Piibel Online

Inglise keeles ingliskeelsed lingid, mis viivad teid ingliskeelsele artiklile. Sellisel juhul võite valida ka kolmes muus keeles: hispaania, portugali ja prantsuse keeles.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

(Artikkel "Piibli õpetus" on pärast artiklit "Igavene elu")

Igavene elu

Rõõm lootuse kaudu on meie vastupidavuse energia

„Ent kui see kõik hakkab toimuma, siis ajage end sirgu ja tõstke oma pea, sest teie vabastus on lähedal"

(Luuka 21:28)

Olles kirjeldanud dramaatilisi sündmusi, mis eelneksid selle asjade süsteemi lõppemisele ajal, mis peaks olema kõige murettekitavam ja mida me praegu elame, käskis Jeesus Kristus oma jüngritel „tõsta pead”, sest meie lootuse täitumine oleks väga lähedal.

Kuidas hoida rõõmu isiklikes probleemides? Apostel Paulus kirjutas, et me peame järgima Jeesuse Kristuse eeskuju: „Niisiis, kuna meie ümber on nii suur pilv tunnistajaid, siis heitkem meiegi endalt ära kõik, mis meid koormab, ja patt, millesse me kergesti takerdume, ning jookskem vastupidavusega võidujooksu, mis meile joosta on antud,  hoides pilku meie usu teerajajal ja täiustajal Jeesusel. Ta pidas piinapostil vastu eesootava rõõmu pärast ega hoolinud häbist ning on istunud Jumala troonist paremale.  Mõelge siis tõsiselt tema peale, kel tuli taluda patuste vaenulikke sõnu, mida need iseendi kahjuks ütlesid, et te ei väsiks ega annaks alla" (Heebrealastele 12:1-3).

Jeesus Kristus ammutas katsumuste ees oma vastupidavuse energiat lootuse rõõmust, mis talle pandi. Oluline on ammutada energiat meie vastupidavuse suurendamiseks meie ees oleva igavese elu lootuse "rõõmu" kaudu. Kui rääkida meie probleemidest, ütles Jeesus Kristus, et peame need päevast päeva lahendama: „Seepärast ma ütlen teile: ärge olge mures oma elu pärast, et mida süüa või mida juua, ega oma keha pärast, et millega riietuda. Kas elu pole siis enam väärt kui toit ning keha enam väärt kui riided?  Jälgige linde: nad ei külva seemet, nad ei lõika ega kogu aitadesse, kuid teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole väärtuslikumad kui nemad?  Kes teist suudab muretsemisega oma elu küünragi võrra pikendada?  Ja miks te muretsete riiete pärast? Õppige lilledelt aasal, kuidas need kasvavad. Nad ei rüga tööd teha ega ketra,  kuid ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses polnud riietatud nagu üks nendest.  Kui nüüd Jumal nõnda rüütab aasataimi, mis täna on, ja homme tulle visatakse, kas ta siis veel enam ei riieta teid, te nõrgausulised?  Ärge siis muretsege ega küsige: „Mida me sööme?”, „Mida me joome?” või „Mida me selga paneme?”  Teised rahvad on need, kes ainult selle peale mõtlevad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate" (Matteuse 6:25-32). Põhimõte on lihtne, me peame kasutama olevikku oma tekkivate probleemide lahendamiseks, usaldades Jumalat, et aidata meil lahendust leida: „Pidage siis kõige tähtsamaks Jumala kuningriiki ja tema õigust ning kõike seda muud antakse teile.  Ärge olge mures homse päeva pärast, sest homsel päeval on omad mured. Igale päevale piisab omast vaevast” (Matteuse 6:33,34). Selle põhimõtte rakendamine aitab meil paremini hallata vaimset või emotsionaalset energiat, et tulla toime oma igapäevaste probleemidega. Jeesus Kristus soovitab vältida liigset ettenägelikkust, mis võiksid meie meelt segada ja kogu vaimse energia ära võtta (Markuse 4:18,19).

Heebrealastele 12:1–3 kirjutatud julgustuse juurde naasmiseks peame kasutama oma vaimset võimet projitseerida end tulevikku lootusrõõmu kaudu, mis on osa püha vaimu viljast: Ent Jumala vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, usk,  tasadus ja enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu pole seadust" (Galaatlastele 5:22, 23). Piiblis on kirjas, et Jehoova on õnnelik Jumal ja kristlane jutlustab „head sõnumit õnnelikust Jumalast” (1. Timoteosele 1:11). Kuigi see asjade süsteem pole kunagi olnud nii palju vaimses pimeduses, peame olema valguse keskpunktiks heade uudiste kaudu, mida me jagame, aga ka rõõmu lootusest, et tahame teistele kiirguda: Teie olete maailma valgus. Ei jää märkamatuks linn, mis asub mäe otsas.  Lamp süüdatakse ja pannakse lambijalale, mitte nõu alla peitu, ja selle valgus paistab kõigile, kes majas on.  Samuti paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja ülistaksid teie taevast isa" (Matteuse 5:14-16). Järgmine video ja artikkel, mis põhinevad igavese elu lootusel, on välja töötatud selle eesmärgiga rõõmustada lootuses: „Rõõmustage ja hõisake, sest teie tasu on suur taevas! Samamoodi on nad taga kiusanud prohveteid enne teid" (Matteuse 5:12). Tehkem Jehoova rõõmust meie kindlus: „Ärge olge kurvad, sest rõõm, mida annab Jehoova, teeb teid tugevaks!” (Nehemja 8:10).

Igavene elu maises paradiisis

Igavene elu maapealses paradiisis (video Twitteris)

Inimkonna vabastamine Kristuse ohverdamise lunarahaga

"Just nagu Inimesepoeg ei ole tulnud mitte selleks, et teda teenitaks, vaid teenima ja andma oma elu lunastushinnaks paljude eest" (Matthieu 20:28)

Õnnistused lunaraha eest noorendamise kaudu

"Saagu tema ihu värskemaks kui noores eas, pöördugu ta tagasi oma noorusjõu päevadesse!" (Iiob 33:25)

Õnnistused lunaraha eest läbi tervendamise

"Ükski elanik ei ütle: „Ma olen haige.” Rahvale, kes sel maal elab, antakse süü andeks" (Jesaja 33:24)

Surmast vabanemine Kristuse ohverdamise lunarahaga

Ülestõusmisega paradiisimaal

"Mul on sama lootus mis neil meestel, et Jumal äratab üles nii õiged kui ka ülekohtused" (Apostlite teod 24:15)

"Seepärast olge rõõmsad!" (5. Moosese 16:15)

Igavene elu inimkonna vabastamise kaudu pattudest

"Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu. (...) Kes Pojasse usub, saab igavese elu,+ aga kes Pojale ei kuuletu, ei saa elu, vaid Jumala viha jääb tema peale"

(Johannese 3:16,36)

Sinised laused (kahe lõigu vahel) annavad teile täiendavaid ja üksikasjalikke piiblilisi selgitusi. Klõpsake lihtsalt sinist hüperlinki. Piibli artiklid on kirjutatud peamiselt neljas keeles: inglise, hispaania, portugali ja prantsuse keeles

Jeesus Kristus õpetas maa peal olles sageli igavese elu lootust. Ent ta õpetas ka, et igavene elu saab ainult usu kaudu Kristuse ohvrisse (Johannese 3:16,36). Kristuse ohvri lunaraha väärtus võimaldab tervenemist ning noorendamist ja ülestõusmist.

Vabastus Kristuse ohverdamise lunaraha kohaldamise kaudu

"Just nagu Inimesepoeg ei ole tulnud mitte selleks, et teda teenitaks, vaid teenima ja andma oma elu lunastushinnaks paljude eest"

(Matteuse 20:28)

"Pärast seda kui Iiob oli palvetanud oma kaaslaste eest, tegi Jehoova Iiobi kannatustele lõpu ja taastas tema hea põlve. Jehoova andis Iiobile kahekordselt kõike, mis tal varem oli olnud" (Iiobi 42:10). See on sama kõigile Suure rahvahulga liikmetele, kes on suure viletsuse üle elanud. Jehoova Jumal mäletab neid kuninga Jeesuse Kristuse  abil hellitavalt, andes neile õnnistusi, nagu jünger Jakoobuse tuletas meelde: "Me peame õnnelikuks neid, kes on vastu pidanud. Te olete kuulnud Iiobi vastupidavusest ja teate, et Jehoova õnnistas teda lõpuks. See näitab, et Jehoova on väga hell ja halastav" (Jakoobuse 5:11). .

(Kristuse ohvril on lunastav väärtus, mis võimaldab Jumala andestust, ja lunaraha väärtusel, mis võimaldab keha vahetada ülestõusmise teel, taastamist tervendamise ja noorendamise kaudu

(Suur rahvahulk kõikidest rahvastest saab suure viletsuse üle (Ilmutuse 7: 9-17))

Kristuse ohvril on lunastav väärtus, mis võimaldab Jumala andestust, ja lunaraha väärtus, mis võimaldab kehade vahetamist ülestõusmise teel, uuendamist tervendamise ja noorendamise teel.

Vabastamine lunaraha abil võimaldab haigusel lõppeda

"Ükski elanik ei ütle: „Ma olen haige.” Rahvale, kes sel maal elab, antakse süü andeks" (Jesaja 33:24).

"Siis pimeda silmad avanevad ja kurdi kõrvad lähevad lahti. Siis jalust vigane hüppab kui hirv ja keeletu keel hõiskab. Kõrbes tulvavad veed ja kõrbetasandikul jõed" (Jesaja 35:5,6).

Lunastuse kaudu vabanemine võimaldab noorendada

„Saagu tema ihu värskemaks kui noores eas, pöördugu ta tagasi oma noorusjõu päevadesse!” (Iiobi 33:25).

Lunastuse kaudu vabastamine võimaldab surnute ülestõusmist

"Paljud neist, kes maamullas magavad, ärkavad üles: ühed igaveseks eluks, teised häbistamiseks ja igaveseks põlastamiseks" (Taanieli 12:2).

"Mul on sama lootus mis neil meestel, et Jumal äratab üles nii õiged kui ka ülekohtused" (Apostlite teod 24:15).

"Ärge imestage selle üle. Tuleb aeg, kui kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält  ja tulevad välja: need, kes teevad head, saavad elu, aga kes teevad halba, mõistetakse hukka" (Johannese 5:28,29).

"Ma nägin suurt valget trooni ja Jumalat, kes sellel istub. Tema eest põgenesid maa ja taevas ning neid ei olnud enam. Ma nägin ka surnuid, suuri ja väikseid, seismas trooni ees, ning rullraamatud avati. Ja avati veel üks rullraamat, see on eluraamat. Surnute üle mõisteti kohut nende tegude järgi, selle alusel, mis rullraamatutesse oli kirjutatud.  Meri andis tagasi surnud, kes temas olid, ning surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi" (Ilmutuse 20:11-13).

Inimesed, kes on ülekohtused hinnatakse tulevases maapealses paradiisis nende hea või halva tegevuse põhjal (Maise ülestõusmise administreerimine; Taevane ülestõusmineMaine ülestõusmine).

Kristuse ohvri lunastamine väärtus võimaldab suurel rahvahulgal üle elada suurt viletsust ja saada igavest elu, ilma et kunagi sureks

"Pärast seda ma vaatasin ja nägin suurt rahvahulka, keda ükski ei suutnud ära lugeda, inimesi kõigist rahvastest, suguharudest, hõimudest ja keeltest. Nad seisid trooni ees ja Talle ees, valged rüüd seljas ja palmioksad käes, ning hüüdsid valju häälega: „Pääste me võlgneme oma Jumalale, kes istub troonil, ja Tallele!”  Kõik inglid seisid trooni, vanemate ja nelja olendi ümber ning langesid silmili maha trooni ette ja kummardasid Jumalat,  öeldes: „Aamen! Kiitus, ülistus, tarkus, tänu, austus, vägi ja jõud kuulugu meie Jumalale igavesest ajast igavesti! Aamen.” Siis küsis üks vanematest minult: „Kes on need, kellel on seljas valged rüüd, ja kust nad on tulnud?”  Sedamaid ma vastasin talle: „Mu isand, sina tead seda.” Ta ütles mulle: „Need on need, kes tulevad suurest viletsusest. Nad on oma rüüd pesnud ja teinud need valgeks Talle veres. Sellepärast on nad Jumala trooni ees ning teenivad teda ööd ja päevad tema templis, ning troonil istuja+ pakub neile varju oma telgis. Neil pole enam nälga ega janu, ka ei kõrveta neid päike ega põleta kuumus, sest Tall, kes on trooni juures, hoiab neid kui karjane+ ja juhatab nad eluvee allikaile. Ja Jumal pühib kõik pisarad nende silmist" (Ilmutuse 7:9-17) (Suur rahvaarv, mis koosneb kõigist rahvustest, hõimudest ja keeltest, peab suure viletsuse üle elama).

Jumala riik valitseb maad

"Ma nägin uut taevast ja uut maad. Endine taevas ja endine maa olid kadunud ning merd ei olnud enam.  Ma nägin ka püha linna, Uut Jeruusalemma, mis laskus alla taevast Jumala juurest ja oli valmis seatud otsekui pruut, ehitud oma mehele. Seejärel kuulsin ma troonilt valju häält hüüdmas: „Jumala telk on inimeste juures! Ta asub nende juurde elama ja nemad saavad tema rahvaks. Jumal ise on koos nendega. Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist ja enam ei ole surma ega leinamist, hädakisa ega valu. Kõik endine on möödunud" ( Ilmutuse 21:1-4) (Jumala kuningriik administratsioonPrintsPreestridLeviidid).

„Rõõmutsege Jehoova tegude üle ja juubeldage, te õiged, hõisake, kõik südamelt ausad!" (Laulud 32:11)

Õiged elavad igavesti ja õelad hukkuvad

„Õnnelikud on need, kes on tasase meelega, sest nemad pärivad maa" (Matteuse 5:5).

„Veel viivuke, ja jumalatut pole enam, sa vaatad kohta, kus ta oli, aga teda ei ole. Ent tasased pärivad maa ja naudivad külluslikku rahu. Jumalatu sepitseb õige vastu kurja, kiristab ta peale hambaid. Jehoova aga naerab ta üle, sest teab, et jumalatu inimese hukatuspäev saabub. Jumalatud tõmbavad mõõga ja vinnastavad vibu, et kukutada rõhutu ja vaene, et tappa õigel teel käijad. Kuid nende mõõk läbistab nende enda südame, nende vibu murtakse. (...) Sest jumalatute käsivarred murtakse, kuid õigeid Jehoova toetab. (...) Aga jumalatud hukkuvad, Jehoova vaenlased kaovad kui karjamaade ilu, nad haihtuvad kui suits. (...) Õiged pärivad maa ja elavad sellel igavesti. (...) Looda Jehoovale ja käi tema teel, siis ta ülendab sind ja sa pärid maa. Sa näed, kui jumalatuile tehakse lõpp. (...) Pane tähele laitmatut, pea silmas ausameelset, sest sellise tulevik on rahurikas. Kuid kõik üleastujad hävitatakse, jumalatutel ei ole tulevikku. Õigetele tuleb pääste Jehoovalt, tema on nende kindlus hädaajal. Jehoova aitab neid ja vabastab nad. Ta vabastab nad jumalatute käest ja päästab nad, sest nad otsivad varju tema juurest" (Laulud 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

„Seepärast käi heade teel ja püsi õigete rajal, sest ainult õiged tohivad elada maa peal ja laitmatud sinna alles jääda. Aga jumalatud hävitatakse maa pealt ja reeturlikud juuritakse välja. (...) Õigete pea peal on õnnistused, aga jumalatute suus on varjul vägivald. Õige inimese maine toob talle õnnistuse, aga jumalatu nimi kõduneb" (Õpetussõnad 2:20-22; 10:6,7).

Sõjad lakkavad, südames ja kogu maailmas on rahu

„Te olete kuulnud, et on öeldud: „Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast.” Ent mina ütlen teile: armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,  et te saaksite oma taevase isa poegadeks, sest tema laseb päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.  Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis tasu te siis peaksite saama? Eks maksukogujad tee sedasama? Ja kui te tervitate ainult oma vendi, mida erilist te siis teete? Eks teised rahvad tee sedasama? Olge seepärast täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik” (Matteuse 5:43–48).

„Kui te andestate inimestele nende üleastumised, siis andestab teie taevane isa ka teile.  Aga kui te ei andesta inimestele nende üleastumisi, siis ei andesta teie taevane isa ka teile teie üleastumisi“ (Matteuse 6:14,15).

„Jeesus ütles talle: „Pane mõõk tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi ka hukkuvad"" (Matteuse 26:52).

„Tulge ja vaadake Jehoova tegusid, kuidas ta teeb maa peal hämmastavaid asju. Ta lõpetab sõjad maa äärteni, murrab katki vibu ja purustab oda, põletab ära sõjavankrid" (Laulud 46:8,9).

„Tema mõistab õigust rahvaste keskel ja seab asjad korda paljude rahvaste hüvanguks. Nad taovad oma mõõgad atradeks ja odad aianugadeks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima" (Jesaja 2:4).

„Viimseil päevil kõrgub Jehoova koja mägi kindlalt üle teiste mäetippude, tõuseb kõrgemale küngastest ja rahvad voolavad sinna. Paljud rahvad lähevad ja ütlevad: „Tulge, lähme üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta! Ta õpetab meile oma teid, et me võiksime käia tema radu.” Sest Siionist tuleb seadus ja Jeruusalemmast Jehoova sõna. Tema mõistab õigust paljude rahvaste keskel ja seab asjad korda vägevate rahvaste hüvanguks, olgu nad lähedal või kaugel. Nad taovad oma mõõgad atradeks ja odad aianugadeks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Nad istuvad igaüks oma viinapuu ja viigipuu all ning keegi ei kohuta neid. Vägede Jehoova suu on rääkinud" (Miika 4:1-4).

Toitu tuleb palju üle kogu maa

Maa peal on rohkesti vilja, mägede tippudel on üliküllus. Tema vili lokkab nagu Liibanoni mets, linnaelanikke tärkab nagu maast rohtu" (Laulud 72:16).

Jumal annab vihma su seemnele, mida sa maha külvad, ja sa saad maa saagist külluslikult rammusat leiba. Sel päeval söövad su loomad avaral karjamaal" (Jesaja 30:23).

Jeesuse Kristuse imed, et tugevdada usku igavese elu lootusesse

"On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui see kõik üksikasjalikult kirja pandaks, siis, ma arvan, ei suudaks ka kogu maailm mahutada rullraamatuid, mis kirjutataks" (Johannese 21:25)

Jeesus Kristus ja esimene Johannese evangeeliumis kirjutatud ime, ta muudab vee veiniks: „Kolmandal päeval toimus Galilea Kaanas pulmapidu. Jeesuse ema oli seal ning ka Jeesus ja tema jüngrid olid pulma kutsutud. Kui vein otsa lõppes, ütles Jeesusele ta ema: „Neil ei ole veini.”  Jeesus aga vastas: „Mis see minusse ja sinusse puutub? Minu tund ei ole veel tulnud.” Ta ema ütles teenritele: „Mida tahes ta teile ütleb, seda tehke.” Seal seisis juutide puhastusrituaalide pärast kuus kivist veeanumat, millest igaüks mahutas kaks-kolm mõõtu.  Jeesus ütles neile: „Täitke anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa.  Siis ta ütles: „Ammutage nüüd neist ja viige pulmavanemale!” Ja nad tegid nii.  Kui pulmavanem maitses vett, mis oli veiniks muudetud, teadmata veini päritolu (vett ammutanud teenrid aga teadsid seda), kutsus ta peigmehe  ja ütles talle: „Kõik teised pakuvad kõigepealt head veini, ja kui inimesed on joobnud, siis kehvemat. Sina aga tood alles praegu hea veini välja.”  See Jeesuse tegu Galilea Kaanas oli tema esimene tunnustäht. Ta tegi oma väe avalikuks,+ ja tema jüngrid uskusid temasse" (Johannese 2:1-11).

Jeesus Kristus ravib kuninga sulase poja: „Siis läks Jeesus jälle Galilea Kaanasse, kus ta oli vee veiniks muutnud. Ühel kuninga ametnikul oli poeg Kapernaumas haige.  Kui see mees kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus tal tulla ja teha ta poeg terveks, sest too oli suremas.  Jeesus ütles talle: „Te usute vaid siis, kui näete tunnustähti ja imesid.”  Kuninga ametnik ütles talle: „Isand, tule, enne kui mu laps sureb.”  Jeesus vastas: „Asu teele, su poeg elab.” Mees uskus Jeesuse sõnu ja lahkus.  Kui ta alles teel oli, tulid tema orjad talle vastu teatega, et ta poeg elab.  Siis uuris ta neilt, mitmendal tunnil oli poisil paremaks läinud. Talle vastati: „Tal läks palavik ära eile seitsmendal tunnil.”  Siis isa sai aru, et see oli juhtunud selsamal tunnil, kui Jeesus oli talle öelnud: „Su poeg elab.” Nii sai tema ja kogu ta pere usklikuks.  See oli teine tunnustäht, mille Jeesus tegi, kui ta oli tulnud Juudamaalt Galileasse" (Johannese 4:46-54).

Jeesus Kristus ravib Kapernaumas kurjast vaimust vaevatud mehe: „Jeesus läks alla Galilea linna Kapernauma ja õpetas seal hingamispäeval.  Inimesed olid tema õpetusviisist hämmastunud, sest ta kõneles nagu see, kel on mõjuvõimu.  Seal sünagoogis oli üks mees, kelles oli rüve vaim, deemon, ja ta karjus valju häälega:  „Mis sa meist tahad, naatsaretlane Jeesus? Kas sa tulid meid hävitama? Ma tean hästi, kes sa oled — Jumala Püha!”  Aga Jeesus sõitles teda: „Ole vait ja tule temast välja!” Paisanud mehe nende keskele maha, tuli deemon temast välja, tegemata talle kahju.  Seepeale olid kõik hämmastunud ja arutasid omavahel: „Kuidas ta küll oskab nii rääkida? Tal on voli ja võim käsutada rüvedaid vaime ja need tulevadki välja!” Uudis temast levis kõikjale ümbruskonda" (Luuka 4:31-37).

Jeesus Kristus ajab deemonid välja Gadareni maal (praegu Jordaania, Jordani idaosa, Tiberiase järve lähedal): „Kui ta jõudis vastaskaldale gadaralaste maale, sattus ta kokku kahe deemonitest vaevatud mehega, kes tulid haudade juurest. Nad olid eriliselt raevukad, nii et keegi ei julgenud seda teed pidi käia.  Nad kisendasid: „Mis sa meist tahad, Jumala poeg? Kas oled tulnud meid karistama enne määratud aega?”  Aga taamal oli suur seakari söömas.  Deemonid anusid teda: „Kui sa meid välja ajad, siis saada meid sigade sisse.”  Jeesus vastas: „Minge!” Nad tulid välja ja läksid sigade sisse ning kogu kari tormas üle järsaku merre ja uppus.  Aga karjased põgenesid, läksid linna ja rääkisid kõigest, ka sellest, mis oli juhtunud deemonitest vaevatutega.  Kogu linn tuli välja Jeesusele vastu ja teda nähes palusid inimesed tungivalt, et ta läheks nende maalt ära" (Mateuse 8:28-34).

Jeesus Kristus tervendab apostel Peetruse äia: "Kui Jeesus tuli Peetruse majja, nägi ta tema ämma  olevat pikali maas palavikus. Jeesus puudutas naise kätt ja sel läks palavik ära. Naine tõusis üles ja hakkas talle toitu valmistama" (Matteuse 8:14,15).

Jeesus Kristus ravib parema käega halvatud meest: „Ühel teisel hingamispäeval läks Jeesus sünagoogi ja hakkas õpetama. Seal oli mees, kelle parem käsi oli kuivetunud. Kirjatundjad ja variserid jälgisid Jeesust teraselt, et näha, kas ta tervendab hingamispäeval, leidmaks põhjust teda süüdistada.  Kuid Jeesus teadis nende mõtteid ning ütles kuivetunud käega mehele: „Tõuse püsti ja seisa siia keskele.” Mees tõusiski ja jäi seisma.  Siis ütles Jeesus neile: „Ma küsin teilt, mida on hingamispäeval lubatud teha: kas head või halba, kas elu päästa või hävitada?”  Vaadanud neid kõiki enda ümber, ütles ta mehele: „Siruta käsi välja.” Too tegigi seda ja ta käsi sai terveks.  Nemad aga said maruvihaseks ja hakkasid omavahel arutama, mida nad peaksid Jeesusega tegema" (Luuka 6:6-11).

Jeesus Kristus ravib meest, kes kannatab turse all (liigne vedeliku kogunemine kehasse): „Kord hingamispäeval läks Jeesus ühe variseride ülema majja sööma ning seal jälgiti teda teraselt. Tema ees oli mees, kellel oli vesitõbi. Jeesus küsis seadusetundjatelt ja variseridelt: „Kas hingamispäeval on lubatud tervendada või ei ole?”  Nemad aga vaikisid. Siis Jeesus puudutas meest, tegi ta terveks ja saatis ära.  Ta küsis neilt: „Kui kellelgi teist kukuks poeg või pull hingamispäeval kaevu, kas te ei tõmbaks teda sealt kohe välja?”  Aga nemad ei osanud talle selle peale midagi vastata" (Luuka 14:1-6).

Jeesus Kristus ravib pimedat: "Kui Jeesus Jeerikole lähenes, istus parasjagu üks pime mees tee ääres ja kerjas.  Mees kuulis rahvast mööduvat ja päris, mis toimub. Talle teatati: „Naatsaretlane Jeesus läheb mööda.” Seepeale hakkas ta hüüdma: „Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale!” Need, kes eespool kõndisid, käskisid tal vait jääda, aga tema karjus ikka edasi: „Taaveti poeg, halasta mu peale!” Siis Jeesus peatus ja lasi mehe enda juurde tuua. Kui mees lähedale jõudis, küsis Jeesus:  „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Ta vastas: „Isand, tee nii, et ma jälle näeksin!” Jeesus ütles talle: „Tulgu su nägemine tagasi, sinu usk on sind terveks teinud!” Selsamal hetkel sai mees nägemise tagasi ja järgnes Jeesusele, ülistades Jumalat. Ka kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat" (Luuka 18:35-43).

Jeesus Kristus teeb terveks kaks pimedat: „Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle kaks pimedat, kes hüüdsid: „Halasta meie peale, Taaveti poeg!”  Kui Jeesus oli majja läinud, tulid pimedad tema juurde. Ta küsis neilt: „Kas te usute, et ma suudan seda teha?” Nad vastasid: „Jah, Isand.”  Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: „Teile sündigu teie usku mööda.”  Ja nende silmad hakkasid nägema. Jeesus aga keelas neid kõvasti: „Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!”  Kuid nemad läksid välja ja rääkisid temast kogu ümbruskonnas" (Mateuse 9:27-31).

Jeesus Kristus ravib kurdid tummi: „Kui Jeesus Tüürose aladelt tagasi tuli, läks ta Siidoni kaudu Galilea mere äärde, minnes läbi Dekapolise alade,  kus tema juurde toodi kurt ja kõnepuudega mees ning paluti, et ta paneks oma käe tema peale. Jeesus viis ta rahva seast kõrvale, pani sõrmed mehe kõrvadesse ning sülitas ja puudutas seejärel tema keelt.  Üles taevasse vaadates ohkas ta sügavalt ning ütles: „Effata!”, see tähendab „avane”.  Siis mehe kõrvad avanesid, ta kõnepuue kadus ja ta hakkas selgesti rääkima.  Jeesus keelas inimesi, et nad sellest kellelegi ei räägiks, kuid mida rohkem ta neid keelas, seda rohkem nad seda kuulutasid. Nad olid ülimalt hämmastunud ja ütlesid: „Kõik, mis ta teeb, on hea! Isegi kurdid paneb ta kuulma ja kõnevõimetud rääkima.”" (Markuse 7:31-37).

Jeesus Kristus ravib pidalitõbist: "Jeesuse juurde tuli üks pidalitõbine ja anus teda põlvili, öeldes: „Kui sa vaid tahad, võid sa mu puhtaks teha.” Jeesusel hakkas temast kahju, ta sirutas käe, puudutas teda ja lausus: „Ma tahan, saa puhtaks!” Otsekohe kadus mehel pidalitõbi ning ta sai puhtaks" (Markuse 1:40-42).

Kümne pidalitõbise paranemine: „Teel Jeruusalemma rändas Jeesus Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Kui ta jõudis ühte külla, nägid teda kümme pidalitõbist meest. Nad seisid eemal  ja hüüdsid: „Jeesus, õpetaja, halasta meie peale!”  Neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge ja näidake end preestritele.” Teel sinna said nad puhtaks.  Üks neist, nähes, et ta on terveks saanud, pöördus tagasi ja ülistas Jumalat valju häälega.  Ta langes Jeesust tänades tema jalge ette silmili maha. See mees oli samaarlane.  Seepeale Jeesus ütles: „Kas mitte kümme ei saanud puhtaks? Kus on siis ülejäänud üheksa?  Kas ükski teine ei pöördunud tagasi Jumalat ülistama kui vaid see muulane?”  Jeesus ütles mehele: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on sind terveks teinud.”" (Luuka 17:11-19).

Jeesus Kristus ravib halvatu: "Pärast seda oli juutide püha+ ja Jeesus läks üles Jeruusalemma.  Jeruusalemmas Lambavärava+ juures on tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsataks ja mida ümbritseb viis sammaskäiku.  Neis lebas suur hulk haigeid, pimedaid, jalust vigaseid ja kuivetunud* jäsemetega inimesi. Nende seas oli mees, kes oli olnud haige 38 aastat. Nähes seda meest lamamas ja teades, et ta on juba kaua haige olnud, küsis Jeesus temalt: „Kas sa tahad terveks saada?” Haige vastas: „Isand, mul ei ole kedagi, kes aitaks mind tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Kuni mina sinna lähen, astub keegi teine enne mind vette.” Jeesus ütles talle: „Tõuse üles, võta oma matt* ja kõnni!” Sedamaid sai mees terveks, võttis oma mati ja kõndis omal jalal" (Johannese 5:1-9).

Jeesus Kristus ravib epilepsiat: „Kui nad lähenesid rahvahulgale, tuli Jeesuse juurde üks mees, põlvitas ta ette ja ütles:  „Isand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja väga haige. Ta kukub tihti tulle ja vette.  Ma tõin ta su jüngrite juurde, kuid nad ei suutnud teda terveks teha.”  Jeesus aga ütles: „Oh, uskmatu ja paheline põlvkond, kui kaua pean ma veel teiega olema? Kui kaua pean ma teid taluma? Tooge ta minu juurde.” Siis Jeesus sõitles deemonit ning see tuli poisist välja. Poiss sai kohe terveks.  Pärast seda tulid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid temalt omavahel olles: „Miks meie ei suutnud teda välja ajada?”  Ta vastas: „Oma vähese usu tõttu. Ma kinnitan teile: kui teie usk oleks kasvõi sinepiseemne suurune ja te ütleksite sellele mäele: „Mine siit sinna”, siis see läheks ning miski poleks teile võimatu.”" (Mateuse 17:14-20).

Jeesus Kristus teeb ime teadmata: „Kui Jeesus sinna teel oli, tungles rahvas tema ümber. Seal oli üks naine, keda oli 12 aastat vaevanud verejooks ning keda mitte keegi polnud suutnud terveks ravida.  Naine tuli vargsi Jeesuse selja taha, puudutas tema kuuenarmaid ja sedamaid lakkas tal verejooks.  Jeesus küsis: „Kes mind puudutas?” Kui keegi seda ei tunnistanud, ütles Peetrus: „Õpetaja, rahvas on hulkadena su ümber ja trügib sulle peale.” Jeesus aga ütles: „Keegi puudutas mind, sest ma tundsin, et jõud läks minust välja.”  Nähes, et ta polnud märkamatuks jäänud, tuli see naine värisedes, langes tema ette maha ja ütles kõigi ees, miks ta oli Jeesust puudutanud ja kuidas ta oli sedamaid terveks saanud.  Jeesus ütles talle: „Tütar, sinu usk on sind terveks teinud, mine rahuga.”" (Luuka 8:42-48).

Jeesus Kristus ravib eemalt: „Kui Jeesus oli öelnud rahvale kõik, mida ta oli soovinud, läks ta Kapernauma. Seal oli ühe sadakonnaülema ori, keda see kalliks pidas, raskesti haige ja suremas.  Kui see väeülem Jeesusest kuulis, saatis ta mõned juutide vanemad tema juurde, et nad paluksid tal tulla ja tema ori terveks teha.  Nad tulid Jeesuse juurde ja anusid teda: „Ta on väärt, et sa teda aitaksid,  sest ta armastab meie rahvast ja tema oli see, kes ehitas meile sünagoogi.”  Jeesus läks nendega kaasa. Kui ta ei olnud majast enam kaugel, saatis sadakonnaülem oma sõbrad talle ütlema: „Isand, ära tee endale tüli, sest ma pole väärt, et sina mu katuse alla tuleksid.  Seepärast ei pidanud ma ennast vääriliseks sinu juurde tulema. Ütle vaid sõna ja mu sulane saab terveks.  Minagi pean teistele alluma ja minu sõdurid alluvad mulle. Kui ma ütlen ühele: „Mine!”, siis ta läheb, ja teisele: „Tule!”, siis ta tuleb, ja oma orjale: „Tee seda!”, siis ta teeb.”  Seda kuuldes Jeesus imestas ja pöördus teda saatva rahvahulga poole: „Ma ütlen teile: isegi Iisraelis pole ma leidnud nii suurt usku.”  Majja tagasi jõudes nägid käskjalad, et ori on hea tervise juures" (Luuka 7:1-10).

Jeesus Kristus on 18 aastat ravinud puudega naist: „Kord õpetas Jeesus hingamispäeval ühes sünagoogis. Seal oli naine, kelles oli 18 aastat olnud jõuetuks tegev vaim. Ta oli küürus ega suutnud end üldse sirgu ajada. Kui Jeesus naist nägi, ütles ta temale: „Naine, sa oled vaba oma haigusest.”  Ta pani käed naise peale ning otsekohe ajas see end sirgu ja hakkas Jumalat ülistama.  Aga sünagoogi ülem, kes oli pahane, et Jeesus tervendab hingamispäeval, ütles rahvale: „Töötegemiseks on kuus päeva. Tulge nendel päevadel ja laske end terveks teha, aga mitte hingamispäeval.”  Ent Isand vastas talle: „Te silmakirjatsejad! Eks igaüks teist päästa hingamispäeval oma pulli või eesli latrist lahti, et teda jooma viia?  Kas ei oleks siis see naine, kes on Aabrahami tütar ja keda Saatan 18 aastat köidikuis hoidis, pidanud vabanema oma köidikuist hingamispäeval?”  Kui ta seda oli öelnud, hakkas kõigil tema vastastel häbi, aga rahvas rõõmustas tema imeliste tegude üle" (Luuka 13:10-17).

Jeesus Kristus ravib foiniikia naise tütart: „Jeesus lahkus sealt ning läks Tüürose ja Siidoni aladele.  Üks kohalik foiniiklanna tuli ja hüüdis: „Halasta mu peale, Isand, Taaveti poeg! Üks deemon vaevab hirmsasti mu tütart.”  Jeesus aga ei vastanud naisele sõnagi. Siis astusid ta jüngrid ligi ja palusid teda: „Saada ta ära, sest ta muudkui kisendab meie taga.”  Jeesus ütles: „Mind pole saadetud kellegi muu kui Iisraeli soo eksinud lammaste juurde.”  Naine aga tuli, kummardas ta ette ja anus: „Isand, aita mind!”  Jeesus vastas: „Ei ole õige võtta laste leib ja visata see kutsikatele.”  Naine ütles: „Jah, Isand, aga kutsikad ju söövad raasukesi, mis pudenevad peremehe laualt.”  Siis Jeesus vastas: „Oh, naine, sinu usk on suur! Sündigu nii, nagu sa soovid.” Ja naise tütar sai sedamaid terveks" (Mateuse 15:21-28).

Jeesus Kristus rahustas tormi: "Kui ta paati astus, läksid jüngrid temaga. Nende merel olles tõusis suur torm, nii et lained lõid üle paadi. Jeesus aga magas. Jüngrid äratasid ta üles ja ütlesid: „Isand, päästa meid, me hukkume!” Kuid tema ütles: „Miks te kartma lõite, te nõrgausulised?” Ta tõusis üles ning sõitles tuuli ja merd. Saabus täielik vaikus. Seepeale mehed hämmastusid ja ütlesid: „Kes ta selline küll on? Isegi tuuled ja meri kuuletuvad talle!" (Matteuse 8:23-27). See ime näitab, et maises paradiisis ei esine enam torme ega üleujutusi, mis põhjustaksid katastroofe.

Jeesus Kristus kõnnib merel: „Kui ta oli rahvahulgad ära saatnud, läks ta üles mäele omaette palvetama. Õhtu saabudes oli ta seal üksi.  Selleks ajaks oli paat rannast juba sadade meetrite* kaugusele jõudnud ja see heitles lainetega, sest tuul oli vastu.  Aga öö neljanda vahikorra ajal* tuli Jeesus merd mööda kõndides nende juurde.  Kui jüngrid märkasid teda merel kõndimas, kohkusid nad ja ütlesid: „See on kummitus!” ning karjusid hirmust.  Ent sedamaid ütles Jeesus neile: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!” Peetrus kostis: „Isand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla mööda vett enda juurde.”  Tema ütles: „Tule!” Seepeale astus Peetrus paadist välja ja kõndis vee peal Jeesuse poole. Aga tormi nähes lõi ta kartma, ta hakkas vajuma ja hüüdis: „Isand, päästa mind!”  Otsekohe sirutas Jeesus käe, haaras temast kinni ja ütles talle: „Sa nõrgausuline, miks sa kahtlema lõid?”  Kui nad olid paati astunud, vaibus tormituul.  Siis kummardasid paadisolijad ta ees ja ütlesid: „Sina oled tõesti Jumala poeg!”" (Mateuse 14:23-33).

Imeline virsik: „Ükskord, kui Jeesus Genneesareti järve* kaldal seisis, tungles tema ümber palju rahvast, et kuulda Jumala sõna.  Ta nägi järve kaldal kahte paati. Kalurid olid neist välja tulnud ja loputasid võrke.  Jeesus astus paati, mis oli Siimoni oma, ja palus tal kaldast natuke eemale sõuda. Ta võttis istet ja hakkas paadist rahvahulki õpetama.  Kui ta rääkimise lõpetas, ütles ta Siimonile: „Sõua sügavasse kohta ja laske oma võrgud vette.”  Siimon vastas: „Õpetaja, me rassisime öö läbi ega saanud midagi, aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.”  Kui nad seda tegid, said nad nii palju kalu, et võrgud hakkasid rebenema.  Nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need appi tuleksid. Need tulidki ja nad täitsid mõlemad paadid kaladega, nii et paadid hakkasid vajuma. Seda nähes langes Siimon Peetrus Jeesuse ette ja ütles: „Isand, mine ära mu juurest, sest ma olen patune mees!”  Suure kalasaagi tõttu valdas hämmastus teda ja kõiki, kes olid koos temaga, samuti Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid Siimoni kaasosanikud. Aga Jeesus ütles Siimonile: „Ära karda. Nüüdsest peale hakkad sa inimesi püüdma.”  Siis tõid nad paadid kaldale, jätsid kõik maha ning järgnesid talle" (Luuka 5:1-11).

Jeesus Kristus korrutab leiba: „Pärast seda läks Jeesus Galilea ehk Tiberiase mere teisele kaldale.  Talle järgnes hulk rahvast, kes oli näinud, milliseid imetähti ta haigeid tervendades teeb.  Seepärast läks Jeesus mäele ja istus koos jüngritega sinna maha.  Juutide paasapüha oli lähedal.  Kui Jeesus nägi, et tema juurde tuleb suur hulk rahvast, küsis ta Filippuselt: „Kust me ostame leiba, et rahvas süüa saaks?”  Ent seda ta küsis tema proovilepanemiseks, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha.  Filippus vastas talle: „Isegi 200 denaari eest ostetud leibadest ei jätkuks, et igaüks natukenegi saaks.”  Üks tema jüngritest, Siimon Peetruse vend Andreas, ütles talle:  „Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks väikest kala. Kuid mis saab sellest nii paljudele?” Jeesus ütles: „Las inimesed istuvad maha!” Selles paigas kasvas lopsakas rohi ja inimesed istusidki maha, umbes 5000 meest.  Siis võttis Jeesus leivad, tänas Jumalat ning jagas need maas istujatele laiali. Sama tegi ta kaladega, ja inimesed said neid niipalju, kui tahtsid. Kui nad olid söönuks saanud, ütles Jeesus oma jüngritele: „Korjake ülejäänud palukesed kokku, et midagi raisku ei läheks!”  Nad tegidki seda ning said kaksteist korvitäit palukesi, mis olid sööjatel viiest odraleivast järele jäänud. Kui inimesed nägid seda tunnustähte, ütlesid nad: „See on tõesti see prohvet, kes pidi maailma tulema.”  Jeesus aga, teades, et nad kavatsevad tulla ja ta kinni võtta, et tõsta ta kuningaks, läks jälle mäele, ihuüksi" (Johannese 6:1-15). Toitu on külluses kogu maailmas (Laulud 72:16; Jesaja 30:23).

Jeesus Kristus ülestõusnud lese poja: "Peagi pärast seda läks Jeesus Naini linna ning tema jüngrid ja hulk rahvast läksid koos temaga.  Kui ta linna värava ligi jõudis, kanti sealt välja surnut, oma ema ainsat poega. See naine oli lesk ja teda saatis suur hulk linnarahvast. Kui Isand teda märkas, hakkas tal temast kahju ning ta ütles talle: „Ära nuta.”  Jeesus astus surnuraami juurde ja puudutas seda ning kandjad jäid seisma. Siis ta ütles: „Noormees, ma ütlen sulle: tõuse üles!”  Surnu tõusis istukile ja hakkas rääkima ning Jeesus andis poja ta emale. Kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat, öeldes: „Suur prohvet on tõusnud meie hulgas!” ja „Jumal on pööranud pilgu oma rahvale!” Kuuldused Jeesusest levisid üle kogu Juudamaa ja kõikjale ümbruskonda" (Luuka 7:11-17).

Jeesus Kristus ülestõusnud üles Jairuse tütre: "Kui Jeesus alles rääkis, tuli sinna keegi sünagoogi ülema majast ja ütles: „Su tütar on surnud, ära õpetajat enam tülita.”  Seda kuuldes ütles Jeesus talle: „Ära karda, usu ainult ja ta pääseb.” Kui Jeesus maja juurde jõudis, ei lubanud ta koos endaga sisse tulla kellelgi peale Peetruse, Johannese ja Jaakobuse ning tüdruku isa ja ema. Kõik nutsid ja lõid endale kurbusest vastu rinda. Jeesus ütles: „Ärge nutke, sest tüdruk pole surnud, vaid magab.” Seepeale hakkasid nad põlglikult naerma, sest nad teadsid, et tüdruk on surnud. Aga Jeesus võttis tüdrukul käest kinni ja ütles: „Laps, tõuse üles!” Tüdruku eluvaim tuli temasse tagasi ja ta tõusis otsekohe üles+ ning Jeesus palus talle midagi süüa anda. Tema vanemad olid rabatud, aga Jeesus ütles, et nad juhtunust kellelegi ei räägiks" (Luuka 8:49-56).

Jeesus Kristus ülestõusnud oma sõbra Laatsaruse üle, kes suri neli päeva tagasi: "Jeesus polnud veel külasse jõudnud, vaid oli alles seal, kus Marta oli temaga kohtunud.  Kui juudid, kes olid Maarjat majas lohutamas, nägid teda kiiruga tõusvat ja väljuvat, järgnesid nad talle, arvates, et ta läheb haua juurde+ nutma. Kui Maarja jõudis sinna, kus Jeesus oli, ja teda nägi, langes ta tema jalge ette ja ütles: „Isand, kui sa oleksid siin olnud, poleks mu vend surnud.” Kui Jeesus nägi Maarjat ja temaga kaasa tulnud juute nutmas, puudutas see teda hingepõhjani ja teda valdas suur kurbus. Ta küsis: „Kuhu te ta panite?” Nad vastasid talle: „Isand, tule ja vaata.” Jeesuse silmist voolasid pisarad. Seda nähes ütlesid juudid: „Vaadake, kui kiindunud ta temasse oli!” Mõned neist aga ütlesid: „Kas tema, kes avas pimeda silmad, ei oleks võinud teha nii, et see inimene poleks surnud?” Siis Jeesus, olles hingepõhjani kurb, läks haua juurde. Selleks oli koobas, mille suu ette oli pandud kivi. Jeesus ütles: „Veeretage kivi ära!” Surnu õde Marta ütles talle: „Isand, ta lehkab juba, sest on neljas päev.” Jeesus ütles talle: „Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala au?” Niisiis veeretasid nad kivi ära. Jeesus tõstis silmad taeva poole ja ütles: „Isa, ma tänan sind, et sa oled mind kuulda võtnud. Ma küll tean, et sa võtad mind alati kuulda, kuid ma ütlesin seda siinse rahvahulga pärast, et see usuks, et sina oled mu läkitanud.”  Seda öelnud, hõikas ta valju häälega: „Laatsarus, tule välja!” Ja mees, kes oli olnud surnud, tuli välja, käed ja jalad mähises ning nägu riidega kinni mähitud. Jeesus ütles neile: „Päästke ta lahti ja laske tal minna"” (Johannese 11:30–44).

