Kitab Suci Online

Indonesia  中国  Nederlands  English 

العربية

Tautan (biru) ing basa pilihan sampeyan, langsung menyang artikel liyane sing ditulis ing basa sing padha. Tautan biru sing ditulis ing basa Inggris, artikel ing basa Inggris. Ing kasus iki, sampeyan uga bisa milih saka telung basa liyane: Spanyol, Portugis lan Prancis

"Kanggo wahyu isih kanggo wektu sing wis ditemtokake (...). Sanajan dheweke pungkasan, terus ngenteni dheweke; amarga bakal dadi nyata. Dheweke ora bakal terlambat"

(Habakuk 2:3)

Pesen iki utamane ditulis kanggo "gembala" saka gereja-gereja Kristen sing beda-beda, nanging uga kanggo wong-wong percaya saka agama non-Kristen liyane

SOLA SCRIPTURA

  • Tujuan saka situs iki kanggo ngadhepi para terus "ngenteni" kanggo dina Yehuwa. Penting kanggo nyegerake usaha tulus kanggo nyiapake dhéwé kanggo Dina iki. Kaya kang katulis ing Amos (Kitab Suci): "Bilai wong kang padha ngarep-arep marang dinane Sang Yehuwah! Apa gunane dinane Sang Yehuwah iku tumrap sira? Dina iku pepeteng, dudu pepadhang!" (Amos 5:18). Dinane Yehuwah bakal elek: "Wus cedhak dinane Sang Yehuwah kang ngedab-edabi iku, wus cedhak lan enggal banget tekane. Rungokna, dinane Sang Yehuwah iku pait, dalah para prawira uga bakal padha nangis. Dene iku dinaning bebendu, dina kasusahan lan karubedan, dinane gempuran lan panumpesan, dinaning pepeteng lan surem, dinane mendhung lan pegowong, dina ngunekake kalasangka lan surak-suraking perang nglawan kutha-kutha kang santosa sarta menara pojok kang dhuwur-dhuwur" (Zefanya 1:14-18). Kita kudu nggoleki Yehuwa: "He, sakehe wong ing nagara kang andhap-asor, kang netepi angger-anggere Sang Yehuwah, padha ngupayaa Panjenengane, ngupayaa kaadilan, ngupayaa andhap-asor, bokmanawa kowe bakal padha kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwah" (Zefanya 2:3) (Apa sing kudu dilakoni?).
  • Nanging, kita kudu duwe sikap wani. Ing Habakuk, ana omongan pengarepan "Dina Yehuwa" sing kudu dadi persiapan pribadi lan kulawarga. Kita kudu waspada: "Mula terusa jaga-jaga, merga kowé ora ngerti kapan Gustimu bakal teka" (Matius 24:42, 25:13). Yesus Kristus, ing kitab Wahyu, nerangaké aja menehi perhatian iki mbebayani: "Kuwi sebabé, terusa éling apa sing wis kok tampa lan kok rungokké. Terusa manut marang bab kuwi lan mertobata. Nèk kowé ora tangi, aku mesthi bakal teka kaya maling lan kowé ora bakal ngerti babar blas kapan aku bakal teka"  (Wahyu 3: 3).
  • Ana cukup informasi Alkitab sing ngidini kita nyiapake tanpa kaget, miturut Wahyu 3:3 (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog). Kita kudu nganggep pengarepan iki minangka ekspresi sabar saka katresnan Yehuwa kanggo kita: "Yéhuwah kuwi ora lambat netepi janjiné, kaya sing dipikirké sawetara wong. Nanging sabar marang kowé merga Panjenengané ora péngin ana siji-sijia wong disirnakké. Panjenengané péngin kabèh wong mertobat" (2 Petrus 3: 9) (Memulang dhasar ing Kitab Suci).
  • Penting kanggo ngerti banget apa persiapan iki kasusun saka, sakdurunge lan sawise Mangsa Kasangsaran Gedhe. Yen instruksi-instruksi kasebut ditulis ing Kitab Suci, kita kudu nggunakake. Ing Kitab Suci, ana berkah saka Kratoning Allah, penyembuhan lan peremajaan (Be Prepared ; Christian Community). Kita bisa ngerti carane patangen bakal njupuk Panggonan (The Release). Carane bakal Kratoning Allah ana ing bumi, apa sing bakal ditindakake para pangeran lan imam (The Heavenly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Welcoming of the Resurrected Ones; The Allotted Place of the Resurrected Ones). Kawruh Kitab Suci iki kagolong Yéhuwah, iku kagungané Gusti Yésus Kristus, amarga ditulis ing Kitab Suci. Iku kuwat iman kita, nyengkuyung kita: "Kitab Suci kandha, ”Sapa sing isa ngerti pikirané Yéhuwah kok nganti isa mulang Panjenengané?” Senajan ngono, kita nduwé pikirané Kristus" (1 Korinta 2:16) (The Earthly Administration of the Kingdom of God; The Prince; The Priest).
  • Sampeyan bisa nganggo bebas iki kawruh Kitab Suci gratis, ora mung kanggo iman pribadi, nanging kanggo wong-wong sing tresna sampeyan. Yen sampeyan pemimpin agama, imam, ngiyataken iman marang wong-wong sing sampeyan tanggung jawab, supaya wong-wong mau bisa nampa berkah langgeng Kratoning Allah: "Banjur aku ndelok langit anyar lan bumi anyar. Langit sing lawas lan bumi sing lawas wis ora ana, lan laut uga wis ora ana. Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné.  Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi. Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh" (Wahyu 21:1-4, Matius 10:8b, Yohanes 21:15-17) (Preach the Good News; In Congregation; The Great Crowd).

Yen sampeyan pengin nulis apa sing sampeyan pikirake, yen sampeyan duwe pitakonan utawa alasan liyane, aja ragu-ragu kontak situs kasebut utawa akun Twitter. Gusti Allah mberkahi ati sing murni. Amin. (Yokhanan 13:10).

 Prayaan ing memori pati Yesus Kristus

Memulang dhasar ing Kitab Suci

Apa sing kudu dilakoni?

Menu utama:
Inggris: http://www.yomelyah.com/435871998
Spanyol: http://www.yomeliah.com/435160491
Portugis: http://www.yomelias.com/435612345
Prancis: http://www.yomelijah.com/433820120

TWITTER