Piibel Online

Inglise keeles ingliskeelsed lingid, mis viivad teid ingliskeelsele artiklile. Sellisel juhul võite valida ka kolmes muus keeles: hispaania, portugali ja prantsuse keeles.

Pусский  Yкраїнський  Suomalainen  беларускі  Latvijas  

Lietuvos  հայերեն  Deutsch  Polski 

Kristuse surma mälu tähistamine

"Teie keskel ei tohiks ju olla midagi hapnenut, sest meie paasatall Kristus on ohverdatud"

(1. Korintlastele 5:7)

  • Paasapüha on jumalike nõuete näidis Kristuse surma mälestuse tähistamiseks: "Need kõik on tulevaste asjade vari, aga Kristus on tegelikkus" (Koloslastele 2:17). "Kuna Moosese seadus on ainult tulevaste heade asjade vari, mitte aga nende tegelik kuju" (Heebrealastele 10:1) (The Reality of the Law).
  • Nõutav tingimus tähistama Paasapüha on ümberlõikus: "Kui sinu juures elab mõni muulane, kes tahab pidada paasapüha Jehoova auks, siis tuleb ümber lõigata kõik ta meessoost kodakondsed. Alles siis võib ta tulla seda tähistama. Temast saab otsekui iisraellane. Aga ükski ümberlõikamata mees ei tohi paasatalle süüa" (2. Moosese 12:48).
  • Füüsiline ümberlõikamine ei ole enam kristlase jaoks kohustuslik ("Sest Kristusega seadus lõppes" (Roomlastele 10:4); Apostlite teod 15:19,20,28,29). Kohustus on vaimne ümberlõikamine: "Puhastage nüüd oma süda ja ärge olge enam kangekaelsed!" (5. Moosese 10:16). Vaimne ümberlõikamine kujutab endast kuuletumist Jumalale ja Kristusele: "Ümberlõikamisest on kasu ainult siis, kui sa järgid seadust, aga kui sa seadust rikud, siis oled sa ümberlõigatuna otsekui ümber lõikamata. Kui nüüd see, kes on ümber lõikamata, täidab seaduse nõudeid, siis, ehkki ta on ümber lõikamata, arvatakse ta ümberlõigatuks. Kui see, kes pole ümber lõigatud, täidab seadust, mõistab ta sellega kohut sinu üle, kes sa rikud seadust, olgugi et sul on kirjalik seadus ja sa oled ümber lõigatud. Sest juut pole ju see, kes on seda väliselt, ja tõeline ümberlõikamine pole väline, ihulik. Juut on hoopis see, kes on seda sisemiselt, ja tema ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub püha vaimu ja mitte kirjaliku seaduse varal. Selline inimene saab kiituse Jumalalt, mitte inimestelt" (Roomlastele 2:25-29) (Piibli õpetus).
  • Vaimulik mitte ümberlõikamine, kujutab endast sõnakuulmatust: "Te kangekaelsed, kes sulgete oma südame ja kõrvad! Te panete pühale vaimule alati vastu. Nagu tegid teie esiisad, nii teete teiegi.  Keda prohvetitest pole teie esiisad taga kiusanud? Nad tapsid need, kes kuulutasid ette selle õige tulemist, kelle äraandjateks ja tapjateks te olete nüüd saanud. Te saite Moosese seaduse inglite vahendusel, kuid ei ole sellest kinni pidanud" (Apostlite teod 7:51-53).
  • Mälestusmärgil osalemiseks on nõutav südame vaimne ümberlõikamine (mis iganes kristlik lootus (taevalik või maa)): "Esmalt uurigu inimene end läbi ja tehku kindlaks, kas ta väärib seda, alles siis ta söögu seda leiba ja joogu sellest karikast" (1. Korintlastele 11:28). Kristlane peab uurima südametunnistust, et näha, kas ta järgib Jumalat. Kui ta on Jumalale sõnakuulelik, saab ta mälestuspäeval osaleda (mis iganes kristlik lootus (taevalik või maa)) (Heavenly Resurrection; Earthly Resurrection; The Great Crowd).
  • Kristuse selge soovitus, mis sümboliseerib tema "liha" ja tema "vere" sümboolsust, on kutse kõigile ustavatele kristlastele (mis iganes kristlik lootus (taevalik või maa)): "Mina olen eluleib.  Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid siiski. Kuid igaüks, kes sööb leiba, mis on taevast alla tulnud, ei sure. Mina olen elav leib, mis on taevast alla tulnud. Kes seda leiba sööb, elab igavesti. Ja leib, mille ma annan, et maailm võiks elada, on minu liha.” Siis läksid juudid omavahel ägedalt vaidlema ja küsisid: „Kuidas saab see mees anda meile oma liha süüa?”  Jeesus ütles neile: „Ma kinnitan teile ja see on tõsi: kui te ei söö Inimesepoja liha ega joo tema verd, ei saa te elu*. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, see saab igavese elu ja ma äratan ta üles+ viimsel päeval;  sest minu liha on tõeline toit ja minu veri on tõeline jook.  Kes sööb minu liha ja joob minu verd, jääb ühte minuga ja mina temaga.  Nii nagu mind on läkitanud elav Isa ja mina elan tänu Isale, nii saab ka see, kes toidab end minust, elu tänu minule.  Niisugune on leib, mis on taevast alla tulnud. See ei ole selline, mida teie esiisad sõid ja siiski surid. Kes seda leiba sööb, elab igavesti” (Johannese 6:48-58).
  • Seetõttu peavad kõik ustavad kristlased, olenemata nende lootusest, taevas või maa peal, osalema mälestusmärk, see on Kristuse käsk. Nad peavad sööma leiba ja veini: "Jeesus ütles neile: „Ma kinnitan teile ja see on tõsi: kui te ei söö Inimesepoja liha ega joo tema verd, ei saa te elu. (...) Nii nagu mind on läkitanud elav Isa ja mina elan tänu Isale, nii saab ka see, kes toidab end minust, elu tänu minule" (Johannese 6:53,57) (The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow); Jesus Christ the Only Path).
  • Neid, kes ei järgi Jumalat ja ei usu Kristuse ohvreid, neid ei kutsuta tulema: "Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu. (...) Kes Pojasse usub, saab igavese elu, aga kes Pojale ei kuuletu, ei saa elu, vaid Jumala viha jääb tema peale" (Johannese 3:16,36).
  • Ustavaid kristlasi kutsutakse Kristuse surma mälestuseks: "Niisiis, mu vennad, kui te kogunete sellele õhtusöömaajale, siis oodake üksteist" (1. Korintlastele 11:33) (In Congregation).

Piibli õpetus

Peamenüü:
Inglise: http://www.yomelyah.com/435871998
Hispaania: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugali: http://www.yomelias.com/435612345
Prantsuse: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER