Линковите (во сино) на јазикот на вашиот избор, ве упатуваат на друг напис напишан на ист јазик. Сините врски напишани на англиски јазик, ве упатуваат на една статија на англиски јазик. Во овој случај, можете исто така да изберете од три други јазици: шпански, португалски и француски.

"Паметниот човек го гледа злото и се трга, а глупавите одат понатаму и ги трпат последиците" (Изреки 27:12)

Како што се приближува големата неволја, "несреќата" што да правиме за да се подготвиме себеси, "да се скрие"?

1 - Според Откровение 11:19, големата неволја ќе се случи на 10 Етаним (Тишри). Езекиел 38. и 39. поглавја го кажуваат пророчкиот извештај за големата неволја. Очигледно, оваа информација сама по себе не ни ја дава годината (Додаток 1 (статии на англиски, шпански, португалски и француски (користете превод на Google)).

 

„Но народите се разгневија, и дојде твојот гнев и времето да им се суди на мртвите, и да им се даде награда на твоите робови, пророците, и на светите и на оние што се плашат од твоето име, на малите и на големите, и да бидат уништени оние што ја уништуваат земјата“. И се отвори светилиштето на Божјиот небесен храм и се покажа ковчегот на Божјиот сојуз во светилиштето на неговиот храм. И настанаа молњи и гласови и громови и земјотрес и“ (Откровение 11:18,19). Овој текст ја прикажува ненадејната визија на Ковчегот на заветот што и претходи на Големата неволја. Сега, како и во визијата од Езекиел 9:3, Ковчегот на заветот бил видлив само на 10 Тишри (Етаним), Денот на драматичната прослава на Денот на помирувањето.

 

2- Според Езекиел 39:12-14, годината (од библискиот (еврејски) календар) која ќе одговара на големата неволја, ќе биде месечевосончева, односно ќе има 13-ти меѓукаларен месец (véadar) ( Анекс 2 и Анекс 2 БИС (статии на англиски, шпански, португалски и француски (користете превод на Google)).

 

Во книгата Езекиел се споменува дека годината во која ќе се случи Големата неволја ќе биде месечевосончева, со 13 месеци, според еврејскиот календар. Во Езекиел, поглавја 38 и 39, имаме пророчки извештај за настаните пред, за време и по Големата неволја. Тој спомнува седуммесечен период на чистење на Земјата, по Големата неволја: „И домот на Израел ќе ги закопува седум месеци за да ја исчисти земјата.  Целиот народ од земјата ќе ги закопува, и тоа ќе им биде на слава во тој ден кога ќе се прославам‘, вели Севишниот Господар Јехова. И ќе одреди луѓе за да поминуваат низ земјата и заедно со другите што ќе поминуваат да ги закопуваат оние што ќе преостанат по земјата, за да ја исчистат. Ќе ја пребаруваат цели седум месеци“ (Езекиел 39:12-14). Како оваа едноставна информација нè натера да разбереме дека тоа ќе биде месечева сончева година од 13 месеци?

 

Според Откровение 11:19, големата неволја ќе се случи на 10 тишри. Езекиел 38. и 39. поглавја го кажуваат пророчкиот извештај за големата неволја. Потоа, на крајот од седумте месеци спомнати во Езекиел 39:12-14, напишано е дека пророкот имал визија за Храмот што го претставува владеењето на Божјото Царство на земјата, на 10 нисан: „Во дваесет и петтата година од нашето изгнанство, во почетокот на годината, на десеттиот ден од тој месец, а во четиринаесеттата година откако падна градот, токму во тој ден, врз мене се спушти раката на Јехова, па ме одведе таму“ (Езекиел 40:1). Почетокот на годината во библискиот календар бил Нисан, а десеттиот ден одговара на 10 нисан.

 

Нормално, од 10 Тишри (Етаним) до 10 Нисан, има само 6 месеци. Фактот што Езекиел (39:12-14) споменува 7 месеци значи дека во годината на големата неволја ќе биде вметнат тринаесеттиот месец, пред Нисан, т.е. Веадар (или Адар II). Годината на Големата неволја ќе биде Лунисоларна, долга 13 месеци. 2023/2024 година ќе биде луни-сончева, односно ќе се додаде месецот Адар II (или Веадар).

 

Страната со детално објаснување на датумот (користете го google translate):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889


Духовна подготовка пред големата неволја

"И секој што ќе го повика името на Јехова ќе биде спасен"

(Јоил 2:32)

 • Оваа подготовка пред може да се сумира една реченица: Пребарај на Јехова: "Близу е  големиот ден  на Јехова. Близу е и доаѓа многу брзо.  Горчлив е гласот на денот на Јехова.  Тогаш ќе вика јунакот. Тој ден е ден на гнев, ден на неволја и мака,  ден на бура и пустошење, ден на темнина и мрак,  ден на облаци и густа темнина, ден кога ќе се огласи рогот и ќе се чуе воен вик  против утврдените градови и против високите аголни кули. (...) барајте го Јехова,  сите кротки на земјата,  кои го извршувате неговиот закон! Барајте ја праведноста,  барајте ја кроткоста,  и веројатно ќе бидете заштитени  во денот на Јеховиниот гнев" (Софонија 1:14-16; 2:3). Да го бараме Јехова значи да научиме да го сакаме Бог и да му бидеме послушни.
 • Да го сакаме Бога е да препознаеме дека Тој има име: Јехова (YHWH) (Матеј 6: 9 "да се свети името твое") (The Revealed Name). "Јас сум Јехова. Тоа е моето име, и никому нема да му ја дадам својата слава, ниту на режаните ликови својата фалба"  (Исаија 42: 8). Мораме да го обожаваме само Јехова: "Достоен си, Јехова, Боже наш, да ја примиш славата и честа и моќта, бидејќи ти создаде сѐ, и поради твојата волја сѐ постои и е создадено" (Откровение 4:11) Ние мора да го сакаме со сета наша животна сила: "Тој му одговори: "Сакај го Јехова, својот Бог, со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сиот свој ум‘. Тоа е најголемата и прва заповед" (Матеј 22:37,38). Бог не е Троица. Тројството не е библиско учење.
 • Оваа љубов кон Бога оди преку молитва. Исус Христос даде конкретни совети за молитвата на Матеј 6: "Така и кога се молите, не бидете како лицемерите. Зашто, тие сакаат да се молат стоејќи во синагогите и на големите раскрсници за да ги видат луѓето. Вистина, ви велам, веќе ја примиле својата плата. А ти, кога се молиш, влези во својата најскриена соба и затвори ја вратата, па помоли му се на својот Татко кој е во тајност. Тогаш твојот Татко, кој гледа во тајност, ќе ти возврати. А кога се молите, не кажувајте секогаш едно исто, како што прават луѓето од светот, зашто тие мислат дека ќе бидат услишени затоа што користат многу зборови. Затоа не бидете како нив, зашто Бог, вашиот Татко, знае што ви треба уште пред да го замолите. Значи, молете се вака: ‚Татко наш, кој си на небесата, да се свети името твое.  Да дојде царството твое. Да биде волјата твоја, како на небото така и на земјата. Лебот наш за овој ден дај ни го денес  и прости ни ги нашите долгови, како што и ние им простуваме на нашите должници. И не воведувај нѐ во искушение, туку избави нѐ од Злобниот‘. Зашто, ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, и вашиот небесен Татко ќе ви прости вам. Но, ако вие не им ги простите на луѓето нивните престапи, ниту вашиот Татко нема да ви ги прости вам вашите престапи" (Матеј 6:5-15) (How to Pray God? ; In Congregation).
 • Јехова Бог прашува дека нашиот однос со него е ексклузивен: "Не, туку велам дека она што незнабошците го жртвуваат, им го жртвуваат на демоните, а не на Бог. А јас не сакам вие да имате нешто заедничко со демоните. Не можете да ја пиете чашата на Јехова и чашата на демоните. Не можете да јадете од „трпезата на Јехова“ и од трпезата на демоните.  Или „зарем предизвикуваме љубомора кај Јехова“? Зарем сме појаки од него?" (1. Коринќаните 10:20-22).
 • Да го сакаме Бог е да се признае дека има Син, Исус Христос. Исус Христос е единствениот Син Божји во смисла дека Тој е единствениот Божји Син, создаден директно од Бога: "Исус ги праша своите ученици: "Што велат луѓето, кој е Синот човечки?“ Тие одговорија: "Некои велат дека си Јован Крстител, други дека си Илија, а трети дека си Еремија или еден од пророците“. Тогаш ги праша: "А вие, што велите вие, кој сум јас?“  Симон Петар одговори: "Ти си Христос, Синот на живиот Бог“. Тогаш Исус му рече: "Среќен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто телото и крвта не ти го открија тоа, туку мојот Татко кој е на небесата" (Матеј 16: 13-17, Јован 1: 1-3). Исус Христос не е Семоќниот Бог и тој не е дел од Троица (Комеморација за смртта на Исус Христос; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Втората важна заповед, според Исус Христос, е тоа што го сакаме нашиот ближен: "Втората, слична на неа, е оваа: ‚Сакај го својот ближен како себеси‘. На овие две заповеди се темелат целиот Закон и Пророците" (Матеј 22:37-40). Омразата е забранета: "Секој што го мрази својот брат е убиец, а знаете дека во ниту еден убиец не останува вечниот живот" (1. Јованово 3:15). Убиството е забрането, убиство од лични причини, убиство со верски патриотизам или со државен патриотизам е забрането: "Тогаш Исус му рече: "Врати го својот меч на неговото место, зашто сите што ќе се фатат за меч, од меч ќе загинат" (Матеј 26:52) (The Sacred Life; The End of Patriotism).
 • Ако го сакаме Бог, ќе се трудиме да му угодиме со добро однесување: "Тој ти кажа, земен човеку, што е добро. Бара ли Јехова, твојот Бог, од тебе нешто друго, освен да постапуваш праведно, да ја сакаш добротата и скромно да одиш со него?" (Михеј 6:8). Ако го сакаме Бог, ќе се обидеме да го избегнеме лошото однесување: "Па зарем не знаете дека неправедниците нема да го наследат Божјето царство? Не залажувајте се! Ни блудници, ни идолопоклоници, ни прељубници, ни мажи што се впуштаат во неприродни полови односи, ни мажи што легнуваат со мажи, ни крадци, ни алчни, ни пијаници, ни оние што зборуваат погрдно, ни изнудувачи нема да го наследат Божјето царство" (1. Коринќаните 6:9,10) (Основно проучување на Библијата).
 • Да го сакаме Бога е да препознаеме дека Он нè води (индиректно) преку Неговиот збор Библијата. Библијата е Словото Божјо: "Целото Писмо е вдахновено од Бог и корисно за поучување, за укорување, за поправање, за воспитување во праведноста, за да биде Божјиот човек вистински способен и потполно опремен за секое добро дело" (2 Тимотеј 3: 16,17). Мораме да го прочитаме, да го проучуваме и да го применуваме во нашите животи: "туку ужива во законот на Јехова и внимателно го чита неговиот закон дење и ноќе. Тој е како дрво посадено крај води што течат, кое својот плод го донесува во свое време и на кое лисјето не му венеат, и во сѐ што прави, ќе биде успешен" (Псалм 1: 1-3). Онлајн Библијата е достапна на сајтот и некои библиски пасуси за подобро да ги искористат неговите упатства (Матеј, поглавја 5-7: Проповедта на планината, книгата Псалми, Пословици, четирите евангелија Матеј, Марко, Лука и Јован и многу други библиски пасуси (2 Тимотеј 3: 16,17)) (Read the Bible Daily).

Што да направите за време на Големата неволја

Според Библијата постојат пет важни услови што ќе ни овозможат да ја добиеме милоста Божја за време на големата неволја:

 • Повикај го името на Јехова со молитва: "И секој што ќе го повика името на Јехова ќе биде спасен" (Јоил 2:32).
 • Имајте верба во Христовата жртва за да добиете простување на гревовите : "Потоа видов големо мноштво луѓе, кои никој не можеше да ги изброи, од сите народи и племиња и народности и јазици, како стојат пред престолот и пред Јагнето, облечени во бели долги облеки, со палмови гранки во рацете. (...) "Господару мој, ти го знаеш тоа“. И ми рече: "Тоа се оние што доаѓаат од големата неволја. Ги испраа своите долги облеки и ги обелија во крвта на Јагнето" (Откровение 7:9-17).
 • Плач за цената што Јехова мораше да ја плати за да не одржи во живот: безгрешниот човечки живот на Христос: "А врз Давидовиот дом и врз жителите на Ерусалим ќе излеам дух на милост и молитва, и тие ќе гледаат во оној кого го прободоа, ќе го тажат, како што се тажи син единец, и горко ќе го оплакуваат, како што се оплакува првороден син. Во тој ден тажењето во Ерусалим ќе биде големо, како што беше тажењето во Хададримон во долината Мегидо" (Захарија 12:10,11). Ќе биде неопходно да се жалиме за лошото човеково однесување: "И Јехова му рече: „Помини низ градот, низ Ерусалим, и обележи ги со знак челата на луѓето што тажат и плачат поради сите гадости што се прават сред него!" (Езекиел 9:4).
 • Постот: "Затрубете во рог на Сион! Прогласете свет пост! Свикајте свечен собир! Соберете го народот! Посветете ја заедницата! Свикајте ги старците! Соберете ги децата и доенчињата!" (Јоил 2: 15,16, општ контекст на овој текст е големата неволја (Јоил 2: 1,2)).
 • Сексуална апстиненција: "Младоженецот нека излезе од својата соба и невестата од својата свадбена одаја!" (Јоил 2: 16, општ контекст на овој текст е големата неволја (Јоил 2: 1,2)). "и сите останати семејства, секое семејство посебно, и жените нивни посебно" (Захарија 12:12-14). "жени одделно" значи сексуална апстиненција.

Што да направам по големата неволја

Постојат две главни божествени препораки:

 • Прославете го Јеховиниот суверенитет и ослободување на човештвото: "А секој што ќе остане од сите народи што ќе дојдат против Ерусалим ќе доаѓа од година во година за да му се поклони на Царот, Јехова над војските, и да го слави Празникот на сениците" (Захарија 14:16) (The Revealed Name).
 • Чистењето на земјата за 7 месеци, по големата неволја до 10-тиот "нисан" (еврејски календарски месец) (Езек. 40: 1,2): "И домот на Израел ќе ги закопува седум месеци за да ја исчисти земјата" (Езекиел 39:12).

Доколку имате какви било прашања или сакате дополнителни информации, не двоумете се да контактирате со веб-страницата или профилот на Twitter на страницата. Бог може да ги благослови чистите срца преку Неговиот Син Исус Христос. Амин (Јован 13:10).

Главно мени:
Англиски: http://www.yomelyah.com/435871998
Шпански: http://www.yomeliah.com/435160491
Португалски: http://www.yomelias.com/435612345
Француски: http://www.yomelijah.com/433820120

Compartir esta página