ຄໍາພີໄບເບິນອອນໄລນ໌

Tiếng việt  中国  ខ្មែរ  ไทย  Français  English  日本の  한국의  Deutsch

ການເຊື່ອມຕໍ່ (ໃນສີຟ້າ) ໃນພາສາຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ, ຊີ້ໃຫ້ທ່ານອ່ານບົດຄວາມທີ່ຂຽນໃນພາສາດຽວກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສີຟ້າລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາອັງກິດ, ໂດຍກົງກັບບົດຄວາມໃນພາສາອັງກິດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຈາກສາມພາສາອື່ນ: ແອສປາໂຍນ, ໂປຕຸເກດແລະຝຣັ່ງ

"ກໍ​ເພາະ­ວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ບອກ​ມາ​ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ເຖິງ​ເວ­ລາ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈິງ​ເທື່ອ ແຕ່​ກຳ­ນົດ​ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ໃນ​ໄວໆ ນີ້ ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ກາຍ­ເປັນ​ຈິງ ເຈົ້າ​ອາດ​ຈະ​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ມາ​ຊ້າ ແຕ່​ໃຫ້​ຄອຍ​ເບິ່ງ​ເທາະ ມັນ​ຈະ​ມາ​ຮອດ​ຕາມ​ເວ­ລາ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ກຳ­ນົດ​ໄວ້ ຍັງ​ບໍ່​ເຫິງ​ດອກ"

(ຮາບາກຸກ2:3)

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແມ່ນລາຍລັກອັກສອນໂດຍສະເພາະສໍາລັບ "ຜູ້ລ້ຽງແກະ" ຂອງຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫລືໂບດຄຣິສຕຽນ, ແຕ່ຍັງເຊື່ອສໍາລັບສາສະຫນາທີ່ບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນອື່ນໆອີກ

SOLA SCRIPTURA

  • ຈຸດປະສົງຂອງສະຖານທີ່ພະຄໍາພີນີ້ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ຜູ້ອ່ານໃຫ້ສືບຕໍ່ "ລໍຖ້າ" ສໍາລັບວັນຂອງພະເຢໂຫວາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສະທ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຈິງໃຈຂອງພວກເຮົາໃນການກະກຽມຕົວເຮົາເອງໃນວັນນີ້. ດັ່ງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ໃນ ອາໂມດ 5:18 (ຄໍາພີໄບເບິນ): "ໃນ​ມື້​ນັ້ນ ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ລຳ­ບາກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ຄອຍ​ຖ້າ​ວັນ​ຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ ມື້​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ດີ​ຂຶ້ນ​ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຈົ້າ ເພາະ­ວ່າ​ມື້​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ມື້​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ມົນ ບໍ່​ແມ່ນ​ມື້​ແຫ່ງ​ແສງ​ສະ­ຫວ່າງ" (ອາໂມດ 5 :18).ວັນຂອງພະເຢໂຫວາຈະມີຄວາມຢ້ານກົວ : "ວັນສຳ­ຄັນອັນໃຫຍ່ຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ, ໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະໄວຫລາຍ ສຽງແຫ່ງວັນຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້ານັ້ນຄື: ຊາຍຜູ້ທີ່ມີ­ໃຈກ້າ­ຫານຈະຮ້ອງຢ່າງຂົມ­ຂື່ນໃຈໃນບ່ອນນັ້ນ ວັນນັ້ນເປັນວັນແຫ່ງພຣະ­ພິ­ໂລດ, ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມ­ທຸກໃຈ ແລະເປັນວັນຂັດສົນ, ເປັນວັນແຫ່ງການທຳ­ລາຍ ແລະຮ້າງເປົ່າ, ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມມືດມົວ ແລະຄວາມມືດຄຶ້ມ, ເປັນວັນທີ່ມີເມກ ແລະຄວາມມືດທຶບ ເປັນວັນທີ່ມີສຽງແກອັນດັງຕໍ່­ສູ້ບັນ­ດາເມືອງທີ່ມີປ້ອມປ້ອງກັນ ແລະຕໍ່­ສູ້ຫໍ­ຄອຍສູງ" (ເຊຟານີຢາ 1:14-16). ເຮົາຕ້ອງຊອກຫາພະເຢໂຫວາ: "ທຸກຄົນທີ່ມີຈິດ­ໃຈຖ່ອມລົງໃນແຜ່ນ­ດິນນີ້ ຄືຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມຄຳຕັດ­ສິນຂອງພຣະ­ອົງ ຈົ່ງສະ­ແຫວງ­ຫາຄວາມຍຸດ­ຕິທຳ ຈົ່ງສະ­ແຫວງ­ຫາພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ ຈົ່ງສະ­ແຫວງ­ຫາຄວາມຊອບທຳ ສະ­ແຫວງ­ຫາຄວາມຖ່ອມໃຈ ຊຶ່ງມັນຈະປົກບັງເຈົ້າໃຫ້ລອດພົ້ນໃນວັນແຫ່ງພຣະ­ພິ­ໂລດຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ ຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ປະ­ກາດພຣະ­ທຳກ່ຽວກັບການພິ­ພາກ­ສາຕໍ່ເມືອງຄາ­ຊາ ໂມ­ອາບ ອຳ­ໂມນ ແລະເອ­ທີ­ໂອ­ເປຍ" (ເຊຟານີຢາ 2:3).
  • ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີທັດສະນະຄະນະຄວາມກ້າຫານ. ໃນ ຮາບາກຸກ, ມີການເວົ້າກ່ຽວກັບ "ຄວາມຄາດຫວັງຂອງວັນພະເຢໂຫວາ" ເຊິ່ງຕ້ອງເປັນການກຽມພ້ອມກັບຄອບຄົວ. ພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງ: "ເຫດສັນ­ນັ້ນພວກທ່ານຈິ່ງເຝົ້າລະ­ວັງຢູ່ ເພາະພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າ ອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຂອງພວກທ່ານຈະສະ­ເດັດມາໃນເວ­ລາໃດ" (ມັດທາຍ24:42) (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog). ການຂາດການລະມັດລະວັງຈະເປັນອັນຕະລາຍ: "ເຫດສັນ­ນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບແລະໄດ້ຍິນຢ່າງ­ໃດ ຈົ່ງຖືຮັກ­ສາແລະກັບໃຈເສຍໃໝ່ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຕື່ນຂຶ້ນ ເຮົາຈະມາຫາເຈົ້າເໝືອນດັ່ງຂະ­ໂມຍ ແລະເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຍາມໃດເຮົາຈະມາຫາເຈົ້າ" (ພຣະນິມິດ3:3).
  • ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພຽງພໍໃນຄໍາພີໄບເບິນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາກະກຽມໂດຍບໍ່ມີການຕົກຕະລຶງ, ອີງຕາມການເປີດເຜີຍ 3: 3. ການກວດສອບຢ່າງແທ້ຈິງຂອງການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນຂອງຄໍາພະຍາກອນເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າວັນຂອງພະເຢໂຫວາຢູ່ໃກ້ຊິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມຄາດຫວັງນີ້ເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມອົດທົນຂອງພຣະເຈົ້າ: "ອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງເສີຍຊ້າໃນເລື່ອງພຣະ­ສັນ­ຍາຂອງພຣະ­ອົງ ເໝືອນດັ່ງບາງຄົນຄຶດວ່າຊ້າ ແຕ່ພຣະ­ອົງຊົງອົດກັ້ນພຣະ­ໄທໄວ້ດົນນານເພາະເຫັນ­ແກ່ທ່ານທັງ­ຫລາຍ ພຣະ­ອົງບໍ່ຊົງປະ­ສົງທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ໃດຈິບ­ຫາຍເສຍ ແຕ່ຊົງປາດ­ຖະ­ໜາທີ່ຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງມາເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາ­ໃຈໃໝ່" (2 ເປໂຕ3:9) (ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ).
  • ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນວ່າການກະກຽມນີ້ປະກອບດ້ວຍກ່ອນ, ໃນໄລຍະແລະຫຼັງຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຖ້າຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ຖືກຂຽນໄວ້ໃນຄໍາພີໄບເບິນ, ມັນແມ່ນສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະໃຊ້ມັນ (Be Prepared ; Christian Community).
  • ໃນພະຄໍາພີໄດ້ຖືກອະທິບາຍເຖິງພອນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ການປິ່ນປົວ (The Release). ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈວິທີການຟື້ນຄືນຊີວິດຈະເກີດຂື້ນ (The Heavenly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Welcoming of the Resurrected Ones; The Allotted Place of the Resurrected Ones). ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະເປັນແນວໃດ, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະປະໂລຫິດໃນອະນາຄົດຈະເຮັດແນວໃດ (The Earthly Administration of the Kingdom of God; The Prince; The Priest). ແມ່ນແລ້ວ, ພອນທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ຈະປາກົດຢູ່ໃນຄໍາພີໄບເບິນເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຮົາ, ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ. ຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄໍາພີນີ້ເປັນຂອງພະເຢໂຫວາແລະມັນເປັນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເພາະວ່າມັນຖືກຂຽນໄວ້ໃນຄໍາພີໄບເບິນ: "ດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດໜໍ ໄດ້ຮູ້­ຈັກພຣະ­ໄທຂອງອົງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ ຈິ່ງຈະສັ່ງ­ສອນພຣະ­ອົງໄດ້” ແຕ່ຝ່າຍເຮົາທັງ­ຫລາຍກໍມີພຣະ­ໄທຂອງພຣະ­ຄຣິດ" (1 ໂກຣິນໂທ2:16).
  • ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງພະຄໍາພີໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ, ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮັກແພງທ່ານ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ນໍາທາງສາດສະຫນາ, ເປັນປະໂລຫິດ, ເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດມີຄວາມສຸກນິລັນດອນຂອງຈັກພີນຂອງພຣະເຈົ້າ: "ແລ້ວຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ້ອງ­ຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນ­ດິນໂລກໃໝ່ ເພາະ­ວ່າທ້ອງ­ຟ້າເດີມແລະແຜ່ນ­ດິນໂລກເດີມນັ້ນໄດ້ລ່ວງໄປແລ້ວ ແລະທະ­ເລກໍບໍ່ມີເໝືອນກັນ. ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ເຫັນນະ­ຄອນສັກ­ສິດ ຄືກຸງເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມໃໝ່ ກຳ­ລັງລົງມາຈາກສະ­ຫວັນແລະຈາກພຣະ­ເຈົ້າ ນະ­ຄອນນີ້ໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເໝືອນຢ່າງເຈົ້າສາວແຕ່ງຕົວໄວ້ສຳ­ລັບເຈົ້າບ່າວ. ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງດັງມາຈາກພຣະ­ລາ­ຊະ­ບັນ­ລັງວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ທີ່ສະ­ຖິດຂອງພຣະ­ເຈົ້າກໍຢູ່ກັບມະ­ນຸດແລ້ວ ພຣະ­ອົງຈະຊົງສະ­ຖິດຢູ່ກັບເຂົາ ເຂົາພວກນັ້ນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະ­ອົງ ແລະພຣະ­ເຈົ້າເອງຈະປະ­ທັບຢູ່ກັບເຂົາ. ພຣະ­ເຈົ້າຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາທຸກ ຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ຄວາມໂສກ­ເສົ້າ, ການຮ້ອງ­ໄຫ້, ແລະຄວາມ­ເຈັບປວດຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ເພາະ­ວ່າສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຄາວກ່ອນນັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ" (ພຣະນິມິດ21:1-4) (Preach the Good News; In Congregation; The Great Crowd).

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການຕິດຕໍ່, ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມຫຼືສໍາລັບເຫດຜົນອື່ນໆ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ "ເວັບໄຊທ໌" ຫຼືບັນຊີ Twitter. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພອນແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈ.  (ໂຢຮັນ 13:10).

ການສະຫລອງຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ຄໍາສອນປະຖົມຂອງພະຄໍາພີ

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ?

ເມນູຫລັກ:
ພາສາອັງກິດ: http://www.yomelyah.com/435871998
ແອສປາໂຍນ: http://www.yomeliah.com/435160491
ປອກຕຸຍການ: http://www.yomelias.com/435612345
ຝຣັ່ງ: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER