Biblija internete

Blue nuorodos, parašyti anglų kalba, nukreipti jus į straipsnį anglų kalba. Šiuo atveju taip pat galite pasirinkti iš trijų kitų kalbų: ispanų, portugalų ir prancūzų.

(Straipsnis "Pagrindinis Biblijos mokymas"  yra po, straipsnis „Amžinasis gyvenimas“)

Amžinasis gyvenimas

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

Amžinas gyvenimas rojuje žemėje (vaizdo įrašas „Twitter“)

Viltis džiaugsme yra mūsų ištvermės stiprybė

„Kai ims dėtis tie dalykai, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes tai reikš, kad jūsų išvadavimas arti"

(Luko 21:28)

Apibūdinęs dramatiškus įvykius, įvykusius prieš šios dalykų sistemos pabaigą, tuo metu, kuris turėtų būti labiausiai varginantis ir šiuo metu gyvename, Jėzus Kristus liepė savo mokiniams „pakelti galvas“, nes mūsų viltis išsipildys labai arti.

Kaip išlaikyti džiaugsmą, nepaisant asmeninių problemų? Apaštalas Paulius rašė, kad turime sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu: „Šitokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime ir mes visus apsunkinimus, taip pat lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums skirtose lenktynėse,  sutelkę žvilgsnį į savo tikėjimo didįjį Vedlį ir Ištobulintoją Jėzų. Dėl būsimo džiaugsmo jis nepaisydamas gėdos ištvėrė kančias ant stulpo ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.  Gerai pamąstykite apie tą, kuris ištvėrė, kai nusidėjėliai savo pačių pražūčiai jį užgauliojo. Mąstykite apie jį, kad nepailstumėte ir nepasiduotumėte“ (Hebrajams 12:1-3).

Jėzus Kristus iš savo ištvermės, susidūręs su problemomis, pasisemdavo energijos iš jam suteiktos vilties džiaugsmo. Svarbu pasisemti energijos mūsų ištvermei ugdyti per mūsų džiaugsmo viltį dėl amžinojo gyvenimo. Kalbant apie mūsų problemas, Jėzus Kristus pasakė, kad turime jas spręsti kiekvieną dieną: „Todėl sakau jums: liaukitės nerimavę dėl savo gyvybės – dėl to, ką valgysite ar gersite, taip pat dėl savo kūno – ką vilkėsite. Argi gyvybė nėra svarbiau už maistą ir kūnas – už drabužį?  Įsižiūrėkite į dangaus paukščius. Jie nei sėja, nei pjauna, nei į svirnus neša, – jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne vertingesni už juos?  Kas iš jūsų nerimaudamas gali bent viena uolektimi pailginti savo gyvenimą?  Ir kamgi jaudinatės dėl drabužio? Pasimokykite iš to, kaip auga lauko lelijos. Nei jos pluša, nei verpia, bet, sakau jums, net Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Tad jeigu Dievas taip aprengia laukų augalą, kuris šiandien gyvuoja, o rytoj metamas į krosnį, negi neaprengs jūsų, mažatikiai? Todėl nesirūpinkite ir nesakykite: ‘Ką valgysime?’ ar: ‘Ką gersime?’, ar: ‘Kuo apsivilksime?’  Tų dalykų vaikosi tautos. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad jums viso to reikia" (Mato 6:25-32). Principas yra paprastas, mes turime naudoti dabartį, kad išspręstume iškilusias problemas, pasitikėdami Dievu, padėdami rasti sprendimą: „Taigi pirmiausia ieškokite Karalystės ir Dievo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.  Nesirūpinkite dėl rytojaus, nes rytdiena turės savų rūpesčių. Kiekvienai dienai gana savo bėdų“ (Mato 6:33,34). Šio principo taikymas padės mums geriau valdyti psichinę ar emocinę energiją sprendžiant kasdienes problemas. Jėzus Kristus pataria per daug nenuspėti problemų ar išbandymų, kurie gali sujaukti mūsų protą ir atimti iš mūsų visą dvasinę energiją (Morkaus 4:18,19).

Norėdami grįžti prie padrąsinimo, parašyto Hebrajams 12:1–3, turime panaudoti savo protinius sugebėjimus, kad per vilties džiaugsmą, kuris yra šventosios dvasios vaisius, projektuotume save į ateitį: „O dvasios vaisius – tai meilė, džiaugsmas, ramybė*, kantrybė, maloningumas, gerumas, tikėjimas,  romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams neprieštarauja joks įstatymas“ (Galatams 5:22,23). Biblijoje parašyta, kad Jehova yra laimingas Dievas ir kad krikščionis skelbia „gerąją naujieną apie laimingą Dievą“ (1 Timotiejui 1:11). Nors ši daiktų sistema dar niekada nebuvo tiek dvasinėje tamsoje, mes turime būti šviesos židiniai ne tik dėl gerų naujienų, kuriomis dalijamės, bet ir iš vilties džiaugsmo, kad norime spinduliuoti kitiems: „Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Uždegę žiburį, žmonės jo nevožia saiku, bet stato ant žibintuvo, kad šviestų visiems namuose.  Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, esantį danguje“ (Mato 5:14-16). Šis vaizdo įrašas ir straipsnis, paremti amžinojo gyvenimo viltimi, buvo sukurti siekiant džiaugsmo viltyje: „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia dosnus atlygis danguje. Juk taip seniau persekiojo ir pranašus“ (Mato 5:12). Padaryk "Jehovos džiaugsmas" tavo tvirtovė: „Nebūkite liūdni, nes Jehovos džiaugsmas yra jūsų stiprybė!“ (Nehemijo 8:10).

Amžinas gyvenimas žemiškame rojuje

Žmonijos išsivadavimas per Kristaus aukos

"Žmogaus Sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, o pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį" (Mato 20:28)

Kristaus aukos palaiminimai per atjauninimą

"Tegul jo kūnas trykšta sveikata labiau negu jaunystėj ir teatgauna jis jaunatviškas jėgas!" (Jobo 33:25)

Kristaus aukos palaiminimai per išgydymą

"Ir joks gyventojas nebesiskųs: „Sergu.“ Žmonėms, kurie gyvens krašte, kaltė bus atleista" (Izaijo 33:24)

Kristaus aukos palaiminimai, atleidžiant iš nuo mirties

Prisikėlimas

"Pasitikėdamas Dievu aš turiu viltį, kurią ir jie patys puoselėja, – kad bus tiek teisiųjų, tiek neteisiųjų prisikėlimas" (Apaštalų darbai 24:15)

"Todėl galėsite džiūgauti" (Pakartoto Įstatymo 16:15)

Amžinasis gyvenimas išlaisvinant žmoniją nuo nuodėmės vergystės

„Mat Dievas labai mylėjo pasaulį – net atidavė savo viengimį Sūnų, kad nė vienas, kuris jį tiki, nepražūtų ir galėtų gyventi amžinai. (...) Kas tiki Sūnų, gaus amžiną gyvenimą, o kas Sūnui nepaklūsta, gyvenimo nematys – ant jo pasilieka Dievo rūstybė“

(Jono 3: 16,36)

Mėlynais sakiniais (tarp dviejų pastraipų) pateikiami papildomi ir išsamūs Biblijos paaiškinimai. Tiesiog spustelėkite mėlyną hipersaitą. Biblijos straipsniai daugiausia rašomi keturiomis kalbomis: anglų, ispanų, portugalų ir prancūzų

Jėzus Kristus, būdamas žemėje, dažnai mokė amžinojo gyvenimo vilties. Tačiau jis taip pat mokė, kad amžinasis gyvenimas bus įgytas tikint tikėjimą Kristaus auka (Jono 3:16,36). Kristaus aukos išpirkos vertė leis išgydyti, atjauninimas ir prisikelti.

Išsivadavimas naudojant Kristaus aukos išpirką

„Žmogaus Sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, o pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“

(Mato 20:28)

„Po to, kai Jobas už savo bičiulius pasimeldė, Jehova išvadavo jį iš negandų ir grąžino jam gerovę. Jehova suteikė Jobui dukart tiek, kiek jis turėjo pirmiau“ (Job 42:10). Tai bus vienoda visiems Didžiosios minios nariams, išgyvenusiems Didįjį suspaudimą. Jehova Dievas, pasitelkęs karalių Jėzų Kristų, prisimins juos meiliai, prausdamasis palaiminimais, nes mokinys Jokūbas priminė: „Juk tuos, kurie ištvėrė, mes vadiname laimingais. Antai jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir žinote, kaip Jehova galiausiai jį palaimino. Jehova yra kupinas atjautos ir gailestingas“ (Jokūbo 5:11) ,

(Kristaus auka turi atperkanti vertę, leisdamas Dievo atleidimui, ir išpirkos vertę, leidžiančią keistis kūnais prisikėlimu, atsinaujinimą išgydant ir atjauninant)

(Didelė minia visų tautų išgyvens didelį suspaudimą (Apreiškimas 7:9-17))

Kristaus auka turi atperkanti vertę, leisdamas Dievo atleidimui, ir išpirkos vertę, leidžiančią keistis kūnais prisikėlimu, atsinaujinimą išgydant ir atjauninant.

Išvadavimas taikant išpirką leis ligai baigtis

„Nei vienas gyventojas nepasakys:„ Ir joks gyventojas nebesiskųs: „Sergu.“ Žmonėms, kurie gyvens krašte, kaltė bus atleista“ (Izaijo 33:24).

"Tada aklajam bus atvertos akys, kurčiojo ausys galės girdėti. Luošasis šokinės kaip elnias, iš džiaugsmo šūkaus nebylio liežuvis. Dykynėse trykš vandenys, plynėse liesis versmės“ (Izaijo 35: 5,6).

Išsivadavimas naudojant išpirką leis atsinaujinti

„Tegul jo kūnas trykšta sveikata labiau negu jaunystėj ir teatgauna jis jaunatviškas jėgas!“ (Job 33:25).

Išvadavimas taikant išpirką leis prisikelti mirusiesiems

„Ir daugelis tų, kurie miega žemės dulkėse, pabus: vieni – amžinam gyvenimui, kiti – gėdai ir amžinai paniekai“ (Danieliaus 12:2).

„Pasitikėdamas Dievu aš turiu viltį, kurią ir jie patys puoselėja, – kad bus tiek teisiųjų, tiek neteisiųjų prisikėlimas“ (Apaštalų darbų 24:15).

„Nesistebėkite tuo. Ateina valanda, kai visi esantys kapuose išgirs jo balsą  ir išeis: kurie darė gera, prisikels gyventi, o kurie darė bloga, prisikels, kad būtų nuteisti" (Jono 5:28,29).

"Ir išvydau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį. Iš jo akivaizdos pabėgo žemė ir dangus,+ vietos jiems nebeliko. Mačiau mirusiuosius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą, ir buvo atverstos knygos. Buvo atversta ir gyvenimo knyga. Mirusiuosius teisė pagal jų darbus, surašytus tose knygose. Jūra atidavė savo mirusiuosius, mirtis su Hadu* irgi atidavė savuosius, ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus“ (Apreiškimo 20: 11–13).

Būsimame antžeminiame rojuje neteisiųjų prisikėlusieji bus vertinami pagal jų gerus ar blogus veiksmus. (Žemiškojo prisikėlimo administravimasDangaus prisikėlimasŽemės prisikėlimas).

Kristaus aukos išperkamoji vertė leis didelėms minios išgyventi didžiulį suspaudimą ir turėti amžinąjį gyvenimą niekada nemirštant.

"Paskui regėjau milžinišką minią žmonių iš visų tautų, giminių, genčių ir kalbų, ir jų nebuvo įmanoma suskaičiuoti. Jie stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsirengę baltais rūbais, su palmių šakomis rankose  ir garsiu balsu šaukė: „Mūsų išgelbėjimas – iš Dievo, sėdinčio soste, ir Avinėlio!“ O visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė priešais sostą ant kelių ir nusilenkę iki žemės pagarbino Dievą sakydami: „Amen! Gyrius, šlovė ir garbė per amžių amžius mūsų išmintingajam, padėkos vertam, galingajam, stipriajam Dievui. Amen!“ Vienas iš vyresniųjų tarė man: „Kas yra tie apsirengusieji baltais rūbais ir iš kur jie atėjo?“ Aš iškart jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai, kas jie.“ Jis man tarė: „Čia tie, kurie pergyveno didįjį suspaudimą. Jie išplovė savo rūbus ir išbalino juos Avinėlio krauju. Todėl jie yra priešais Dievo sostą ir dieną naktį jo šventykloje eina jam tarnystę. Sėdintysis soste išskleis virš jų savo palapinę. Jie nebealks ir nebetrokš, nesvilins jų nei saulė, nei jokia kaitra,  nes Avinėlis, esantis šalia sosto, ganys juos ir ves prie gyvybės vandens šaltinių. Ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių“ (Apreiškimas 7:9-17) (Didelė minia iš visų tautų, genčių ir kalbų išgyventi didžiulį suspaudimą).

Dievo karalystė valdys žemę

"Ir išvydau naują dangų ir naują žemę. Ankstesnis dangus ir ankstesnė žemė buvo pranykę, nebeliko ir jūros. Taip pat regėjau šventąjį miestą, Naująją Jeruzalę, nusileidžiant iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo pasirengusi lyg nuotaka, pasipuošusi dėl savo jaunikio. Tada išgirdau nuo sosto garsiai sakant: „Štai Dievo buveinė* tarp žmonių. Jis gyvens su jais ir jie bus jo tauta. Pats Dievas bus su jais.  Jis nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių, ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo. Kas buvo anksčiau, tas praėjo" Apreiškimo 21:1-4) (Žemiškoji Dievo Karalystės administracijaPrincas; Kunigai; Levitai).

„Džiaukitės Jehova ir būkite linksmi, teisieji, džiūgaukite, visi doraširdžiai!“ (Psalmynas 32:11)

Teisieji gyvens amžinai, o nedorėliai pražus

„Laimingi romieji – jie paveldės žemę“ (Mato 5:5).

„Dar šiek tiek laiko, ir nedorėlių nebebus; taip, jūs apžiūrėsite jo vietą, o jo nebus. Bet romieji užvaldys žemę ir tikrai džiaugsis taikos gausa. prieš tai. teisusis griežia prieš jį dantimis. Pats Jehova iš jo juokiasi, nes mato, kad ateis jo diena. Nedorėliai ištraukė kardą ir sulenkė lanką, kad nužudytų nuskriaustą ir vargšą žmogų. tie, kurie yra tiesūs. Jų kardai įeis į jų širdis ir jų lankai bus sulaužyti ... Nes nedorėliai žus, o Jehovos priešai bus kaip pievų lobiai; taip, jie išnyks. Taip, jie išnyks dūmuose (...) Nes nedorėlių rankos bus sulaužytos, bet Jehova palaikys teisiuosius. (...) Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai. (...) Tikėkitės Jehovos ir laikykitės jo kelio, ir jis išaukštins jus, kad užvaldytumėte žemę. ras (...) Pažvelk į dorąjį, įsižiūrėk į teisųjį – dėl ateities jis gali būt ramus. O nusidėjėliai visi bus sunaikinti, nedorėliai neturi ateities. Teisiesiems išgelbėjimas ateina nuo Jehovos, jis yra jų tvirtovė nelaimės metu. Jehova jiems padės ir juos vaduos – vaduos iš nedorėlių ir gelbės, nes jie prie jo glaudžiasi.“ (Psalmynas 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37–40).

„Tad eik dorų žmonių keliais, neišklysk iš teisiųjų tako, nes tik dorieji gyvens žemėje, tik tie, kurie be priekaišto, joje pasiliks. O nedorėliai bus iš žemės išrauti, klastūnai bus iš jos išplėšti. (...) Teisiojo galvai skirti palaiminimai. Nedorėlio žodžiuose slypi smurtas. Teisusis bus minimas geru žodžiu, o nedorėlio vardas sutrūnys“ (Patarlių 2:20-22; 10:6,7).

Karai baigsis, širdyse ir visoje žemėje bus taika

„Jūs girdėjote, kad buvo pasakyta: ‘Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo.’ O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo sūnūs. Jis juk leidžia saulei tekėti ir blogiems, ir geriems žmonėms, duoda lietaus ir teisiesiems, ir neteisiesiems. Jeigu mylite tik tuos, kurie jus myli, kokį atlygį gausite? Argi taip nedaro ir mokesčių rinkėjai? Ir jeigu sveikinate vien savo brolius, ką gi ypatinga darote? Argi taip nesielgia ir kitataučiai? Tad būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“ (Mato 5:43-48).

„Jeigu jūs atleisite žmonėms jų prasikaltimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms jų prasikaltimų, ir jūsų Tėvas neatleis jūsų prasikaltimų“ (Mato 6:14,15).

„Bet Jėzus jam pasakė: „Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus““ (Mato 26:52).

„Ateikite pažiūrėti, kokie Jehovos darbai, kokių nuostabių dalykų jis žemėje daro. Karus visoje žemėje jis nutraukia, sulaužo lanką, sutrupina ietį, kovos vežimus* sudegina liepsnose“ (Psalmynas 46:8,9).

„Jis išspręs tautų nesutarimus, daugelį tautų sutaikins. Jie perkals savo kalavijus į noragus ir ietis – į geneklius. Tauta nebekels kalavijo prieš tautą, nebesimokys kariauti“ (Izaijo 2:4).

„Paskutinėmis dienomis Jehovos Namų kalnas tvirtai stovės iškilęs virš kalnų, bus už kalvas aukštesnis. Link jo plūs tautos, eis žmonės iš daugybės tautų ir sakys: „Eime, kopkime į Jehovos kalną ir į Jokūbo Dievo Namus. Jis mokys mus savo kelių, jo takais mes vaikščiosime.“ Juk iš Siono ateis įstatymas, Jehovos žodis – iš Jeruzalės. Jis išspręs tautų nesutarimus ir sutaikins galingas tautas, net pačias tolimiausias. Jos perkals savo kalavijus į noragus ir ietis – į geneklius. Tauta nebekels kalavijo prieš tautą, nebesimokys kariauti. Kiekvienas sėdės po savo vynmedžiu, po savo figmedžiu, ir nebus kam jų gąsdinti. Jehovos, kareivijų Viešpaties, lūpos tai ištarė“ (Michėjo 4:1-4).

Visoje žemėje bus daug maisto

„Javų bus žemėje apstybė, kad net kalnų viršūnėse jie tarps, ir it Libano miškas žels pasėliai. O žmonės miestuose klestės kaip žemėje žolė" (Psalmynas 72:16).

„Tada jis duos tavo pasėtai sėklai lietaus, ir žemė išaugins apsčiai gero maisto. Tą dieną tavo gyvuliai ganysis plačiose ganyklose" (Izaijo 30:23).

Jėzaus Kristaus stebuklai, skirti sustiprinti tikėjimą amžinojo gyvenimo viltimi

„Jėzus padarė dar daugelį kitų dalykų. Jeigu visi iki vieno būtų surašyti į ritinius, manau, visame pasaulyje tiems ritiniams nepakaktų vietos“ (Jono 21:25)

Jėzus Kristus ir pirmasis stebuklas, parašytas Jono Evangelijoje, jis vandenį paverčia vynu: „O trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės ir jose dalyvavo Jėzaus motina. Į jas buvo pakviesti ir Jėzus su savo mokiniais. Pritrūkus vyno, motina tarė Jėzui: „Jie nebeturi vyno.“ Bet Jėzus jai pasakė: „O kas man ir tau, moterie? Mano valanda dar neatėjo.“ Jo motina tarė patarnaujantiems: „Darykite viską, ką jis jums sakys.“ Ten, kaip reikalavo žydų apsivalymo nuostatai, buvo pastatyti šeši akmeniniai ąsočiai, kiekvienas – dviejų trijų saikų talpos. Ir Jėzus patarnaujantiems tarė: „Pripilkite ąsočius vandens.“ Tie pripylė juos sklidinus. Tada Jėzus pasakė: „Dabar pasemkite ir nuneškite pokylio prievaizdui.“ Ir tie nunešė.  Pokylio prievaizdas paragavo to vandens – jis buvo pavirtęs vynu. Nežinodamas, iš kur tas vynas (vandenį sėmę tarnai tai žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė: „Bet kuris kitas iš pradžių būtų padėjęs gerąjį vyną, o svečiams įgėrus atnešęs prastesnį. Tu laikei gerąjį vyną iki šiolei.“  Tai, ką Jėzus padarė Galilėjos Kanoje, buvo pirmasis jo stebuklas. Taip jis parodė savo šlovę, ir jo mokiniai jį įtikėjo" (Jono 2:1-11).

Jėzus Kristus išgydo karaliaus tarno sūnų: „Taigi Jėzus vėl atkeliavo į Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. Kafarnaume gyveno vienas karaliaus tarnautojas; jo sūnus sirgo.  Išgirdęs, kad Jėzus iš Judėjos atvyko į Galilėją, tas žmogus atėjo pas jį ir ėmė prašyti, kad šis ateitų ir jo sūnų išgydytų. Tuo metu vaikas jau buvo prie mirties.  Tačiau Jėzus jam tarė: „Kol nepamatote ženklų ir stebuklų, tol netikite.“  Karaliaus tarnautojas jam pasakė: „Viešpatie, ateik, kol mano vaikelis nenumirė.“  Jėzus tarė: „Eik, tavo sūnus gyvas.“ Žmogus patikėjo Jėzaus ištartais žodžiais ir iškeliavo.  Tarnautojui grįžtant, priešais atėjo jo vergai ir pranešė, kad berniukas gyvas. Jis pasiteiravo, kurią valandą sūnus ėmė taisytis. Tie atsakė: „Karštis jam atslūgo vakar septintą valandą.“  Taip tėvas sužinojo, kad tai buvo tą valandą, kai Jėzus jam pasakė: „Tavo sūnus gyvas.“ Ir įtikėjo jis pats ir visi jo namiškiai.  Taigi tai buvo antras kartas, kai Jėzus grįžo iš Judėjos į Galilėją ir padarė stebuklą" (Jono 4:46-54).

Jėzus Kristus Kapernaume išgydo demono apsėstą žmogų: „Jėzus nusileido į Galilėjos miestą Kafarnaumą. Šabo dieną jis ėmė mokyti žmones  ir tie jo mokymu labai stebėjosi, nes jo žodis turėjo galią.  Sinagogoje buvo žmogus, apsėstas netyrosios dvasios. Jis garsiai sušuko:  „Ei! Kas tau darbo dėl mūsų, Jėzau Nazarieti?! Atėjai mūsų pražudyti?! Žinau, kas tu toks, – Dievo Šventasis!“  Bet Jėzus jį sudraudė sakydamas: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Demonas bloškė žmogų į vidurį ir išėjo iš jo nė kiek nesužeidęs.  Visi apstulbę tarpusavyje kalbėjo: „Girdėjote, ką jis pasakė? Jis turi valdžią ir galią įsakyti netyrosioms dvasioms, ir tos išeina!“  Tad kalbos apie jį pasklido po visus to krašto kampelius" (Luko 4:31-37).

Jėzus Kristus išvaro demonus gadareniečių žemėje (dabar Jordanija, rytinė Jordanijos dalis, netoli Tiberiados ežero): „Kai Jėzus persikėlė į kitą krantą ir išlipo gadariečių krašte, jam priešais iš kapinių išėjo du demonų apsėsti žmonės. Jie buvo tokie nuožmūs, kad niekas nedrįsdavo tuo keliu eiti.  Juodu ėmė šaukti: „Ko tau reikia, Dievo Sūnau? Ar atėjai kankinti mūsų pirma laiko?“  Kiek atokiau ganėsi didelė kiaulių banda.  Demonai ėmė Jėzų prašyti: „Jeigu mus išvarysi, tai siųsk į tą kiaulių bandą.“  Jis pasakė jiems: „Eikite!“ Tie išėjo ir apsėdo kiaules. Tai pasileido visa banda nuo skardžio į ežerą ir prigėrė.  O kiauliaganiai nuskubėjo į miestą. Atbėgę jie papasakojo apie visa, kas nutiko, taip pat apie apsėstuosius.  Ir štai visas miestas išėjo Jėzaus pasitikti. Jį pamatę, žmonės maldavo, kad jis iš jų krašto pasišalintų" (Mato 8:28-34).

Jėzus Kristus išgydė apaštalo Petro uošvę: „Jėzus atėjo pas Petrą į namus. Pamatęs jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią,  jis palietė jos ranką ir karštis atslūgo. Moteris atsikėlė ir ėmėsi jam patarnauti“ (Mato 8:14,15).

Jėzus Kristus gydo žmogų, kurio ranka paralyžiuota: „Kitą šabą jis atėjo į sinagogą ir ėmė mokyti. Ten buvo žmogus paralyžiuota dešine ranka.  Raštų aiškintojai ir fariziejai akylai stebėjo, ar Jėzus imsis per šabą gydyti, mat ieškojo, kuo galėtų jį apkaltinti.  Bet Jėzus žinojo, ką jie svarsto, todėl tarė anam vyrui paralyžiuota* ranka: „Kelkis ir stok į vidurį.“ Ir tas atsistojo.  Tada Jėzus jiems pasakė: „Klausiu jūsų: kas leistina per šabą – daryti gera ar daryti bloga? Išgelbėti gyvybę* ar pražudyti?“  Jėzus nužvelgė visus ir tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką.“ Tasai ištiesė, ir ranka tapo sveika.  Jie labai įtūžo ir ėmė tartis, ko galėtų prieš Jėzų imtis" (Luko 6:6-11).

Jėzus Kristus gydo žmogų, kenčiantį nuo edemos (per didelio skysčių kaupimosi organizme): „Kartą per šabą Jėzus atėjo pavalgyti pas vieną iš fariziejų vyresnybės į namus. Susirinkusieji akylai jį stebėjo. O priešais jį buvo vienas vandenlige sergantis žmogus. Tad Jėzus Įstatymo žinovų ir fariziejų paklausė: „Leistina per šabą gydyti ar ne?“  Tie tylėjo. Tuomet Jėzus išgydė tą vyrą ir leido jam eiti.  O aniems pasakė: „Jei kurio iš jūsų sūnus arba jautis šabo dieną įpultų į šulinį, argi tuojau pat jo neištrauktumėte?“  Tie negalėjo nieko į tai atsakyti“ (Luko 14:1-6).

Jėzus Kristus gydo neregį: „Jėzui artinantis prie Jericho, vienas neregys sėdėjo pakelėje ir prašė išmaldos.  Išgirdęs praeinančią minią, jis ėmė klausinėti, kas vyksta.  Jam atsakė: „Tai Jėzus Nazarietis eina!“ Tada neregys ėmė šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pagailėk manęs!“ Einantys priekyje liepė jam nutilti, bet tas dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pagailėk manęs!“ Jėzus sustojo ir paprašė jį atvesti. Kai tas priėjo, Jėzus paklausė:  „Ką nori, kad dėl tavęs padaryčiau?“ Tas atsakė: „Kad vėl regėčiau, Viešpatie.“ Jėzus jam tarė: „Praregėk, tavo tikėjimas tave išgydė.“  Žmogus iškart praregėjo ir šlovindamas Dievą nusekė Jėzui iš paskos. Ir visi žmonės tai matydami liaupsino Dievą" (Luko 18:35–43).

Jėzus Kristus gydo du aklus žmones: „Jėzui iš ten iškeliavus, du neregiai ėmė sekti jam įkandin šaukdami: „Pagailėk mūsų, Dovydo Sūnau!“  Kai jis įėjo į namus, neregiai įėjo pãskui ir Jėzus jų paklausė: „Ar tikite, kad galiu tai padaryti?“ Tie atsakė: „Taip, Viešpatie.“  Tada jis palietė jiems akis ir tarė: „Tebus jums atlyginta už jūsų tikėjimą.“  Ir jų akys atsivėrė. Jėzus jiems griežtai prisakė: „Žiūrėkite, kad niekas apie tai nesužinotų.“  Tačiau tuodu išėję išgarsino jį visame tame krašte" (Mato 9:27-31).

Jėzus Kristus išgydo kurčią nebylį: „Iš Tyro krašto Jėzus per Sidoną ėjo atgal link Galilėjos ežero. Jis keliavo per Dekapolio sritį.  Tenai pas jį atvedė kurčią, sunkiai kalbantį žmogų ir maldavo jį išgydyti.  Jėzus pasivedė tą žmogų į šalį nuo minios, įkišo savo pirštus jam į ausis ir paspjovęs palietė jam liežuvį.  Paskui pažvelgė į dangų, giliai atsiduso ir pasakė jam: „Efatà“, tai yra „atsiverk“.  Žmogaus ausys atsivėrė, liežuvis atsirišo ir jis laisvai prakalbo.  Jėzus liepė žmonėms, kad niekam apie tai nepasakotų, tačiau kuo labiau jis drausdavo, tuo labiau žmonės jį garsindavo.  Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Kokie nuostabūs jo darbai! Jis padaro, kad kurtieji girdėtų ir nebyliai kalbėtų" (Morkaus 7:31-37).

Jėzus Kristus gydo raupsuotąjį: „TPrie jo priėjo vienas raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei tik norėtum, galėtum padaryti mane švarų.“ Gailesčio apimtas, Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu. Tapk švarus.“  Raupsai bemat pranyko, ir jis tapo švarus“ (Morkaus 1:40–42).

Dešimt raupsuotųjų išgydymas: „Į Jeruzalę Jėzus keliavo per vietoves, esančias tarp Samarijos ir Galilėjos. Kai jis atėjo į vieną kaimą, jį pamatė dešimt raupsuotų vyrų. Atokiai stovėdami  jie ėmė šaukti: „Jėzau, Mokytojau, pagailėk mūsų!“  Jėzus juos išvydęs tarė: „Eikite pasirodyti kunigams.“ Ir tie beeidami tapo švarūs.  Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo garsiai šlovindamas Dievą.  Jis parpuolė ant kelių priešais Jėzų, nusilenkė iki žemės ir jam dėkojo. Tas žmogus buvo samarietis.  Tada Jėzus paklausė: „Argi ne dešimt buvo išgydyti? Tai kur kiti devyni?  Tik šis kitatautis grįžo atiduoti šlovės Dievui? Daugiau nė vienas?“  Ir tam vyrui tarė: „Kelkis ir eik. Tavo tikėjimas tave išgydė.“" (Luko 17:11-19).

Jėzus Kristus gydo paralyžiuotąjį: „Paskui buvo žydų šventė ir Jėzus nuėjo į Jeruzalę. Jeruzalėje prie Avių vartų yra maudykla, hebrajiškai vadinama Betzata, su penkiomis kolonadomis. Jose gulėdavo daugybė žmonių: ligotų, aklų, luošų, su paralyžiuotomis galūnėmis.  Tenai buvo vienas žmogus, kuris sirgo jau trisdešimt aštuonerius metus. Jėzus pamatė jį ten gulintį ir žinodamas, kad jis serga jau ilgą laiką, paklausė: „Ar nori pasveikti?“ Žmogus jam atsakė: „Gerbiamasis, aš neturiu kas vandeniui sujudėjus įkeltų mane į maudyklą. Kol iki jos nusigaunu, kitas įlipa pirma manęs.“ Jėzus jam tarė: „Kelkis, imk savo gultą* ir eik.“  Žmogus iškart pasveiko. Jis pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščiot“ (Jono 5:1-9).

Jėzus Kristus gydo epilepsiją: „Jiems besiartinant prie minios, vienas žmogus priėjęs parpuolė ant kelių prieš Jėzų ir sakė: „Viešpatie, pagailėk mano sūnaus! Jis serga epilepsija ir jam visai prastai. Jis dažnai įpuola tai į ugnį, tai į vandenį.  Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jiems nepavyko jo išgydyti.“  Jėzus tarė: „O netikinti ir pikta karta! Kiek ilgai turėsiu būti su jumis? Kiek ilgai turėsiu jus kęsti? Atveskite jį čia, pas mane.“  Tada Jėzus sudraudė demoną, ir demonas iš jo išėjo. Tą pačią valandą berniukas pasveiko.  Paskui mokiniai priėjo prie Jėzaus vieni ir paklausė: „Kodėl mums nepavyko jo išvaryti?“  Jis jiems pasakė: „Dėl menko jūsų tikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jeigu jūsų tikėjimas bus bent kaip garstyčios grūdelis, jūs tarsite šiam kalnui: ‘Persikelk iš čia tenai’, ir jis persikels. Jums nebus nieko neįmanomo.“" (Mato 17:14-20).

Jėzus Kristus daro stebuklą to nežinodamas: „Jėzui einant minia iš visų pusių jį spaudė.  Ir štai viena moteris, kuri dvylika metų sirgo kraujoplūdžiu ir kuriai pas nieką nepavyko išsigydyti,  prisiartinusi jam iš už nugaros palietė jo drabužio kutus, ir kraujas bemat liovėsi plūdęs.  Jėzus paklausė: „Kas mane palietė?“ Visiems besiginant Petras pasakė: „Mokytojau, juk minia apgulusi tave spaudžia.“  Tačiau Jėzus tarė: „Kažkas mane palietė, nes pajutau, kad iš manęs išėjo galia.“  Pamačiusi, kad nepavyks pasišalinti nepastebėtai, moteris drebėdama priėjo ir parpuolė prieš jį. Tada visų žmonių akivaizdoje ji pasisakė, dėl ko Jėzų palietė ir kaip bematant pagijo.  Jėzus jai tarė: „Dukterie, tavo tikėjimas tave išgydė. Eik rami.“" (Luko 8:42-48).

Jėzus Kristus gydo iš tolo: „Baigęs kalbėti minioms Jėzus atėjo į Kafarnaumą.  Vieno šimtininko vergas sirgo ir buvo arti mirties. Šimtininkui tas vergas buvo brangus,  todėl išgirdęs apie Jėzų jis pasiuntė pas jį žydų vyresniuosius paprašyti, kad ateitų ir vergą išgydytų.  Tie atėjo pas Jėzų ir labai prašė: „Tas žmogus vertas, kad jam padėtum,  nes jis myli mūsų tautą ir pastatė mums sinagogą.“  Taigi Jėzus leidosi su jais. Tačiau jam jau esant netoli tų namų, šimtininkas pasiuntė draugus pasakyti: „Gerbiamasis, nesivargink, aš nevertas priimti tavęs po savo stogu,  todėl pas tave ir nėjau. Esu nevertas, bet tark žodį ir mano tarnas tepasveiksta.  Juk ir aš, nors pats esu pavaldinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Vienam tariu: ‘Eik!’, ir jis eina, kitam liepiu: ‘Ateik!’, ir jis ateina, o savo vergui sakau: ‘Daryk tai!’, ir jis daro.“ 9  Tokie jo žodžiai Jėzų nustebino. Jis atsigręžė į jį lydinčią minią ir tarė: „Sakau jums: net Izraelyje neradau tokio stipraus tikėjimo.“  Pasiuntiniai grįžo į namus ir rado vergą pasveikusį" (Luko 7:1-10).

Jėzus Kristus gydo neįgalią moterį: „Per šabą Jėzus mokė sinagogoje. Tenai buvo viena moteris, kurią jau aštuoniolika metų vargino demonas. Ji buvo visa sulinkusi ir negalėjo atsitiesti. Ją pamatęs Jėzus tarė: „Moterie, tu išvaduota iš savo negalės.“ Jis uždėjo ant moters rankas, ir ji iškart atsitiesė ir ėmė šlovinti Dievą.  O sinagogos vadovas pasipiktino, kad Jėzus gydo per šabą, ir pasakė žmonėms: „Darbui dirbti yra šešios dienos. Tad per jas ir ateikite gydytis, o ne šabo dieną.“  Tačiau Viešpats jam atsakė: „Veidmainiai, argi jūs per šabą neatrišate nuo ėdžių savo jaučio ar asilo ir nevedate pagirdyti?  Tad argi nederėjo šios Abraomo dukters, kurią Šėtonas jau aštuoniolika metų laikė supančiojęs, šabo dieną iš tų pančių išvaduoti?“ Jam tai pasakius jo priešininkai susigėdo, o minia džiaugėsi visais šlovingais jo darbais" (Luko 13:10-17).

Jėzus Kristus gydo finikiečių moters dukterį: „Išėjęs iš ten, Jėzus nukeliavo į Tyro ir Sidono kraštą.  Ir štai atėjo viena tenykštė finikietė. „Viešpatie, Dovydo Sūnau! Pagailėk manęs! – maldavo ji. – Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Tačiau Jėzus neatsakė jai nė žodžio. Mokiniai priėję ėmė raginti jį: „Liepk jai pasitraukti, nes ji vis šaukia mums įkandin.“ Jėzus tarė: „Aš siųstas tik pas Izraelio namų prapuolusias avis.“  Tada moteris priėjo ir parpuolusi jam po kojų prašė: „Viešpatie, padėk man!“  Jis atsiliepė: „Nedera imti iš vaikų duoną ir mesti šuniukams.“ Moteris tarė: „Taip, Viešpatie. Bet argi šuniukai neėda trupinėlių, nukritusių nuo šeimininkų stalo?“  Tada Jėzus jai atsakė: „Didis tavo tikėjimas, moterie! Teįvyksta tai, ko tu nori.“ Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko" (Mato 15:21-28).

Jėzus Kristus nuramino audrą: „Jėzus įlipo į valtį, jam iš paskos ir mokiniai. Staiga ežeras smarkiai įsišėlo. Pakilo tokios bangos, kad valtį ėmė semti. Tuo metu Jėzus miegojo.  Mokiniai prišoko prie jo ir ėmė žadinti šaukdami: „Viešpatie, gelbėk mus, tuoj žūsime!“ Jėzus jiems tarė: „Ko išsigandote, mažatikiai?“ Tada atsikėlė ir sudraudė vėjus ir ežerą. Stojo visiška tyla.  Mokiniai apstulbę kalbėjo: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras jo klauso?"“ (Mato 8:23–27). Šis stebuklas parodo, kad žemiškame rojuje nebebus audrų ar potvynių, kurie sukels nelaimes.

Jėzus vaikšto ant vandens: „Galiausiai, paleidęs minias, Jėzus užlipo ant kalno pasimelsti. Tą vėlų metą jis buvo ten vienas.  Tuo tarpu valtis jau buvo labai nutolusi nuo kranto; ją daužė bangos, nes pūtė priešinis vėjas.  Ir štai nakties ketvirtosios sargybos metu Jėzus atėjo pas juos ežero paviršiumi.  Pamatę jį einantį vandeniu, mokiniai nustėro. „Tai šmėkla!“ – suriko jie ir baimės apimti ėmė šaukti.  Jėzus iškart prabilo į juos: „Drąsiau, čia aš! Nebijokite!“  Petras atsiliepė: „Jei čia tu, Viešpatie, liepk man ateiti pas tave vandeniu.“  Jėzus tarė: „Ateik!“ Petras išlipo iš valties ir pradėjo eiti vandens paviršiumi link Jėzaus.  Bet matydamas vėjo smarkumą nusigando ir ėmė skęsti. „Viešpatie, gelbėk mane!“ – sušuko.  Jėzus tuojau ištiesė ranką ir sugriebė jį. Jis pasakė: „Ko suabejojai, mažatiki?“  Kai juodu įlipo į valtį, vėjas nurimo.  Kiti valtyje parpuolė prieš jį sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“" (Mato 14:23-33).

Stebuklingas persikas: „Sykį prie Genezareto ežero Jėzus mokė minią Dievo žodžio, ir žmonės spraudėsi prie jo, norėdami jį girdėti.  Ežero pakrantėje jis matė dvi valtis. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė savo tinklus.  Jis įlipo į vieną iš valčių (ji buvo Simono) ir paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto. Tada atsisėdo ir ėmė mokyti minias iš valties.  Baigęs kalbėti, Simonui jis tarė: „Plauk, kur gilu, ir užmeskite tinklus valksmui.“  Simonas atsakė: „Mokytojau, mes kiaurą naktį plušome ir nieko nesugavome, bet kad jau taip sakai, užmesiu tinklus.“  Padarę, kaip Jėzus sakė, jie užgriebė gausybę žuvų – net ėmė tinklai trūkinėti.  Tada pamojo savo bendradarbiams kitoje valtyje, kad priplauktų padėti. Tie priplaukė, ir vyrai pripildė abi valtis, dėl žuvų gausybės jos kone skendo.  Tai matydamas Simonas Petras puolė Jėzui į kojas ir sušuko: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nuodėmingas žmogus!“ 9  Mat jis ir visi su juo esantys negalėjo patikėti, kad sugavo tiek žuvų. 10  Stebėjosi ir Simono bendradarbiai – Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas. O Jėzus Simonui tarė: „Nebijok. Nuo dabar žmones žvejosi.“  Tad jie išvilko valtis į krantą ir viską palikę nusekė paskui jį" (Luko 5:1-11).

Jėzus Kristus padaugina kepalus: „Paskui Jėzus nuplaukė į kitą Galilėjos, arba Tiberiados, ežero pusę.  Jam iš paskos atsekė didelė minia žmonių, nes jie buvo matę stebuklus, kuriuos jis darė gydydamas ligonius.  Jėzus su savo mokiniais užlipo ant kalno ir ten susėdo.  Buvo arti Pascha, žydų šventė. Jėzus pakėlė akis ir matydamas ateinančią didelę minią tarė Pilypui: „Kur pirksime duonos jiems pavalgyti?“  Jis tai sakė norėdamas Pilypą išmėginti, mat žinojo, ką darysiąs.  Pilypas jam atsakė: „Už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po truputį.“  Vienas iš jo mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam tarė:  „Čia vienas berniukas turi penkis miežinius papločius ir dvi žuveles. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei?“ Jėzus pasakė: „Susodinkite žmones.“ Toje vietoje buvo daug žolės ir jie, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų, susėdo.  Jėzus paėmė tuos papločius, padėkojo Dievui ir padalijo susėdusiems; taip padarė ir su žuvelėmis. Visi gavo tiek, kiek panorėjo.  Žmonėms pasisotinus, Jėzus savo mokiniams pasakė: „Surinkite atlikusius gabaliukus, kad niekas nepražūtų.“  Ir tie surinko tuos gabaliukus, kurie visiems pavalgius atliko nuo penkių miežinių papločių, ir pripildė dvylika pintinių. Matydami jo daromus ženklus žmonės ėmė kalbėti: „Jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį.“  Jėzus žinojo, kad jie ketina atėję pačiupti jį ir paskelbti karaliumi, todėl vėl pasitraukė ir vienas užlipo ant kalno" (Jono 6:1-15). Maistas bus gausus visoje žemėje (Psalmė 72:16; Izaijo 30:23).

Jėzus Kristus prisikėlė našlės sūnų: „Kiek vėliau Jėzus iškeliavo į miestą, vardu Nainas. Su juo ėjo jo mokiniai ir didelė minia.  Kai jie buvo netoli miesto vartų, Jėzus išvydo žmones, išnešančius mirusįjį, vienturtį našlės sūnų. Kartu su ja iš miesto ėjo nemaža minia. Kai Viešpats tą moterį pamatė, jam labai jos pagailo. „Neverk“, – pasakė jai. Tada priėjęs palietė neštuvus ir nešėjai sustojo. Jėzus tarė: „Jaunuoli, sakau tau, kelkis!“ Mirusysis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. Visus apėmė baimė ir jie šlovino Dievą sakydami: „Didis pranašas iškilo tarp mūsų“ ir: „Dievas atkreipė dėmesį į savo tautą“.  Ir žinia apie tai, ką Jėzus padarė, pasklido po visas apylinkes ir po visą Judėją“ (Luko 7:11–17).

Jėzus Kristus prisikėlė Jairuso dukterį: „Jam tebekalbant, kažkas iš sinagogos vadovo namų atėjęs pasakė: „Tavo duktė mirė. Nebegaišink Mokytojo.“ Tai išgirdęs Jėzus jam tarė: „Nebijok, tiktai tikėk, ir ji bus išgelbėta.“  Atėjęs į tuos namus jis neleido niekam su juo įeiti – tik Petrui, Jonui, Jokūbui ir mergaitės tėvui su motina. Visi verkė mergaitės ir sielvartaudami mušėsi į krūtinę. Jėzus pasakė: „Neverkite, mergaitė nemirė, ji miega.“ Bet jie tik šaipėsi iš jo, mat žinojo, kad ji mirusi. O Jėzus paėmė ją už rankos ir garsiai tarė: „Mergaite, kelkis!“  Mergaitės dvasia grįžo, ir ji tuoj pat atsikėlė. Jėzus paliepė duoti jai valgyti. Mergaitės tėvai netvėrė džiaugsmu, tačiau jis liepė jiems niekam nesakyti, kas įvyko“ (Luko 8:49–56).

Jėzus Kristus prisikėlė savo draugą Lozorių, kuris mirė prieš keturias dienas: „Jėzus dar nebuvo įėjęs į kaimą – jis tebebuvo toje vietoje, kur kalbėjosi su Morta. Žydai, kurie guodė Mariją jos namuose, pamatę ją skubiai išeinant, nusekė iš paskos manydami, kad ji eina prie kapo+ išsiverkti. Atėjusi ir pamačiusi Jėzų, Marija puolė jam po kojų ir tarė: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs.“  Matydamas ją verkiančią ir su ja atėjusius žydus verkiančius, Jėzus giliai atsiduso ir susigraudino. „Kur jį paguldėte?“ – paklausė jis. Tie atsakė: „Viešpatie, ateik ir pažiūrėk.“ Ir Jėzus pravirko. Žydai ėmė kalbėti: „Štai koks brangus jis jam buvo!“  Bet kai kurie iš jų sakė: „Argi tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų?“ Jėzus vėl giliai atsiduso ir tada priėjo prie kapo. Tai buvo ola, užrista akmeniu.  Jėzus liepė: „Nuriskite akmenį!“ Mirusiojo sesuo Morta jam pasakė: „Viešpatie, turbūt jau dvokia, juk jau ketvirta diena!“ Jėzus jai tarė: „Argi nesakiau tau: jei tikėsi, išvysi Dievo šlovę?“ Taigi jie nurito akmenį. Tada Jėzus pakėlė akis aukštyn ir pasakė: „Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Aš žinau, kad visada mane išklausai. Tačiau taip kalbu dėl aplink stovinčios minios, idant jie patikėtų, kad tu mane siuntei.“  Tai ištaręs Jėzus garsiai sušuko: „Lozoriau, išeik!“ Ir numirėlis išėjo. Jo kojos ir rankos buvo apvyniotos aprišalais, o veidas aprištas skepeta. Jėzus jiems tarė: „Atraišiokite jį ir leiskite jam eiti“ (Jono 11:30–44).

Paskutinis stebuklingas persikas (netrukus po Kristaus prisikėlimo): „Rytui auštant, pakrantėje pasirodė bestovįs Jėzus, bet mokiniai nesuprato, kad tai jis.  Jėzus jų paklausė: „Vaikeliai, ar turite ko valgyti?“ Tie atsakė: „Ne.“  Jis tarė jiems: „Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite.“ Tie užmetė tinklą ir pagavo tiek žuvų, kad neįstengė jo ištraukti.  Mokinys, kurį Jėzus mylėjo, Petrui pasakė: „Tai Viešpats!“ Išgirdęs, kad tai Viešpats, Simonas Petras apsivilko palaidinę, mat buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. O kiti mokiniai atplaukė valtele tempdami tinklą su žuvimi, nes jie buvo netoli nuo kranto, tik apie du šimtus uolekčių" (Jono 21:4-8).

Jėzus Kristus padarė daugybę kitų stebuklų. Jie leidžia mums sustiprinti savo tikėjimą, skatina mus ir pažvelgia į daugybę palaiminimų, kurie bus rojuje. Parašyti apaštalo Jono žodžiai labai gerai apibendrina nuostabų skaičių stebuklų, kuriuos padarė Jėzus Kristus, kaip garantiją, kas nutiks rojuje: „Jėzus padarė dar daugelį kitų dalykų. Jeigu visi iki vieno būtų surašyti į ritinius, manau, visame pasaulyje tiems ritiniams nepakaktų vietos“ (Jono 21:25).

Pagrindinis Biblijos mokymas

SOLA SCRIPTURA

 • Dievas turi vardą: Jehovą. Mes turime garbinti tik Jehovą. Mes turime mylėti Jį visa savo gyvybe: "Aš esu Jehova. Tai mano vardas. Niekam savo šlovės neatiduosiu, savo garbės neperleisiu stabams" (Izaijo 42: 8) (The Revealed Name). "Jehova, mūsų galingasis Dieve, tu vertas šlovės ir pagarbos! Tu visa sukūrei – tavo valia visa tapo būtimi ir buvo sukurta!" (Apreiškimas 4:11). "Jėzus pasakė jam: "Mylėk Jehovą, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu""  (Mato 22:37) (Worship Jehovah; In Congregation). Dievas nėra Trejybė. Trejybė nėra Biblijos mokymas.
 • Jėzus Kristus yra vienintelis Dievo Sūnus, ta prasme, kad Jis yra vienintelis Dievo Sūnus, kurį tiesiogiai sukūrė Dievas: "Savo mokinių jis paklausė: "Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“  Šie atsakė: "Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, dar kiti Jeremiju ar kuriuo kitu pranašu.“ Jėzus paklausė: "O jūs kuo mane laikote?“ – "Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“, – atsakė jam Simonas Petras. Jėzus jam tarė: "Laimingas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne žmogus tau tai apreiškė, o mano Tėvas, esantis danguje" (Mato 16:13-17, Jono 1:1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Jėzus Kristus nėra Visagalio Dievas, ir jis nėra Trejybės dalis.
 • Šventoji dvasia yra aktyvi Dievo jėga. Jis nėra žmogus: "Tada susirinkusieji išvydo tarsi kokius ugnies liežuvius – tie pasidalijo ir nusileido ant kiekvieno iš jų" (Apaštalų 2: 3). Šventoji Dvasia nėra Trejybės dalis.
 • Biblija yra Dievo žodis: "Visi Raštai yra Dievo įkvėpti+ ir naudingi mokyti, drausminti, taisyti, ugdyti teisumą,  kad Dievo tarnas būtų visiškai tinkamas ir puikiai parengtas kiekvienam geram darbui" (2 Timotiejui 3:16,17). Mes turime jį perskaityti, studijuoti ir pritaikyti savo gyvenimuose: "bet gėrisi Jehovos įstatymu ir dieną naktį apie jo įstatymą mąsto.  Jis lyg medis, pasodintas prie vandens tėkmių,lyg medis, kuris veda vaisių metui atėjus,kurio lapai nevysta. Visa, ką jis daro, jam sekasi" (Psalmių 1:1-3) (Read The Bible Daily).
 • Tik tikėjimas Kristaus aukos leidžia nuodėmių atleidimą, o vėliau gijimą ir mirusiųjų prisikėlimą: "Mat Dievas labai mylėjo pasaulį – net atidavė savo viengimį Sūnų, kad nė vienas, kuris jį tiki, nepražūtų ir galėtų gyventi amžinai. (...) Kas tiki Sūnų, gaus amžiną gyvenimą,  o kas Sūnui nepaklūsta, gyvenimo nematys – ant jo pasilieka Dievo rūstybė" (Jono 3:16,36; Mato 20:28) (Kristaus mirties minėjimas; The Release).
 • Dievo Karalystė yra dangiška valdžia įkurta danguje 1914, ir kurių karalius yra Jėzus Kristus kartu su 144.000 karalių ir kunigų, kurie sudaro "Naujoji Jeruzalė", Kristaus nuotaka. Tai dangaus vyriausybė Dievo baigsis dabartinio žmogaus dominavimą per "didelis suspaudimas", ir bus įkurta žemėje: "Tų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. Ta karalystė neatiteks jokiai kitai tautai. Ji sutriuškins visas anas karalystes, padarys joms galą, o pati gyvuos amžinai"  (Apreiškimo 12:7-12; 21:1-4; Mato 6:9-10; Danieliaus 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Mirtis yra gyvenimo priešinga kryptis. Siela miršta ir dvasia (gyvenimo jėga) dingsta: "Nepasitikėkite didžiūnaisnei žmogaus sūnum, kuris išgelbėti negali.  Jo dvasia išeina, sugrįžta jis į žemę. Tą dieną mintys jo pražūva" (Psalmynas 146:3,4; Ekleziasto 3:19,20; 9:5,10).
 • Bus teisusis ir neteisiųjų prisikėlimas: "Nesistebėkite tuo. Ateina valanda, kai visi esantys kapuose išgirs jo balsą  ir išeis: kurie darė gera, prisikels gyventi, o kurie darė bloga, prisikels, kad būtų nuteisti" (Jono 5:28,29, Apd 24:15). Neteisiųjų bus vertinami atsižvelgiant į jų elgesį pagrindu per 1000 metų karaliavimo (o ne remiantis jų elgesį praeityje), kuris prasidės po "didelis suspaudimas": "Ir išvydau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį. Iš jo akivaizdos pabėgo žemė ir dangus, vietos jiems nebeliko.  Mačiau mirusiuosius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą, ir buvo atverstos knygos. Buvo atversta ir gyvenimo knyga. Mirusiuosius teisė pagal jų darbus, surašytus tose knygose.  Jūra atidavė savo mirusiuosius, mirtis su Hadu irgi atidavė savuosius, ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus" (Apreiškimo 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Tik 144,000 žmonių eis į dangų su Jėzumi Kristumi. Didžioji minia, paminėta Apreiškimo 7: 9-17, yra tie, kurie išgyvens didelis suspaudimas ir gyvens amžinai Žemės rojaus "Ir išgirdau užantspauduotųjų skaičių – 144 000 užantspauduotųjų iš visų Izraelio sūnų giminių. (...) Paskui regėjau milžinišką minią žmonių iš visų tautų, giminių, genčių ir kalbų, ir jų nebuvo įmanoma suskaičiuoti. Jie stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsirengę baltais rūbais, su palmių šakomis rankose. (...) Jis man tarė: "Čia tie, kurie pergyveno didįjį suspaudimą. Jie išplovė savo rūbus ir išbalino juos Avinėlio krauju"" (Apreiškimas 7:3-8, 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Mes gyvename paskutiniąsias dienas, kurios baigiasi didelis suspaudimas (Mato 24,25; Morkaus 13; Luko 21; Apreiškimo 19: 11-21). Kristaus buvimas (Parousia) prasidėjo nuo 1914 m. Ir baigiasi tūkstančio metų pabaigoje: "Jam besėdint ant Alyvmedžių kalno, mokiniai vieni priėjo prie jo ir paklausė: "Pasakyk mums, kada tai bus ir koks ženklas liudys, kad tu esi grįžęs ir kad šiam pasauliui ateina pabaiga?"" (Mato 24: 3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Žemės rojus: "Jis nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių, ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo. Kas buvo anksčiau, tas praėjo" (Izaijas 11,35,65, Apreiškimas 21:1-5) (The Release).
 • Dievas leido blogį. Tai davė atsakymą į velnio iššūkį Jehovos suvereniteto teisėtumui (Genesis 3: 1-6) (Satan Hurled). Ir taip pat atsakyti į velnio kaltinimą dėl žmogaus būtybių vientisumo (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Dievas nedaro blogio (Jokūbo 1:13). Blogis yra keturių pagrindinių veiksnių rezultatas: velnias gali būti tas, kuris sukelia kančias (bet ne visada) (1: 7-12, 2: 1-6). Kančias yra mūsų nukritusio Adomo būklės rezultatas, vedantis mus į senatvę, ligą ir mirtį (Romiečiams 5:12, 6:23). Sunkumas gali būti blogų žmonių sprendimų (mūsų ar kitų žmonių) rezultatas dėl mūsų nuodėmingos valstybės, paveldėtos iš Adomo (Deuteronomium 32: 5, Rom. 7:19). Sunkumas gali būti "nenumatytų laikų ir įvykių" rezultatas, dėl kurio žmogus neteisingoje vietoje yra netinkamu laiku (Ecclesiastes 9:11). Likimas nėra Biblijos mokymas, mes nesame "skirti" daryti gera ar bloga, bet laisvos valios pagrindu mes pasirenkame daryti "gerą" ar "blogį" (Deuteronomy 30: 15).
 • Mes turime tarnauti Dievo karalystės interesams, nes mes turime pakrikštyti ir veikti pagal tai, kas parašyta Biblijoje (Mato 28: 19,20) (The Baptism). Ši tvirta pozicija Dievo karalystės naudai viešai parodoma reguliariai skelbdama Gerąją naujieną (Mato 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Biblijos draudimai

 • Nekenčia draudžiama: "Kas nekenčia savo brolio, tas yra žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys negaus amžino gyvenimo" (1 Jono 3, 15). Žudymas yra draudžiamas, žmogžudystė dėl asmeninių priežasčių, nužudymas religiniu patriotizmu ar valstybės patriotizmas: "Tada Jėzus jam tarė: "Bet Jėzus jam pasakė: "Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus"" (Mato 26:52) (The End of Patriotism).
 • Vagystė yra draudžiama: "Kas vagia, tegu liaujasi vogęs. Tegu pluša ir savo rankomis sąžiningai dirba, tada turės kuo pasidalyti su stokojančiu" (Efeziečiai 4:28).
 • Gulėti draudžiama: "Nemeluokite vienas kitam. Nusivilkite senąjį žmogų su visais jo darbais" (Kolosiečiams 3: 9).
 • Kiti Biblijos draudimai: "Mat šventajai dvasiai ir mums pasirodė tinkama neuždėti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina: atsisakyti to, kas paaukota stabams, kraujo, pasmaugtų gyvūnų mėsos ir ištvirkavimo. Jums gerai klosis, jeigu saugositės šitų dalykų. Likite sveiki!" (Apaštalų darbai 15:19,20,28,29).
 • Tai yra "daiktai", susiję su religinėmis praktikomis, prieštaraujančiomis Biblijai, pagonių švenčių šventimu. Tai gali būti religinė praktika prieš skerdimą arba mėsos suvartojimą: "Valgykite viską, kas parduodama mėsos prekyvietėje, dėl sąžinės nieko neklausinėdami,  nes "Jehovos yra žemė ir visa, kas joje“. Jei kas nors iš netikinčių pakviečia jus pas save, ir jūs nueinate, valgykite viską, ką jums patieks, dėl sąžinės nieko neklausinėdami. Tačiau jeigu jums kas pasakytų: "Tai yra paaukota“, nevalgykite – dėl žmogaus, kuris tai pasakė, – kad neužgautumėte nė vieno sąžinės.  Kalbu ne apie jūsų pačių sąžinę, o apie kitų žmonių. Kodėl gi kito sąžinė turėtų priekaištauti mano laisvei? Jeigu su padėka valgau, kodėl dėl maisto, kurį su padėka valgau, kas nors turėtų man priekaištauti?" (1 Korintiečiams 10:25-30).
 • "Neįsikinkykite į nelygų jungą su netikinčiais. Argi gali teisumas bičiuliautis su neteisumu? Kas sieja šviesą su tamsa? Argi kas vienija Kristų su Beliaru*? Ar yra kas bendra tarp tikinčio ir netikinčio? Ir kas gi sieja Dievo šventyklą su stabais? Mes esame gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs: "Aš gyvensiu tarp jų, vaikščiosiu tarp jų. Aš būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta.“ Jehova sako: "Tad išeikite ir atsiskirkite nuo jų, ir nebelieskite to, kas netyra“; "ir aš jus priimsiu“;  "ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnūs ir dukterys. Taip sako Jehova, Visagalis" (2 Korintiečiams 6:14-18).
 • Negalima praktikuoti stabmeldystės. Būtina sunaikinti visus stabų objektus ar vaizdus, kryžius, statulas religiniams tikslams (Mato 7:13-23). Negalima praktikuoti okultizmo: Vudu, magija, astrologija ... Turime sunaikinti visus objektus, susijusius su okultizmu (Apd 19, 19, 20).
 • Nežiūrėkite filmų ar pornografinių ar smurtinių ar žeminančių vaizdų. Susilaikyti nuo azartinių lošimų, narkotikų vartojimo, pvz., Marihuanos, betelio, tabako, perteklinio alkoholio, orgijos: "Todėl maldauju jus dėl Dievo gailestingumo, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui priimtiną auką, tebūna jūsų tarnystė sąmoninga" (Romiečiams12:1; Mato 5:27-30, Psalmynas 11:5).
 • eksualinis amoralumas (sanguliavimas): nesantuokiniai lytiniai santykiai (vyrų ir moterų), vyrų ir moterų homoseksualumas ir iškreiptos seksualinės praktikos: "Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo Karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkautojai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei vyrai, kurie tenkina vyrus, nei vyrai, kurie tenkinasi su vyrais, nei vagys, nei gobšuoliai, nei girtuokliai, užgauliotojai ar plėšikai nepaveldės Dievo Karalystės" (1 Korintiečiams 6:9,10). "Santuoka tebūna visų gerbiama. Nesuterškite santuokos patalo, nes ištvirkautojus ir svetimautojus Dievas teis" (Hebrajams 13:4).
 • Biblija smerkia poligamiją, bet kas šioje situacijoje esantis žmogus, norintis daryti Dievo valią, turi sureguliuoti savo padėtį, likęs tik su savo pirmąja žmona, kurią jis vedė (1 Timotiejui 3: 2 "vienos žmonos vyras"). Biblija uždraudė masturbaciją: "Tad numarinkite savo kūno narius, kuriuose gimsta ištvirkavimas, netyrumas, nežabotas geidulingumas, nedori troškimai ir gobšumas, prilygstantis stabmeldystei" (Kolosiečiams 3:5).
 • Draudžiama valgyti kraują, netgi dėl gydymo terapinis (kraujo perpylimas): "Tik nevalgysite mėsos su gyvybe* – su krauju" (Pradžios 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Visi Biblijoje pasmerkti dalykai nėra aprašyti šiame Biblijos studijoje. Krikščionis, kuris pasiekė brandą ir giliai pažįsta Biblijos principus, žino skirtumą tarp "gero" ir "blogio", net jei jis nėra tiesiogiai parašytas Biblijoje: "Kietas maistas skirtas subrendusiems – tiems, kurie lavina įžvalgą ir, ją išlavinę, sugeba atskirti gera nuo blogo" (Hebrajams 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Kristaus mirties minėjimas

KODĖL?

Biblijos svetainės tikslas

Ką daryti?

Pagrindinis meniu:
Anglų: http://www.yomelyah.com/435871998
Ispanų: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalų: http://www.yomelias.com/435612345
Prancūzų: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG