Bībele tiešsaistē

Zilas saites angļu valodā, kas novirza jūs uz rakstu angļu valodā. Šajā gadījumā jūs varat arī izvēlēties no trim citām valodām: spāņu, portugāļu un franču valodā.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 Mūžīgā dzīve paradīzē uz zemes (video Twitter)

("Bībeles mācīšana" pants ir aiz raksta "Mūžīgā dzīve")

Mūžīgā dzīve

Cerība priekā ir mūsu izturības spēks

"Bet, kad tas sāk notikt, izslejieties un paceliet galvu, jo jūsu glābšana tuvojas"

(Lūkas 21:28)

Pēc tam, kad bija aprakstīti dramatiski notikumi, kas varētu notikt pirms šīs lietu sistēmas beigām, laikā, kam vajadzētu būt visnopietnākajam un kurā mēs dzīvojam tagad, Jēzus Kristus lika saviem mācekļiem „pacelt galvas”, jo mūsu cerības piepildīsies ļoti tuvu.

Kā saglabāt prieku, neskatoties uz personīgām problēmām? Apustulis Pāvils rakstīja, ka mums ir jāievēro Jēzus Kristus paraugs: "Tā kā ap mums ir tik liels pulks liecinieku, noliksim arī mēs visas nastas un grēku, kas mūs viegli var sapīt, un ar izturību skriesim mums paredzētajās sacīkstēs,  vērsdami skatienu uz Jēzu, kas mūs vada ticībā un to pilnveido. Viņam paredzētā prieka dēļ viņš, nicinādams kaunu, ir izturējis nāvi pie moku staba un ir apsēdies pa labi no Dieva troņa.  Jā, allaž domājiet par to, kas ir izturējis tik daudz naidīgu runu, ar kurām grēcinieki ir kaitējuši paši sev. Domājiet par viņu, lai jūs nepagurtu un nepadotos!” (Ebrejiem 12:1-3).

Jēzus Kristus smēlās enerģiju no savas izturības problēmu priekšā, pateicoties priekam par cerību, kas bija viņa priekšā. Ir svarīgi smelties enerģiju, lai veicinātu mūsu izturību, pateicoties mūsu priekam par mūsu cerību uz mūžīgo dzīvi. Runājot par mūsu problēmām, Jēzus Kristus teica, ka mums tās ir jārisina katru dienu: "Tāpēc es jums saku: pārstājiet raizēties par savu dzīvību — ko ēdīsiet un ko dzersiet — un par savu miesu — ko vilksiet mugurā. Vai dzīvība nav vērtīgāka par ēdienu un miesa — par apģērbu?  Pavērojiet putnus: tie nedz sēj, nedz pļauj, nedz savāc klētīs ražu, tomēr jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat vērtīgāki par putniem?  Kurš no jums raizēdamies var pagarināt savu mūžu kaut par sprīdi?  Un kāpēc jūs raizējaties par apģērbu? Mācieties no lilijām laukā, kā tās aug. Tās nedz nopūlas, nedz vērpj,  bet es jums saku, ka pat Sālamans visā savā spožumā nebija tērpts tā kā ikviena no tām.  Ja jau Dievs tā tērpj lauka augus, kas šodien zeļ, bet rīt tiks iesviesti krāsnī, vai tiešām viņš neapģērbs arī jūs, mazticīgie?  Tāpēc nekad neraizējieties un nesakiet: ”Ko mēs ēdīsim?” vai: ”Ko dzersim?”, vai: ”Ko vilksim mugurā?”  Ar to visu ir pārņemtas citas tautas. Bet jūsu debesu Tēvs zina, ka jums tas viss ir vajadzīgs" (Mateja 6:25-32). Princips ir vienkāršs, mums ir jāizmanto tagadne, lai atrisinātu radušās problēmas, paļaujoties uz Dievu, lai palīdzētu mums rast risinājumu: "Tāpēc tiecieties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, un tas viss jums tiks dots.  Neraizējieties par rītdienu, jo rītdien būs citas raizes. Katrai dienai jau ir diezgan pašai savu bēdu” (Mateja 6:33,34) Šī principa piemērošana palīdzēs mums labāk pārvaldīt garīgo vai emocionālo enerģiju, lai tiktu galā ar ikdienas problēmām. Jēzus Kristus iesaka neparedzēt pārāk lielas problēmas vai pārbaudījumus, kas varētu traucēt mūsu prātu un atņemt mums visu garīgo enerģiju (Marka 4:18,19).

Lai atgrieztos pie iedrošinājuma, kas rakstīts Ebrejiem 12:1–3, mums jāizmanto savas prāta spējas, lai caur cerības prieku projicētu sevi nākotnē, kas ir daļa no svētā gara augļa: ”Bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, ticība,  lēnprātība, savaldība. Nav likuma, kas kaut ko tādu nosodītu” (Galatiešiem 5:22,23). Bībelē ir rakstīts, ka Jehova ir laimīgs Dievs un ka kristietis sludina ”labo vēsti par laimīgu Dievu” (1. Timotejam 1:11). Kaut arī šī lietu sistēma nekad nav bijusi tik garīgā tumsā, mums jābūt gaismas perēkļiem ar labo vēsti, ar kuru mēs dalāmies, bet arī ar prieku par mūsu cerību, ka mēs vēlamies spīdēt uz citiem: "Jūs esat pasaules gaisma. Pilsētu, kas atrodas kalnā, nevar nepamanīt.  Iedegtu gaismekli neviens neliek zem mērtrauka, bet gan redzamā vietā, tad tas apspīd visus, kas ir namā.  Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka viņi redzētu jūsu labos darbus un godātu jūsu Tēvu, kas ir debesīs" (Mateja 5:14-16). Sekojošais video un raksts, kas balstīts uz cerību uz mūžīgo dzīvību, ir izstrādāts ar šo prieku cerībā: “Priecājieties un līksmojiet, jo liela ir jūsu balva debesīs; tāpat senāk ir vajāti arī pravieši” (Mateja 5:12). Padarīsim Jehovas prieku par mūsu cietoksni: „Nebēdājieties, jo Jehovas prieks ir jūsu cietoksnis” (Nehemijas 8:10).

Mūžīgā dzīve zemes paradīzē

Cilvēces atbrīvošana ar Kristus upura izpirkšanu

"Arī Cilvēka dēls nav atnācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dvēseli par izpirkumu daudzu labā" (Mateja 20:28)

Izpirkšanas svētības ar atjaunošanos

"Tad viņa miesa atkal pildās ar jaunības spēku, tā ka viņš jūtas pārnests atpakaļ savās senajās jaunības dienās" (Ījaba 33:25)

Izpirkšanas svētības caur dziedināšanu

"Un neviens iedzīvotājs nesacīs: es ciešu. - Tautai, kas tur dzīvo, ir grēki piedoti" (Jesajas 33:24)

Atbrīvošanās no nāves caur Kristus upura svētības

Ar augšāmcelšanos uz zemes

"Un, tāpat kā viņi, es ceru uz Dievu, ka būs taisno un netaisno augšāmcelšana" (Apustuļu darbi 24:15)

"Tāpēc tev būs no visas sirds priecāties" (5. Mosus 16:15)

Mūžīgā dzīvība, atbrīvojot cilvēci no grēka verdzības

"Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgu dzīvi. (..) Kas tic Dēlam, iegūs mūžīgu dzīvi, bet tas, kas Dēlam neklausa, dzīvi neredzēs, un Dieva dusmas paliks uz viņa"

(Jāņa 3:16,36)

Zilie teikumi (starp diviem punktiem) sniedz jums papildu un sīkus Bībeles skaidrojumus. Vienkārši noklikšķiniet uz zilās hipersaites. Bībeles raksti galvenokārt tiek rakstīti četrās valodās: angļu, spāņu, portugāļu un franču valodā

Jēzus Kristus, atrodoties uz zemes, bieži mācīja mūžīgās dzīves cerību. Tomēr viņš arī mācīja, ka mūžīgā dzīvība tiks iegūta tikai ticībā uz Kristus upuri (Jāņa 3:16,36). Kristus upura izpirkuma vērtība ļaus dziedināt, atjaunot un augšāmcelties.

Atbrīvošana caur Kristus upura izpirkšanu

"Arī Cilvēka dēls nav atnācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dvēseli par izpirkumu daudzu labā"

(Mateja 20:28)

"Un Jehova atjaunoja Ījaba agrāko labklājību, kad viņš bija aizlūdzis savu draugu labā; un Jehova piešķīra Ījabam divkārt to, kas vien bija tam piederējis" (Ījaba 42:10). Tas būs vienāds visiem Lielās Pūļa locekļiem, kuri būs pārdzīvojuši Lielo moku. Jehova, izmantojot ķēniņu Jēzu Kristu, tos mīļi atcerēsies, piešķirot viņiem svētības, jo māceklis Džeimss atgādināja: "Mēs saucam par laimīgiem tos, kas ir izturējuši. Jūs esat dzirdējuši par Ījaba izturību un esat redzējuši, kā Jehova viņu beigās svētīja, jo Jehova ir ļoti sirsnīgs un žēlsirdīgs" (Jēkaba ​​5:11) .

(Kristus upuris ļauj apmainīties ar ķermeņiem ar augšāmcelšanos, atjaunošanos ar dziedināšanu un atjaunošanu)

(Liels visu tautu pūlis izdzīvos no liels posts (Atklāsmes 7: 9-17)

Kristus upuris ļauj apmainīties ar ķermeņiem ar augšāmcelšanos, atjaunošanos ar dziedināšanu un atjaunošanu.

Atbrīvošana, izmantojot izpirkuma maksu, ļaus izbeigt slimību

"Un neviens iedzīvotājs nesacīs: es ciešu. - Tautai, kas tur dzīvo, ir grēki piedoti" (Jesajas 33:24).

"Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēle gavilēs, jo ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā” (Jesajas 35:5,6).

Izpirkšana ļaus atjaunoties

“tad viņa miesa atkal pildās ar jaunības spēku, tā ka viņš jūtas pārnests atpakaļ savās senajās jaunības dienās” (Ījaba 33:25).

Atbrīvošana, izmantojot izpirkuma maksu, ļaus augšāmcelties mirušajiem

"Un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies: citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam" (Daniēla 12:2).

"un, tāpat kā viņi, es ceru uz Dievu, ka būs taisno un netaisno augšāmcelšana" (Apustuļu darbi 24:15).

"Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā: tie, kas ir darījuši labu, iegūs augšāmcelšanu dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, — augšāmcelšanu sodam” (Jāņa 5:28,29).

"Tad es ieraudzīju lielu, baltu troni un to, kas tajā sēdēja. Viņa priekšā bēga zeme un debesis, un tām vairs nekur neatradās vieta. Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā, un tika atvērti rakstu ruļļi. Tad tika atvērts vēl viens rullis — dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc saviem darbiem atbilstoši tam, kas rakstīts rakstu ruļļos. Jūra atdeva mirušos, kas bija tajā, nāve un nāves valstība* atdeva mirušos, kas bija tajās, un ikviens tika tiesāts pēc saviem darbiem" (Atklāsmes 20:11-13).

Netaisnīgie tiks vērtēti, pamatojoties uz viņu rīcību, labu vai sliktu, turpmākajā zemes paradīzē. (Zemes augšāmcelšanās administrēšanaDebesu augšāmcelšanās; Zemes augšāmcelšanās).

Kristus upura vērtība ļaus lielajam pūlim izdzīvot no lielajām ciešanām un iegūt mūžīgo dzīvību, nekad nenomirstot

"Pēc tam es redzēju: lūk, liels pulks, ko neviens nespēja saskaitīt, no visām tautībām, ciltīm, tautām un valodām stāvēja troņa un Jēra priekšā. Šie ļaudis bija ģērbušies garos, baltos tērpos, un viņiem rokās bija palmu zari. Viņi sauca skaļā balsī: ”Glābšana nāk no mūsu Dieva, kas sēž tronī, un no Jēra!” Visi eņģeļi stāvēja ap troni, vecākajiem un četrām dzīvajām būtnēm, un tie nokrita ceļos troņa priekšā un pielūdza Dievu, sacīdami: ”Āmen! Mūsu Dievam lai ir svētība, slava, gudrība, pateicība, gods, spēks un stiprums mūžu mūžos! Āmen.” Tad viens no vecākajiem man pajautāja: ”Kas ir tie, kas ģērbušies garos, baltos tērpos, un no kurienes tie ir nākuši?” Es viņam atbildēju: ”Mans kungs, tu to zini.” Viņš man teica: ”Šie ir tie, kas izgājuši cauri lielajam postam, un viņi ir mazgājuši savus tērpus un tos balinājuši Jēra asinīs. Tāpēc viņi atrodas Dieva troņa priekšā un dienu un nakti viņam kalpo viņa templī, un tas, kas sēž tronī, izpletīs pār viņiem savu telti. Viņi vairs nebūs izsalkuši un izslāpuši, viņus nekveldēs ne saule, ne kāda cita svelme, jo Jērs, kas ir troņa vidū, viņus ganīs un vedīs pie dzīvības ūdens avotiem. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm" (Atklāsmes 7: 9-17) (Liels ļaužu, cilšu un valodu pūlis pārdzīvos lielo ciešanu laiku).

Dieva valstība valdīs virs zemes

"Es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo agrākās debesis un agrākā zeme bija pazudušas un jūras vairs nebija. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas greznojusies savam vīram. Tad es izdzirdēju no troņa skaļu balsi, kas teica: ”Lūk, Dieva mājoklis* ir ar cilvēkiem, viņš dzīvos kopā ar tiem, un tie būs viņa tauta. Dievs pats būs ar tiem, viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis" (Atklāsmes grāmata 21:1-4) (Dieva valstība valdīs virs zemesPrincisPriesteriLevīti).

"Priecājieties Jehovas dēļ un līksmojiet, taisnie, gavilējiet visi, kam skaidra sirds!" (Psalmi 32:11)

Taisnīgie dzīvos mūžīgi, bet ļaunie - pazudīs

“Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi” (Mateja 5:5).

"Vēl mazliet, un ļauno vairs nebūs, tu raudzīsies uz vietu, kur tie bija, — bet no tiem nebūs ne miņas! Bet pazemīgie iemantos zemi un baudīs mieru pārpārēm. Ļaundaris vērpj viltu pret taisno, naidā griež zobus, bet Jehova par ļaundari smejas, jo zina, ka tam drīz būs gals. Ļaunie izvelk zobenu un uzvelk loku, lai notriektu zemē apspiesto un trūcīgo un laupītu dzīvību tiem, kas iet taisnu ceļu. Bet viņu zobens iedursies viņu pašu sirdī, un viņu loks tiks salauzts. (...) jo ļaundaru vara tiks salauzta, bet taisnos Jehova atbalstīs. (...) Bet ļaundari ies bojā, Jehovas ienaidnieki izzudīs kā pļavu krāšņums, tie pagaisīs kā dūmi. (...) Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi. (...) Ceri uz Jehovu un ej viņa ceļu, tad viņš tevi paaugstinās un tu iemantosi zemi! Tu redzēsi, kā ļaundari tiks iznīcināti. (...) Ievēro nevainīgo un pievērs skatu taisnajam, jo tādu cilvēku gaida mierpilna nākotne. Bet visi grēcinieki tiks iznīcināti, ļaundariem nākotnes nebūs. Jehova ir taisno glābējs, viņš ir to cietoksnis bēdu laikā. Jehova tiem palīdzēs un tos pasargās, viņš tos pasargās no ļaundariem un izglābs, jo pie viņa tie meklē patvērumu" (Psalmi 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Tāpēc staigā labu ļaužu ceļu un turies uz taisno takām, jo vienīgi taisnie dzīvos uz zemes un tikai krietnie paliks uz tās, turpretī ļaundarus no zemes izskaudīs un bezgožus izraus ar visām saknēm. (...) Pār taisnā galvu liesies svētības, bet nelieša mute slēpj ļaunus nolūkus. Taisno paturēs piemiņā un cildinās, bet ļaundara vārds nogrims aizmirstībā" (Salamana Pamācības 2:20-22; 10:6 ,7).

Kari beigsies, sirdīs un visā pasaulē būs miers

"Jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts: ”Mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku.” Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, tad jūs būsiet sava debesu Tēva bērni, jo viņš liek saulei uzaust pār ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnajiem un netaisnajiem.  Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda atlīdzība jums par to pienākas? Vai tad nodokļu ievācēji nedara tāpat? Un, ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko īpašu jūs darāt? Vai tad cittautieši nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs” (Mateja 5:43-48).

“Ja jūs piedosiet cilvēkiem viņu pārkāpumus, arī jūsu debesu Tēvs jums piedos,  bet, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus nepiedosiet, jūsu Tēvs nepiedos arī jūsējos” (Mateja 6:14,15)

"Jēzus viņam sacīja: ”Liec zobenu atpakaļ vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena arī ies bojā"" (Mateja 26:52).

"Nāciet un skatieties Jehovas darbus — cik pārsteidzošus darbus viņš veic zemes virsū! Viņš izbeidz karus visā pasaulē, salauž lokus un sadragā šķēpus, kaujas ratus sadedzina" (Psalmi 46:8,9).

"Viņš spriedīs tiesu tautām un izlabos to, kas aplams, daudzās tautās. Tās pārkals zobenus par lemešiem un šķēpus par dārza nažiem. Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu, un ļaudis vairs nemācīsies karot" (Jesaja 2:4).

"Pēdējās dienās Jehovas nama kalns stalti sliesies pāri citiem kalniem. Tas pacelsies augstāk par pakalniem, un turp plūdīs tautas. Daudzas tautas nāks un teiks: ”Iesim, kāpsim Jehovas kalnā, dosimies uz Jēkaba Dieva namu! Viņš mums mācīs savus ceļus, un mēs staigāsim pa viņa takām.” No Cionas nāks pamācības, un no Jeruzālemes — Jehovas vārdi. Viņš spriedīs tiesu daudzām tautām un izlabos to, kas aplams, pat varenās un tālās tautās. Tās pārkals zobenus par lemešiem un šķēpus par dārza nažiem. Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu, un ļaudis vairs nemācīsies karot. Ikviens sēdēs zem sava vīnogulāja un vīģes koka, un tiem ne no viena nebūs jābaidās, jo tā ir teicis karapulku Pavēlnieks Jehova" (Mihas 4:1-4).

Visā pasaulē būs daudz pārtikas

"Uz zemes labība būs pārpilnībā, pat kalnu virsotnēs tās būs atliku likām, viņa raža būs bagāta kā varenais Libāna mežs, un ļaudis pilsētās zels kā zāle uz zemes" (Psalmi 72:16).

"Jūsu iesētajai sēklai viņš dos lietu, un zeme jums dos sātīgu maizi pārpārēm. Tajā dienā jūsu lopi ganīsies plašās ganībās" (Jesajas 30:23).

Jēzus Kristus brīnumi, lai stiprinātu ticību mūžīgās dzīves cerībai

"Bet vēl ir daudz kas cits, ko Jēzus ir darījis, un, ja to visu sīki aprakstītu, es domāju, ka visā pasaulē nepietiktu vietas uzrakstītajiem ruļļiem" (Jāņa 21:25)

Jēzus Kristus un pirmais Jāņa evaņģēlijā rakstītais brīnums, viņš ūdeni pārvērš vīnā: "Trešajā dienā Galilejas Kānā notika kāzu svinības, un tur bija Jēzus māte. Arī Jēzus un viņa mācekļi bija ielūgti uz kāzām. Kad beidzās vīns, māte Jēzum teica: ”Tiem nav vīna.” Bet Jēzus viņai atbildēja: ”Kāpēc mums ar tevi par to raizēties? Mana stunda vēl nav pienākusi.” Viņa māte sacīja apkalpotājiem: ”Dariet, ko viņš jums teiks!” Saskaņā ar jūdu attīrīšanās priekšrakstiem tur atradās seši akmens ūdenstrauki, un katrā no tiem sagāja divi vai trīs mēri. Jēzus apkalpotājiem norādīja: ”Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un tie piepildīja traukus līdz malām. Tad viņš sacīja: ”Tagad pasmeliet un aiznesiet mielasta pārraugam.” Viņi tā arī izdarīja. Kad mielasta pārraugs nogaršoja ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinot, no kurienes tas nāk (kurpretī kalpi, kas bija smēluši ūdeni, to zināja), viņš pasauca līgavaini un teica: ”Visi citi vispirms pasniedz labo vīnu un tikai tad, kad viesi ir iereibuši, — sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim brīdim.” Tas, ko Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, bija viņa pirmais brīnums. Tā viņš atklāja savu godu, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt" (Jāņa 2:1-11).

Jēzus Kristus dziedina ķēniņa kalpa dēlu: " Viņš atkal ieradās Galilejas Kānā, kur bija pārvērtis ūdeni vīnā. Kapernaumā bija kāds ķēniņa galminieks, kam dēls gulēja slims.  Uzzinājis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, galminieks devās pie Jēzus un lūdza atnākt un izdziedināt viņa dēlu, kas bija tuvu nāvei. Bet Jēzus atbildēja: ”Ja jūs neredzat zīmes un brīnumus, jūs neticat.” Galminieks sacīja: ”Kungs, nāc, kamēr mans bērns vēl nav nomiris!” Jēzus teica: ”Ej mājās, tavs dēls dzīvos.” Vīrs noticēja Jēzus vārdiem un aizgāja. Kad viņš vēl bija ceļā, pretī nāca viņa kalpi, lai pavēstītu, ka zēnam ir kļuvis labāk. Viņš tiem pavaicāja, kurā stundā tas ir noticis, un kalpi atbildēja: ”Vakar septītajā stundā* drudzis viņam pārgāja.”  Tā tēvs uzzināja, ka tas bija noticis tajā pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis: ”Tavs dēls dzīvos.” Tad viņš un visa viņa saime kļuva ticīgi. Tā bija otrā reize, kad Jēzus, atgriezies no Jūdejas Galilejā, paveica brīnumu" (Jāņa 4:46-54).

Jēzus Kristus dziedina dēmonu apsēstu cilvēku Kapernaumā: "Tad Jēzus aizgāja uz Galilejas pilsētu Kapernaumu. Tur viņš mācīja sabatā,  un cilvēki bija ļoti pārsteigti par to, kā viņš mācīja, jo viņš runāja kā tāds, kam ir vara.  Sinagogā bija kāds cilvēks, kurā bija dēmons, ļauns gars, un viņš skaļā balsī sāka kliegt:  ”Ko tu no mums gribi, nācarieti Jēzu? Vai tu esi atnācis mūs iznīcināt? Es zinu, kas tu esi — Dieva Svētais!”  Bet Jēzus to apsauca: ”Apklusti un izej no viņa!” Pēc tam dēmons ļaužu priekšā nogāza cilvēku zemē un izgāja no viņa, nenodarījis viņam nekā ļauna.  Visus, kas to redzēja, pārņēma izbrīns, un tie sacīja cits citam: ”Kas par vārdiem! Viņam ir tāda vara un spēks, ka viņš pavēl ļauniem gariem un tie iziet!”  Tā runas par Jēzu izplatījās visā apkārtnē" (Lūkas 4:31-37).

Jēzus Kristus izdzina dēmonus Gadarenes zemē (tagad Jordānija, Jordānas austrumu daļa, netālu no Tibērijas ezera): "Kad viņš bija nonācis otrā krastā, gadariešu zemē, no kapiem viņam pretī iznāca divi dēmonu apsēsti cilvēki, kas bija tik neganti, ka neviens neuzdrošinājās pa to ceļu staigāt.  Tie sāka kliegt: ”Ko tu no mums gribi, Dieva Dēls? Vai tu esi atnācis pirms laika mūs mocīt?”  Bet tālumā ganījās liels cūku pulks.  Dēmoni sāka lūgties: ”Ja tu mūs izdzen, liec mums ieiet cūkās!”  Jēzus tiem teica: ”Ejiet!” Izgājuši no cilvēkiem, tie iegāja cūkās, un viss ganāmpulks metās pāri kraujai jūrā un noslīka. Bet gani aizbēga un, nonākuši pilsētā, izstāstīja visu, arī to, kas notika ar dēmonu apsēstajiem cilvēkiem. Tad visa pilsēta iznāca pretī Jēzum, un, viņu ieraudzījuši, pilsētas iedzīvotāji ļoti lūdza, lai viņš aizietu no tās apkārtnes" (Mateja 8:28-34).

Jēzus Kristus dziedina apustuļa Pētera vīramāti: "Kad Jēzus iegāja Pētera mājā, viņš ieraudzīja, ka Pētera sievasmāte guļ slima un tai ir drudzis. Viņš pieskārās tās rokai, un drudzis pārgāja; tad tā piecēlās un sāka viņu apkalpot” (Mateja 8:14,15).

Jēzus Kristus dziedina cilvēku, kuram ir paralizēta roka: "Kādā citā sabatā viņš iegāja sinagogā un sāka mācīt. Tur bija kāds cilvēks, kam bija paralizēta labā roka.  Rakstu mācītāji un farizeji uzmanīgi vēroja, vai Jēzus sabatā dziedinās, lai atrastu iemeslu viņu apsūdzēt. 8  Bet viņš, zinādams to domas, teica tam cilvēkam: ”Piecelies un nostājies vidū!” Tas piecēlās un nostājās.  Tad Jēzus tiem jautāja: ”Vai sabatā ir atļauts darīt labu vai darīt ļaunu, glābt dzīvību vai to atņemt?”  Viņš pārlaida visiem skatienu un teica tam cilvēkam: ”Izstiep roku!” Tas paklausīja, un roka kļuva vesela.  Bet tie kļuva vai traki aiz dusmām un sāka savā starpā pārrunāt, ko darīt ar Jēzu" (Lūkas 6:6-11).

Jēzus Kristus dziedina cilvēku, kas cieš no tūskas (pārmērīgas šķidruma uzkrāšanās organismā): "Reiz sabatā Jēzus bija ieradies uz maltīti pie kāda ietekmīga farizeja, un visi viņu uzmanīgi vēroja. Tur bija arī kāds cilvēks, kam bija tūska.  Jēzus jautāja bauslības zinātājiem un farizejiem: ”Vai sabatā ir atļauts dziedināt vai ne?”  Bet tie klusēja. Pieskāries slimajam, Jēzus to izdziedināja un ļāva tam iet.  Tad viņš tiem sacīja: ”Ja jums sabatā dēls vai vērsis iekristu akā, vai jūs to tūlīt pat nevilktu ārā?”  Un tie viņam neko nespēja atbildēt" (Lūkas 14:1-6).

Jēzus Kristus dziedina neredzīgo: "Kad viņš tuvojās Jērikai, ceļa malā sēdēja kāds akls cilvēks un ubagoja.  Dzirdēdams, ka garām iet ļaužu pulks, tas sāka taujāt, kas tur notiek. Viņam atbildēja: ”Tur iet nācarietis Jēzus.” Tad viņš izsaucās: ”Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!”  Tie, kas gāja pa priekšu, mēģināja viņu apsaukt, lai viņš cieš klusu, bet viņš kliedza vēl stiprāk: ”Dāvida dēls, apžēlojies par mani!” Jēzus apstājās un pavēlēja atvest šo cilvēku. Kad tas bija pienācis, Jēzus jautāja:  ”Ko tu vēlies, lai es izdaru tavā labā?” Tas lūdza: ”Kungs, liec man redzēt!”  ”Kļūsti redzīgs!” Jēzus sacīja. ”Tava ticība tevi ir izdziedinājusi.”  Acumirklī tas kļuva redzīgs un devās viņam līdzi, cildinādams Dievu. Arī visi ļaudis, kas to redzēja, slavēja Dievu" (Lūkas 18:35-43).

Jēzus Kristus dziedina divus neredzīgus cilvēkus: "Jēzum no turienes dodoties tālāk, viņam sekoja divi akli cilvēki, kas sauca: ”Dāvida dēls, apžēlojies par mums!”  Kad Jēzus bija iegājis kādā namā, abi aklie pienāca pie viņa, un Jēzus tiem vaicāja: ”Vai jūs ticat, ka es spēju jūs izdziedināt?” Tie atbildēja: ”Jā, Kungs.”  Tad viņš pieskārās to acīm un teica: ”Tā kā jums ir ticība, lai tā arī notiek.”  Un to acis kļuva redzīgas. Pēc tam Jēzus tiem stingri pieteica: ”Pielūkojiet, ka neviens par to neuzzina!”  Bet tie, izgājuši ārā, izstāstīja par viņu visā tajā apvidū" (Mateja 9:27-31).

Jēzus Kristus dziedina kurlu mēmu: " No Tiras apvidus Jēzus caur Sidonu atgriezās pie Galilejas jūras, šķērsodams Dekapoles apvidu.  Tur ļaudis pie viņa atveda kurlu cilvēku, kam bija grūti runāt, un lūdza, lai viņš tam uzliktu rokas.  Jēzus to aizveda savrup, prom no pūļa, lika pirkstus tam ausīs, spļāva un pieskārās nedzirdīgā cilvēka mēlei.  Palūkojies debesīs, Jēzus dziļi nopūtās un teica: ”Efata!”, tas ir: ”Atveries!” Tad šī cilvēka ausis atvērās un mēle atraisījās, un tas sāka runāt skaidri. Jēzus ļaudīm aizliedza kādam par to stāstīt, bet, jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie runāja.  Ļaudis bija ārkārtīgi pārsteigti un teica: ”Viņš visu ir izdarījis labi — viņš pat atdod kurlajiem dzirdi un mēmajiem runas spējas.”" (Marka 7:31-37).

Jēzus Kristus dziedina spitālīgo: “Tad pie viņa pienāca kāds spitālīgais un, nometies ceļos, viņu lūdza: ”Ja vien tu vēlētos, tu spētu mani dziedināt.” Iežēlojies viņš izstiepa roku, pieskārās tam un teica: ”Es vēlos. Kļūsti vesels.” Un tūlīt pat spitālība to atstāja, un tas kļuva vesels" (Marka 1:40-42).

Desmit spitālīgo dziedināšana: "Dodamies uz Jeruzālemi, Jēzus gāja caur Samarijas un Galilejas robežapvidu. Kad viņš gāja iekšā kādā ciemā, viņu ieraudzīja desmit spitālīgie. Nostājušies pa gabalu,  tie skaļi sauca: ”Jēzu, Skolotāj, apžēlojies par mums!”  Tos pamanījis, Jēzus teica: ”Ejiet un parādieties priesteriem!” Tad spitālīgie devās prom un ceļā kļuva veseli.  Viens no tiem, redzēdams, ka ir izdziedināts, atgriezās un skaļā balsī slavēja Dievu.  Šis cilvēks, kas bija samarietis, nokrita ceļos pie Jēzus kājām, noliecās ar seju pie zemes un viņam pateicās. Jēzus jautāja: ”Vai visi desmit nekļuva veseli? Kur tad ir pārējie deviņi? Vai neviens cits nav atgriezies, lai slavētu Dievu, kā vien šis sveštautietis?” Un viņš piebilda: ”Celies un ej! Tava ticība tevi ir izdziedinājusi.”" (Lūkas 17:11-19).

Jēzus Kristus dziedina paralītisku: "Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus devās uz Jeruzālemi. Jeruzālemē pie Aitu vārtiem ir baseins, ko ebrejiski sauc Betzata, ar piecām kolonādēm. Tur gulēja daudz tādu, kas bija slimi, akli, klibi un kam bija paralizēti locekļi. Starp tiem bija kāds cilvēks, kas slimoja jau trīsdesmit astoņus gadus. Redzēdams šo cilvēku guļam un zinādams, ka tas ir slims jau ilgu laiku, Jēzus tam vaicāja: ”Vai tu vēlies izveseļoties?” Slimais viņam atbildēja: ”Kungs, man nav neviena, kas mani ienestu baseinā, kad ūdens sāk viļņoties, bet, kamēr es pats tieku līdz turienei, cits nokāpj pirms manis.” Jēzus viņam teica: ”Celies, ņem savas nestuves un staigā!” Un šis cilvēks tūlīt pat kļuva vesels, paņēma savas nestuves un sāka staigāt” (Jāņa 5:1-9).

Jēzus Kristus dziedina epilepsiju: ​​"Kad viņi tuvojās ļaužu pulkam, pie Jēzus pienāca kāds cilvēks, nometās ceļos un teica: ”Kungs, apžēlojies par manu dēlu, jo viņam ir epilepsija un viņam ir ļoti slikti. Viņš bieži iekrīt ugunī vai ūdenī.  Es viņu atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nespēja izdziedināt.”  Jēzus sacīja: ”Ak, neticīgā un sabojātā paaudze, cik ilgi man būs jāpaliek pie jums? Cik ilgi man vajadzēs jūs paciest? Vediet viņu pie manis!” Tad Jēzus pavēlēja dēmonam, un tas izgāja no zēna. Un tajā pašā brīdī zēns kļuva vesels.  Pēc tam mācekļi vieni paši piegāja pie Jēzus un vaicāja: ”Kāpēc mums neizdevās to izdzīt?”  Viņš tiem paskaidroja: ”Tāpēc, ka jums ir maz ticības. Patiesi, es jums saku: ja jums būs tāda ticība kā sinepju sēkliņa, jūs teiksiet šim kalnam: ”Pārcelies no šejienes uz turieni!”, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams.”" (Mateja 17:14-20).

Jēzus Kristus dara brīnumu, to nezinot: "Jēzum ejot, ļaudis drūzmējās ap viņu. Kāda sieviete, kurai jau divpadsmit gadus bija asiņošana un kuru neviens nebija spējis izdziedināt,  pienāca viņam no aizmugures un aizskāra viņa drēbju apakšmalu, un tūlīt pat asiņošana beidzās.  Jēzus jautāja: ”Kas man pieskārās?” Kad visi liedzās, Pēteris teica: ”Skolotāj, ļaudis taču spiežas tev virsū no visām pusēm!”  Tomēr Jēzus iebilda: ”Kāds man pieskārās, jo es jutu, ka no manis izgāja spēks.”  Redzot, ka viņai nav izdevies palikt nepamanītai, sieviete drebēdama nokrita zemē viņa priekšā un, visiem dzirdot, izstāstīja, kāpēc ir pieskārusies viņam un kā vienā mirklī ir kļuvusi vesela. Bet Jēzus tai teica: ”Mana meita, tava ticība tevi ir izdziedinājusi. Ej ar mieru!”" (Lūkas 8:42-48).

Jēzus Kristus dziedina no attāluma: "Kad Jēzus bija beidzis runāt ar cilvēkiem, viņš aizgāja uz Kapernaumu. Tur kāda virsnieka* kalps, kas tam bija dārgs, bija ļoti slims, jau tuvu nāvei.  Dzirdējis par Jēzu, virsnieks sūtīja pie viņa jūdu vecākos, lai tie lūgtu viņu atnākt un izdziedināt kalpu.  Tie ieradās pie Jēzus un dedzīgi viņu lūdza: ”Šis cilvēks ir tā vērts, ka tu viņam palīdzi,  jo viņš mīl mūsu tautu un pat ir uzcēlis mums sinagogu.”  Tad Jēzus devās tiem līdzi. Kad viņš jau bija netālu no mājas, virsnieks sūtīja viņam pretī savus draugus, lai tie teiktu: ”Kungs, neapgrūtini sevi, jo es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta.  Es arī neuzskatīju, ka esmu tā vērts, lai pats nāktu pie tevis. Saki tikai vārdu, un mans kalps kļūs vesels.  Jo arī es esmu padots citiem, un man pašam ir pakļauti kareivji, un, kad es vienam saku: ”Ej!”, viņš iet, un citam: ”Nāc!”, viņš nāk, un savam kalpam: ”Dari to!”, viņš dara.”  To dzirdēdams, Jēzus brīnījās par viņu. Pagriezies pret ļaudīm, kas viņam sekoja, Jēzus teica: ”Es jums saku: pat Izraēlā es neesmu atradis tik stipru ticību.”  Kad tie, ko virsnieks bija sūtījis, atgriezās mājās, viņi ieraudzīja kalpu jau veselu" (Lūkas 7:1-10).

Jēzus Kristus ir dziedinājis sievieti ar invaliditāti 18 gadus: "Reiz Jēzus sabatā mācīja kādā sinagogā. Tur bija sieviete, ko jau astoņpadsmit gadus vārdzināja ļauns gars. Viņa bija pavisam salīkusi un nespēja atliekties taisni. Sievieti ieraudzījis, Jēzus vērsās pie viņas un teica: ”Sieviete, kļūsti brīva no savas slimības!”  Viņš tai uzlika rokas, un viņa tūdaļ iztaisnojās un cildināja Dievu. Tad sinagogas priekšnieks, sašutis par to, ka Jēzus bija dziedinājis sabatā, uzrunāja ļaudis: ”Ir sešas dienas, kas paredzētas darbam, tajās tad arī nāciet, lai jūs dziedinātu, bet ne sabata dienā!”  Taču Kungs atbildēja: ”Liekuļi, vai tad jebkurš no jums sabatā neatsien steliņģī savu vērsi vai ēzeli un neved to dzirdināt?  Vai gan arī šo sievieti, Ābrahāma meitu, ko Sātans veselus astoņpadsmit gadus bija turējis važās, sabata dienā nepienācās atbrīvot no gūsta?”  Pēc šiem vārdiem Jēzus pretiniekiem kļuva kauns, bet viss ļaužu pulks priecājās par viņa diženajiem darbiem" (Lūkas 13:10-17).

Jēzus Kristus dziedina feniķiešu sievietes meitu: "Pēc tam Jēzus devās uz Tiras un Sidonas apkārtni. Pie viņa atnāca kāda feniķiete, kas dzīvoja tajā apvidū, un skaļā balsī lūdzās: ”Apžēlojies par mani, Kungs, Dāvida dēls! Manu meitu briesmīgi moka dēmons.”  Bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza: ”Saki, lai viņa iet prom, jo viņa nemitīgi kliedz mums nopakaļ.”  Viņš atbildēja: ”Es neesmu sūtīts ne pie viena cita kā tikai pie Izraēla tautas pazudušajām avīm.”  Bet sieviete pienāca klāt, nometās zemē viņa priekšā un sacīja: ”Kungs, palīdzi man!”  Jēzus atteica: ”Nav pareizi atņemt maizi bērniem un nomest to sunīšiem.” ”Jā, Kungs,” viņa piekrita, ”tomēr sunīši ēd druskas, kas nokrīt no saimnieku galda.”  Jēzus viņai atbildēja: ”Ak, sieviete, tava ticība ir liela! Lai notiek tā, kā tu vēlies.” Un tajā pašā brīdī viņas meita tika izdziedināta" (Mateja 15:21-28).

Jēzus Kristus nomierina vētru: "Tad viņš iekāpa laivā, un mācekļi viņam sekoja. Un, lūk, jūrā sacēlās liela vētra, tā ka viļņi šļācās pāri laivas malām, bet viņš gulēja. Tie pienāca un viņu uzmodināja, saukdami: ”Kungs, glāb mūs, jo mēs tūlīt iesim bojā!” Bet viņš atteica: ”Kāpēc jūs esat izbijušies, mazticīgie?” Un viņš piecēlās, apsauca vējus un jūru, un viss kļuva pilnīgi rāms. Izbrīnījušies tie vaicāja: ”Kas viņš ir par cilvēku, ja pat vēji un jūra viņam paklausa?”" (Mateja 8:23-27). Šis brīnums parāda, ka zemes paradīzē vairs nebūs vētru vai plūdu, kas izraisīs katastrofas.

Jēzus Kristus, kas staigā pa jūru: "Vēlāk, kad ļaudis bija prom, viņš vienatnē uzkāpa kalnā, lai lūgtu Dievu. Bija jau ļoti vēls, un viņš tur bija viens pats. Laiva tobrīd atradās jau lielu gabalu no krasta, un to mētāja viļņi, jo pūta pretvējš.  Ceturtās nakts sardzes laikā Jēzus nāca pie mācekļiem pa jūras virsu.  Kad mācekļi ieraudzīja viņu ejam pa jūru, tie satrūkušies iesaucās: ”Tas ir rēgs!” un sāka bailēs kliegt.  Bet Jēzus tūlīt pat tos uzrunāja: ”Esiet droši! Tas esmu es, nebaidieties!”  Pēteris atsaucās: ”Kungs, ja tas esi tu, liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu!”  Jēzus teica: ”Nāc!”, un Pēteris izkāpa no laivas un pa ūdens virsu gāja pie Jēzus.  Bet, redzēdams vētru, viņš nobijās un sāka grimt. ”Kungs, glāb mani!” viņš kliedza.  Jēzus tūliņ izstiepa roku, satvēra viņu un teica: ”Mazticīgais, kāpēc tu sāki šaubīties?”  Kad viņi bija iekāpuši laivā, vētra norima.  Tad tie, kas bija laivā, metās ceļos viņa priekšā un teica: ”Tu patiešām esi Dieva Dēls.”" (Mateja 14: 23-33).

Brīnumainais persiku: "Reiz Jēzus, stāvēdams Ģenecaretes ezera krastā, mācīja Dieva vārdus, bet ļaudis, kas viņā klausījās, spiedās viņam virsū.  Ezera malā viņš ieraudzīja divas laivas. Zvejnieki bija izkāpuši no tām un skaloja tīklus.  Iekāpis vienā no laivām, kas piederēja Sīmanim, Jēzus tam palūdza nedaudz atirties no krasta. Tad viņš apsēdās un sāka mācīt ļaudis no laivas. Kad Jēzus bija beidzis, viņš Sīmanim teica: ”Pabrauc, kur ir dziļāks, un iemetiet tīklus tur!” Bet Sīmanis atbildēja: ”Skolotāj, mēs esam nopūlējušies visu nakti un neko neesam dabūjuši, bet, ja tu tā saki, es iemetīšu tīklus.” To izdarījuši, viņi noķēra ļoti daudz zivju, tā ka tīkli jau plīsa.  Tad viņi māja saviem biedriem otrā laivā, lai tie nāktu talkā. Tie pieīrās, un viņi piepildīja ar zivīm abas laivas, līdz tās teju vai grima.  To redzēdams, Sīmanis Pēteris nokrita Jēzum pie kājām un iesaucās: ”Atstāj mani, Kungs, jo es esmu grēcīgs cilvēks!”  Sīmanis tā teica, jo lielais loms bija ārkārtīgi pārsteidzis gan viņu, gan visus, kas bija kopā ar viņu,  un tāpat arī Cebedeja dēlus Jēkabu un Jāni, Sīmaņa biedrus. Bet Jēzus sacīja Sīmanim: ”Nebaidies! Turpmāk tu zvejosi cilvēkus.”  Tad viņi izvilka laivas krastā, atstāja visu un sekoja viņam" (Lūkas 5:1-11).

Jēzus Kristus pavairo maizes: "Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tiberijas jūrai.  Viņam sekoja daudz ļaužu, jo tie bija redzējuši, kā viņš brīnumainā veidā bija dziedinājis slimos.  Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās tur kopā ar saviem mācekļiem.  Tuvojās jūdu svētki — Pasha.  Kad Jēzus pavērās apkārt un ieraudzīja, ka pie viņa nāk daudz ļaužu, viņš Filipam jautāja: ”Kur lai nopērkam maizi, lai tie varētu paēst?” Bet to viņš teica, lai pārbaudītu Filipu, jo viņš zināja, ko tūlīt darīs.  Filips atbildēja: ”Ar maizi, ko var nopirkt par divsimt denārijiem, nepietiks, lai katrs dabūtu kaut vai mazliet.”  Viens no viņa mācekļiem, Sīmaņa Pētera brālis Andrejs, viņam teica:  ”Te ir kāds zēns, kam ir piecas miežu maizes un divas zivtiņas. Bet kas gan tas ir tik daudziem?” Jēzus sacīja: ”Lai ļaudis atsēžas.” Tajā vietā bija daudz zāles, un visi apsēdās zemē. Vīriešu vien tur bija kādi pieci tūkstoši.  Jēzus paņēma maizes, pateicās Dievam un izdalīja tās ļaudīm. Tāpat viņš izdalīja zivis, un katrs dabūja tik, cik vēlējās. Kad tie bija paēduši, viņš saviem mācekļiem teica: ”Savāciet atlikušos maizes gabalus, lai nekas neietu zudumā.” Mācekļi savāca maizes gabalus, kas pēc ēšanas bija palikuši pāri no piecām miežu maizēm, un pielasīja ar tiem divpadsmit grozus. Kad cilvēki redzēja, kādus brīnumus viņš dara, tie runāja: ”Šis tiešām ir tas pravietis, kam bija jānāk pasaulē.”  Bet Jēzus, zinādams, ka tie taisās nākt un ar varu iecelt viņu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā" (Jāņa 6:1-15). Visā zemē būs daudz pārtikas (Psalms 72:16; Jesajas 30:23).

Jēzus Kristus uzaudzināja atraitnes dēlu: "Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu, ko sauc par Naini, un kopā ar viņu gāja viņa mācekļi un daudz ļaužu. Kad viņš tuvojās pilsētas vārtiem, lūk, ārā nesa kādu mirušo, kas bija savas mātes vienīgais dēls. Viņa bija atraitne, un kopā ar viņu bija liels pulks pilsētnieku. Ieraudzījis šo sievieti, Kungs iežēlojās par viņu un teica: ”Neraudi!” Viņš piegāja klāt, aizskāra nestuves, un, kad nesēji apstājās, viņš sacīja: ”Jaunekli, es tev saku: celies!” Tad mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt, un viņš to atdeva mātei. Visus ļaudis pārņēma bijība, un tie slavēja Dievu, teikdami: ”Liels pravietis ir parādījies mūsu vidū,” un: ”Dievs ir apžēlojies par savu tautu.” Ziņas par viņu izplatījās pa visu Jūdeju un visu apkārtni" (Lūkas 7:11-17).

Jēzus Kristus atdzīvinaļ Jairusa meitu: "Kamēr viņš vēl runāja, atnāca kāds cilvēks no sinagogas priekšnieka mājām un pavēstīja: ”Tava meita ir mirusi. Neapgrūtini vairs skolotāju.” Jēzus, to dzirdējis, sacīja: ”Nebaidies, tikai tici, un viņa tiks izglābta.” Kad viņš pienāca pie mājas, viņš nevienam citam neļāva iet iekšā kopā ar viņu kā vienīgi Pēterim, Jānim, Jēkabam un meitenes tēvam un mātei. Visi ļaudis tur raudāja un sērās dauzīja sev pa krūtīm viņas dēļ. Bet viņš teica: ”Neraudiet, jo viņa nav nomirusi, bet gan guļ.” Tad tie sāka viņu izsmiet, jo zināja, ka viņa ir mirusi. Bet viņš saņēma tās roku un iesaucās: ”Meitenīt, celies augšā!” Tās gars atgriezās, meitene uzreiz piecēlās, un viņš lika tai dot ēst. Vecāki bija bezgala priecīgi, taču viņš tiem piekodināja nevienam nestāstīt par notikušo" (Lūkas 8:49-56).

Jēzus Kristus augšāmceļ savu draugu Lācaru, kurš nomira pirms četrām dienām: "Jēzus vēl nebija ienācis ciemā, bet joprojām atradās tur, kur viņu bija satikusi Marta. Jūdi, kas bija pie Marijas mājās un viņu mierināja, redzēdami, ka Marija ātri pieceļas un iziet ārā, sekoja viņai, jo domāja, ka viņa iet uz kapu, lai tur raudātu. Nonākusi līdz tai vietai, kur bija Jēzus, un viņu ieraudzījusi, Marija nokrita viņam pie kājām un sacīja: ”Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris.” Kad Jēzus redzēja, ka viņa raud un viņai līdzi atnākušie jūdi arī raud, viņam izlauzās smaga nopūta un viņš dziļi noskuma. Viņš vaicāja: ”Kur jūs viņu esat guldījuši?” Tie atbildēja: ”Kungs, nāc, un tu redzēsi!”  Jēzus sāka raudāt. Tad jūdi teica: ”Redziet, cik ļoti viņš tam bija pieķēries!” Bet daži no tiem sprieda: ”Vai viņš, kas aklajam atvēra acis, nevarēja izdarīt arī tā, lai šis nenomirtu?” Jēzus, vēlreiz smagi nopūties, pienāca pie kapa — tā bija ala, kurai priekšā gulēja akmens. ”Noveliet akmeni!” Jēzus teica. Marta, nelaiķa māsa, ieminējās: ”Kungs, viņš jau ož, jo ir pagājušas četras dienas!” Jēzus viņai sacīja: ”Vai es tev neteicu: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godu?” Tad tie novēla akmeni. Jēzus, pacēlis acis pret debesīm, sacīja: ”Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi uzklausījis. Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es teicu šeit stāvošo ļaužu dēļ, lai viņi ticētu, ka tu mani esi sūtījis.” To pateicis, viņš skaļā balsī iesaucās: ”Lācar, nāc ārā!” Un mirušais iznāca. Viņa kājas un rokas bija notītas ar apsējiem, un seja bija aizsieta ar lakatu. Jēzus teica: ”Atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet!”” (Jāņa 11:30–44).

Pēdējais brīnumainais persiku (neilgi pēc Kristus augšāmcelšanās): "Rītam austot, Jēzus nostājās krastā, bet mācekļi nesaprata, ka tas ir viņš.  Tad Jēzus viņiem jautāja: ”Bērni, vai jums ir kas ēdams?” Mācekļi atbildēja: ”Nē, nav.”  Viņš tiem sacīja: ”Iemetiet tīklu pa labi no laivas, tad jūs kaut ko dabūsiet!” Tie iemeta tīklu, bet izvilkt vairs nespēja, jo tajā bija daudz zivju.  Tad māceklis, ko Jēzus īpaši mīlēja, teica Pēterim: ”Tas ir Kungs!” Izdzirdējis, ka tas ir Kungs, Sīmanis Pēteris apvilka virsdrēbes, jo viņš bija puskails, un metās jūrā.  Bet pārējie mācekļi tuvojās krastam laivā, vilkdami tīklu, kas bija pilns ar zivīm. Viņi nebija tālu no krasta, tikai kādus simt metrus" (Jāņa 21:4-8).

Jēzus Kristus izdarīja daudzus citus brīnumus. Tie ļauj mums stiprināt savu ticību, iedrošina mūs un dod ieskatu daudzajās svētībās, kas būs paradīzē. Apustuļa Jāņa rakstītie vārdi ļoti labi apkopo apbrīnojamo brīnumu skaitu, ko izdarīja Jēzus Kristus kā garantiju tam, kas notiks paradīzē: "Bet vēl ir daudz kas cits, ko Jēzus ir darījis, un, ja to visu sīki aprakstītu, es domāju, ka visā pasaulē nepietiktu vietas uzrakstītajiem ruļļiem" (Jāņa 21:25).

Bībeles mācīšana

SOLA SCRIPTURA

 • Dievam ir Vārds: Jehova. Mums vajadzētu tikai lūdz Jehova. Mums jāmīl Viņš ar visu mūsu dzīves spēku:  "Es esmu Jehova, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem" (Jesajas 42:8) (The Revealed Name). "Jehova, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visu un pēc tavas gribas viss ir tapis un ir radīts!"  (Atklāsmes 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation). "Viņš teica: ””Mīli Jehovu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu.” Tas ir svarīgākais un pirmais bauslis"" (Mateja 22:37,38). Dievs nav Trīsvienība. Trīsvienības mācīšana nav Bībelē.
 • Jēzus Kristus ir vienīgais Dieva Dēls tādā nozīmē, ka Viņš ir vienīgais Dieva Dēls, ko radījis tieši Dievs: "Jēzus saviem mācekļiem jautāja: ”Ko ļaudis saka par to, kas ir Cilvēka dēls?” Tie teica: ”Daži saka — Jānis Kristītājs, citi — Elija, vēl citi — Jeremija vai kāds no praviešiem.” Tad viņš tiem vaicāja: ”Bet kā jūs paši domājat, kas es esmu?” Sīmanis Pēteris atbildēja: ”Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Jēzus viņam teica: ”Laimīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo to tev atklāja nevis miesa un asinis, bet mans Tēvs, kas ir debesīs"" (Mateja 16: 13-17, Jāņa 1: 1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Jēzus Kristus nav Visvarenais Dievs, un viņš nav daļa no Trīsvienības.
 • Svētais gars ir Dieva aktīvais spēks. Viņš nav cilvēks: "Viņiem parādījās it kā liesmu mēles, kas sadalījās un nolaidās uz katru no tiem" (Apustuļu darbi 2: 3). Svētais Gars nav daļa no Trīsvienības.
 • Bībele ir Dieva Vārds: "Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi mācībai, aizrādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks būtu lietpratīgs visā, pilnīgi sagatavots ikvienam labam darbam" (2 Timoteja 3: 16,17). Mums tas ir jāizlasa, jāizpēta un jāpiemēro mūsu dzīvēs: "bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas" (Psalmi 1:2,3) (Read The Bible Daily).
 • Tikai ticība Kristus upurim ļauj grēku piedošanu un vēlāk dziedināšanu un mirušo augšāmcelšanos "Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgu dzīvi. (...) Kas tic Dēlam, iegūs mūžīgu dzīvi, bet tas, kas Dēlam neklausa, dzīvi neredzēs, un Dieva dusmas paliks uz viņa" (Jāņa 3:16,36). "Arī Cilvēka dēls nav atnācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dvēseli par izpirkumu daudzu labā" (Mateja 20:28) (Jēzus Kristus nāves pieminēšana; The Release).
 • Dieva valstība ir Debesu valdība, kas 1914. gadā izveidota debesīs, no kuras Ķēniņš ir Jēzus Kristus kopā ar 144 000 ķēniņiem un priesteriem, kas veido "Jauno Jeruzālemi", Kristus līgavu. Šī Dieva dievišķā valdība izbeigs pašreizējo cilvēka kundzību un apmesies uz Zemes (pēc "liels posts") "Bet šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi" (Atklāsmes 12:7-12, 21:1-4, Mateja 6: 9,10, Daniēla 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Nāve ir dzīves pretstats. Dvēsele nomirst un gars (dzīvības spēks) pazūd: "Nepaļaujieties uz dižciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt! Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņu nodomi aiziet bojā" (Psalmi 146:3,4, Ecclesiastes 3:19,20, 9:5,10).
 • Tur būs taisnīgo un netaisnīgo augšāmcelšanās: "Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā: tie, kas ir darījuši labu, iegūs augšāmcelšanu dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, — augšāmcelšanu sodam" (Jāņa 5: 28,29, Apustuļu darbi  24:15). Netaisnīgoi tiks vērtēti, pamatojoties uz viņu uzvedību 1000 gadu valdīšanas laikā (nevis pamatojoties uz viņu agrāko uzvedību), kas sāksies pēc lielajām grūtībām: "Tad es ieraudzīju lielu, baltu troni un to, kas tajā sēdēja. Viņa priekšā bēga zeme un debesis, un tām vairs nekur neatradās vieta. Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā, un tika atvērti rakstu ruļļi. Tad tika atvērts vēl viens rullis — dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc saviem darbiem atbilstoši tam, kas rakstīts rakstu ruļļos. Jūra atdeva mirušos, kas bija tajā, nāve un nāves valstība atdeva mirušos, kas bija tajās, un ikviens tika tiesāts pēc saviem darbiem" (Atklāsmes 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Tikai 144 000 cilvēku dosies uz debesīm ar Jēzu Kristu (Atklāsmes 7: 3-8, 14: 1-5). Liels pulks, kas minēts Atklāsmes 7: 9-17, ir tie, kas izdzīvos lielās grūtībās un dzīvos uz visiem laikiem Zemes paradīzē: "Un es dzirdēju apzīmogoto skaitu — simt četrdesmit četri tūkstoši, kas apzīmogoti no visām Izraēla dēlu ciltīm. (...) Pēc tam es redzēju: lūk, liels pulks, ko neviens nespēja saskaitīt, no visām tautībām, ciltīm, tautām un valodām stāvēja troņa un Jēra priekšā. Šie ļaudis bija ģērbušies garos, baltos tērpos, un viņiem rokās bija palmu zari. (...) Es viņam atbildēju: ”Mans kungs, tu to zini.” Viņš man teica: ”Šie ir tie, kas izgājuši cauri lielajam postam, un viņi ir mazgājuši savus tērpus un tos balinājuši Jēra asinīs" (Atklāsmes 7:3-8, 14:1-5, 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Mēs dzīvojam pēdējās dienās, kas beigsies pie lielās grūtībās (Mateja 24, 25, Marka 13, Lūkas 21, Atklāsmes 19:11-21). Kristus klātbūtne (Parousia) ir sākusies neredzami kopš 1914. gada un beigsies tūkstoš gadu beigās: "Viņam sēžot Eļļas kalnā, mācekļi vieni paši piegāja pie viņa un jautāja: ”Saki mums: kad tas notiks, un kāda zīme liecinās par tavu klātbūtni* un šī laikmeta* nobeigumu?”" (Mateja 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Paradīze būs zemes: "Tad es izdzirdēju no troņa skaļu balsi, kas teica: ”Lūk, Dieva mājoklis ir ar cilvēkiem, viņš dzīvos kopā ar tiem, un tie būs viņa tauta. Dievs pats būs ar tiem, viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis"" (Jesajas 11,35,65, Atklāsmes 21:1-5) (The Release).
 • Dievs atļāva ļaunu. Tas deva atbildi uz velna izaicinājumu Jehovas suverenitātes leģitimitātei (1.Moz.3:1-6) (Satan Hurled). Un arī dot atbildi uz velna apsūdzību par cilvēka radījumu integritāti (1:7-12, 2:1-6). Tas nav Dievs, kas izraisa ciešanas (Jēkaba ​​1:13). Ciešanas ir rezultāts četriem galvenajiem faktoriem: velns var būt tas, kurš izraisa ciešanas (bet ne vienmēr) (1:7-12, 2:1-6). Ciešanās ir mūsu Ādams grēcinieku stāvokļa rezultāts, kas ved mūs līdz vecumam, slimībai un nāvei (Romiešiem 5:12, 6:23). Ciešanās var būt rezultāts sliktiem cilvēku lēmumiem (no mūsu puses vai citu cilvēku) (5.Mozus 32:5, Romiešiem 7:19). Ciešanas var būt rezultāts "neparedzētiem laikiem un notikumiem", kas izraisa to, ka cilvēks nepareizā laikā atrodas nepareizā vietā (Ecclesiastes 9:11). Liktenis nav Bībeles mācīšana, mēs neesam "paredzēts" darīt labu vai ļaunu, bet, pamatojoties uz brīvu gribu, mēs izvēlamies darīt "labu" vai "ļaunu" (5.Mozus 30:15).
 • Mums jākalpo Dieva valstības interesēm. Būt kristītajam un rīkojoties saskaņā ar to, kas rakstīts Bībelē (Mateja 28: 19,20) (The Baptism). Šī stingra nostāja Dieva valstības labā ir publiski pierādīta, regulāri pasludinot "Labās ziņas" (Mateja 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Bībeles aizliegums

 • Naids ir aizliegts: "Katrs cilvēks, kas ienīst savu brāli, ir slepkavība, un jūs zināt, ka nevienam slepkavam nav mūžīgās dzīves, kas pastāvētu Viņā" (1. Jāņa 3:15). Slepkavība ir aizliegta, slepkavība personisku iemeslu dēļ, reliģiskā patriotisma slepkavība vai valsts patriotisms: "Jēzus viņam sacīja: ”Liec zobenu atpakaļ vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena arī ies bojā" (Mateja 26:52) (The End of Patriotism).
 • Zādzība ir aizliegta: "Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai cītīgi strādā un ar savām rokām dara labu, jo tad viņš varēs dalīties ar to, kas ir trūkumā" (Efeziešiem 4:28).
 • Zādzība ir aizliegta: "Nemelojiet cits citam. Novelciet veco cilvēku ar tā darbiem" (Kolosiešiem 3:9).
 • Citi Bībeles aizliegumi: "Svētais gars un mēs esam atzinuši par labu neuzlikt jums nekādu citu nastu kā vien to, kas ir nepieciešams: atturēties no tā, kas upurēts elkiem, no asinīm, no nožņaugtu dzīvnieku gaļas un no netiklības. Ja jūs no tā visa rūpīgi sargāsieties, jums klāsies labi. Palieciet sveiki!" (Apustuļu darbi 15:19,20,28,29).
 • Šīs ir lietas, kas saistītas ar reliģiskām darbībām, kas ir pretrunā ar Bībeli, pagānu svinēšanu. Tas var būt reliģijas prakse pirms nokaušanas vai gaļas patēriņa: "Ar mierīgu sirdsapziņu ēdiet visu, ko pārdod gaļas tirgū, neko nejautājot,  jo ”Jehovam pieder zeme un viss, kas to pilda”.  Ja kāds neticīgais jūs aicina ciemos un jūs gribat iet, tad ar mierīgu sirdsapziņu ēdiet visu, kas jums tiek celts priekšā, neko nejautājot  Bet, ja kāds jums teiks: ”Tas ir bijis upurēts,” — neēdiet tā cilvēka dēļ, kurš to saka, un sirdsapziņas dēļ.  Es domāju nevis tavu, bet viņa sirdsapziņu. Kāpēc lai cita cilvēka sirdsapziņa tiesātu manu brīvību?  Ja es ēdu ar pateicību, tad kāpēc mani nievā par to, par ko es pateicos?" (1. Korintiešiem 10:25-30).
 • "Neejiet nesaderīgā jūgā ar neticīgajiem. Jo kāda saistība ir taisnībai ar nelikumību? Un kas vieno gaismu ar tumsu? Kāda var būt saskaņa starp Kristu un Beliaru*? Un kas ticīgajam kopīgs ar neticīgo? Kā gan Dieva templis sader ar elkiem? Mēs taču esam dzīvā Dieva templis, kā Dievs ir sacījis: ”Es mājošu starp viņiem un staigāšu viņu vidū, es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta.” ””Tāpēc izejiet no viņu vidus un nošķirieties,” saka Jehova, ”un nepieskarieties nekam nešķīstam,”” — ”tad es jūs pieņemšu”. ””Un es būšu jūsu tēvs, un jūs būsiet mani dēli un meitas,” saka Jehova, Visvarenais”" (2. Korintiešiem 6:14-18).
 • Elkdievība ir aizliegta. Ir nepieciešams iznīcināt visus jutekļu priekšmetus vai attēlus, krustus, statujas reliģiskiem mērķiem (Mateja 7: 13-23). Neveiciet okultismu: zīlēšana, burvību, astroloģiju ... Mums ir jāiznīcina visi ar okultismu saistītie objekti (Apustuļu darbi 19:19,20).
 • Nemēģiniet skatīties filmas vai pornogrāfiskus vai vardarbīgus un pazemojošus attēlus. Atturēties no azartspēlēm, narkotiku lietošanu, piemēram, marihuāna, betels, tabaka, pārmērīgs alkohols, orgijas: "Tāpēc Dieva līdzjūtības vārdā es jūs, brāļi, lūdzu nodot savu ķermeni par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri — tā jūs kalposiet, liekot lietā savas prāta spējas" (Romiešiem 12:1).
 • Seksuāla nemonāža (netiklība): laulības pārkāpšana, neprecējies dzimums (vīrietis / sieviete), vīriešu un sieviešu homoseksualitāte un perversas seksuālās prakses: "Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Neļaujieties maldiem! Ne netiklie, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne vīrieši, kas ļauj sevi izmantot pretdabiskiem sakariem, ne vīrieši, kas guļ ar vīriešiem, ne zagļi, ne alkatīgie, ne dzērāji, ne paļātāji, ne izspiedēji neiemantos Dieva valstību" (1. Korintiešiem 6:9,10). "Ikviens lai godā laulību, un laulības gulta lai ir neaptraipīta, jo Dievs tiesās netiklos un laulības pārkāpējus" (Ebrejiem 13:4).
 • Bībele nosoda poligamija, jebkuram cilvēkam šajā situācijā, kas vēlas izdarīt Dieva gribu, ir jākonfigurē viņa situācija, paliekot tikai ar savu pirmo sievu, no kuras viņš ir precējies (1 Timoteja 3: 2 "viena vīrs sieviete "). Bībele aizliedz masturbāciju: "Tāpēc nonāvējiet savos locekļos to, kas pieder zemei: netiklību, netīrību, baudkāri, ļaunās tieksmes un alkatību, kas ir elkdievība" (Kolosiešiem 3:5).
 • Ir aizliegts ēst asinis pat terapeitiskā stāvoklī (asins pārliešana): "Vienīgi miesu tās dzīvībā, tās asinīs, jums nebūs ēst" (1. Mozus 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Viss Bībeles nosodījums nav izskaidrots šajā Bībeles studijā. Kristietis, kurš ir sasniedzis briedumu un labas zināšanas par Bībeles principiem, uzzina atšķirību starp "labo" un "ļauno", pat ja tas nav tieši rakstīts Bībelē: "Bet cieta barība ir domāta pieaugušajiem, kas, likdami lietā savu spriestspēju, to ir ievingrinājuši atšķirt labu no ļauna" (Ebrejiem 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).