ угааж, цагаан болгожээ" (Илчлэлт 7:3-8 (144000); 7:9-17 (их олон хүн)) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Бид эцсийн өдрүүдэд амьдардаг. Агуу их гай гамшиг бол төгсгөл болно: "Түүнийг Чидун ууланд сууж байхад шавь нар Түүн уруу хэдүүлхнээ ирж,—Эдгээр зүйл чинь хэзээ болох юм бэ? Таны заларч ирэхэд болон үеийн төгсгөлд ямар шинж тэмдэг байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэнд" (Матай 24:3; Матай 24, 25, Марк 13, Лук 21, Илчлэлт 19: 11-21-ийг уншина уу) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Дэлхий диваажин болно: "Сэнтийнээс чанга дуу гарахыг би сонсов.—Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд Түүний ард түмэн болж, Бурхан Өөрөө тэдний дунд байж [тэдний Бурхан нь болно]. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одлоо" (Илчлэлт 21:3,4 ; Исаиа 11,35,65) (The Release).
 • Бурхан бузар мууг зөвшөөрсөн. Энэ нь Еховагийн дээд эрх мэдлийг хууль ёсны болгохын тулд диаволын сорилтын хариуг өгсөн (Эхлэл 3:1-6) (Satan Hurled). Мөн түүнчлэн хүмүүний бүтээлийн шударга байдлын талаарх чөтгөрийн гүтгэлгийн хариуг өгөх болно (Иов 1:7-12, 2:1-6). Бурхан зовлон зүдгүүр учруулдаг Бурхан биш (Иаков 1:13). Зовлон нь гэсэн дөрвөн үндсэн хүчин зүйлийн үр дүн юм: Чөтгөр нь зовлон зүдгүүрийг үүсгэдэг (гэхдээ үргэлж биш) болдог (Иов 1: 7-12, 2: 1-6). Зовлон нь бидний хөгширч, өвчин зовлон, үхэлд хөтлөх Адамын гэм нүгэлийн ерөнхий төлөв байдлын үр дүн юм (Ром 5:12, 6:23). Адамаас өвлөн авсан нүгэлт нөхцөл байдлаасаа болоод хүний "буруу шийдвэр" (бидний, бусад хүний) хүний үр дагавар нь зовлон юм (Дэд хууль 32: 5, Ром 7:19). Зовлон шаналал нь "урьдчилан тооцоолоогүй цаг хугацаа ба үйл явдлуудын" үр дүн юм. Энэ нь тухайн хүн "буруу цагт буруу газар" байх болно (Номлогчийн үгс 9:11). Хувь заяа бол библийн сургаал биш. Бид Бурхан болон хүмүүсийн өмнө сайн үйлд эсвэл муу үйлдэл хийх эрхээ ашигладаг (Дэд хууль 30:15).
 • Бид баптисм хүртэж, Библид бичигдсэн зүйлсээр үйлдэж Бурханы хаант улсын ашиг сонирхолд үйлчлэх ёстой (Матай 28: 19,20) (The Baptism). Бурханы хаанчлалын ашиг сонирхлыг үйлчлэх нь сайн мэдээг байнга тунхагладаг (Матай 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

 

Библи юу гэж буруушаадаг вэ?

 

 • Үзэн ядалт хориглодог: "Ах дүүгээ үзэн яддаг нэгэн нь алуурчин мөн. Ямар ч алуурчны дотор мөнх амь байдаггүйг та нар мэднэ" (1 Иохан 3:15). Аллага нь хоригдож хориглоно. Улс орон, шашны нэрийн өмнөөс алахыг хориглоно: "Есүс түүнд—Илдээ хуйнд нь хий. Илд агсагч бүхэн илдээр хөнөөгдөнө" (Матай 26:52) (The End of Patriotism).
 • Бүү хулгигла: "Хулгайч хүн цаашид хулгай бүү хий. Харин ч гачигдалтай хүнд хуваалцах юмтай байхын тулд [өөрийн] гараар сайныг үйлдэж, хөдөлмөрлө" (Ефес 4:28).
 • Бүү худал: "Бие биедээ худал бүү ярь. Яагаад гэвэл та нар хуучин хүнээ бузар муу зуршилтай нь тайлж" (Колоссай 3:9).
 • Tогтоол Библийн: "Учир нь Ариун Сүнс болон бид доор бичигдсэн зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг та нарт тохохгүй байх нь зүйтэй гэж мэдэв. Та нар шүтээнд өргөсөн юмс, цус, боомилогдсон зүйлс болон садар самуунаас цээрлэгтүн. Хэрэв эдгээрээс өөрсдийгөө хамгаалбал болох нь тэр. Баяртай" (Үйлс 15:19,20,28,29).
 • "Үл итгэгчдийн хамт нэг буулганд бүү орогтун. Зөвт байдал ба ёс бус нь яаж хамтрах билээ? Гэрэл ба харанхуйн хооронд ямар нөхөрлөл байдаг билээ? Христ ба Белиалын хооронд ямар зохицол байх билээ? Итгэгч хүн итгэгч бус хүнтэй юугаараа адил билээ? Бурханы сүм ба шүтээнүүдийн хооронд ямар зөвшилцөл байх билээ? Учир нь бид амьд Бурханы сүм мөн. Бурхан айлдахдаа“«Би тэдний дотор оршино,Би тэдний дунд алхана.Би тэдний Бурхан болно.Тэд Миний ард түмэн болно. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай» гэж Эзэн айлддаг.«Бузар юманд бүү хүр. Би та нарыг хүлээн авч, Та нарын Эцэг чинь болно. Та нар ч Миний хөвгүүд, охид болно» гэж Төгс хүчит Эзэн айлддаг” гэжээ" (2 Коринт 6:14-18). Бид ид шидтэй холбоотой бүхий л объектуудыг устгах ёстой мөн шүтээн шүтэх явдал.
 • Энэ нь хориглогдсон порнограф, хүчирхийлэл, доромжлолыг үзээрэй. Мөрийтэй тоглоом, марихуан, betel, тамхи, илүүдэл архи, согтууруулах ундаа гэх мэт мансууруулах бодис хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй: "Иймд ах дүү нар аа, өөрсдийн биеэ Бурханд тааламжит амьд, ариун тахил болгон өргөхийг Бурханы" (Ром 12:1; Матай 5: 27-30; Дуулал 11: 5).
 • хориглохыг завхайрал, гэрлээгүй бэлгийн харилцаа (эрэгтэй / эмэгтэй), эрэгтэй, эмэгтэй "ижил хүйстнүүдийн бэлгийн чиг баримжаа": "Эсвэл та нар зөвт бус хүмүүс Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй гэдгийг мэддэггүй гэж үү? Бүү мэхлэгдэгтүн. Садар самуун явдалтнууд ч, шүтээн шүтэгчид ч, завхайрагчид ч, янхан эр ч, ижил хүйстэнтэйгээ нөхцөгчид ч, хулгайч нар ч, шуналтангууд ч, архичид ч, хараалчид ч, дээрэмчид ч Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй" (1 Коринт 6:9,10).
 • хориглохыг завхайрал, гэрлээгүй бэлгийн харилцаа (эрэгтэй / эмэгтэй), эрэгтэй, эмэгтэй "ижил хүйстнүүдийн бэлгийн чиг баримжаа": "Эсвэл та нар зөвт бус хүмүүс Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй гэдгийг мэддэггүй гэж үү? Бүү мэхлэгдэгтүн. Садар самуун явдалтнууд ч, шүтээн шүтэгчид ч, завхайрагчид ч, янхан эр ч, ижил хүйстэнтэйгээ нөхцөгчид ч, хулгайч нар ч, шуналтангууд ч, архичид ч, хараалчид ч, дээрэмчид ч Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй" (1 Коринт 6:9,10). "Бүгд гэрлэлтийг хүндлэгтүн. Ор дэр нь ч бузартаагүй байг. Учир нь янхан эрчүүдийг болон завхайрагчдыг Бурхан шүүнэ" (Еврей 13:4).
 • Эрэгтэй хүн хэд хэдэн эхнэр авахыг хориглодог. Хэрэв хүн Бурханд таалагдахыг хүсч байвал тэр анхны эмэгтэйтэйгээ үлдэх ёстой ("нэг эхнэрийн нөхөр" 1 Тимот 3:2) : "Тиймд та нар газар дээрх эрхтнүүдийг үхүүл. Энэ нь садар самуун, бузар байдал, тачаал, муу хүсэл, шунахайрал болох шүтээн шүтэх явдал юм" (Колоссай 3:5).
 • Цусыг нь эмчилгээний нөхцөлд цус идэхийг хориглоно (цус сэлбэх): "Зөвхөн махан биеийнхээ махыг цустай нь идэж болохгүй" (Эхлэл 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Библийн дагуу буруушаадаг бүх зүйлийг энэ Библи судлалд бичээгүй. Христэч төлөвшилт нь бидэнд юу сайн, юу нь буруу болохыг ойлгоход тусалдаг: "Харин бор хоол нь төлөвшсөн хүмүүст зориулагддаг. Тэд дадлагажуулдаг учраас мэдрэмж нь сайн мууг ялгахад суралцжээ" (Еврей 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 

Бурханы амлалт

Дурсгалын

Юу хийх вэ?

Библийн вэбсайтын Үндсэн цэс:
Англи хэл: http://www.yomelyah.com/435871998 
Испанийн: http://www.yomeliah.com/435160491 
Португалийн: http://www.yomelias.com/435612345 
Францын: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG