ການເຊື່ອມຕໍ່ (ໃນສີຟ້າ) ໃນພາສາຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ, ຊີ້ໃຫ້ທ່ານອ່ານບົດຄວາມທີ່ຂຽນໃນພາສາດຽວກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສີຟ້າລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາອັງກິດ, ໂດຍກົງກັບບົດຄວາມໃນພາສາອັງກິດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຈາກສາມພາສາອື່ນ: ແອສປາໂຍນ, ໂປຕຸເກດແລະຝຣັ່ງ

ການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

"ພຣະຄຣິດປັດ­ສະ­ຄາຖຂອງພວກເຮົາໄດ້ເສຍສະລະ"

(1 ໂກຣິນໂທ5:7)

ການລະນຶກເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ, ເມສາ 21, 2024, ຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ (ຕາມການຄິດໄລ່ຂອງ "astronomical" ເດືອນໃຫມ່)

ຈົດ​ໝາຍ​ເປີດ​ເຜີຍ​ເຖິງ​ປະຊາຄົມ​ຄລິດສະຕຽນ​ຂອງ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ

ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ,

ຄລິດສະຕຽນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພະ​ຄລິດ​ທີ່​ຈະ​ກິນ​ເຂົ້າຈີ່​ບໍ່ມີ​ເຊື້ອ​ແລະ​ດື່ມ “ຈອກ​ເຫຼົ້າ​ແວງ” ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ສະລະ​ຂອງ​ພະອົງ

(ໂຢຮັນ 6:48-58)

ເມື່ອວັນລະນຶກເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໃກ້ເຂົ້າມາ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະຄຣິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຫມາຍເຖິງການເສຍສະລະຂອງພຣະອົງ, ຄືຮ່າງກາຍແລະເລືອດຂອງພຣະອົງ, ເປັນສັນຍາລັກຕາມລໍາດັບໂດຍ "ເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອ" ແລະ "ຈອກເຫຼົ້າແວງ".ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃດ​ຫນຶ່ງ, ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ມາ​ນາ​ທີ່​ຫຼຸດ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ຫວັນ, ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: "ຂ້ອຍ​ເປັນ​ອາຫານ​ທີ່​ໃຫ້​ຊີວິດ. (...) ນີ້​ແມ່ນ​ອາຫານ​ແທ້​ທີ່​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະຫວັນ ເຊິ່ງ​ບໍ່​ຄື​ກັບ​ທີ່​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ກິນ​ແລະ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ຕາຍ ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ກິນ​ອາຫານ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ຕະຫຼອດ​ໄປ" (ໂຢຮັນ 6: 48-58). ບາງ​ຄົນ​ຈະ​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ​ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ການ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ສະລະ​ຂອງ​ລາວ. ການໂຕ້ຖຽງນີ້ບໍ່ໄດ້ຂັດກັບພັນທະທີ່ຈະຮັບສ່ວນຂອງສິ່ງທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງເນື້ອຫນັງແລະເລືອດຂອງລາວ, ຄື "ເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອ" ແລະ "ຈອກເຫຼົ້າແວງ".

ຍອມ​ຮັບ​ຈັກ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແລະ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ, ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ​ປັດ​ສະ​ຄາ ("ພຣະ​ຄຣິດ, ປັດ​ສະ​ຄາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ໄດ້​ເສຍ​ສະ​ລະ" 1 ເຖິງຊາວໂກຣິນໂທ 5:7 ; ເຮັບເຣີ 10:1). ໃຜເປັນຜູ້ສະຫຼອງປັດສະຄາ? ອົບພະຍົບ 12:48 ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຄົນ​ຕ່າງດ້າວ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ພິທີຕັດ​ກໍ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ປັດສະຄາ​ໄດ້. ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ປັດສະຄາ​ເປັນ​ການ​ບັງຄັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ (ເບິ່ງ​ຂໍ້​ທີ 49): “ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ຢູ່​ນຳ​ພວກ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕ້ອງ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ​ສຳລັບ​ເທດສະການ​ປັດສະຄາ​ໃຫ້​ພະເຢໂຫວາ​ຄື​ກັນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແລະ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເທດ​ສະການ​ປັດສະຄາ. ທັງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ແລະ​ຄົນ​ອິດສະຣາເອນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ” (ຈົດເຊັນບັນຊີ 9:14). “ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ອິດສະຣາເອນ​ຫຼື​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ຢູ່​ນຳ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້. ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕາມ​ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ລຸ້ນ​ລູກ​ລຸ້ນ​ຫຼານ​ຕໍ່ໆໄປ. ສຳລັບ​ພະເຢໂຫວາ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ກໍ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ” (ຈົດເຊັນບັນຊີ 15:15). ການເຂົ້າຮ່ວມເທດສະການປັດສະຄາເປັນພັນທະທີ່ສຳຄັນ ແລະພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊາວອິດສະລາແອນກັບຊາວຕ່າງຊາດ.

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ​ຄົນ​ແປກ​ໜ້າ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ບຸນ​ປັດສະຄາ? ເນື່ອງຈາກວ່າການໂຕ້ຖຽງຕົ້ນຕໍຂອງຜູ້ທີ່ຫ້າມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສິ່ງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ຕໍ່ຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່ທີ່ມີຄວາມຫວັງໃນແຜ່ນດິນໂລກ, ແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ "ພັນທະສັນຍາໃຫມ່", ແລະບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອິດສະລາແອນທາງວິນຍານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕາມແບບຈໍາລອງປັດສະຄາ, ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວອິດສະລາແອນສາມາດສະເຫຼີມສະຫຼອງປັດສະຄາໄດ້… ຄວາມໝາຍທາງວິນຍານຂອງການຕັດຕັດໝາຍເຖິງຫຍັງ? ການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ (ພຣະບັນຍັດສອງ 10:16; ໂຣມ 2:25-29). ການ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ພິທີຕັດ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ເປັນ​ການ​ສະແດງ​ເຖິງ​ການ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ພຣະ​ຄຣິດ (ກິດຈະການ 7:51-53). ຄໍາຕອບແມ່ນລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ການກິນເຂົ້າຈີ່ແລະດື່ມ “ຈອກເຫຼົ້າແວງ” ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຫວັງຈາກສະຫວັນຫຼືແຜ່ນດິນໂລກບໍ? ຖ້າຄວາມຫວັງທັງສອງຢ່າງນີ້ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໂດຍການອ່ານຄໍາຖະແຫຼງທັງຫມົດຂອງພຣະຄຣິດ, ອັກຄະສາວົກແລະແມ້ກະທັ້ງຄົນຍຸກສະໄຫມຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍກົງໃນຄໍາພີໄບເບິນ. ຕົວຢ່າງ​ເຊັ່ນ: ພະ​ເຍຊູ​ຄລິດ​ມັກ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ ລະຫວ່າງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ສະຫວັນ​ຫຼື​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ (ມັດທາຍ 19:16,29; 25:46; ມາຣະໂກ 10:17,30; ໂຢຮັນ 3:15,16; , 36; 4:14,35; 5:24,28,29,39; 6: 27,40. ,47,54 (ມີເອກະສານອ້າງອີງອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊີວິດນິລັນດອນໃນສະຫວັນຫຼືເທິງແຜ່ນດິນໂລກ)). ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຫວັງທັງສອງນີ້ບໍ່ຄວນແຍກແຍະລະຫວ່າງຊາວຄຣິດສະຕຽນ, ໃນຂອບເຂດຂອງການສະຫລອງການລະນຶກ. ແລະແນ່ນອນ, ການເຮັດໃຫ້ຄວາມຄາດຫວັງທັງສອງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການກິນເຂົ້າຈີ່ແລະການດື່ມ "ຈອກເຫຼົ້າແວງ" ບໍ່ມີພື້ນຖານໃນພຣະຄໍາພີຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໃນທີ່ສຸດ, ອີງຕາມສະພາບການຂອງ ໂຢຮັນ 10, ການເວົ້າວ່າຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ຈະເປັນ "ແກະອື່ນ", ບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພັນທະສັນຍາໃຫມ່, ແມ່ນຫມົດໄປຫມົດຈາກເນື້ອໃນຂອງບົດດຽວກັນນີ້. ເມື່ອເຈົ້າອ່ານບົດຄວາມ (ຂ້າງລຸ່ມນີ້), "ແກະອື່ນ", ເຊິ່ງພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບການແລະຕົວຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດ, ໃນ ໂຢຮັນ 10, ທ່ານຈະຮູ້ວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພັນທະສັນຍາ, ແຕ່ກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງພຣະເມຊີອາທີ່ແທ້ຈິງ. "ແກະອື່ນໆ" ແມ່ນຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ. ໃນ ໂຢຮັນ 10 ແລະ 1 ເຖິງຊາວໂກຣິນໂທ 11, ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມໃນພຣະຄໍາພີຕໍ່ຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງຂອງຊີວິດນິລັນດອນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ກິນເຂົ້າຈີ່ແລະດື່ມ "ຈອກເຫຼົ້າແວງ".

ໃນ​ເລື່ອງ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ວັນ​ລະນຶກ​ກ່ອນ​ທີ່​ມີ​ມະຕິ​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ຫໍສັງເກດການ 1 ກຸມພາ 1976 (ສະບັບ​ພາສາ​ອັງກິດ (ໜ້າ 72)), ວັນທີ 14 ເດືອນ​ນີຊານ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່ “ດວງ​ຈັນ​ໃໝ່​ທາງ​ດາລາສາດ”. ມັນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ວົງເດືອນ crescent ທໍາອິດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນເຢຣູຊາເລັມ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ມັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານວ່າເປັນຫຍັງ "ດວງເດືອນໃຫມ່ທາງດາລາສາດ" ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບປະຕິທິນພຣະຄໍາພີ, ອີງຕາມຄໍາອະທິບາຍລະອຽດຂອງຄໍາເພງ 81: 1-3. ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ບົດ​ຄວາມ​ຂອງ​ຫໍສັງເກດການ ວິທີ​ໃໝ່​ທີ່​ຮັກສາ​ໄວ້​ແມ່ນ​ໃຫ້​ສັງເກດ​ໃນ​ເມືອງ​ເຢຣຶຊາເລມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ "ດວງຈັນໃຫມ່ທາງດາລາສາດ" ມີມູນຄ່າທົ່ວໄປ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າວັນທີທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດຄວາມນີ້ (ອີງໃສ່ "ດວງ​ຈັນ​ໃໝ່​ທາງ​ດາລາສາດ") ແມ່ນສອງມື້ກ່ອນການຄິດໄລ່ທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນຂອງພະຍານພະເຢໂຫວານັບຕັ້ງແຕ່ 1976. ເປັນພີ່ນ້ອງກັນໃນພຣະຄຣິດ.

***

ວິທີການໃນພຣະ ຄຳ ພີ ສຳ ລັບການ ກຳ ນົດວັນເວລາຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງຄວາມຊົງ ຈຳ ຂອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນຄືກັນກັບປັດສະຄາໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນ. ວັນທີ 14 ເດືອນນີຊານ (ເດືອນຕາມປະຕິທິນຕາມ ຄຳ ພີໄບເບິນ), ແມ່ນມື້ທີສິບສີ່ຈາກ "ເດືອນ ໃໝ່" (ເປັນມື້ ທຳ ອິດຂອງເດືອນນີຊານ) (ອົບພະຍົບ 12:18). “ ຕອນແລງ” ກົງກັບມື້ເລີ່ມຕົ້ນຂອງວັນທີ 14 ເດືອນນີຊານ. ໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນ, ມື້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກ ຫລັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນ, "ຕອນແລງ" ("ແລະໄດ້ມາຮອດ ໜຶ່ງ ແລງແລະເຊົ້າມື້ ໜຶ່ງ: ມື້ ທຳ ອິດ" (ປະຖົມມະການ 1:5)). ໝາຍ ຄວາມວ່າເມື່ອຕາຕະລາງດາລາສາດກ່ຽວກັບດວງຈັນເວົ້າເຖິງ "ພະຈັນເຕັມດວງ" ໃນວັນທີ 8 ເມສາຫລື "ດວງຈັນ ໃໝ່" ໃນວັນທີ 23 ເມສາ, ມັນແມ່ນໄລຍະລະຫວ່າງສອງຕອນແລງຂອງວັນທີ 7 ເມສາແລະ ວັນທີ 22 ເດືອນເມສາ, ຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນ, ແລະກ່ອນຈະຮຸ່ງເຊົ້າໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ແລະ 23 ເມສາ, ໃນເວລາທີ່ດວງຈັນປ່ຽນໄປ (http://pgj.pagesperso-orange.fr/calendar.htm (ໃນ ຝຣັ່ງ)).

ເພງສັນລະເສີນ 81:1-3 (ຂອງພະ ຄຳ ພີ), ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ, ວ່າມື້ ທຳ ອິດຂອງ "ດວງຈັນ ໃໝ່" ແມ່ນການຫາຍສາບສູນຂອງດວງຈັນທີ່ສົມບູນ: "ທີ່ວົງເດືອນ ໃໝ່, ຫຼີ້ນສຽງແກ, ໃນວົງເດືອນເຕັມ, ສໍາລັບມື້ຊື່ນຊົມຂອງພວກເຮົາ”. ອີງຕາມການຄິດໄລ່ດັ່ງກ່າວ, ວັນລະນຶກເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະວັນອາທິດ, 2 ເມສາ 2023, ຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ.

ບົດເລື່ອງນີ້ (ເພງສັນລະເສີນ 81: 1-3) ນັກກະວີກ່າວເຖິງ "ດວງຈັນ ໃໝ່" ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເອທາທາ (Tishri) ໃນເວລາທີ່ສຽງດັງຖືກຟັນ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 10: 10; 29: 1). ລາວກ່າວເຖິງ "ພະຈັນເຕັມດວງ" ຂອງ 15 Ethanim (Tishri), ເວລາຂອງ "ງານລ້ຽງ" ທີ່ມີຄວາມສຸກ (ເບິ່ງຂໍ້ທີ 1,2 ແລະພະບັນຍັດສອງ 16: 15). ອີງຕາມຕາຕະລາງດ້ານດາລາສາດທາງດ້ານດວງອາທິດ, ການສັງເກດແມ່ນມີດັ່ງນີ້: ເມື່ອເຮົາພິຈາລະນາວ່າດວງຈັນ ໃໝ່ ແມ່ນການຫາຍສາບສູນຂອງມັນຢ່າງສົມບູນ (ໂດຍບໍ່ມີດວງຈັນທີ່ເປັນວົງເດືອນ), ໃນທຸກໆກໍລະນີ, ວັນທີ 15 ຂອງເດືອນຈັນແມ່ນໄລຍະເວລາ ຂອງດວງພະຈັນ "ດວງພະຈັນເຕັມດວງ". ດັ່ງນັ້ນ, ໃນມື້ ທຳ ອິດຂອງເດືອນ , ຄືກັບວ່າດວງຈັນ ໃໝ່, ການຫາຍຕົວຂອງດວງຈັນ ອີງຕາມ ຄຳ ພີໄບເບິນ (ເພງສັນລະເສີນ 81:1-3).

ອື່ນໆແກະ

ຂ້ອຍ​ຍັງ​ມີ​ແກະ​ອື່ນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຄອກ​ນີ້ ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ພາ​ແກະ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຄື​ກັນ ແກະ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຟັງ​ສຽງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແກະ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ລວມ​ເປັນ​ຝູງ​ດຽວ ແລະ​ມີ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ຄົນ​ດຽວ”

(ໂຢຮັນ 10:16)

ການ​ອ່ານ​ໂຢຮັນ 10:1-16 ຢ່າງ​ລະມັດລະວັງ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຫົວ​ຂໍ້​ຫຼັກ​ຄື​ການ​ລະບຸ​ຕົວ​ຂອງ​ເມຊີ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ສຳລັບ​ພວກ​ລູກ​ສິດ​ຂອງ​ພະອົງ.

ໃນ John 10: 1 ແລະ John 10: 16 ມັນໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ວ່າ, "ຂ້ອຍ​ຈະ​ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ຄອກ​ແກະ​ທາງ​ປະຕູ​ແຕ່​ປີນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ທາງ​ອື່ນ ຜູ້​ນັ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ຂີ້​ລັກ​ແລະ​ເປັນ​ໂຈນ. (...) ຂ້ອຍ​ຍັງ​ມີ​ແກະ​ອື່ນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຄອກ​ນີ້ ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ພາ​ແກະ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຄື​ກັນ ແກະ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຟັງ​ສຽງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແກະ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ລວມ​ເປັນ​ຝູງ​ດຽວ ແລະ​ມີ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ຄົນ​ດຽວ”. “ພັບແກະ” ນີ້ສະແດງເຖິງດິນແດນທີ່ພະເຍຊູຄລິດປະກາດເຊິ່ງເປັນຊົນຊາດອິດສະລາແອນ ໃນສະພາບການຂອງພະບັນຍັດຂອງໂມເຊວ່າ: “ພະ​ເຢຊູ​ສົ່ງ 12 ຄົນ​ນີ້​ອອກ​ໄປ​ແລະ​ສັ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ຢ່າ​ໄປ​ຫາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ແລະຢ່າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຊາວ​ຊາມາເຣຍ ແຕ່​ໃຫ້​ໄປ​ຫາ​ຊາວ​ອິດສະຣາເອນ​ທີ່​ເປັນ​ຄື​ກັບ​ແກະ​ທີ່​ຫຼົງ​ທາງ"” (ມັດທາຍ 10:5,6). "ພະ​ເຢຊູ​ບອກ​ວ່າ: “ພະເຈົ້າ​ສົ່ງ​ຂ້ອຍ​ມາ​ຫາ​ສະເພາະ​ຊາວ​ອິດສະຣາເອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄື​ກັບ​ແກະ​ທີ່​ຫຼົງ​ທາງ"" (ມັດທາຍ 15:24).

ໃນ ໂຢຮັນ 10:1-6 ມັນໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ປາກົດຢູ່ຕໍ່ຫນ້າປະຕູຮົ້ວຂອງພັບແກະ”. ສິ່ງ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ​ຮັບ​ບັບເຕມາ. “ຜູ້ເຝົ້າປະຕູ” ແມ່ນໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ (ມັດທາຍ 3:13). ໂດຍການໃຫ້ບັບຕິສະມາພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນພຣະຄຣິດ, ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ເປີດປະຕູໃຫ້ພຣະອົງແລະເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຄຣິດແລະເປັນລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ: "ມື້​ຕໍ່​ມາ ໂຢຮັນ​ເຫັນ​ພະ​ເຢຊູ​ມາ​ຫາ ລາວ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ຜູ້​ນີ້​ເດ້ ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ​ໄປ!"" (ໂຢຮັນ 1:29-36).

ໃນ John 10:7-15, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ messianic ດຽວກັນ, ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ໃຊ້ຕົວຢ່າງອື່ນໂດຍການກໍານົດຕົນເອງເປັນ "ປະຕູ", ເປັນສະຖານທີ່ດຽວຂອງການເຂົ້າເຖິງໃນວິທີການດຽວກັນກັບ John 14:6: "ພະ​ເຢຊູ​ຕອບ​ລາວ​ວ່າ: “ຂ້ອຍ​ເປັນ​ທາງ​ນັ້ນ ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ​ເປັນ​ຊີວິດ. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ພະເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ໄດ້​ນອກ​ຈາກ​ມາ​ທາງ​ຂ້ອຍ"". ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍຂອງຫົວຂໍ້ແມ່ນສະເຫມີພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເມຊີອາ. ຈາກຂໍ້ທີ 9, ໃນຂໍ້ດຽວກັນ (ລາວປ່ຽນຕົວຢ່າງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ) ລາວ​ຕັ້ງ​ຕົວ​ເອງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ລ້ຽງ​ແກະ​ຂອງ​ລາວ. ການ​ສອນ​ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​ໃຈກາງ​ຂອງ​ພະອົງ ແລະ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ພະອົງ​ຕ້ອງ​ລ້ຽງ​ແກະ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ສະ​ລະ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ສາ​ນຸ​ສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຮັກ​ຝູງ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ (ບໍ່​ເຫມືອນ​ກັບ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເດືອນ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ຝູງ​ແກະ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ). ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຈຸດສຸມໃສ່ການສອນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນພຣະອົງເອງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະຜູ້ທີ່ຈະເສຍສະລະຕົນເອງເພື່ອຝູງແກະ (ມັດທາຍ 20:28).

ໂຢຮັນ 10:16-18: “ຂ້ອຍ​ຍັງ​ມີ​ແກະ​ອື່ນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຄອກ​ນີ້ ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ພາ​ແກະ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຄື​ກັນ ແກະ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຟັງ​ສຽງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແກະ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ລວມ​ເປັນ​ຝູງ​ດຽວ ແລະ​ມີ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ຄົນ​ດຽວ. ພໍ່​ຮັກ​ຂ້ອຍ​ຍ້ອນ​ຂ້ອຍ​ຍອມ​ສະລະ​ຊີວິດ ແລະ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຊີວິດ​ອີກ. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເອົາ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄປ​ໄດ້ ແຕ່​ຂ້ອຍ​ເຕັມ​ໃຈ​ສະລະ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ຈະ​ສະລະ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ​ມີ​ສິດ​ຈະ​ໄດ້​ຊີວິດ​ກັບ​ຄືນ​ມາ. ພໍ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ".

ໂດຍການອ່ານຂໍ້ພຣະຄໍາພີເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະພາບການຂອງຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ອນ, ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ປະກາດຄວາມຄິດໃຫມ່ໃນເວລານັ້ນ, ວ່າພຣະອົງຈະເສຍສະລະຊີວິດບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຄວາມໂປດປານຂອງສານຸສິດຊາວຢິວຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຄວາມໂປດປານຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ. ຫຼັກຖານແມ່ນ, ພຣະບັນຍັດສຸດທ້າຍທີ່ພຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, ກ່ຽວກັບການປະກາດ, ແມ່ນ: "ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພະລັງ​ຈາກ​ພະເຈົ້າ ພະລັງ​ບໍລິສຸດ​ນັ້ນ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ພະຍານ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໃນ​ເມືອງ​ເຢຣູຊາເລັມ ແລະ​ທົ່ວ​ແຂວງ​ຢູດາຍ​ກັບ​ແຂວງ​ຊາມາເຣຍ ແລະ​ຈົນ​ຮອດ​ສຸດ​ຂອບ​ໂລກ" (ກິດຈະການ 1:8). ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນໃນລະຫວ່າງການບັບຕິສະມາຂອງ Cornelius ວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດໃນ John 10: 16 ຈະເລີ່ມຖືກຮັບຮູ້ (ເບິ່ງບັນຊີປະຫວັດສາດຂອງກິດຈະການບົດທີ 10).

ດັ່ງນັ້ນ, “ແກະອື່ນ” ຂອງໂຢຮັນ 10:16 ໃຊ້ກັບຄລິດສະຕຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວໃນເນື້ອຫນັງ. ໃນ John 10:16-18, ມັນອະທິບາຍເຖິງຄວາມສາມັກຄີໃນການເຊື່ອຟັງຂອງຝູງແກະຕໍ່ຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະອົງຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງສາວົກຂອງພຣະອົງທັງຫມົດໃນວັນເວລາຂອງພຣະອົງວ່າເປັນ "ຝູງນ້ອຍ": "ພວກ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເປັນ​ແກະ​ຝູງ​ນ້ອຍ ບໍ່​ຕ້ອງ​ຢ້ານ ເພາະ​ພະເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ແລ້ວ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພະອົງ​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ" (ລູກາ 12:32). ໃນ​ວັນ​ເພນ​ເຕກອດ​ຂອງ​ປີ 33, ສາ​ນຸ​ສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 120 (ກິດ​ຈະ​ການ 1:15). ມັນຂຽນ​, ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ອ່ານ​ວ່າ​ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ສອງ​ສາມ​ພັນ​ຄົນ (ກິດ​ຈະ​ການ 2:41 (3000 souls​)​; ກິດ​ຈະ​ການ 4:4 (5000​)​)​. ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃຫມ່, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະ ໄໝ ຂອງພຣະຄຣິດ, ຄືກັບອັກຄະສາວົກ, ເປັນຕົວແທນຂອງ "ຝູງນ້ອຍ" ກ່ຽວກັບປະຊາກອນທົ່ວໄປຂອງຊາດອິດສະລາແອນແລະຈາກນັ້ນເຖິງຊົນຊາດອື່ນໆທັງຫມົດໃນເວລານັ້ນ ເວລາ.

ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ນໍ້າ​ໜຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ ດັ່ງ​ທີ່​ພະ​ເຍຊູ​ຄລິດ​ໄດ້​ຖາມ​ພໍ່​ຂອງ​ພະອົງ

"ລູກ​ບໍ່​ໄດ້​ຂໍ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຂໍ​ເພື່ອ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ຕົວ​ລູກ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຟັງ​ພວກ​ເຂົາ​ສອນ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ ຄື​ກັບ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ເປັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັບ​ລູກ ແລະ​ລູກ​ເປັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັບ​ພະອົງ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ຄື​ກັນ ເພື່ອ​ໂລກ​ຈະ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພະອົງ​ໃຊ້​ລູກ​ມາ" (ໂຢຮັນ 17:20,21).

ປັດສະຄາຖແມ່ນຮູບແບບການສະຫຼອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ: "ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນພຽງແຕ່ເງົາຂອງເຫດ­ການທີ່ຈະມາພາຍ­ຫລັງ ແຕ່ຕົວຈິງນັ້ນກໍຄືອົງພຣະ­ຄຣິດ" (ໂກໂລຊາຍ2:17). "ດ້ວຍວ່າພຣະ­ບັນ­ຍັດເປັນພຽງແຕ່ເງົາຂອງສິ່ງປະ­ເສີດທີ່ຈະມາພາຍໜ້ານັ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງຂອງສິ່ງເຫລົ່າ­ນັ້ນ" (ເຮັບເຣີ10:1) (LUNISOLAR YEAR) (The Reality of the Law).

ມັນເປັນການບັງຄັບ ການຮັບພິທີຕັດກໍ (cut off foreskin) ກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼອງຂອງ ປັດສະຄາຖ: "ຖ້າຊາວຕ່າງປະເທດເປັນຄົນແປກຫນ້າຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າແລະຖ້າລາວຕ້ອງການສະຫລອງວັນພິທີການສໍາລັບພະເຢໂຫວາ, ໃຫ້ຊາຍທຸກຄົນຈາກບ້ານຂອງຕົນໄດ້ຮັບການຕັດ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາສາມາດເຂົ້າຫາມັນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງມັນ; ແລະລາວຈະຕ້ອງກາຍເປັນຄົນພື້ນເມືອງຂອງປະເທດ" (ອົບພະຍົບ12:48).

ຊາວຄຣິດສະຕຽນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງ ການຮັບພິທີຕັດກໍ:"ເຫດສັນນີ້ຕາມຄວາມເຫັນຂອງເຮົາວ່າ ຢ່າຮົບກວນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ກຳ­ລັງຫລົບມາຫາພຣະ­ເຈົ້າ. ແຕ່ເຮົາຈົ່ງສັ່ງເຂົາເປັນລາຍລັກອັກ­ສອນ ໃຫ້ເວັ້ນເສຍຈາກສິ່ງຊົ່ວມົວໝອງເນື່ອງດ້ວຍພຣະ­ທຽມ, ຈາກການຫລິ້ນຊູ້, ຈາກການກິນສັດຕາຍຮັດຄໍແລະຈາກການກິນເລືອດ" (ກິດຈະການ15:19,20,28,29). ພຣະຄຣິດໄດ້ບັນລຸກົດຫມາຍໃຫ້ແກ່ໂມເຊ. ກົດຫມາຍນີ້ຖືກຍົກເລີກ: "ເພາະ­ວ່າພຣະ­ຄຣິດຊົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພຣະ­ບັນ­ຍັດຖືກຍົກ­ເລີກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທຳ" (ໂຣມ10:4). ຄໍາສັ່ງຂອງການຮັບພິທີຕັດກໍຖືກປ່ຽນແທນໂດຍ "ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ".

"ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ"ມັນສະແດງເຖິງການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະກັບລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ: "ຖ້າເຈົ້າເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດ ພິທີຕັດນັ້ນເປັນປະໂຫຍດແທ້ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດ ການທີ່ເຈົ້າຮັບພິທີຕັດນັ້ນກໍເໝືອນບໍ່ໄດ້ຮັບ. ສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບພິ­ທີຕັດ ແຕ່ຍັງຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຢູ່ ການທີ່ຜູ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບພິ­ທີຕັດຈະໄດ້ຊົງຖືເໝືອນກັບວ່າ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫລື. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າທັງຫລາຍມີພຣະ­ບັນ­ຍັດທີ່ຈາ­ລຶກໄວ້ ແລະໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວ ກໍຍັງລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພຣະບັນຍັດນັ້ນ ຝ່າຍຄົນທຳມະດາສາມັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເຂົາກໍຍັງຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຢູ່ ເຂົາພວກນັ້ນແຫລະ, ຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຈົ້າ. ເພາະວ່າຄົນຢິວແທ້ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເປັນຢິວແຕ່ພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ແລະການຮັບພິ­ທີຕັດກໍບໍ່ແມ່ນອັນທີ່ປະ­ກົດໃນເນື້ອກາຍເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ເປັນຊາດຢິວແທ້ ຄືຄົນທີ່ເປັນຊາດຢິວພາຍໃນ ແລະການຮັບພິ­ທີຕັດແທ້ນັ້ນ ຄືການຮັບທາງຈິດໃຈຊຶ່ງເປັນໄປຕາມພຣະວິນຍານບໍ່ແມ່ນເປັນໄປຕາມບົດບັນຍັດ ຄົນຢ່າງນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງສັນລະເສີນ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດສັນລະເສີນ" (ໂຣມ2:25-29) (ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ).

ຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດຕ້ອງມີ "ການຮັບພິທີຕັດກໍທາງວິນຍານ" ຂອງຫົວໃຈເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ໃດກໍ່ຕາມຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນ (ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ)) (Heavenly Resurrection; Earthly Resurrection; The Great Crowd): "ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນພິ­ຈາ­ລະ­ນາເບິ່ງໃຈຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຈິ່ງກິນເຂົ້າ­ຈີ່ແລະດື່ຈາກຈອກນີ້" (1 ໂກຣິນໂທ11:28). ຄລິດສະຕຽນຕ້ອງກວດກາຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ລາວຕ້ອງເບິ່ງວ່າລາວເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຖ້າຫາກວ່າລາວມີຈິດສໍານຶກບໍລິສຸດ, ລາວສາມາດກິນເຂົ້າຈີ່ແລະດື່ມຈອກ.

ການແນະນໍາຢ່າງຊັດເຈນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດທັງຫມົດກິນ "ເຂົ້າຈີ່" ແລະດື່ມ"ຈອກ" (ໃດກໍ່ຕາມຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນ (ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ)): "ເຮົາເປັນອາຫານທິບຂອງຊີວິດ. ບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກິນມານາໃນປ່າ ແລະເຂົາໄດ້ຕາຍໄປ. ນີ້ແຫລະ, ເປັນອາຫານທີ່ລົງມາຈາກສະຫວັນເພື່ອຜູ້ທີ່ກິນແລ້ວຈະບໍ່ຕາຍ. 51ເຮົາເປັນອາຫານທີ່ມີຊີວິດຊຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ ຖ້າຜູ້ໃດກິນອາຫານນີ້ແລ້ວ ຜູ້ນັ້ນຈະມີຊີວິດສືບ ໄປເປັນນິດ ແລະອາ­ຫານທີ່ຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ເພື່ອເປັນຊີ­ວິດຂອງໂລກນັ້ນ ກໍຄືເນື້ອກາຍຂອງເຮົາ.”ເຫດສັນນີ້ພວກຢິວຈຶ່ງຖາມກັນວ່າ, “ຜູ້ນີ້ຈະເອົາເນື້ອຕົວຂອງຕົນໃຫ້ເຮົາກິນໄດ້ຢ່າງ­ໃດ.” ພຣະ­ເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານບໍ່ກິນເນື້ອຕົວ ແລະບໍ່ດື່ມເລືອດຂອງບຸດມະນຸດທ່ານກໍບໍ່ມີຊີວິດໃນຕົວທ່ານ. 54ຜູ້ທີ່ກິນເນື້ອຕົວແລະດື່ມເລືອດຂອງເຮົາກໍມີຊີວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເປັນຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍ. ເພາະວ່າເນື້ອຕົວຂອງເຮົາເປັນອາຫານອັນແທ້ ແລະເລືອດຂອງເຮົາກໍເປັນຂອງດື່ມອັນແທ້. ຜູ້ທີ່ກິນເນື້ອຕົວແລະດື່ມເລືອດຂອງເຮົາ ຜູ້ນັ້ນກໍຕັ້ງຢູ່ໃນເຮົາ ແລະເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນຜູ້ນັ້ນ.ພຣະບິດາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮົາມີຊີ­ວິດຢູ່ເພາະພຣະ­ບິ­ດາສັນ­ໃດຜູ້ທີ່ຈະກິນເຮົາກໍຈະມີຊີວິດເພາະເຮົາສັນນັ້ນ.ນີ້ແຫລະ, ເປັນອາຫານຊຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ ບໍ່ເໝືອນກັບອາຫານທີ່ພວກບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກິນແລ້ວຕາຍໄປ ຜູ້ທີ່ກິນອາຫານນີ້ຈະມີຊີວິດສືບ ໄປເປັນນິດ" (ໂຢຮັນ6:48-58).

ເພາະສະນັ້ນ, ທຸກຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຄົ້າໄດ້ຫຼືແຜ່ນດິນໂລກ, ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າທີ່ເຮັດ, ມັນເປັນຄໍາສັ່ງ: "ພຣະ­ເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານບໍ່ກິນເນື້ອຕົວ ແລະບໍ່ດື່ມເລືອດຂອງບຸດມະນຸດທ່ານກໍບໍ່ມີຊີວິດໃນຕົວທ່ານ. (...) ພຣະບິ­ດາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮົາມີຊີວິດຢູ່ເພາະພຣະບິດາສັນໃດຜູ້ທີ່ຈະກິນເຮົາກໍຈະມີຊີວິດເພາະເຮົາສັນນັ້ນ" (ໂຢຮັນ6:53,57) (The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow); Jesus Christ the Only Path).

ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ເຊື່ອໃນການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນ: "ເພາະ­ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ ປະທານພຣະ­ບຸດອົງດຽວຂອງພຣະ­ອົງ ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີ­ວິດອັນຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ. (...) ຜູ້ທີ່ວາງໃຈໃນພຣະບຸດກໍມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະບຸດກໍຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຊີວິດ ແຕ່ພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າປົກຄຸມຢູ່ເທິງຜູ້ນັ້ນ" (ໂຢຮັນ3:16,36).

ຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດຕ້ອງໄດ້ສະຫຼອງລະຫວ່າງຜູ້ຕິດຕາມທີ່ສັດຊື່ຂອງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ: "ດັ່ງ­ນີ້ແຫລະ, ພີ່­ນ້ອງທັງ­ຫລາຍເອີຍ, ເມື່ອເຈົ້າທັງ­ຫລາຍມາຮ່ວມປະ­ຊຸມກັນຮັບປະ­ທານອາ­ຫານນັ້ນ ຈົ່ງຄອຍຖ້າເຊິ່ງກັນແລະກັນ" (1 ໂກຣິນໂທ11:33) (In Congregation).

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມໃນ ຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ທ່ານບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ: "ເຫດ​ສັນ­ນັ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ໄປ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທຸກ​ຊາດ​ເປັນ​ລູກ­ສິດ ໃຫ້​ເຂົາ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ​ໃນ​ພຣະ­ນາມ​ແຫ່ງພຣະ­ບິ­ດາ, ພຣະ­ບຸດ, ແລະພຣະ­ວິນ­ຍານອັນ​ບໍ­ລິ­ສຸດ. ສັ່ງ­ສອນ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຖືກ​ຮັກ­ສາ​ສາ­ລະ­ພັດ​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ສັ່ງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ແລ້ວ​ນັ້ນ ນີ້​ແຫລະ, ເຮົາ​ຢູ່​ກັບ​ທ່ານ​ທັງ­ຫລາຍ​ທຸກໆ ວັນ​ຈົນ​ໝົດ​ກັບ" (ມັດທາຍ 28: 19,20).

ວິທີການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ?

"ຈົ່ງເຮັດຢ່າງນີ້ໃຫ້ເປັນທີ່ລະ­ນຶກເຖິງເຮົາ"

(ລູກາ 22:19)

ຫລັງຈາກພິທີສະຫລອງ, ພະເຍຊູຄລິດໄດ້ກໍານົດຮູບແບບສໍາລັບການປະກາດໃນອະນາຄົດໃນການລະນຶກເຖິງຄວາມຕາຍຂອງລາວ (ລູກາ 22: 12-18). ພວກເຂົາຢູ່ໃນຂໍ້ພຣະຄໍາພີເຫຼົ່ານີ້, ພຣະກິດຕິຄຸນ:

ມັດທາຍ 26: 17-35.

ມາຣະໂກ 14: 12-31

ລູກາ 22: 7-38.

ໂຢຮັນບົດທີ 13 ເຖິງ 17.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນບົດຮຽນໃນຄວາມຖ່ອມຕົວ, ລ້າງຕີນຂອງສາວົກ (ໂຢຮັນ 13: 4-20). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຫດການນີ້ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາພິທີການທີ່ຈະປະຕິບັດກ່ອນ (ປຽບທຽບກັບໂຢຮັນ 13:10 ແລະມັດທາຍ 15: 1-11). ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງພິທີ. ໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດກົດລະບຽບທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພະຄໍາພີ, ເຮົາຈະໃຊ້ຄໍາຕັດສິນທີ່ດີກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕົວ (ເຮັບ 5:14).

Judas Iscariot ໄດ້ປະໄວ້ກ່ອນພິທີ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພິທີນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສະຫຼອງລະຫວ່າງຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ຊື່ສັດ (ມັດທາຍ 26: 20-25, ເຄື່ອງຫມາຍ 14: 17-21, ໂຢຮັນ 13: 21-30, 1 ໂກລິນໂທ 11: 28,33).

ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງງ່າຍດາຍ: "ລະ­ຫວ່າງອາ­ຫານມື້ນັ້ນ ພຣະ­ເຢຊູຊົງຈັບເຂົ້າ­ຈີ່ມາ ແລະເມື່ອຂໍພຣະ­ພອນແລ້ວ ຊົງຫັກເຂົ້າ­ຈີ່ນັ້ນໃຫ້ພວກສາ­ວົກ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງຮັບກິນສາ ນີ້ແຫລະ, ຄືກາຍຂອງເຮົາ.” ແລ້ວພຣະ­ອົງຊົງຈັບເອົາຈອກມາໂມ­ທະ­ນາພຣະ­ຄຸນແລະຍື່ນໃຫ້ເຂົາ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງດື່ມແຕ່ຈອກນີ້ທຸກຄົນ. ເພາະ­ວ່ານີ້ແຫລະຄືເລືອດຂອງເຮົາ ແມ່ນເລືອດອັນກ່ຽວກັບພຣະ­ສັນ­ຍາ ທີ່ຖອກອອກເພື່ອຍົກຜິດບາບຄົນຈຳ­ນວນຫລາຍ. ເຮົາບອກທ່ານທັງ­ຫລາຍວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ດືມນ້ຳຜົນອະ­ງຸ່ນຕໍ່ໄປອີກຈົນກວ່າວັນນັ້ນມາເຖິງ ຄືວັນທີ່ຈະດື່ມອັນໃໝ່ກັບພວກທ່ານໃນລາ­ຊະແຜນດິນພຣະ­ບິ­ດາຂອງເຮົາ.”ເມື່ອຮ້ອງ­ເພງສັນ­ລະ­ເສີນແລ້ວ ເຂົາກໍພາ­ກັນອອກໄປຍັງພູໝາກ­ກອກ­ເທດ" (ມັດທິວະ 26: 26-30). ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນສໍາລັບພິທີການນີ້, ຄວາມຫມາຍຂອງການເສຍສະຫຼະຂອງພຣະອົງ, ເຂົ້າຈີ່ໂດຍບໍ່ມີເຊື້ອລາ, ເປັນສັນຍາລັກຂອງຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ມີບາບແລະຈອກ, ສັນຍາລັກຂອງເລືອດລາວ. ພຣະອົງໄດ້ຖາມສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ລະນຶກເຖິງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະອົງທຸກໆປີໃນວັນທີ 14 ຂອງເດືອນ "Nisan" (ເດືອນປະຕິທິນຢິວ) (ລູກາ 22:19).

ຂ່າວປະເສີດຂອງໂຢຮັນບອກເຮົາເຖິງການສິດສອນຂອງພຣະຄຣິດຫລັງຈາກພິທີນີ້, ອາດຈະມາຈາກໂຢຮັນ 13:31 ກັບໂຢຮັນ 16:30. ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ອະທິຖານຕໍ່ພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, ຕາມໂຢຮັນບົດທີ 17. ມັດທາຍ 26:30, ບອກພວກເຮົາວ່າ: "ເມື່ອຮ້ອງ­ເພງສັນ­ລະ­ເສີນແລ້ວ ເຂົາກໍພາ­ກັນອອກໄປຍັງພູໝາກ­ກອກ­ເທດ". ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າເພງສັນລະເສີນແມ່ນຫຼັງຈາກ ຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພິທີການ

ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຮູບແບບຂອງພຣະຄຣິດ. ພິທີດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງໂດຍຄົນຫນຶ່ງ, ແອວເດີ, ປະໂລຫິດ, ເປັນປະໂລຫິດຂອງປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນ. ຖ້າພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ມັນເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວຄຣິສຕຽນທີ່ຕ້ອງໄດ້ສະຫລອງບຸນນີ້. ແມ່ຍິງ ຄົນຄຣິດສະຕຽນຜູ້ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງພິທີຄວນຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກ "ແມ່ຍິງຜູ້ສູງອາຍຸ" ທີ່ຊື່ສັດ (ທິທີ 2: 3). ໃນກໍລະນີນີ້, ແມ່ຍິງຈະຕ້ອງປົກຄຸມຫົວຂອງນາງ (1 ໂກລິນໂທ 11: 2-6).

ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມຜູ້ຈັດງານພິທີດັ່ງກ່າວຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສິດສອນໃນສະພາບການນີ້ໂດຍອີງໃສ່ບົດບັນຍາຍຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, ໂດຍອາດຈະອ່ານໂດຍໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບພວກເຂົາ. ຄໍາອະທິດຖານອັນສຸດທ້າຍທີ່ສົ່ງຕໍ່ກັບພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຈະຖືກພິຈາລະນາ. ການສັນລະເສີນອາດຈະຖືກຂັບຮ້ອງໃນການນະມັດສະການພະເຢໂຫວາແລະໃຫ້ກຽດສັກສີຂອງພະເຍຊູຄລິດ.

ກ່ຽວກັບເຂົ້າຈີ່ໄດ້, ປະເພດຂອງຫານປະເພດເມັດທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການໄດ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຊື້ອ (ວິທີການກະກຽມເຂົ້າຈີ່ ໂດຍບໍ່ມີເຊື້ອລາ (ວີດີໂອ)) (https://www.youtube.com/watch?v=nhRzoIcMo- o). ສໍາລັບເຫຼົ້າແວງ, ໃນບາງປະເທດມັນອາດຈະຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫນຶ່ງ. ໃນກໍລະນີພິເສດນີ້, ມັນແມ່ນຜູ້ນໍາທີ່ຈະຕັດສິນໃຈປ່ຽນແທນມັນໃນທາງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຕາມຄໍາພີໄບເບິນ (ໂຢຮັນ 19:34). ພຣະເຢຊູຄຣິດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນສະຖານະການການຍົກເວັ້ນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ການຕັດສິນໃຈຍົກເວັ້ນສາມາດເຮັດແລະວ່າຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໃນໂອກາດນີ້ (ມັດທາຍ 12: 1-8).

ພຽງແຕ່ຈຸດໃນພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການໄລຍະເວລາຂອງພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫຼອງ "ໃນຕອນແລງ": ຫຼັງຈາກ sunset ຂອງ 13/14 ຂອງເດືອນ "Nisan" (ເດືອນປະຕິທິນຢິວ), ແລະກ່ອນທີ່ຈະ ກ່ອນທີ່ຈະແດດ (sunrise). ໂຢຮັນ 13: 30 ບອກພວກເຮົາວ່າໃນເວລາທີ່ Judas Iscariot ໄດ້ອອກໄປກ່ອນພິທີການ, "ມັນເປັນບ່ອນມືດ" (Exodus 12: 6).

ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງກົດຟີເລັມນີ້ວ່າ: "ຢ່າເກັບຊີ້ນສັດທີ່ຂ້າກິນລ້ຽງໃນງານສະ­ຫລອງປັດ­ສະ­ຄາໄວ້ຈົນເຖິງມື້ເຊົ້າ" (ອົບພະຍົບ 34:25). ເປັນຫຍັງ? ການເສຍຊີວິດຂອງລູກແກະປັດສະຄາແມ່ນຈ"ລະຫວ່າງສອງຕອນແລງ". ການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ, ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ປະກາດວ່າ "ການພິພາກສາ" ຍັງ "ລະຫວ່າງສອງຕອນແລງ", ກ່ອນທີ່ຈະແດດ (sunrise): "ເມື່ອ­ນັ້ນມະ­ຫາປະ­ໂລ­ຫິດໄດ້ຈີກເສື້ອຜ້າຂອງຕົນແລ້ວກ່າວວ່າ, “ມັນໄດ້ເວົ້າໝິ່ນ­ປະ­ໝາດພຣະ­ເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງ­ການພະ­ຍານອັນໃດອີກ ນີ້ແຫລະ, ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳປະ­ໝາດນັ້ນ­ແລ້ວ. ພວກທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງ­ໃດ” ເຂົາກໍຕອບວ່າ, “ຄວນຖືກໂທດປະ­ຫານຊີ­ວິດ,” (...) ແລະທັນທີ rooster ໄດ້ ແອອັດ, ແລະເປໂຕຈື່ຄໍາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, ຄື: "ກ່ອນທີ່ຈະ crows rooster, ທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທື່ອ" (ມັດທາຍ 26: 65-75; ເພງສັນລະເສີນ 94:. 20 "ເຂົາຄົນອັບເດດ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ", ໂຢຮັນ 1: 29-36, ໂກໂລຊາຍ 2:17, ເຮັບ 10:1). ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພອນແກ່ຄລິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່ຂອງໂລກທັງຫມົດຜ່ານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ.

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ

ເມນູຫລັກ:

Compartir esta página