Biblija Online

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

Povezave (v modri barvi) v izbranem jeziku vas usmerijo v drug članek, napisan v istem jeziku. Povezave (v modri barvi) napisane v angleščini, usmerite v članek v angleščini. V tem primeru lahko izbirate med tremi drugimi jeziki: španščino, portugalščino in francoščino.

Osnovno poučevanje Biblije

 

SOLA SCRIPTURA

 • Bog ima ime: Jehova. "Jaz sem Jehova, to je moje ime. Svoje slave ne bom dal drugemu, ne svoje hvale izrezljanim podobam" (Izaija 42:8) (The Revealed Name). Moramo častiti Jehova: "Vreden si, Jehova, naš Bog, prejemati slavo, čast in moč, ker si vse ustvaril; po tvoji volji vse to obstaja in je bilo ustvarjeno" ((Razodetje 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation). Moramo ga ljubiti z vso svojo življenjsko silo: "Jezus mu je rekel: "‚Ljubi Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim umom.‘  To je največja in prva zapoved" (Matej 22:37,8). Bog ni Trinity. Trojstvo ni biblijsko poučevanje.
 • Jezus Kristus je edini Sin Božji v smislu, da je On edini Božji Sin, ki ga je ustvaril neposredno Bog: "je svoje učence vprašal: "Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?" Odgovorili so: "Nekateri pravijo, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi pa, da je Jeremija ali eden od prerokov. On pa jih je vprašal: "In kaj pravite vi, kdo sem jaz?" Simon Peter je odgovoril: "Ti si Kristus, Sin živega Boga." Jezus pa mu je odvrnil: "Blagor ti, Simon, Jonov sin. Tega ti namreč nista razodela meso in kri, temveč moj Oče, ki je v nebesih" (Matej 16: 13-17; Janez 1: 1-3). Jezus Kristus ni Vsemogočni Bog in ni del Trojstvo (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Sveti duh je aktivna sila Boga. Ni oseba: "Prikazali so se jim jeziki, ki so bili kakor ognjeni, in se porazdelili; na vsakega od njih je sedel po eden" (Dela 2:3). Sveti Duh ni del Trojstvo.
 • Sveto pismo je Božja beseda: "Celotni Sveti spisi so navdihnjeni od Boga+ in koristni za poučevanje, opominjanje, popravljanje, za vzgajanje v pravičnosti,  da bi bil Božji človek povsem primeren, popolnoma usposobljen za vsako dobro delo" (2. Timoteju 3,16,17). Prebrati jo moramo, preučevati in uporabljati v našem življenju: "temveč se veseli v Jehovovi postavi in njegovo postavo pozorno bere dan in noč. Takšen je kakor drevo, zasajeno ob potokih voda, ki daje sad ob svojem času in mu listje ne uvene. V vsem, kar dela, bo uspešen" (Psalmi 1: 1-3) (Read The Bible Daily).
 • Samo vera v Kristusovo žrtvovanje omogoča odpuščanje grehov in kasnejše zdravljenje in vstajenje mrtvih, v prihodnosti: "Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da ne bi bil pokončan nihče, ki veruje vanj, ampak bi imel večno življenje. (...) Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa Sina ne posluša, življenja ne bo videl, temveč ostaja nad njim Božja jeza" (Janez 3:16,36).  "Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, temveč da streže in dá svojo dušo kot odkupnino za mnoge" (Matej 20:28) (Praznovanje spomina na smrt Jezusa Kristusa; The Release).
 • Božje kraljestvo je nebeška vlada, ustanovljena v nebesih leta 1914, katere kralj je Jezus Kristus skupaj s 144.000 kralji in duhovniki, ki sestavljajo "Novi Jeruzalem", Kristusova nevesta. Ta nebeška vlada Božja bo končala sedanjo človeško vladanje v velika stiska in bo vzpostavljena na Zemlji: "In v dneh teh kraljev bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki ne bo nikoli pokončano. To kraljestvo ne bo predano nobenemu drugemu ljudstvu. Vsa ta kraljestva bo zdrobilo in uničilo, sámo pa bo ostalo na veke" (Razodetje 12: 7-12, 21: 1-4, Matej 6: 9,10, Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Smrt je nasprotje življenja. Umre duša in izgine duh (življenjska sila): "Ne zaupajte dostojanstvenikom niti kateremu koli drugemu človeku, saj pri njem ni rešitve!  Njegov duh odide iz njega, in on se povrne v zemljo, istega dne minejo tudi njegove misli" (Psalmi 146: 3,4, Pridigar 3: 19,20, 9: 5,10).
