Kitab Suci Online

Indonesia  中国  Nederlands  English 

العربية

Tautan (biru) ing basa pilihan sampeyan, langsung menyang artikel liyane sing ditulis ing basa sing padha. Tautan biru sing ditulis ing basa Inggris, artikel ing basa Inggris. Ing kasus iki, sampeyan uga bisa milih saka telung basa liyane: Spanyol, Portugis lan Prancis

Prayaan ing memori pati Yesus Kristus

"Kristus kuwi Cempé Paskah kita"

(1 Korintus 5:7)

 

  • Paskah kuwi model saka ketentuan Ilahi kanggo prayaan ing memori pati Yesus Kristus: "Kuwi kabèh mung bayangan saka bab-bab sing bakal teka, nanging apa sing saktenané kuwi Kristus" (Kolose 2:17). "Hukum Taurat kuwi mung bayangan saka perkara-perkara apik sing bakal teka, dudu perkara-perkara apik kuwi dhéwé" (Ibrani 10: 1) (The Reality of the Law).
  • Mung wong sing disunati bisa ngrayakake Paskah: "Nanging manawa ana bangsa liya kang tetep pamanggone ana ing tengahira lan sumedya ngriyayakake Paskah kagem Pangeran Yehuwah, iku saben wong lanang kang ana ing omahe kudu ditetaki dhisik, sawuse lagi kena melu ngriyayakake, wong iku bakal dianggep wong asli, nanging wong ikutan ora kena melu mangan" (Pangentasan 12:48).
  • Kristen ora ana maneh ing kawajiban sunat: "Hukum Taurat dipungkasi merga Kristus wis netepi kuwi" (Roma 10:4). Surat keputusan apostolik: "Merga roh suci wis mbantu aku kabèh nggawé kesimpulan supaya ora nambahi bebanmu, kejaba mung bab-bab sing penting iki: terus nyingkira saka perkara-perkara sing dikurbanké marang brahala, saka getih, saka daging kéwan sing mati ditekak, lan saka hubungan sèks sing ora sah. Nèk kowé tenanan njaga awakmu saka perkara-perkara kuwi, kahananmu bakal apik. Muga-muga kowé terus séhat" (Kisah 15:19,20,28,29).Dheweke dadi "sunat spiritual saka ati": "Kowe kudu nyunat saka ati lan aja ngalang-alangi gulumu" (Pangandharing Toret 10:16).
  • "Sunat spiritual saka ati" yaiku Ketaatan marang Gusti Allah lan Sang Putra Yesus Kristus: "Sakjané, sunat ana gunané nèk kowé nindakké hukum. Nanging nèk kowé nglanggar hukum, kowé padha waé kaya ora disunat.  Nèk wong sing ora disunat nindakké préntahé Gusti Allah ing Hukum Musa, wong kuwi kan uga bakal dianggep dadi wong sing disunat, ta?  Wektu wong sing ora disunat nindakké Hukum Musa, tumindaké kuwi nduduhké nèk kowé salah, merga kowé nduwé hukum sing ditulis lan wis disunat nanging nglanggar hukum.  Dadi wong Yahudi sing sejati kuwi ora merga penampilané utawa merga disunat.  Nanging, dadi wong Yahudi sing sejati kuwi merga atiné. Sunaté ana ing atiné miturut roh suci, dudu miturut hukum sing ditulis. Pujian kanggo wong kuwi teka saka Gusti Allah, dudu saka manungsa" (Roma 2:25-29) (Memulang dhasar ing Kitab Suci).
  • "Ora sunat spiritual saka ati" nuduhake oposisi kanggo Gusti Allah lan putrane Yesus Kristus:  ”Kowé kabèh kuwi wong sing ndableg, ati lan kupingmu ora tanggap. Kowé terus nglawan roh suci, kaya sing ditindakké para leluhurmu. Sapa nabi sing ora dianiaya karo para leluhurmu? Para leluhurmu matèni wong-wong sing martakké ramalan bab tekané wong sing bener, yaiku sing saiki wis kok khianati lan kok patèni. Kowé wis nampa Taurat sing diparingké Gusti Allah liwat para malaékat, nanging kowé ora nindakké kuwi” (Kisah 7:51-53).
  • "Sunat spiritual saka ati" dibutuhake kanggo partisipasi ing prayaan ing memori pati Yesus Kristus (apa wae pangarep-arep Kristen (swarga utawa kadonyan)) (Heavenly Resurrection; Earthly Resurrection; The Great Crowd): "Wong kudu mastèkké dhisik apa dhèwèké pantes, banjur dhèwèké lagi éntuk mangan roti lan ngombé cawan kuwi" (1 Korinta 11:28). Kristen kudu nglakoni ujian saka nurani sadurunge prayaan ing memori pati Yesus Kristus. Yen nganggep yen dheweke nduweni kalbu sing murni sadurunge Gusti Allah, Dheweke wis "sunat spiritual saka ati", mula dheweke bisa melu ing pengetan kematian Kristus (apa wae pangarep-arep Kristen (ing swarga utawa duniawi).
  • Pangandikane Sang Kristus, kanggo mangan simbol "daging" lan "getih", minangka undangan kanggo kabeh wong Kristen setya (apa wae pangarep-arep Kristen (ing swarga utawa duniawi): "Aku iki roti sing mènèhi urip. Para leluhurmu mangan manna ing padhang belantara, lan akiré tetep mati. Nanging saben wong sing mangan roti sing sejati, yaiku roti sing mudhun saka swarga, ora bakal mati.  Aku iki roti sing mènèhi urip, sing mudhun saka swarga. Wong sing mangan roti iki bakal urip saklawasé. Sakjané, roti sing bakal tak wènèhké kuwi dagingku, supaya donya iki nampa urip.” Wong-wong Yahudi banjur padha bebantahan karo siji lan sijiné, kandhané, ”Kok isa wong iki mènèhké dagingé kanggo dipangan awaké dhéwé?” Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Saktenané aku kandha marang kowé, nèk kowé ora mangan dagingé Putrané manungsa lan ngombé getihé, kowé ora bakal nampa urip.  Sapa waé sing mangan dagingku lan ngombé getihku bakal éntuk urip saklawasé, lan aku bakal nguripké manèh wong kuwi ing dina pungkasan. Dagingku kuwi panganan sing sejati lan getihku kuwi ombèn sing sejati. Sapa waé sing mangan dagingku lan ngombé getihku bakal tetep dadi siji karo aku, lan aku dadi siji karo wong kuwi.  Padha kaya Bapak sing urip ngutus aku, lan aku urip merga Bapak, wong sing mangan dagingku bakal urip merga aku.  Iki roti sing mudhun saka swarga. Iki ora kaya roti sing dipangan para leluhurmu, merga wong-wong kuwi akiré tetep mati. Sapa waé sing mangan roti iki bakal urip saklawasé" (Yohanes 6:48-58).
  • Mulane, kabeh wong Kristen sing setya, apa wae pangarep-arepe, swarga utawa kadonyan, kudu njupuk roti lan anggur pengetan kematian Kristus, yaiku (apa wae pangarep-arep Kristen (ing swarga utawa duniawi):  "Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Saktenané aku kandha marang kowé, nèk kowé ora mangan dagingé Putrané manungsa lan ngombé getihé, kowé ora bakal nampa urip. (...) Padha kaya Bapak sing urip ngutus aku, lan aku urip merga Bapak, wong sing mangan dagingku bakal urip merga aku" (Yohanes 6: 53,57) (The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow); Jesus Christ the Only Path).
  • Wong sing ora disunat spiritual, sing ora manut karo Gusti Allah lan ora ngandel marang kurban Kristus, ora diundang kanggo ngelingi patine Gusti Yesus: "Gusti Allah tresna banget marang donya iki nganti maringké Putra siji-sijiné, supaya saben wong sing nduduhké iman marang Putrané ora disirnakké nanging éntuk urip saklawasé. (...) Wong sing nduduhké iman marang Putra bakal nampa urip saklawasé. Wong sing ora manut marang Putra ora bakal nampa urip, nanging wong kuwi bakal terus ngrasakké murkané Gusti Allah" (Yohanes 3:16,36).
  • Pengetan kematian Kristus kudu dirayakake mung antarane para pengikut Kristus sing setya: "Mula, sedulur-sedulur, wektu kowé padha ngumpul kanggo mangan perjamuan kuwi, kowé kudu ngentèni kabèh padha teka" (1 Korintus 11:33) (In Congregation).

Yen sampeyan pengin nulis apa sing sampeyan pikirake, yen sampeyan duwe pitakonan utawa alasan liyane, aja ragu-ragu kontak situs kasebut utawa akun Twitter. Gusti Allah mberkahi ati sing murni. Amin. (Yokhanan 13:10).

Tujuan saka situs iki

 Memulang dhasar ing Kitab Suci

Apa sing kudu dilakoni?

Menu utama:
Inggris: //www.yomelyah.com/435871998
Spanyol: //www.yomeliah.com/435160491
Portugis: //www.yomelias.com/435612345
Prancis: //www.yomelijah.com/433820120

TWITTER