Viimane imeline virsik (vahetult pärast Kristuse ülestõusmist): „Hommiku hakul seisis Jeesus rannal, ent jüngrid ei saanud aru, et see on Jeesus.  Jeesus küsis neilt: „Armsad lapsed, kas teil on midagi süüa?” Nad vastasid: „Ei ole!”  Ta ütles neile: „Heitke võrk paremale poole paati ja te saate.” Nad heitsidki ja ei suutnud seda enam paati tõmmata, sest kalu oli nii palju.  Siis ütles jünger, keda Jeesus armastas, Peetrusele: „See on Isand!” Kui Siimon Peetrus kuulis, et see on Isand, tõmbas ta endale rõiva ümber, sest ta oli poolpaljas, ja hüppas merre.  Teised jüngrid aga tulid paadiga, vedades järel võrku kaladega. Nad polnud kaldast kuigi kaugel, ainult umbes 200 küünra kaugusel" (Johannese 21:4-8).

Jeesus Kristus tegi palju muid imesid. Need võimaldavad meil tugevdada oma usku, julgustavad meid ja saavad ülevaate paljudest õnnistustest, mis paradiisis aset leiavad. Apostel Johannese kirjutatud sõnad võtavad väga hästi kokku imelise hulga imesid, mida Jeesus Kristus tegi, et tagada paradiisis toimuvat: "On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui see kõik üksikasjalikult kirja pandaks, siis, ma arvan, ei suudaks ka kogu maailm mahutada rullraamatuid, mis kirjutataks" (Johannese 21:25).

Piibli õpetus

SOLA SCRIPTURA

 • Jumalal on nimi: Jehoova: "Mina olen Jehoova. See on mu nimi.Ma ei anna oma au kellelegi teisele ega mulle kuuluvat kiitust nikerdatud kujudele".  Me peame kummardama ainult Jehoova: "Sina, Jehoova, meie Jumal, oled väärt võtma vastu ülistust, austust ja jõudu, sest sina oled loonud kõik, sinu tahtel on kõik olemasollu tulnud ja loodud". Me peame Teda armastama kogu meie elu jõuga: "Ta vastas: "Armasta Jehoovat, oma Jumalat, kogu südamest ja hingest ja kogu oma mõistusega”". See on suurim ja esimene käsk" (Jesaja 42: 8, Ilmutuse 4:11, Matteuse 22:37) (The Revealed Name) (Worship Jehovah; In Congregation). Jumal ei ole Kolmainsus. Kolmainsus ei ole Piibli õpetus.
 • Jeesus Kristus on ainus Jumala Poeg selles mõttes, et Ta on ainuke Jumala Poeg, mille on loonud otse Jumal: "küsis ta oma jüngritelt: "Mida inimesed ütlevad, kes on Inimesepoeg?”  Nad vastasid: "Ühed ütlevad, et Ristija Johannes, teised, et Eelija, ja mõned jälle, et Jeremija või keegi prohvetitest.”  Ta küsis neilt: "Aga teie, kelleks teie mind peate?” Siimon Peetrus vastas: "Sina oled messias, elava Jumala poeg.” Jeesus kostis talle: "Õnnelik oled sina, Joona poeg Siimon, sest seda pole sulle avaldanud mitte mõni inimene, vaid minu isa taevas" (Matteuse 16:13-17, Johannese 1:1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Jeesus Kristus ei ole Kõigeväeline Jumal ja ta ei kuulu kolmainsus.
 • Püha vaim on Jumala aktiivne jõud. Ta ei ole inimene: "Nad nägid otsekui tulekeeli, mis jagunesid laiali, ja igaühe peale laskus üks tulekeel" (Apostlite teod 2: 3). Püha Vaim ei ole Kolmainsuse osa.
 • Piibel on Jumala Sõna: "Kogu pühakiri on Jumalalt ning on kasulik õpetamiseks, noomimiseks, asjade kordaseadmiseks, suunamiseks õiguses,  et Jumala teenija oleks igati pädev ja valmis igaks heaks tööks" (2 Timoteosele 3:16,17). Me peame seda lugema, uurima seda ja rakendama seda oma elus: "vaid kes tunneb rõõmu Jehoova seadusest ja loeb ta seadust mõttega päeval ja ööl. Ta on kui veeojade äärde istutatud puu,mis annab vilja omal ajalja mille lehed ei närbu,ning kõik, mis ta teeb, läheb korda" (Psalmid 1:1-3) (Read The Bible Daily).
 • Ainult usk Kristuse ohvritesse võimaldab pattude andeksandmist, hiljem paranemist ja surnute ülestõusmist: "Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu. (...) Kes Pojasse usub, saab igavese elu, aga kes Pojale ei kuuletu, ei saa elu, vaid Jumala viha jääb tema peale" (Johannese 3:16,36; Matteuse 20:28) (Kristuse surma mälu tähistamine; The Release).
 • Jumala Kuningriik on taevane valitsus, mis asutati taevas 1914. aastal, kellest koosneb kuningas Jeesus Kristus, 144 000 kuningat ja preestrit, kes moodustavad Kristuse pruudi "Uus Jeruusalemm". See taevane Jumala valitsus lõpetab praeguse inimese valitseva seisundi suure viletsuse ajal ja ta valitseb maa: "Nende kuningate päevil rajab taeva Jumal kuningriigi, mida ei hävitata iialgi. Seda kuningriiki ei anta ühelegi teisele rahvale. See purustab ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ise püsib igavesti" (Ilmutuse 12: 7-12, 21: 1-4, Matteuse 6: 9,10, Taaniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Surm on elu vastupidine. Hing sureb ja vaim (elujõud) kaob: "Ärge lootke valitsejatele,inimlastele, kes ei suuda päästa. Tema vaim väljub, ta pöördub tagasi mulda. Samal päeval kaovad tema mõtted" (Laulud 146:3,4, Koguja 3:19,20, 9:5,10).
 • Ülestõusmine, õige ja ebaõiglane: "Ärge imestage selle üle. Tuleb aeg, kui kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ja tulevad välja: need, kes teevad head, saavad elu, aga kes teevad halba, mõistetakse hukka" (Johannese 5: 28,29, Apostlite teod 24:15). Ebaõiglast otsustatakse nende käitumise alusel 1000-aastase valitsemise ajal (mitte mineviku käitumise alusel), mis algab pärast suurt viletsust: "Ma nägin suurt valget trooni ja Jumalat, kes sellel istub. Tema eest põgenesid maa ja taevas ning neid ei olnud enam.  Ma nägin ka surnuid, suuri ja väikseid, seismas trooni ees, ning rullraamatud avati. Ja avati veel üks rullraamat, see on eluraamat. Surnute üle mõisteti kohut nende tegude järgi, selle alusel, mis rullraamatutesse oli kirjutatud. Meri andis tagasi surnud, kes temas olid, ning surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi" (Ilmutus 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Ainult 144 000 inimest lähevad taevasse  koos Jeesusesse Kristusesse. Ilmutuse 7: 9-17 mainitud suur rahvahulk on neid, kes elavad suure viletsuse all ja elavad igavesti Maa paradiisis: "Ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud — 144 000 pitseriga märgitut igast Iisraeli poegade suguharust. (...) Pärast seda ma vaatasin ja nägin suurt rahvahulka, keda ükski ei suutnud ära lugeda, inimesi kõigist rahvastest, suguharudest, hõimudest ja keeltest. Nad seisid trooni ees ja Talle ees, valged rüüd seljas ja palmioksad käes. (...) Sedamaid ma vastasin talle: "Mu isand, sina tead seda.” Ta ütles mulle: "Need on need, kes tulevad suurest viletsusest. Nad on oma rüüd pesnud ja teinud need valgeks Talle veres" (Ilmutus 7: 3-8; 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Me elame viimastel päevadel, mis lõpevad suure viletsusega (Matteuse 24, 25, Mark 13, Lk 21, Ilmutuse 19: 11-21). Kristuse kohalolu (Parousia) on hakanud nähtamatult alates 1914. aastast ja lõpeb tuhande aasta lõpus: "Kui ta Õlimäel istus, tulid jüngrid tema juurde ja küsisid temalt omavahel olles: "Ütle meile, millal see kõik sünnib ning mis on sinu kohaloleku ja selle ajastu viimsete päevade tundemärk"" (Matteuse 24: 3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Maa paradiis:  "Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist ja enam ei ole surma ega leinamist, hädakisa ega valu. Kõik endine on möödunud" (Jesaja 11,35,65, Ilmutus 21:1-5) (The Release).
 • Jumal lubatud kurja. See andis vastuse kuradi väljakutsele Jehoova suveräänsuse legitiimsusele (Genesis 3: 1-6) (Satan Hurled). Ja ka anda vastus kurat süüdistusele inimese olendite aususe kohta (Iob 1: 7-12; 2: 1-6). See ei ole Jumal, kes tekitab kannatusi (1:13). Kannatused on tingitud neljast põhitegurist: kurat võib põhjustada kannatusi (kuid mitte alati) (Iob 1: 7-12; 2: 1-6). Kannatamine on meie Aadama langemise patused, mis toovad meid vanaks, haiguseks ja surmaks (Roomlastele 5:12, 6:23). Kannatamine võib olla halbade inimeste otsuste tulemus (meie või teiste inimeste poolt) (5.Moosese 32: 5, Roomlastele 7:19). Kannatamine võib tuleneda "ettenägematutest aegadest ja sündmustest" (Ecclesiastes 9:11). Saatus ei ole piibellik õpetus, me ei ole "ette nähtud" tegema head või halba, kuid vaba tahte alusel valime me teha "head" või "kurja" (5.Moosese 30: 15).
 • Me peame teenima Jumala kuningriigi huve. Toimige vastavalt sellele, mis on kirjutatud Piiblis: "Seepärast minge ja õpetage inimesi kõigi rahvaste hulgast, et nad saaksid mu jüngriteks. Ristige neid Isa, Poja ja püha vaimu nimesse  ning õpetage neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ma olen iga päev teie juures kuni selle ajastu viimsete päevade lõpuni" (Matteuse 28:19,20) (The Baptism). Seda kindlat hoiakut Jumala kuningriigi kasuks tõestavad avalikult, kuulutades regulaarselt Hea Uudiseid (Matteuse 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Piiblilised keelud

 • Vihkamine on keelatud: "Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrtsukas ja te teate, et ükski mõrtsukas ei saa igavest elu" (1 Johannese 3:15). Mõrv on keelatud, mõrvarad isiklikel põhjustel, usulise patriotismi mõrvad või riigi patriotism: "Siis ütles Jeesus talle: "Jeesus ütles talle: "Pane mõõk tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi ka hukkuvad"" (Matteuse 26:52) (The End of Patriotism).
 • Vargus on keelatud: "Kes seni on varastanud, ärgu varastagu enam, vaid pigem töötagu kõvasti ja tehku oma kätega ausat tööd, et tal oleks, mida anda puuduses olijale" (Ephesians 4:28).
 • Valetamine on keelatud: "Ärge valetage üksteisele. Võtke seljast vana isiksus koos selle teguviisidega" (Koloslastele 3:9).
 • Muud Piibli keelud: "Püha vaim ja meie oleme otsustanud, et teie peale ei tohi panna muud koormat kui vaid selle, mis on hädavajalik:  teil tuleb hoiduda ebajumalatele ohverdatust, verest, lämbunust ja hoorusest. Kui te hoolsasti kõigest sellest hoidute, läheb teil hästi. Olge terved!" (Apostlite teod 15:18,19,28,29).
 • Asjad, mida ebajumalad on rikkunud: need on "asjad", mis on seotud religioossete tavadega, mis on vastuolus Piibli, paganlike pühade tähistamisega. See võib olla usutalitus enne tapmist või liha tarbimist: "Sööge kõike, mida lihaturul müüakse, küsimusi esitamata ja puhta südametunnistusega, sest "Jehoovale kuulub maa ja kõik, mis sel on”. Kui uskmatu kutsub teid ja te soovite minna, siis sööge kõike, mida teie ette pannakse, küsimusi esitamata ja puhta südametunnistusega. Aga kui keegi ütleb teile: "See on ohvriliha”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes seda ütles, ja südametunnistuse pärast. Ma ei pea silmas mitte sinu, vaid teise inimese südametunnistust. Ma ju ei taha, et teise inimese südametunnistus minu vabaduse hukka mõistaks. Kui ma söön ja tänan selle eest Jumalat, miks peaks keegi rääkima minust põlastavalt toidu pärast, mille eest ma tänan?" (1. Korintlastele 10:25-30).
 • "Ärge siduge end uskmatutega. Sest mida ühist on õigusel seadusetusega? Või mida ühist on valgusel pimedusega? Mis kooskõla saab olla Kristuse ja Beliari* vahel? Või mida ühist on usklikul uskmatuga? Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nagu Jumal on öelnud: "Ma elan nende keskel ja käin koos nendega ning olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas.” "Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Jehoova, ning ärge enam puudutage rüvedat”, "ja ma võtan teid vastu”. "Siis ma olen teile isaks ning teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb Jehoova, Kõikvõimas" (2. Korintlastele 6:14-18).
 • Ära treeni ebajumalateenistust. On vaja hävitada kõik ebajumalaid esemeid või pilte, ristid, kujud religioossetel eesmärkidel (Matteuse 7: 13-23). Ära treeni okultismi: Loitsus, maagia, astroloogia... Me peame hävitama kõik okultismi seotud objektid (Apostlite teod 19:19,20).
 • Ärge vaadake filme või pornograafilisi või vägivaldseid ja alandav. Hoiduda hasartmängudest, narkootikumide tarvitamisest, nagu marihuaan, betel, tubakas, liigne alkohol, orgioonid: "Seetõttu ma anun teid, vennad, Jumala halastuse pärast, andke oma keha elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks ning teenige Jumalat oma mõtlemisvõimet kasutades" (Roomlastele 12:1).
 • Seksuaalne amoraalsus : sugu ilma abieluseta (mees / naine), mehe ja naise homoseksuaalsus ja vääritu seksuaalpaigutus: "Kas te siis ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala kuningriiki? Ärge petke end. Hoorajad, ebajumalakummardajad, abielurikkujad, mehed, kes lubavad end homoseksuaalidel ära kasutada, homoseksuaalid, vargad, ahnitsejad, joodikud, teiste halvustajad ja väljapressijad ei päri Jumala kuningriiki" (1. Korintlastele 6:9,10). "Kõik hoidku abielu au sees ja abieluvoodi olgu rüvetamata, sest Jumal mõistab kohut hoorajate ja abielurikkujate üle" (Heebrealastele 13:4).
 • Piibel mõistab hukka polügaamia, selle olukorra kõik, kes soovivad teha Jumala tahet, peavad oma olukorda seadma, jjääge esimese naise juurde (1 Timoteosele 3: 2 "abikaasa üks naine "). Piibel keelab masturbatsiooni: "Surmake siis endas kõik see, mis on omane teie maisele loomusele: hoorus, kõlvatus, iharus ja hukutavad soovid, samuti ahnus, mis on ebajumalakummardamine" (Koloslastele3:5).
 • Keegi ei tohi verd süüa isegi terapeutilistes tingimustes (vereülekanne): "Aga te ei tohi süüa liha koos verega, see tähendab eluga" (1. Moosese 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Selles uuringus ei kirjutata kõik Piibli keelud. Kristlane, kes on saavutanud küpsuse ja hea Piibliõpetuse tundmise, teab erinevust "hea" ja "kurja" vahel, isegi kui see pole otseselt Piiblis kirjutatud: "Aga küpsete inimeste jaoks on tahke toit, nende jaoks, kes on oma eristusvõimet harjutamise teel treeninud vahet tegema õige ja vale vahel" (Heebrealastele 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).