 • Tam bo vstajenje od pravične in nepravične: "Ne čudite se temu, kajti prihaja ura, ob kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas  in prišli ven: kateri so delali dobro, na vstajenje življenja, in kateri so delali hudo, na vstajenje obsodbe" (Janez 5,28,29). "Svoje upanje opiram na Boga, da bo vstajenje pravičnih in nepravičnih, kar upajo tudi ti možje" (Dela 24:15). Nepravične se bo ocenilo v času 1000-letni vladavini (in ne na podlagi njihovega preteklega vedenja): "Nato sem videl velik bel prestol in tistega, ki je sedel na njem. Zemlja in nebesa sta pobegnila izpred njega in zanju ni bilo več prostora. Potem sem videl mrtve – velike in male – ki so stali pred prestolom, in razvili so se zvitki. Razvil pa se je še en zvitek, to je zvitek življenja. In mrtvi so bili sojeni po tem, kar je pisalo v zvitkih, po svojih dejanjih. Morje je dalo mrtve, ki so bili v njem, pa tudi smrt in had sta dala mrtve, ki so bili v njiju. In ti so bili sojeni vsak po svojih dejanjih" (Razodetje 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Samo 144.000 ljudi bo z Jezusom Kristusom odšlo v nebesa. Velika množica, omenjena v Razodetju 7: 9-17, je tista, ki bo preživela velike stiske in bo živela v raju Zemlje: "In slišal sem število zapečatenih: sto štiriinštirideset tisoč. Ti so bili zapečateni iz vseh rodov Izraelovih sinov. (...) Po vsem tem sem videl, in glej: velika množica ljudi, ki jih noben človek ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v dolga bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. (...) Moj gospod, ti veš."In mi je rekel: "To so tisti, ki prihajajo iz velike stiske. Oprali so svoja oblačila in jih pobelili v Jagnjetovi krvi" (Razodetje 7: 3-8; 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Živimo v zadnjih dneh, ki se bodo končale v velika stiska  (Matej 24,25, Mark 13, Luka 21, Razodetje 19: 11-21). Kristusova prisotnost (Parousia) se je začela nevidno od leta 1914 in se bo končala konec tisoč let: "Ko je sedel na Oljski gori, so k njemu na samem pristopili učenci in ga vprašali: "Povej nam, kdaj se bo vse to zgodilo in kaj bo znamenje tvoje navzočnosti in sklenitve stvarnosti ?" (Matej 24: 3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Raj bodo zemeljske: "Videl sem nova nebesa in novo zemljo. Kajti prejšnja nebesa in prejšnja zemlja sta prešla in morja ni več.  Videl sem tudi sveto mesto, Novi Jeruzalem, ki se je spuščalo iz nebes od Boga, pripravljeno kakor nevesta, ki je olepšana za svojega ženina. Tedaj sem zaslišal močan glas, ki je prišel od prestola in je rekel: "Glej! Božji šotor je med ljudmi in Bog bo prebival z njimi, oni pa bodo njegova ljudstva. In Bog sam bo z njimi. Obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo" (Izaija 11,35,65, Razodetje 21:1-4) (The Release).
 • Bog je dovolil zlo. To je odgovorilo na hudičev izziv legitimnosti Jehovove suverenosti (1. Mojzesova 3:1-6) (Satan Hurled). In tudi odgovor na obtožbo hudiča o celovitosti človeških bitij (Job 1:7-12, 2:1-6). Ni Bog, ki povzroča trpljenje (Jakob 1:13). Škoda je posledica štirih glavnih dejavnikov: hudič je tisti, ki povzroča trpljenje (vendar ne vedno) (Job 1:7-12, 2:1-6). Trpljenje je posledica našega propadajočega grešnikovega stanja Adama, ki nas vodi v starost, bolezen in smrt (Rimljanom 5:12, 6:23). Trpljenje je lahko posledica slabih človeških odločitev (z naše strani ali tistih drugih ljudi) (5. Mojzesova 32:5, Rimljanom 7:19). Trpljenje je lahko posledica "nepredvidenih časov in dogodkov", zaradi katerih je oseba na napačnem mestu v napačnem času (Pridigar 9:11). Usoda ni biblijsko poučevanje, nismo "namenjen za" storiti dobro ali zlo, ampak na podlagi svobodne volje se odločimo, da delamo "dobro" ali "zlo" (5. Mojzesova 30:15).
 • služiti moramo interesom Božjega kraljestva. Bodite krsti in delajte v skladu s tem, kar je zapisano v Svetem pismu (Matej 28,19,20) (The Baptism). To trdno stališče v korist božjega kraljestva javno dokazuje z redno objavo Dobre novice (Matej 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Kaj prepoveduje Biblija

 • Sovraštvo je prepovedano: "Vsak sovražnik, ki sovraži svojega brata, je morilec, in veste, da noben morilec nima večnega življenja v njem" (1. Janezovo 3:15). Umor je prepovedan, umor zaradi osebnih razlogov, umor z verskim patriotizmom ali državni patriotizem  je prepovedan: "Tedaj mu je Jezus rekel: "Spravi svoj meč na njegovo mesto. Vsi namreč, ki za meč primejo, bodo z mečem tudi pokončani"" (Matej 26:52) (The End of Patriotism).
 • Kraja je prepovedana: "Kdor je kradel, naj ne krade več, ampak naj raje krepko poprime za delo, naj dela dobro s svojimi rokami, da bo imel kaj podeliti tistemu, ki je v potrebi" (Efežanom 4:28).
 • Laževanje je prepovedano: "Ne lažite drug drugemu. Slecite staro osebnost z njenimi dejanji vred" (Kološanom 3: 9).
 • Druge biblijske prepovedi: "Sveti duh in mi smo namreč sklenili, da vam ne bomo naložili nobenega drugega bremena, razen teh nujnih reči: da se zdržujete tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi, zadavljenih živali in nečistovanja. Če se boste tega skrbno varovali, vam bo šlo dobro. Pozdravljeni!" (Dela 15:19,20,28,29).
 • Stvari, ki so jih "kontaminirane" od idolov: To so "stvari", povezane z verskimi praksami, ki so v nasprotju s Svetim pismom, praznovanjem poganskih praznikov. To je lahko verska praksa pred zakolom ali porabo mesa: "Vse, kar prodajajo na mesni tržnici, jejte in nič ne sprašujte zaradi svoje vesti, saj "je zemlja in vse, kar jo napolnjuje, Jehovovo".  Če vas kdo od nevernikov povabi in vi želite iti, jejte vse, kar vam ponudijo, in nič ne sprašujte zaradi svoje vesti. Če pa bi vam kdo rekel "To je bilo žrtvovano", ne jejte zaradi tistega, ki vam je to povedal, in zaradi vesti. "Vesti" pravim, vendar ne vaše, temveč vesti drugega. Zakaj naj bi namreč mojo svobodo sodila vest drugega?  Če jem in se pri tem zahvaljujem Bogu, zakaj bi se o meni žaljivo govorilo zaradi nečesa, za kar se zahvaljujem?" (1. Korinčanom 10:25-30).
 • "Ne dajte se vpreči v jarem z neverniki, saj bi to bila neenaka zveza. Kaj imata namreč skupnega pravičnost in nezakonitost? Ali kakšno zvezo ima svetloba s temo? In kakšna je skladnost med Kristusom in Belijálom? Ali kaj imata skupnega vernik in nevernik? In v kakšnem soglasju je Božji tempelj z maliki? Mi smo namreč tempelj živega Boga, tako kakor je Bog rekel: "Prebival bom med njimi in hodil med njimi; jaz bom njihov Bog, oni pa moje ljudstvo." "‚Zato odidite izmed njih in se ločite,‘ pravi Jehova, ‚in nečistega se več ne dotikajte‘"; "‚in jaz vas bom sprejel.‘" "‚Jaz bom vaš oče, vi pa mi boste sinovi in hčere,‘ pravi Jehova, Vsemogočni" (2. Korinčanom 6:14-18).
 • Ne vadite idolatrije. Nujno je uničiti vse idolastične predmete ali slike, križe, kipe za verske namene (Matej 7,13-23). Ne vadite okultizma: divinacije, magije, astrologije ... Uničiti moramo vse predmete, povezane z okultizmom (Dela 19:19, 20).
 • Ne gledajte filmov ali pornografskih ali nasilnih in ponižujočih slik. Vzdržite se od iger na srečo, uporabe drog, kot so marihuana, betel, tobak, presežek alkohola, orgije: "Zato vas, bratje, po Božjem sočutju prosim, da svoje telo izročite kot živo, sveto žrtev, sprejemljivo Bogu. Tako boste sveto službo opravljali z razumom" (Rimljanom 12:1, Matej 5:27-30, Psalmi 11:5).
 • Spolna nemoralnost (nečistovanje): prešuštvo, neporočeni spol (moški / ženski), moški in ženski homoseksualnost ter perverzne spolne prakse: "Kaj? Mar ne veste, da nepravični ne bodo podedovali Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki, ne malikovalci, ne prešuštniki, ne moški, ki jih imajo za protinaravno spolno občevanje, ne moški, ki ležijo z moškimi, ne tatovi, ne pohlepneži, ne pijanci, ne sramotilci, ne izsiljevalci ne bodo podedovali Božjega kraljestva" (1. Korinčanom 6:9,10). "Zakonsko zvezo naj spoštujejo vsi in zakonska postelja naj bo neoskrunjena, kajti nečistnikom in prešuštnikom bo sodil Bog" (Hebrejcem 13:4).
 • Sveto pismo obsoja poligamijo, vsak človek v tej situaciji, ki želi delati Božjo voljo, mora urediti svojo situacijo, tako da ostane le s svojo prvo ženo, s katero se je poročila (1 Timothy 3: 2 "mož enega ženska "). Sveto pismo prepoveduje masturbacijo: "Zato zatrite nagnjenja, ki se kažejo v vaših zemeljskih telesih: nečistovanje, nečistost, spolno poželenje, škodljive želje in lakomnost, ki je malikovanje" (Kološanom 3:5).
 • Prepovedano je jesti krv, tudi v terapevtskih okoljih (transfuzija krvi): "Samo mesa z njegovo dušo, to je z njegovo krvjo, ne smete jesti" (1. Mojzesova 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Vse stvari, ki jih je obsodila Sveto pismo, niso opisane v tej študiji Biblije. Kristjan, ki je dosegel zrelost in dobro poznavanje biblijskih načel, bo vedel razliko med "dobrim" in "zlo", čeprav ni neposredno zapisan v Svetem pismu: "Močna hrana pa je za zrele ljudi, za tiste, ki imajo z rabo izšolano zmožnost zaznavanja, da razlikujejo med pravilnim in napačnim" (Hebrejcem 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Če se želite izraziti, če imate vprašanja ali iz drugih razlogov, se obrnite na spletno stran ali njegov račun Twitter. Bog lahko blagoslovi čista srca. Amen. (Janez 13:10).

Praznovanje spomina na smrt Jezusa Kristusa

Namen spletne strani

Kaj storiti?

Glavni meni:
Angleščina: http://www.yomelyah.com/435871998
španski: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalski: http://www.yomelias.com/435612345
Francosko: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG