Biblia Online

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

Odkazy (v modrej farbe) v jazyku podľa vášho výberu vás nasmerujú na iný článok napísaný v rovnakom jazyku. Modré odkazy napísané v angličtine vám nasmerujú na článok v angličtine. V tomto prípade si môžete vybrať aj z troch ďalších jazykov: španielčiny, portugalčiny a francúzštiny.

(Článok „Základné učenie Biblie“ je za článkom „Večný život“)

 Večný život

Radosť prostredníctvom nádeje je energiou našej vytrvalosti

„Ale keď sa to začne diať, vzpriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vyslobodenie“

(Lukáš 21:28)

Po opise dramatických udalostí, ktoré mali predchádzať koncu tohto systému vecí, v čase, ktorý by mal byť najstrašnejší a v ktorom práve žijeme, Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom, aby „zdvihli hlavy“, pretože naplnenie našej nádeje bude veľmi blízko.

Ako si udržať radosť pri osobných problémoch? Apoštol Pavol napísal, že sa musíme riadiť vzorom Ježiša Krista: „Keďže nás teda obklopuje taký veľký oblak svedkov, odhoďme aj my všetku príťaž a hriech, do ktorého sa ľahko zapletáme, a vytrvalo bežme preteky, na ktoré sme nastúpili.  Upierajme pritom zrak na Ježiša, Hlavného Sprostredkovateľa a Zdokonaľovateľa našej viery. Pre radosť, ktorá mu bola predložená, zniesol smrť na mučeníckom kole, pohrdol hanbou a posadil sa po pravici Božieho trónu.  Dôkladne uvažujte o príklade toho, ktorý zniesol toľko nepriateľských slov od hriešnikov, ktorí tým škodili sami sebe. Tak sa neunavíte a nevzdáte“ (Hebrejom 12:1-3).

Ježiš Kristus čerpal energiu svojej vytrvalosti tvárou v tvár skúškam radosťou z nádeje, ktorá bola pred neho položená. Je dôležité čerpať energiu na pohon našej vytrvalosti prostredníctvom „radosti“ z nádeje na večný život, ktorá je pred nami. Pokiaľ ide o naše problémy, Ježiš Kristus povedal, že ich musíme riešiť zo dňa na deň: „Preto vám hovorím: Nerobte si prílišné starosti o svoj život, teda o to, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, teda o to, čo si oblečiete. Či neznamená život viac ako jedlo a telo viac ako odev?  Pozorne sledujte vtáky na nebi: nesejú, nežnú ani nezhromažďujú do sýpok, ale váš nebeský Otec ich živí. Či nie ste cennejší ako ony?  Kto z vás si môže predĺžiť život čo len o malú chvíľu tým, že je úzkostlivý?  A prečo si robíte starosti o to, čo si oblečiete? Poučte sa z toho, ako rastú poľné ľalie: nenamáhajú sa ani nepradú,  ale hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jedna z nich.  Keď Boh takto oblieka lúčne kvety, ktoré sú dnes tu a zajtra ich hodia do pece, nebude tým skôr obliekať vás, vy maloverní?  Teda nikdy nebuďte úzkostliví a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?‘ alebo ‚Čo budeme piť?‘ alebo ‚Čo si oblečieme?‘  Lebo za tým všetkým sa naháňajú národy. Váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete“ (Matúš 6:25-32). Princíp je jednoduchý, musíme použiť súčasnosť na vyriešenie našich problémov, ktoré vzniknú, vložením dôvery v Boha, ktorá nám pomôže nájsť riešenie: „Preto dávajte na prvé miesto Kráľovstvo a to, čo Boh považuje za správne, a on vám dá všetko ostatné.  Teda netrápte sa nad zajtrajším dňom, lebo zajtrajšok bude mať svoje vlastné starosti. Každý deň má dosť svojich problémov“ (Matúš 6:33,34). Uplatnenie tohto princípu nám pomôže lepšie zvládať mentálnu alebo emocionálnu energiu pri riešení našich každodenných problémov. Ježiš Kristus neodporúča prílišnú predvídavosť, ktoré by mohli zaplniť našu myseľ a odobrať všetku duchovnú energiu (Marekom 4:18,19).

Aby sme sa vrátili k povzbudeniu napísanému v Hebrejom 12:1–3, musíme využiť svoju mentálnu kapacitu na to, aby sme sa prostredníctvom radosti v nádeji, ktorá je súčasťou ovocia svätého ducha, premietli do budúcnosti: Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, viera,  miernosť a sebaovládanie. Proti takým veciam nie je žiadny zákon" (Galaťanom 5:22,23). V Biblii sa píše, že Jehova je šťastný Boh a že kresťan hlása „dobrú správu o šťastnom Bohu“ (1. Timotejovi 1:11). Aj keď tento systém vecí ešte nikdy nebol tak veľmi v duchovnej tme, musíme byť ohniskom svetla vďaka dobrej správe, ktorú zdieľame, ale aj radosti z našej nádeje, ktorú chceme vyžarovať na ostatných: Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá prehliadnuť.  A keď ľudia rozsvietia lampu, nepostavia ju pod kôš, ale na stojan, aby svietila všetkým v dome.  Tak nech svieti vaše svetlo, aby ľudia videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach" (Matúš 5:14–16). Nasledujúce video a článok, založený na nádeji na večný život, boli vyvinuté s týmto cieľom radosti v nádeji: „Tešte sa a veľmi sa radujte, pretože máte v nebesiach veľkú odmenu. Lebo tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami“ (Matúš 5:12). Urobme radosť z Jehovu našou pevnosťou: „Nebuďte smutní, lebo radosť, ktorú dáva Jehova, je vašou pevnosťou“ (Nehemiáš 8:10).

Večný život v pozemskom raji

Večný život v pozemskom raji (video na Twitteri)

Oslobodenie ľudstva Kristovou obetou

"Ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých" (Matúša 20:28)

Požehnanie Kristovej obete prostredníctvom omladenia

"Jeho telo nech je zdravšie ako za mlada, nech má znova toľko sily ako v mladosti" (Jób 33:25)

Požehnanie Kristovej obete skrze uzdravenie

"Nikto z obyvateľov nepovie: „Som chorý.“ Ľudu, ktorý žije v krajine, bude odpustené previnenie" (Izaiáš 33:24)

Požehnania Kristovej obety, ktorá nás vyslobodzuje od smrti

Zemským vzkriesením

"Dôverujem Bohu tak ako títo muži, že budú vzkriesení spravodliví aj nespravodliví" (Skutky 24:15)

"A ty sa budeš radovať" (5. Mojžišova 16:15)

Večný život oslobodením ľudstva od otroctva hriechu

„Veď tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nezahynul, ale mal večný život. (…) Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život. Kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale Boží hnev zostáva na ňom“

(Ján 3:16,36)

Modré vety (medzi dvoma odsekmi) vám poskytujú ďalšie a podrobné biblické vysvetlenia. Stačí kliknúť na modrý hypertextový odkaz. Biblické články sa píšu hlavne v štyroch jazykoch: angličtina, španielčina, portugalčina a francúzština

Ježiš Kristus, keď bol na zemi, často učil nádej večného života. Učil však, že večný život sa získa iba vierou v Kristovu obetu (Ján 3: 16,36). Výkupné hodnota Kristovej obete umožní uzdravenie a omladenie a zmŕtvychvstanie.

Oslobodenie vykúpením Kristovej obete

„Ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“

(Matúš 20:28)

„Keď sa Jób pomodlil za svojich priateľov, Jehova ho vyslobodil z trápenia a vrátil mu majetok. Jehova mu dal dvojnásobok toho, čo mal predtým“ (Jób 42:10). Bude to rovnaké pre všetkých členov Veľkého davu, ktorí prežili Veľké utrpenie. Jehova Boh ich prostredníctvom kráľa Ježiša Krista požehná, ako pripomenul učeník Jakub: „Považujeme za šťastných tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a viete, čo preňho Jehova nakoniec urobil. Videli ste, že Jehova je veľmi súcitný a milosrdný“ (Jakub 5:11).

(Kristova obeť umožňuje odpustenie a výkupné, ktorá umožňuje výmenu tiel zmŕtvychvstaním, regeneráciou uzdravením a omladením

(Veľký dav všetkých národov prežije veľké utrpenie (Zjavenie 7:9-17)Kristova obeť umožňuje odpustenie a výkupnú hodnotu, ktorá umožňuje výmenu tiel zmŕtvychvstaním, regeneráciou uzdravením a omladením.

Kristova obeť odstráni chorobu

„Nikto z obyvateľov nepovie: „Som chorý.“ Ľudu, ktorý žije v krajine, bude odpustené previnenie“ (Izaiáš 33:24).

„V tom čase sa otvoria oči slepýcha uši hluchých budú počuť. V tom čase bude chromý skákať ako jeleň a jazyk nemého skríkne od radosti. V pustatine vytrysknú vody a na púšti potoky“ (Izaiáš 35: 5,6).

Kristova obeta umožní omladenie

„Jeho telo nech je zdravšie ako za mlada, nech má znova toľko sily ako v mladosti“ (Jób 33:25).

Kristova obeť umožní vzkriesenie mŕtvych

„A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, niektorí k večnému životu a niektorí k hanbe a večnému opovrhnutiu“ (Daniel 12:2).

„Dôverujem Bohu tak ako títo muži, že budú vzkriesení spravodliví aj nespravodliví“ (Skutky 24:15).

„Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas a vyjdú: tí, ktorí konali dobro, budú vzkriesení pre život a tí, ktorí konali zlo, budú vzkriesení na súd“ (Ján 5:28,29).

„ A videl som veľký biely trón a toho, ktorý na ňom sedel. Nebo a zem pred ním utiekli a nenašlo sa pre ne miesto. Videl som, ako pred trónom stoja mŕtvi, veľkí i malí, a boli otvorené zvitky. Potom bol otvorený ďalší zvitok, zvitok života. Mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch. More vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, aj smrť a hrob vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov“ (Zjavenie 20:11-13).

Vzkriesení nespravodliví ľudia budú v budúcom pozemskom raji súdení na základe svojich dobrých alebo zlých konaní (Správa pozemského vzkriesenia; nebeské vzkriesenie; pozemské vzkriesenie).

Veľký dav všetkých národov, kmeňov a jazykov prežije veľké súženie

„Potom som uvidel veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, rás a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha. V rukách mali palmové vetvy a volali silným hlasom: „Za záchranu vďačíme svojmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.“

A všetci anjeli, ktorí stáli okolo trónu, starších a štyroch živých bytostí, padli pred trónom na kolená, uctievali Boha a hovorili: „Amen! Požehnanie, sláva, múdrosť, vďakyvzdanie, česť, moc a sila patrí nášmu Bohu po celú večnosť. Amen.“

Potom sa ma jeden zo starších opýtal: „Kto sú tí oblečení do bieleho rúcha+ a odkiaľ prišli?“ Odpovedal som: „Môj pane, ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia, vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom a nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, ktorý sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan.  Nebudú už hladní ani smädní a slnko ani horúčava ich nespáli, lebo Baránok, ktorý stojí pri tróne, ich bude pásť a povedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie každú slzu z očí“ (Zjavenie 7:9-17) (Veľký dav všetkých národov, kmeňov a jazykov prežije veľké súženie).

Božie kráľovstvo bude vládnuť zemi

„Videl som nové nebo a novú zem, lebo predošlé nebo a predošlá zem sa pominuli a nebolo už ani more.  Videl som aj sväté mesto, Nový Jeruzalem, ako zostupuje od Boha z neba, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. A počul som silný hlas z trónu: „Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. Sám Boh bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a smrť už nebude a nebude už ani smútok, ani plač, ani bolesť. Predošlé veci sa pominuli“ (Zjavenie 21:1-4) (Zemská správa Božieho kráľovstva; knieža; kňazi; Levitovia).

„Radujte sa a tešte sa z Jehovu, spravodliví, plesajte všetci, ktorí máte úprimné srdce“ (Kniha žalmov 32:11)

Spravodliví budú žiť naveky a bezbožní zahynú

„Šťastní sú mierni, lebo zdedia zem“ (Matúš 5:5).

„Ešte chvíľku a zlých už nebude, pozrieš sa na miesto, kde boli, a oni budú preč. Ale mierni* budú vlastniť zem a budú sa tešiť z dokonalého pokoja. Zlý plánuje úklady proti spravodlivému, keď ho vidí, od zlosti škrípe zubami. Jehova sa mu však smeje, lebo vie, že príde jeho deň. Zlí tasia meč a napínajú luk, aby porazili utláčaných a chudobných, aby pobili tých, čo kráčajú správnou cestou. Ich vlastný meč im prebodne srdce a ich luky budú polámané. (...)  Lebo zlí budú zbavení sily, ale spravodlivých bude Jehova podopierať. (...) Zlí však zahynú, Jehovovi nepriatelia sa pominú ako bujné pastviny, rozplynú sa ako dym. (...) Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej žiť navždy. (...) Dúfaj v Jehovu a drž sa jeho cesty. On ťa vyvýši a budeš vlastniť zem, uvidíš, ako budú zničení zlí. (...) Všímaj si bezúhonného, upieraj zrak na čestného, lebo takého človeka čaká pokojná budúcnosť. Ale hriešnici budú vyhladení, zlí nemajú budúcnosť. Záchrana spravodlivých prichádza od Jehovu, on je ich pevnosťou v čase tiesne.Jehova im pomôže a vyslobodí ich.Vyslobodí ich z moci zlých a zachráni ich, lebo uňho hľadali útočisko“ (Kniha žalmov 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

„Preto sa uberaj cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých. Lebo na zemi budú bývať len čestní a zostanú na nej iba bezúhonní. Zlí budú zo zeme odstránení a zradcovia z nej budú vykorenení. (...) Na hlavu spravodlivého príde požehnanie, ale zlí svojimi ústami zastierajú násilné úmysly. Na spravodlivého človeka sa bude spomínať v dobrom, ale meno zlých zhnije.“ (Príslovia 2:20–22; 10:6,7).

Vojny sa zastavia, v srdciach a na celej zemi bude mier

„Počuli ste, že bolo povedané: ‚Budeš milovať svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Tak dokážete, že ste synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo on necháva slnko vychádzať nad zlými i nad dobrými a dáva dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Veď ak milujete len tých, ktorí milujú vás, zaslúžite si nejakú odmenu? Nerobia to isté aj vyberači daní? A čo mimoriadne robíte, ak zdravíte iba svojich bratov? Nerobia to isté aj ľudia z národov? Teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Matúš 5:43-48).

„Ak odpustíte ľuďom ich previnenia, aj váš nebeský Otec odpustí vám.  Ale ak ľuďom neodpustíte ich previnenia, ani váš Otec neodpustí vám“ (Matúš 6:14,15).

„No Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč späť na miesto. Všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú"“ (Matúš 26:52).

„Poďte a pozrite sa na Jehovove skutky, na to, aké úžasné veci koná na zemi. Na celej zemi ukončuje vojny. Láme luky a seká kopije, bojové vozy páli v ohni“ (Kniha žalmov 46:8,9).

„Bude súdiť národy a urovná spory mnohých národov. Prekujú svoje meče na pluhy a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne meč proti národu a nebudú sa už viac učiť bojovať“ (Izaiáš 2:4).

„V konečnej časti dní bude vrch, na ktorom stojí Jehovov dom, pevne stáť nad vrcholkami vrchov. Bude vyvýšený nad pahorky a budú k nemu prúdiť národy. Mnohé národy pôjdu a povedia: „Poďte, vystúpme na Jehovov vrch, k domu Jakobovho Boha. On nás bude učiť o svojich cestách a budeme chodiť po jeho chodníkoch.“ Veď zo Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzalema. Bude súdiť mnohé národy a urovná spory ďalekých, mocných národov. Prekujú svoje meče na pluhy a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne meč proti národu a nebudú sa už viac učiť bojovať. Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikto ich nevyľaká, lebo to povedal Jehova vojsk“ (Micheáš 4:1–4).

Po celej Zemi bude veľa jedla

„Na zemi bude hojnosť obilia, na vrcholkoch vrchov ho bude nadbytok. Kráľove polia zarodia ako v Libanone a v mestách bude ľudí ako kvetov na lúke“ (Kniha žalmov 72:16).

„A Boh zošle dážď na semeno, ktoré zaseješ, a zem vydá dostatok výživného chleba. V ten deň sa tvoj dobytok bude pásť na rozsiahlych pasienkoch“ (Izaiáš 30:23).

Zázraky Ježiša Krista na posilnenie viery v nádeji na večný život

„Ježiš urobil ešte veľa iných vecí. Keby sa mali všetky dopodrobna zapísať, myslím si, že by na celom svete nebolo dosť miesta na zvitky, ktoré by boli napísané“ (Ján 21:25)

Ježiš Kristus a prvý zázrak napísaný v Jánovom evanjeliu, premieňa vodu na víno: „Na tretí deň bola v galilejskej Káne svadobná hostina a bola tam aj Ježišova matka. Na hostinu boli pozvaní aj Ježiš a jeho učeníci. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“  Ale Ježiš jej povedal: „To predsa nie je naša starosť. Moja chvíľa ešte neprišla.“  Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte, čo vám povie.“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ako vyžadovali očisťovacie predpisy Židov. Do každej sa zmestili dve alebo tri miery.  Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou.“ A naplnili ich až po okraj.  Potom im povedal: „Naberte trochu a zaneste starejšiemu.“ A urobili to. Starejší ochutnal vodu premenenú na víno, a keďže nevedel, odkiaľ je (hoci to vedeli obsluhujúci, ktorí z nej naberali), zavolal ženícha  a povedal mu: „Ľudia obyčajne predložia najprv kvalitné víno, a keď už hostia niečo vypijú, podávajú to horšie. Ty si nechal kvalitné víno až na teraz.“  To, čo Ježiš urobil v galilejskej Káne, bol prvý z jeho zázrakov a tým zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili“ (Ján 2:1–11).

Ježiš Kristus uzdravuje syna kráľovho služobníka: „A opäť prišiel do galilejskej Kány, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník z Kafarnaumu, ktorý mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa za ním a prosil ho, aby prišiel uzdraviť jeho syna, ktorý bol na smrť chorý. Ježiš mu však povedal: „Keby ste nevideli znamenia a zázraky, nikdy by ste neuverili.“  Kráľovský úradník ho poprosil: „Pane, príď, kým mi dieťa nezomrie.“  Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije.“+ A on uveril tomu, čo Ježiš povedal, a odišiel. Kým bol ešte na ceste, vyšli mu naproti jeho otroci a povedali, že jeho syn žije.  Spýtal sa ich, odkedy je mu lepšie, a oni povedali: „Včera okolo jednej popoludní* mu ustúpila horúčka.“  Vtedy si otec uvedomil, že to bolo v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ A tak uveril on i celá jeho domácnosť.  To bol druhý zázrak, ktorý Ježiš urobil, keď prišiel z Judey do Galiley“ (Ján 4:46–54).

Ježiš Kristus uzdravuje v Kafarnaume muža posadnutého démonom: „Odišiel do galilejského mesta Kafarnaum a v sabaty tam vyučoval.  Ľudia žasli nad tým, ako vyučuje, lebo hovoril ako ten, kto má moc.  V synagóge bol človek posadnutý zlým duchom, démonom, a hlasno kričal:  „Čo od nás chceš, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“  Ale Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Démon hodil toho človeka medzi nich, vyšiel z neho a vôbec mu neublížil.  Všetkých to ohromilo a hovorili jeden druhému: „Pozrite, akú moc a silu majú jeho slová! Rozkazuje zlým duchom a oni vychádzajú!“  A správa o ňom sa šírila po celom kraji“ (Lukáš 4:31–37).

Ježiš Kristus vyháňa démonov v krajine Gadarenes (teraz Jordánsko, východná časť Jordánu, blízko jazera Tiberias): „Keď sa dostal na druhú stranu mora do kraja Gadarčanov, od hrobiek vyšli oproti nemu dvaja muži posadnutí démonmi. Boli takí zúriví, že sa nikto neodvážil chodiť tou cestou. Začali kričať: „Čo od nás chceš, Boží Syn? Prišiel si nás trápiť pred určeným časom?“  Neďaleko sa páslo veľké stádo svíň.  Démoni ho prosili: „Ak nás vyženieš, pošli nás do toho stáda svíň.“  „Choďte!“ povedal im. A tak vyšli z mužov a vošli do svíň. Nato sa celé stádo vrhlo z útesu do mora a utopilo sa.  Pastieri utiekli do mesta a porozprávali o mužoch posadnutých démonmi a o všetkom, čo sa stalo.  A celé mesto vyšlo naproti Ježišovi. Keď ho uvideli, veľmi ho prosili, aby odišiel z ich kraja“ (Matúš 8:28-34).

Ježiš Kristus uzdravuje svokru apoštola Petra: „Potom Ježiš prišiel do Petrovho domu a videl, že Petrova svokra leží a má horúčku.  Dotkol sa jej ruky a horúčka ustúpila. Hneď vstala a obsluhovala ho“ (Matúš 8:14,15).

Ježiš Kristus uzdravuje muža, ktorý má ochrnutú ruku: „V iný sabat vošiel do synagógy a vyučoval. Bol tam človek, ktorý mal ochrnutú pravú ruku.  Znalci Zákona a farizeji pozorne sledovali, či bude Ježiš uzdravovať v sabat, lebo chceli nájsť niečo, z čoho by ho mohli obviniť. Ale on vedel, ako uvažujú, a tak mužovi s ochrnutou rukou povedal: „Vstaň a postav sa do stredu.“ Muž vstal a postavil sa tam. Ježiš im povedal: „Spýtam sa vás: Čo je v sabat dovolené: urobiť niečo dobré alebo uškodiť, zachrániť niekomu život alebo niekoho zabiť?“  Pozrel sa na všetkých a povedal tomu človeku: „Vystri ruku.“ Urobil to a jeho ruka bola opäť zdravá.  Rozzúrili sa až do nepríčetnosti a dohadovali sa, čo s Ježišom urobia“ (Lukáš 6:6–11).

Ježiš Kristus uzdravuje muža trpiaceho edém (nadmerné hromadenie tekutín v tele): „Keď raz v sabat Ježiš vošiel do domu jedného z popredných farizejov, ktorý ho pozval k stolu, všetci prítomní ho pozorne sledovali.  A bol pred ním človek, ktorý mal vodnatieľku.  Ježiš sa spýtal farizejov a tých, čo boli zbehlí v Zákone: „Je dovolené v sabat uzdravovať alebo nie?“ Ale oni mlčali. Ježiš sa toho človeka dotkol, uzdravil ho a poslal ho preč. A povedal im: „Keby vám syn alebo býk spadol v sabatný deň do studne, kto z vás by ho hneď nevytiahol?“  A nevedeli mu na to odpovedať“ (Lukáš 14:1-6).

Ježiš Kristus uzdravuje slepého: „Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel slepý muž a žobral.  Počul, že okolo prechádza zástup, a pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide okolo!“ Nato zvolal: „Ježiš, Syn Dávidov, zľutuj sa nado mnou!“ Tí, čo boli vpredu, ho okríkli, aby bol ticho, ale on o to hlasnejšie volal: „Syn Dávidov, zľutuj sa nado mnou!“ Ježiš sa zastavil a prikázal, aby ho k nemu priviedli. Keď prišiel bližšie, Ježiš sa ho spýtal: „Čo mám pre teba urobiť?“ „Pane, nech zase vidím,“ odpovedal.Ježiš mu povedal: „Nech sa ti vráti zrak. Tvoja viera ťa uzdravila.“ Hneď začal vidieť, nasledoval ho a oslavoval Boha. A všetci, ktorí to videli, chválili Boha“ (Lukáš 18:35-43).

Ježiš Kristus uzdravuje dvoch nevidomých: „Keď odtiaľ Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepí a kričali: „Zľutuj sa nad nami, Syn Dávidov.“ Keď vošiel do domu, slepí vošli za ním. Ježiš sa ich spýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ „Áno, Pane,“ odpovedali. Vtedy sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery.“ A obom sa vrátil zrak. Potom im Ježiš prísne prikázal: „Nech sa to nikto nedozvie.“  Ale oni odišli a rozprávali o tom po celom kraji“ (Matúš 9:27–31).

Ježiš Kristus uzdravuje hluchonemého: „Keď sa Ježiš vracal z oblasti Týru, prešiel Sidónom ku Galilejskému moru cez oblasť Dekapolisu.  Tam mu priviedli hluchého, ktorý zle rozprával, a veľmi ho prosili, aby naňho položil ruku.  Vzal ho nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, napľul a dotkol sa jeho jazyka.  A s pohľadom do neba hlboko vzdychol a povedal mu: „Effata,“ čo znamená: „Otvor sa.“  V tej chvíli sa mu otvorili uši, reč sa mu napravila a začal správne hovoriť. Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nerozprávali, ale čím viac im to prikazoval, tým viac to rozhlasovali. Nesmierne žasli a hovorili: „Všetko, čo robí, je dobré. Dokonca aj hluchým vracia sluch a nemým reč.““ (Marek 7:31–37).

Ježiš Kristus uzdravuje malomocného: „Vtedy k nemu prišiel malomocný a na kolenách ho úpenlivo prosil: „Keby si chcel, môžeš ma uzdraviť.“  Ježišovi ho prišlo ľúto, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď uzdravený!“  A jeho malomocenstvo okamžite zmizlo a bol uzdravený“ (Marek 1:40-42).

Uzdravenie desiatich malomocných: „Cestou do Jeruzalema prechádzal pozdĺž hranice medzi Samáriou a Galileou. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných. Stáli neďaleko  a volali: „Ježiš, Učiteľ, zľutuj sa nad nami!“  Keď ich uvidel, povedal im: „Choďte sa ukázať kňazom.“ A ako šli, boli uzdravení.  Len čo jeden z nich uvidel, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha.  Padol Ježišovi k nohám a ďakoval mu. Bol to Samaritán.  Ježiš sa spýtal: „Neboli uzdravení* desiati? Kde je tých deväť ostatných?  Nenašiel sa nikto okrem tohto cudzinca, kto by sa vrátil a vzdal slávu Bohu?“  A povedal mu: „Vstaň a choď. Tvoja viera ťa uzdravila.““ (Lukáš 17:11-19).

Ježiš Kristus uzdravuje paralytiku: „Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. V Jeruzaleme je pri Ovčej bráne rybník, nazývaný hebrejsky Betzata, s piatimi stĺporadiami.  Ležalo tam množstvo chorých, slepých, chromých a ľudí s ochrnutými končatinami. Bol tam aj človek, ktorý bol chorý 38 rokov. Keď ho tam Ježiš videl ležať a uvedomil si, že je chorý už dlho, spýtal sa ho: „Chceš byť zdravý?“  Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám nikoho, kto by ma odniesol do vody, keď sa čerí, a kým prídem, vojde do nej niekto iný.“ Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“  Nato ten človek ihneď vyzdravel, vzal si lôžko a začal chodiť" (Ján 5:1-9).

Ježiš Kristus uzdravuje epileptika: „Keď prišli k zástupu ľudí, pristúpil k nemu jeden človek, kľakol si pred ním a prosil ho: „Pane, zľutuj sa nad mojím synom. Má epilepsiu a je na tom veľmi zle. Často padá do ohňa alebo do vody.  Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale nedokázali ho uzdraviť.“  Ježiš povedal: „Neveriaca a skazená generácia, ako dlho ešte budem musieť byť s vami? Ako dlho vás budem musieť znášať? Priveďte ho ku mne.“  Potom Ježiš démona pokarhal a ten z neho vyšiel. V tej chvíli sa chlapec uzdravil.  Keď boli učeníci s Ježišom sami, spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“  Odpovedal im: „Lebo máte málo viery. Uisťujem vás, že ak budete mať vieru veľkú ako horčičné zrnko, poviete tomuto vrchu: ‚Prenes sa odtiaľto tam,‘ a on sa prenesie. Nič pre vás nebude nemožné.““ (Matúš 17:14–20).

Ježiš Kristus robí zázrak bez toho, aby o tom vedel: „Cestou tam sa na Ježiša tlačil zástup. Bola tam žena, ktorá bola 12 rokov postihnutá krvácaním a nikto ju nedokázal vyliečiť.  Priblížila sa k nemu zozadu, dotkla sa obruby jeho plášťa a jej krvácanie sa hneď zastavilo. „Kto sa ma to dotkol?“ spýtal sa Ježiš. Keď to všetci popierali, Peter povedal: „Učiteľ, veď je tu množstvo ľudí a všetci sa na teba tlačia.“  Ale Ježiš zopakoval: „Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila.“  Keď žena videla, že neunikla pozornosti, celá rozochvená k nemu prišla, padla na kolená a pred všetkými povedala, prečo sa ho dotkla a ako hneď vyzdravela.  Ježiš jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji.““ (Lukáš 8:42–48).

Ježiš Kristus uzdravuje na diaľku: „Keď prestal hovoriť k ľudu, vošiel do Kafarnaumu. Jeden miestny dôstojník mal otroka, ktorého mal veľmi rád. Ten otrok bol vážne chorý a zomieral. Keď dôstojník počul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a jeho otroka uzdravil. Tí prišli za Ježišom a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si to preňho urobil, lebo miluje náš národ a postavil nám synagógu.“ Ježiš s nimi šiel, ale keď sa blížil k domu, dôstojník k nemu poslal priateľov s odkazom: „Pane, nenamáhaj sa, lebo si nezaslúžim, aby si vošiel pod moju strechu.  A necítil som sa hodný ani toho, aby som prišiel k tebe. Ale vydaj príkaz a môj sluha sa uzdraví. Veď i ja mám nadriadených a zároveň mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému: ‚Choď!‘, ide, a inému: ‚Poď!‘, príde, a keď poviem svojmu otrokovi: ‚Urob toto!‘, on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, ohromilo ho to. Obrátil sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, a povedal: „Verte mi, ani medzi Izraelitmi som nenašiel takú veľkú vieru.“  A keď sa poslovia vrátili do domu, zistili, že otrok je zdravý“ (Lukáš 7:1-10).

Ježiš Kristus uzdravuje ženu s postihnutím: „Raz v sabat Ježiš vyučoval v jednej synagóge.  Bola tam aj žena, ktorá bola už 18 rokov posadnutá démonom, ktorý ju držal úplne zohnutú, takže sa nedokázala ani trochu narovnať.  Keď ju Ježiš uvidel, zavolal ju a povedal: „Buď oslobodená od svojej choroby.“  Položil na ňu ruky a ona sa okamžite narovnala a začala oslavovať Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš ju uzdravil v sabat, a povedal zástupu: „Na to, aby sa pracovalo, je šesť dní. Vtedy prichádzajte, aby ste boli uzdravení, a nie v sabatný deň.“  Ale Pán mu odpovedal: „Pokrytci!+ Neodväzuje každý z vás v sabat svojho býka alebo osla a neodvádza ho, aby ho napojil?  A čo táto Abrahámova dcéra, ktorú Satan držal spútanú 18 rokov? Nemala byť oslobodená z pút len preto, že je sabatný deň?“  Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých úžasných vecí, ktoré Ježiš urobil“ (Lukáš 13:10–17).

Ježiš Kristus uzdravuje dcéru fénickej ženy: „Ježiš odtiaľ odišiel do okolia Týru a Sidónu.  Prišla k nemu jedna Feničanka z toho kraja a úpenlivo prosila: „Pane, Syn Dávidov, zľutuj sa nado mnou! Moja dcéra je posadnutá démonom a hrozne trpí.“  Ale neodpovedal jej ani slovom. Jeho učeníci mu hovorili: „Pošli ju preč, lebo za nami stále chodí a kričí.“  Povedal: „Nebol som poslaný k nikomu inému, iba k strateným ovciam izraelského národa.“  Ale tá žena prišla bližšie, klaňala sa mu* a hovorila: „Pane, pomôž mi!“  Odpovedal jej: „Nie je správne vziať chlieb deťom a hodiť ho psíkom.“ Povedala: „To je pravda, Pane, ale aj psíky jedia omrvinky, ktoré padajú zo stola ich pánov.“ Ježiš jej povedal: „Máš veľkú vieru. Nech sa ti splní, o čo žiadaš.“ A od tej chvíle bola jej dcéra zdravá“ (Matúš 15:21–28).

Ježiš Kristus upokojuje búrku: „Potom Ježiš a jeho učeníci nastúpili do člna. Na mori sa zrazu strhla taká prudká búrka, že vlny zalievali čln, ale Ježiš spal. Prišli k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, potápame sa!“ Ale on im povedal: „Prečo sa tak bojíte, vy maloverní?“ Vstal, pokarhal vietor a more a zrazu zavládol veľký pokoj. Učeníkov to ohromilo a hovorili si: „Kto je tento človek, že ho aj vietor a more poslúchajú?““ (Matúš 8:23-27). Tento zázrak ukazuje, že v pozemskom raji už nebudú búrky alebo záplavy, ktoré spôsobia katastrofy.

Ježiš Kristus kráčajúci po mori: „Keď poslal zástup preč, vyšiel na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.  Vtedy bol už čln vzdialený stovky metrov od pevniny a prudko ním zmietali vlny, lebo fúkal protivietor.  Ale v čase štvrtej nočnej hliadky Ježiš išiel k učeníkom, kráčajúc po mori.  Keď ho uvideli kráčať po mori, naľakali sa a kričali: „Prízrak!“  Ježiš sa im hneď prihovoril slovami: „Upokojte sa! To som ja, nemusíte sa báť.“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, prikáž mi, aby som prišiel k tebe po vode.“ „Poď!“ povedal. Nato Peter vystúpil z člna a kráčal po vode k Ježišovi.  Ale keď sa pozrel na búrku, zľakol sa a začal klesať. „Pane, zachráň ma!“ vykríkol.  Ježiš ihneď vystrel ruku, chytil ho a povedal: „Ty maloverný, prečo si zapochyboval?“  A keď nastúpili do člna, búrka utíchla.  Potom sa mu učeníci, ktorí boli v člne, poklonili a povedali: „Ty si naozaj Boží Syn.““ (Matúš 14:23–33).

Zázračný broskyňa: „Raz Ježiš vyučoval pri Genezaretskom jazere a zástup sa naňho tlačil, aby počul Božie slovo.  Ježiš si všimol, že na brehu jazera sú dva člny a že z nich vystúpili rybári a perú siete.  Nastúpil do člna, ktorý bol Šimonov, a poprosil ho, aby odrazili kúsok od brehu. Potom si sadol a vyučoval zástup z člna.  Keď dohovoril, povedal Šimonovi: „Zájdi na hlbinu a spusťte siete.“  Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoj príkaz spustím siete.“  Keď to urobili, chytili toľko rýb, až sa siete začali trhať.  Preto zakývali na svojich spoločníkov v druhom člne, aby im prišli pomôcť. Keď prišli, naplnili rybami oba člny až tak, že sa skoro potápali.  Keď to Šimon Peter videl, padol pred Ježišom na kolená a povedal: „Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek.“  Povedal to, lebo keď videli ten úlovok, všetkých sa zmocnil úžas.  Rovnako žasli aj Zebedejovi synovia Jakub a Ján, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. No Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa. Odteraz budeš loviť živých ľudí.“  A keď sa s člnmi vrátili na breh, všetko opustili a nasledovali ho“ (Lukáš 5:1–11).

Ježiš Kristus rozmnožuje chleby: „Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadskeho mora.Nasledoval ho veľký zástup ľudí, lebo videli, ako zázračne uzdravuje chorých.  Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blížil sa židovský sviatok Pesach.  Keď Ježiš zdvihol zrak a uvidel, že k nemu prichádza veľký zástup ľudí, spýtal sa Filipa: „Kde kúpime chlieb, aby sa mohli najesť?“  Ale pýtal sa ho, len aby ho vyskúšal, lebo vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Nestačilo by chleba ani za 200 denárov, aby každý dostal trochu.“  Jeden z učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybky. Ale čo je to pre toľkých?“ Ježiš povedal: „Nech si ľudia posadajú.“ Na tom mieste bolo veľa trávy, a tak si všetci posadali. V zástupe bolo asi 5 000 mužov.  Ježiš vzal chlieb, a keď poďakoval Bohu, rozdelil ho medzi tých, čo tam sedeli, a podobne rozdelil aj ryby. Každý dostal, koľko chcel. Keď sa najedli, povedal svojim učeníkom: „Zozbierajte zvyšné úlomky, aby nič nevyšlo nazmar.“ Zozbierali ich teda. Úlomkami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. Keď ľudia videli tento zázrak, hovorili: „To je naozaj ten prorok, ktorý mal prísť do sveta.“  Ježiš si uvedomil, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, a tak znovu odišiel sám na vrch“ (Ján 6:1–15). Po celej zemi bude dostatok jedla (Žalmov 72:16; Izaiáš 30:23).

Ježiš Kristus vzkriesil syna vdovy: „Zanedlho išiel s učeníkmi do mesta Nain a bol s ním aj veľký zástup ľudí. Keď prichádzal k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn ženy, ktorá bola vdova. Sprevádzalo ju veľa ľudí z mesta. Keď ju Pán uvidel, prišlo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač.“ Pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči sa zastavili a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“  Mladý muž sa posadil a začal rozprávať a Ježiš ho vrátil matke.  Všetkých sa zmocnila bázeň, oslavovali Boha a hovorili: „Objavil sa medzi nami veľký prorok“ a „Boh obrátil pozornosť na svoj ľud“. Správa o tom, čo Ježiš urobil, sa rozšírila po celej Judei a okolí" (Lukáš 7:11-17).

Ježiš Kristus vzkriesil dcéru Jairusa: „Kým ešte hovoril, za predstaveným synagógy prišiel ktosi z jeho domu a povedal: „Tvoja dcéra zomrela, neobťažuj už Učiteľa.“ Keď to Ježiš počul, uistil Jaira: „Neboj sa, len ver a bude žiť.“ Keď vchádzal do domu, nikomu nedovolil, aby vošiel s ním, iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi a rodičom dievčaťa. Všetci plakali a od žiaľu sa bili do pŕs. Ježiš povedal: „Neplačte, lebo nezomrela, iba spí.“ Začali sa mu vysmievať, lebo vedeli, že zomrela. Ale on ju vzal za ruku a zvolal: „Dieťa, vstaň!“  Vrátila sa do nej životná sila a ona okamžite vstala. A povedal, aby jej dali niečo jesť. Jej rodičia boli od radosti celí bez seba, ale on im prikázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo“ (Lukáš 8:49-56).

Ježiš Kristus vzkriesil svojho priateľa Lazara, ktorý zomrel pred štyrmi dňami: „Ježiš ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde ho stretla Marta.  Židia, ktorí boli s Máriou v dome a utešovali ju, videli, že rýchlo vstala a vyšla von. Išli teda za ňou, lebo si mysleli, že ide plakať k hrobke. Keď Mária prišla tam, kde bol Ježiš, padla mu k nohám a povedala: „Pane, keby si bol tu, môj brat by nezomrel.“ Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú Židia, ktorí prišli s ňou, rozrušilo ho to a hlboko si vzdychol. „Kam ste ho položili?“ spýtal sa. Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť.“ A Ježišovi vyhŕkli slzy. Nato Židia povedali: „Pozrite, ako ho mal rád!“  Ale niektorí z nich sa pýtali: „Nemohol on, ktorý otvoril oči slepému, zabrániť, aby tento človek zomrel?“

Vtedy si Ježiš opäť hlboko vzdychol a pristúpil k hrobke. Bola to vlastne jaskyňa a k jej vchodu bol privalený kameň. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň.“ Marta, sestra zomrelého, mu povedala: „Pane, teraz už istotne zapácha, lebo sú to už štyri dni.“ „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ odpovedal jej Ježiš. A tak odvalili kameň. Nato Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Vedel som síce, že ma vždy vypočuješ, ale povedal som to kvôli ľuďom, ktorí tu stoja, aby uverili, že si ma vyslal.“ Keď to povedal, zvolal silným hlasom: „Lazar, poď von!“ A on vyšiel von. Nohy a ruky mal obviazané ovíjadlami a tvár mal ovinutú plátnom. Ježiš im povedal: „Rozviažte ho a nechajte ho odísť.““ (Ján 11:30-44).

Posledný zázračný broskyňa (krátko po Kristovom zmŕtvychvstaní): „Keď už svitalo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci ho nespoznali.  Ježiš ich oslovil: „Priatelia, nemáte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme!“  On im povedal: „Hoďte sieť napravo od člna a niečo ulovíte.“ Hodili ju teda a chytili toľko rýb, že ju nevládali vytiahnuť.  Učeník, ktorého Ježiš miloval, vtedy povedal Petrovi: „To je Pán!“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, obliekol si vrchný odev, lebo bol nahý, a skočil do mora. Ostatní učeníci však prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, iba asi 90 metrov, a ťahali sieť s rybami“ (Ján 21:4-8).

Ježiš Kristus urobil mnoho ďalších zázrakov. Umožňujú nám posilniť našu vieru, povzbudiť nás a získať pohľad na mnohé požehnania, ktoré bude v raji. Písané slová apoštola Jána veľmi dobre zhŕňajú obrovský počet zázrakov, ktoré urobil Ježiš Kristus, ako záruka toho, čo sa stane v raji: „Ježiš urobil ešte veľa iných vecí. Keby sa mali všetky dopodrobna zapísať, myslím si, že by na celom svete nebolo dosť miesta na zvitky, ktoré by boli napísané“ (Ján 21:25).

Základné učenie Biblie

SOLA SCRIPTURA

 • Boh má meno: Jehova. Musíme uctievať iba Jehovu. Musíme ho milovať všetkými našimi životnými silami: "Ja som Jehova. To je moje meno; a nikomu inému nedám svoju slávu ani svoju chválu rytinám" (Izaiáš 42: 8) (The Revealed Name). "Hoden si, Jehova, náš Bože, prijať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú tu a boli stvorené" (Zjavenie 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation). "On mu povedal: „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najväčšie a prvé prikázanie" (Matúš 22:37,38). Boh nie je Trojica. Trojica nie je biblické učenie.
 • Ježiš Kristus je jediným Božím Synom v tom zmysle, že On je jediný Syn Boží, ktorý bol priamo stvorený Bohom: "pýtal sa svojich učeníkov: „Čo hovoria ľudia, kto je Syn človeka?“ Povedali: „Jedni hovoria, že Ján Krstiteľ, iní Eliáš, ďalší zasa Jeremiáš alebo jeden z prorokov.“  Povedal im: „Čo však hovoríte vy, kto som?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Ty si Kristus,+ Syn živého Boha.“ Ježiš mu odpovedal a riekol: „Si šťastný, Šimon, syn Jonášov, lebo ti [to] nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach" (Matúš 16:13-17, Ján 1:1-3). Ježiš Kristus nie je Všemohúci Boh a nie je súčasťou Trojice (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Svätý duch je aktívnou silou Boha. Nie je to osoba: "A ukázali sa im jazyky akoby z ohňa, rozdelili sa a na každom z nich sa usadil jeden" (Skutky 2: 3). Duch Svätý nie je súčasťou Trojice.
 • Biblia je Slovo Božie: "Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti,  aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený pre každé dobré dielo" (2 Timoteovi 3: 16,17). Musíme ju prečítať, študovať a aplikovať v našich životoch: "ale jeho potešenie je v Jehovovom zákone, a v jeho zákone si číta tlmeným hlasom vo dne i v noci. A istotne bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý dáva svoje ovocie v svojom období a ktorého lístie neuschýna,+a všetko, čo robí, sa podarí" (Žalmy 1: 1-3) (Read The Bible Daily).
 • Iba viera v Kristovu obetu umožňuje odpustenie hriechov a novšie, hojenie a vzkriesenie z mŕtvych: "Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život. (...) Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život; kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale Boží hnev zostáva na ňom"  (John 3: 16,36).  "Práve tak Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých" (Matúš 20:28) (Oslava spomienky na smrť Ježiša Krista; The Release).
 • Božie kráľovstvo je nebeská vláda inštalovaný v roku 1914 a ktorého kráľ je Ježiš Kristus spolu s 144.000 kráľmi a kňazi, ktorí tvoria "Nový Jeruzalem," nevestu Kristovu. Tento nebeský Božia vláda ukončí súčasnú ľudskú nadvládu počas veľkého súženia a budú stanovené na zemi: "A za dní tých kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na nijaký iný ľud. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá  a ono samo bude stáť až na neurčité časy" (Zjavenie 12:7-12; 21:1-4; Matúš 6:9-10; Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
 • Smrť je opakom života. Duša zomiera a duch (životná sila) zmizne: "Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana.   4  Jeho duch vychádza,  on sa vracia do svojej zeme; v ten deň sa pomíňajú jeho myšlienky (Žalm 146:3,4, Ecclesiastes 3:19,20, 9:5,10).
 • Bude vzkriesenie spravodlivého a nespravodlivého: "Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas  a vyjdú, tí, ktorí konali dobro, na vzkriesenie života, a tí, ktorí konali hanebne, na vzkriesenie súdu" (Ján 5: 28,29). "A mám nádej v Bohu, nádej, ktorú aj títo sami prechovávajú, že nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých" (Skutky 24:15). Nespravodlivého budú posudzované na základe ich správania počas panovania 1000 rokov (a nie na základe ich správania v minulosti): "A videl som veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním utiekla zem a nebo a nenašlo sa pre ne miesto.  A videl som mŕtvych, veľkých a malých, stojacich pred trónom, a boli otvorené zvitky. Ale bol otvorený aj iný zvitok; je to zvitok života. A mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch. A more vydalo mŕtvych, ktorí [boli] v ňom, a smrť a hádes vydali mŕtvych, ktorí [boli] v nich, a tí boli jednotlivo súdení podľa svojich skutkov" (Zjavenie 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
 • Iba 144 000 ľudí pôjde do neba s Ježišom Kristom. Veľký zástup spomenutý v Zjavení 7: 9-17 sú tí, ktorí prežijú veľký súženie a budú žiť navždy v raji zeme: "A počul som počet tých, ktorí boli zapečatení, stoštyridsaťštyritisíc zapečatených z každého kmeňa synov Izraela. (...) Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov, stojaci pred trónom a pred Baránkom, oblečený v bielych rúchach; a v ich rukách boli palmové ratolesti. (...) A on mi povedal: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia a vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi" (Zjavenie 7:3-8, 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
 • Žijeme posledné dni, ktoré končia u veľkého súženia (Mt 24,25; Marek 13, Lukáš 21, Zjavenie 19: 11-21). Prítomnosť (Parúzia) Krista začala neviditeľne od roku 1914 a skončí sa na konci tisíc rokov: "Keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osamote hovoriac: „Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojej prítomnosti a záveru systému vecí?" (Matúš 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
 • Raj bude pozemské: "Nato som počul silný hlas hovoriť z trónu: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli" (Izaiáš 11,35,65, Zjavenie 21:1-5) (The Release).
 • Boh povolil zlo. Ako odpoveď na výzvu diabla proti zvrchovanosti Jehovu Boha (Genesis 3:1-6) (Satan Hurled). A tiež odpovedať na obvinenie ďábla o bezúhonnosti ľudských tvorov (Job 1:7-12; 2:1-6). Nie je to Boh, ktorý spôsobuje utrpenie (Jakub 1:13). Utrpenie sú výsledkom štyroch hlavných faktorov: diabol môže byť ten, ktorý spôsobuje utrpenie (ale nie vždy) (Jób 1:7-12; 2:1-6). Utrpenie je výsledkom nášho stavu pádu hriešnika Adamov, ktorý nás vedie k starobe, chorobe a smrti (Rimanom 5:12, 6:23). Utrpenie môže byť výsledkom zlých ľudských rozhodnutí (z našej strany alebo iných ľudí) (Deuteronomium 32:5, Rimanom 7:19). Utrpenie môže byť výsledkom "času a nepredvídané udalosti", ktoré robí táto osoba je na zlom mieste v zlú dobu (Kazateľ 9:11). Osud nie je učenie Biblie, nie sme "predurčený" konať dobro alebo zlo, ale na základe slobodnej vôle, sme sa rozhodli robiť "dobrý" alebo "zlo" (Deuteronómium 30:15).
 • Musíme slúžiť záujmom Božieho kráľovstva. Buďte pokrstení a konať podľa toho, čo je napísané v Biblii (Matúš 28: 19,20) (The Baptism). Tento pevný postoj v prospech Božieho kráľovstva sa verejne preukazuje pravidelným vyhlásením Dobrej správy (Matúš 24:14) (The Good News).

Čo zakazuje Biblia

 • Nenávisť je zakázaná: "Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah, a vy viete, že v žiadnom vrahovi nezostáva večný život" (1 John 3:15). Vražda je zakázaná, vražda z osobných dôvodov, vražda náboženským vlastenectvom alebo štátny vlastenectvo  je zakázaná: "Potom mu Ježiš povedal: "Tu mu Ježiš povedal: „Daj svoj meč späť na miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú" (Matúš 26:52) (The End of Patriotism).
 • Krádež je zakázaný: "Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech tvrdo pracuje a svojimi rukami koná dobrú prácu, aby mal čo rozdávať tým, čo sú v núdzi" (Efežanom 4:28).
 • Ležanie je zakázané: "Neluhajte si navzájom. Zoblečte si starú osobnosť s jej zvykmi" (Kolosanom3, 9).
 • Ďalšie biblické zákazy: "Totiž svätý duch a my sami sme uznali za dobré nepridávať vám nijaké ďalšie bremeno okrem týchto nevyhnutných vecí: Aby ste sa zdržiavali obetovaného modlám, krvi, zaduseného a smilstva. Ak sa budete tohto pozorne vystríhať, bude sa vám dobre dariť. Buďte zdraví!" (Skutky 15:19,20,28,29).
 • Veci, ktoré boli "kontaminovaný" idolmi: Sú to "veci" súvisiace s náboženskými praktikami, ktoré sú v rozpore s Bibliou, slávenie pohanských sviatkov. Môže to byť náboženská prax pred porážkou alebo konzumáciou mäsa: "Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu s mäsom, a nedopytujte sa kvôli svojmu svedomiu, lebo „Jehovovi patrí zem a to, čo ju napĺňa“. Ak vás pozve niekto z neveriacich a vy chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a nedopytujte sa kvôli svojmu svedomiu. Ale keby vám niekto povedal: „To je niečo predložené ako obeť,“ nejedzte kvôli tomu, ktorý to odhalil, a kvôli svedomiu. Nehovorím tvoje vlastné „svedomie“, ale toho druhého. Veď prečo by mala byť moja sloboda súdená svedomím niekoho iného? Ak sa zúčastňujem s vďakou, prečo sa má o mne hovoriť utŕhačne pre to, za čo vzdávam vďaku?" (1. Korinťanom 10:25-30).
 • "Nedajte sa nerovne spriahnuť s neveriacimi. Lebo čo má spoločné spravodlivosť s nezákonnosťou? Alebo aký má podiel svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký ma podiel veriaci s neveriacim? Či je v zhode Boží chrám s modlami? Veď sme chrámom živého Boha; tak ako povedal Boh: „Budem bývať medzi nimi a prechádzať sa medzi [nimi] a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ „‚Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa,‘ hovorí Jehova, ‚a prestaňte sa dotýkať nečistého‘“; „‚a ja vás prijmem.‘“  „‚A budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami,‘ hovorí Jehova, Všemohúci" (2. Korinťanom 6:14-18).
 • Nepoužívajte modlárstvo. Je potrebné zničiť všetky modlitebné objekty alebo obrazy, kríže, sochy na náboženské účely (Matúš 7:13-23). Nepoužívajte okultizmus: veštenie, mágia, astrológia ... Musíme zničiť všetky predmety súvisiace s okultizmom (Skutky 19,19, 20).
 • Nehlídajte filmy alebo pornografické alebo násilné a ponižujúce obrázky. Zdržujte sa od hazardných hier, užívania drog, ako je marihuana, betel, tabak, nadmerný alkohol, orgie: "Preto vás teda, bratia, kvôli [prejavom] Božieho súcitu úpenlivo prosím, aby ste predkladali svoje telá ako živú, svätú obeť prijateľnú Bohu, svätú službu so silou rozumu" (Rimanom 12:1, Matúš 5:27-30, Žalm 11:5).
 • Sexuálna nemorálnosť (smilstvá): cudzoložstvo, nezosobášený sex (muž/žena), homosexualita mužov a žien a perverzné sexuálne praktiky: "Či neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo? Nemýľte sa. Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani muži vydržiavaní na neprirodzené účely, ani muži, ktorí ležia s mužmi, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani nadávači, ani vydierači nezdedia Božie kráľovstvo" (1 Korintským 6:9,10). "Manželstvo nech je počestné medzi všetkými a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo Boh bude súdiť smilníkov a cudzoložníkov" (Hebrejom 13:4).
 • Biblia odsudzuje mnohoženstvo, každý človek v tejto situácii, ktorý chce robiť Božiu vôľu, musí svoju situáciu napraviť tým, že zostane len s jeho prvou manželkou, ktorú si vzal (1 Timoteovi 3: 2 "manžel jedného žena "). Biblia zakazuje masturbáciu: "Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo" (Kolosanom 3:5)
 • Je zakázané jesť krv, aj v terapeutickom prostredí (transfúzia krvi): "Iba telo s jeho dušou – jeho krvou – nesmiete jesť" (Genesis 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
 • Všetky veci odsúdené v Biblii nie sú vysvetlené v tejto biblickej štúdii. Kresťan, ktorý dosiahol zrelosť a dobrú znalosť biblických zásad, pozná rozdiel medzi "dobrom" a "zlým", aj keď to nie je priamo napísané v Biblii: "Ale pevný pokrm patrí zrelým ľuďom, ktorí cvičili svoju vnímavosť používaním, aby rozlišovali medzi správnym a nesprávnym" (Židom 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Ak sa chcete vyjadriť, ak máte otázky alebo z iných dôvodov, neváhajte kontaktovať stránku alebo jej účet v službe Twitter. Boh Boh požehná čisté srdcia. Amen (Ján 13 :10).

Oslava spomienky na smrť Ježiša Krista

PREČO?

Čo robiť?

Účel webovej stránky

Hlavné menu:
Angličtina: http://www.yomelyah.com/435871998
španielsky: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugalský: http://www.yomelias.com/435612345
Francúzsky: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG